DNA - Desoxyribonucleïnezuur

Alles puur natuur nier ;-)
Plaats reactie
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Op QFF is er in heel veel verschillende topics wel wat te vinden over DNA, maar een specifiek eigen plek hadden we er tot op heden niet voor. EN daar moest maar eens wat verandering in komen. Dit heeft mede te maken met de vele recente ontdekkingen die wetenschappers / schetenwappers hebben gedaan en ik vermoed eigenlijk dat er in de nabije toekomst nog een aantal grote doorbraken aan zitten te komen op het gebied van DNA.

Afbeelding

En juist of mede daarom, leek het mij een puik idee om maar eens een eigen topic / draadje aan te maken voor alle informatie die wij QFF-ers onderweg op het web tegen komen over DNA. Want niets is natuurlijk mooier dan een draadje vol met allerhande informatie over het onderwerp. Of dit nou wetenschappelijke onderzoeksverslagen zijn en of gewone nieuwsfeitjes over DNA, dat maakt niets uit. Hoe meer informatie we in deze vergaarbak kunnen verzamelen, hoe bete dat mijns inziens is. Zo kunnen mensen over bijvoorbeeld vijftig of honderd jaar nog steeds deze vergaarbak raadplegen en zo dus tevens een geschiedkundig inzicht krijgen in de vele informatie die wij hier op QFF in de loop van de jaren verzamelen in dit draadje.

Enfin, jullie snappen wel wat de bedoeling is, ik hoef jullie dat ook verder niet uit te leggen. :)

Dus even verder over DNA. Want wat is DNA nu precies?
Desoxyribonucleïnezuur

Desoxyribonucleïnezuur, afgekort als DNA (Engels: Deoxyribonucleic acid), is een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen en virussen (met uitzondering van RNA-virussen). DNA hoort net zoals RNA tot de nucleïnezuren. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die in de vorm van een dubbele helix met elkaar vervlochten zijn. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door zogenaamde baseparen, die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. DNA bevat vier verschillende nucleotiden met de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine, die afgekort worden met respectievelijk de letters A, T, G en C. De beide strengen zijn complementair doordat de basen alleen in de paren AT en GC kunnen voorkomen.

De volgorde van nucleotiden in een streng wordt een sequentie genoemd. Omdat er zeer veel sequenties mogelijk zijn, kan de volgorde van nucleotiden unieke erfelijke informatie verschaffen. Zoals met letters woorden, zinnen en boeken gemaakt kunnen worden, zo worden ook de letters van het DNA (de nucleotiden dus) gebruikt om allerlei erfelijke informatie te coderen.

DNA bevindt zich in cellen in de vorm van chromosomen. Chromosomen kunnen miljoenen baseparen bevatten. Door middel van de replicatie wordt het DNA in een chromosoom gekopieerd. De replicatie gaat vooraf aan de celdeling. Zodoende krijgt elke cel een kopie van het DNA, en kan via de voortplanting het DNA doorgegeven worden aan het nageslacht. Op een chromosoom bevinden zich tientallen tot honderden genen. Een gen bestaat uit een of meer DNA-sequenties die coderen voor een of meer eiwitten. Eiwitten vervullen binnen en buiten de cel een zeer grote verscheidenheid aan biologische functies.

In eukaryote organismen bevinden de chromosomen met het DNA zich in de celkern. Daarnaast is er ook DNA aanwezig als mitochondriaal DNA in de mitochondriën in de vorm van circulaire chromosomen, en bij planten daarnaast ook in plastiden (zoals bladgroenkorrels). Prokaryoten (zoals bacteriën en blauwalgen), die geen celkern of andere organellen hebben, bevatten eveneens circulaire chromosomen.

Aan de hand van de genetische code kan de DNA-sequentie van een gen vertaald worden in de aminozuursequentie van een eiwit. Dit proces wordt eiwitexpressie genoemd. Bij de transcriptie wordt het DNA van een gen eerst gekopieerd naar mRNA, en het mRNA wordt vervolgens bij de translatie vertaald naar een eiwit.

Bij de meeste organismen vormen de genen maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid DNA. Veel andere gedeelten van de chromosomen zijn betrokken bij de regulatie van de eiwitexpressie. Van veel van het overige DNA is de functie niet bekend.

Geschiedenis

DNA werd in 1869 ontdekt door de Zwitserse biochemicus Johann Friedrich Miescher (1844-1895). Hij wist de stof te zuiveren uit leukocyten (witte bloedcellen), die hij verkreeg uit pus, afkomstig van ziekenhuisafval. De chemische structuur van DNA bleef nog lange tijd onbekend. In 1909 had Phoebus Levene de theorie opgesteld dat DNA uit vier nucleotiden bestond, en in 1919 publiceerde hij een hypothese voor de wijze waarop de nucleotiden onderling verbonden zijn in een nucleïnezuur.

De fysicus Erwin Schrödinger publiceerde in 1944 een invloedrijk boek met de titel What is Life? In dit boek beredeneerde hij dat het erfelijke materiaal moest bestaan uit een aperiodiek kristal: een vaste stof met een regelmatige maar variabele structuur, die de code zou bevatten voor de ontwikkeling van organismen. Dat het DNA de drager van erfelijke eigenschappen is, werd duidelijk in 1952 door onderzoek van Alfred Hershey en Martha Chase. Zij toonden aan dat een virus alleen door middel van DNA een cel kon besmetten.

In 1951 stelde Linus Pauling een model op voor de structuur van DNA. Dit model ging ervan uit dat DNA de structuur had van een helix, maar bevatte op andere punten belangrijke onjuistheden.

In 1952 publiceerde Erwin Chargaff een belangrijke stelregel over de samenstelling van het DNA: dubbelstrengs DNA bevat evenveel adenine als thymine en evenveel cytosine als guanine. Deze regel werd een jaar later verklaard door het concept dat de dubbele helix is opgebouwd uit baseparen van enerzijds adenine en thymine, en anderzijds cytosine en guanine.

De correcte chemische structuur van DNA is in 1953 bepaald door het onderzoek van James D. Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins en Rosalind Franklin. Franklin deed onderzoek naar de structuur van DNA met behulp van de röntgendiffractietechniek. Een van haar opnamen kwam zonder haar medeweten via Wilkins onder ogen van Watson en Crick. De gegevens van Franklin hielpen Watson en Crick om de structuur van de dubbele helix te bepalen. Wilkins hielp Watson en Crick bij de verificatie van hun model. Watson en Crick publiceerden het artikel over de structuur van het DNA in het tijdschrift Nature op 25 april 1953. In hetzelfde nummer verschenen publicaties van Franklin en Wilkins over de structuur van het DNA. Een maand later publiceerden Watson en Crick op basis van deze structuur een model voor het mechanisme van de replicatie van DNA. Watson, Crick en Wilkins kregen hiervoor in 1962 een Nobelprijs. Franklin was toen al overleden aan kanker.

Francis Crick stelde in 1958 het centrale dogma van de moleculaire biologie op. Dit centrale dogma stelt dat informatie uit genen wél vertaald kan worden naar eiwitten, maar informatie van eiwitten nooit vertaald kan worden naar genen. Het vormde het kader voor de processen van transcriptie en translatie.

In 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA. Deze methode, die sequencing wordt genoemd, werd een standaardmethode in de moleculaire biologie. DNA-sequenties werden steeds meer gebruikt om de verwantschap tussen organismen te bepalen. Van steeds meer organismen werd het gehele genoom gesequenced. In 2001 werden de DNA-sequenties van het humane genoom gepubliceerd.

Naamgeving

De afkorting DNA is afkomstig van het Engelse deoxyribonucleic acid. Dit wordt in het Nederlands vertaald met 'desoxyribonucleïnezuur' of 'deoxyribonucleïnezuur'. DNA is, zoals de naam al zegt, een nucleïnezuur. Nucleïnezuren zijn ketens van nucleotiden, elk bestaande uit een fosfaatgroep, een ribosegroep en een pyrimidine- of purine-base. Hoewel iedere nucleotide een basische groep bevat, is de bijdrage van de zure fosfaatgroepen groter, zodat DNA toch een zuur genoemd kan worden. Het voorvoegsel 'desoxy-' vertelt dat, in vergelijking met RNA, de ribosegroepen van DNA een zuurstofatoom missen (om precies te zijn, op de zogenaamde 2'-positie van de ribosegroep).

Structuur

Afmetingen

Een DNA-streng is 22 tot 26 ångström breed. Eén nucleotide is 3,3 ångstrom lang (1 ångström is een tiende deel van een nanometer, ofwel een tien miljardste deel van een meter). Een DNA-molecuul kan toch relatief zeer grote afmetingen bereiken. Het langste menselijke chromosoom, chromosoom 1, is bijna 250 miljoen baseparen lang, resulterend in een lengte van ruim 5 cm.

Nucleotiden

Een DNA-streng is opgebouwd uit nucleotiden. Iedere nucleotide bestaat uit 3 onderdelen:

base
desoxyribosegroep
fosfaatgroep.
De basen vormen basenparen en zijn verantwoordelijk voor de erfelijke informatie. De desoxyribose- en de fosfaatgroepen vormen samen de twee "ruggengraten" van het DNA.

Basen en basenparen

In DNA zijn er 4 verschillende basen: guanine, cytosine, adenine en thymine, afgekort met respectievelijk G, C, A en T. Een belangrijk onderscheid tussen DNA en RNA is, dat RNA uracil (U) bevat in plaats van thymine.

In het DNA kunnen twee soorten basenparen gevormd worden.

Guanine en cytosine kunnen samen een basenpaar vormen met drie waterstofbruggen.
Adenine en thymine kunnen samen een basenpaar vormen met twee waterstofbruggen.
De waterstofbruggen geven een zwakke, niet-covalente binding tussen twee basen. Deze twee baseparen passen als puzzelstukjes in elkaar, de vorming van een basenpaar met een andere base gaat niet of moeilijk.

Vanwege het aantal waterstofbruggen wordt het GC-basepaar minder gemakkelijk verbroken dan het AT-basepaar. Verbreking van de basenparen kan relatief makkelijk plaatsvinden door een mechanische kracht of door matige verhitting.[8] Afhankelijk van de verhouding tussen de GC en de AT baseparen wordt een hogere (veel GC) of lagere (weinig GC) temperatuur gevonden waarbij de twee strengen elkaar loslaten. Deze temperatuur wordt ook wel het smeltpunt van het betreffende DNA genoemd. Voor biologische processen zoals de replicatie en de transcriptie wordt gebruikgemaakt van een helicase om de basenparen te verbreken, en zodoende de twee strengen te scheiden.

Qua chemische structuur worden de basen onderverdeeld in twee soorten:

Guanine en adenine zijn purinebasen: ze hebben het skelet van purine, dat bestaat uit een 5-ring en een 6-ring.
Cytosine en thymine zijn pyrimidinebasen: ze hebben het skelet van pyrimidine, dat bestaat uit enkel een 6-ring.
Zowel het purine- als het pyrimidineskelet bevatten meerdere stikstofatomen, waarvan sommige participeren in de vorming van waterstofbruggen. Elk basepaar bestaat uit een purine- en een pyrimidinebase.

De ruggengraten van het DNA

Een DNA-streng kan beschouwd worden als een "ruggengraat" die om en om deoxyribose- en fosfaatgroepen bevat, met de basen als "ribben" die aan de desoxyribosegroepen bevestigd zijn. Door de vlakke structuur van de basen kunnen deze relatief gemakkelijk boven elkaar gestapeld worden.

De deoxyribosegroep is afgeleid van ribose, een suikermolecuul. Op de 2'-positie van de ribose ontbreekt een zuurstofatoom, vandaar deoxyribose. In RNA is er op deze positie een hydroxylgroep, die wel een zuurstofatoom bevat. Deze hydroxylgroep is beschikbaar voor allerlei chemische reacties. Doordat zo'n hydroxylgroep bij DNA ontbreekt, is DNA veel stabieler dan RNA. Dit is een van de redenen dat DNA als erfelijk materiaal veel geschikter is dan RNA.

Op de 5'-posities kunnen fosfaatgroepen binden. Op de 3'-posities kunnen de hydroxylgroepen van de suiker binden. Hierdoor kan er een ruggengraat gevormd worden, waarin de desoxyribosegroepen en de fosfaatgroepen om en om zitten.

De twee strengen van het DNA lopen antiparallel: bij de ene streng zit de 5'-positie aan het "begin" en de 3'-positie aan het "eind", bij de andere streng andersom. Het biologische belang van deze oriëntaties is groot: de replicatie en de translatie kunnen alleen in de 5'→3'-richting plaatsvinden.

Een stukje DNA kan nu als volgt worden weergegeven:

5' --- A T G C C G T T A G A C C G T T A G C G G A C C T G A C → 3'
3' ← T A C G G C A A T C T G G C A A T C G C C T G G A C T G --- 5'
bron en meer via:-> http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribo ... 3%AFnezuur

Ook op Youtube is er het een en ander over DNA te vinden...Tja... Interessante materie... Hieronder kan het wat mij betreft dan ook verder gaan...

:D
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

VS wil DNA van miljoen Amerikanen analyseren

Gepubliceerd: 30 januari 2015 23:03
Laatste update: 30 januari 2015 23:05

De Verenigde Staten willen voor een groot DNA-onderzoek de genetische gegevens van meer dan 1 miljoen Amerikanen verzamelen.
Doel is om medische doorbraken te bereiken en medicijnen te ontwikkelen die speciaal zijn gemaakt voor één persoon.

Het is de bedoeling dat er een databank komt waarin allerlei mensen zitten, jong en oud, ziek en gezond. Een van de belangrijkste doelen is het verbeteren van behandelingen voor kanker.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft er 215 miljoen dollar (ongeveer 190 miljoen euro) voor over om de databank op te zetten. Dat is overigens nog lang niet genoeg. Het kost 1000 dollar om van een persoon de genetische gegevens uit te lezen. Een databank met minimaal 1 miljoen mensen erin kost dus 1 miljard dollar.

Onderzoekers willen de databank dan ook deels opbouwen met DNA-materiaal dat al is afgenomen van mensen voor medische doeleinden. De rest moet komen van vrijwilligers.

Door: ANP
via:-> http://www.nu.nl/buitenland/3983301/vs- ... seren.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Afbeelding

die foto is gemaakt in het wetenschap museum te Valencia. Ik ben daar 2 x geweest, echt een mooi museum en een aanrader voor de mensen die eens een leuk en interessant museum willen bezoeken.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Scientists discover secret code hidden within human DNA

Afbeelding

Scientists have discovered a secret second code hiding within DNA which instructs cells on how genes are controlled. The amazing discovery is expected to open new doors to the diagnosis and treatment of diseases, according to a new study.

Ever since the genetic code was deciphered over 40 years ago, scientists have believed that it only described how proteins are made. However, the revelation made by the research team led by John Stamatoyannopoulos of the University of Washington indicates that genomes use the genetic code to write two separate languages.

“For over 40 years we have assumed that DNA changes affecting the genetic code solely impact how proteins are made,” said Stamatoyannopoulos, according to the press release. “Now we know that this basic assumption about reading the human genome missed half of the picture.”

Scientists discovered that the second language instructs the cells on how genes are controlled, according to findings published in Science magazine on Friday. The study is part of the Encyclopedia of DNA Elements Project, also known as ENCODE.

The second language remained hidden for so long because one language is written on top of the other, scientists said.

Scientists already knew that the genetic code uses a 64-letter alphabet called codons. The research team discovered that some of the codons can have two meanings – one related to proteins, the other to gene control. Those codons were given the name ‘duons.’

And it’s those duons that are expected to change the way physicians interpret human genomes, and give clues for the treatments of diseases.

“The fact that the genetic code can simultaneously write two kinds of information means that many DNA changes that appear to alter protein sequences may actually cause disease by disrupting gene control programs or even both mechanisms simultaneously,” said Stamatoyannopoulos.

Speaking about the discovery, Stamatoyannopoulos said that the “new findings highlight that DNA is an incredibly powerful information storage device, which nature has fully exploited in unexpected ways.”
via:->> http://rt.com/news/scientists-discover-dna-code-222/
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

#podcast65
Gebruikersavatar
Albert Heijnstein
Antonaki
Antonaki
Berichten: 79
Lid geworden op: zo 08 sep 2013, 22:39

Tandem pax alma triumphat ?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Women absorb and carry living DNA and cells from every male they have sexual intercouse with

In this study they provide a description of male Mc in the female human brain and specific brain regions. The study was originally trying to determine if women who have been pregnant with a son might be more predisposed to certain neurological diseases since these certain diseases occur more frequently in males.

"Collectively with data showing the presence of male DNA in the cerebrospinal fluid [32], our results indicate that fetal DNA and likely cells can cross the human blood-brain barrier (BBB) and reside in the brain. Changes in BBB permeability occur during pregnancy [33] and may therefore provide a unique opportunity for the establishment of Mc in the brain. Also unique to our study are the findings that male Mc in the human female brain is relatively frequent (positive in 63% of subjects) and distributed in multiple brain regions, and is potentially persistent across the human lifespan (the oldest female in whom male DNA was detected in the brain was 94 years)."

Through the study they blindly and politically assume that all male Mc DNA found hosting in the female brain was from a male pregnancy. Funny how even our brightest scientists can live in denial.

BUT, when they autopsied the brains of women who had never even been pregnant they STILL found male DNA prevalent in the female brain.

They did their best to hide the evidence. They buried it in numerous sub studies but I sifted through it all and found the damning statement, the one they tried to avoid. The statement that every single article written about this extremely important study completely censored and left out.

What are they so afraid of??

"CONCLUSIONS: Male microchimerism was not infrequent in women without sons. Besides known pregnancies, other possible sources of male microchimerism include unrecognized spontaneous abortion, vanished male twin, an older brother transferred by the maternal circulation, or SEXUAL INTERCOURSE. Male microchimerism was significantly more frequent and levels were higher in women with induced abortion than in women with other pregnancy histories. Further studies are needed to determine specific origins of male microchimerism in women."

Its so convenient how they flat out ignore the MOST OBVIOUS source of microchimerism male DNA hosting inside the female body. And the periodicals just deleted it alltogether. The scum bags.

This has very important ramifications for women. Especially promiscuous women who practice unprotected sexual intercourse. Every male you absorb spermatazoa from becomes a living part of you FOR LIFE. The women autopsied in this study were elderly. Some had carried the living male DNA for well over 50 years!

This will certainly piss the feminists off. But it explains so much about women, life, and relationships.

Sperm is alive. It is living cells. When it is injected into you it swims and attaches and burrows into your flesh. If its in your mouth it swims and climbs into your nasal passages, inner ear, and behind your eyes. Then digs in. It enters your blood stream and collects in your brain and spine. Like something out of a scifi movie.

I love how the agenda has convinced young ladies to be promiscuous. They knowingly are sabotaging generations of young women. Of COURSE they are.

The male DNA can also pass into and become part of a fetus from an entirely different male. So if your woman has a long track record, then your kids are likely carrying DNA from her past hookups.

Is this why the ancient Sumerian Gods specifically said to not have premarital sex? Is this why they forbid homosexuality?

We have only begun to understand the power and ramifications of this.
via: ->

http://www.plosone.org/article/info%3Ad ... ne.0045592

http://www.plosone.org/article/info%3Ad ... 2-Lambert1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16084184/
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Britse wetenschappers mogen embryo's creëren uit dna van drie personen

Gepubliceerd: 03 februari 2015 17:07
Laatste update: 03 februari 2015 17:15

Britse wetenschappers mogen in de toekomst embryo's creëren uit het dna van drie personen. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat reageerbuisbevruchting met drie donoren legaliseert.
Met de omstreden methode moet voorkomen worden dat ouders ongeneeslijke ziektes doorgeven aan hun kinderen.

Bij de drie-ouder-behandeling krijgt het embryo genen van de vader, de moeder en van een vrouwelijke donor. De Britse overheid stelt nu strikte regels op voor het gebruik van deze vorm van vruchtbaarheidsbehandeling.

De behandeling zal worden toegepast bij ouders van wie de moeder draagster is van een zeldzame erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een slecht werkend mitochondrion, het energiefabriekje van de cel. Het zieke DNA in de eicel van de moeder wordt vervangen door het gezonde DNA van de vrouwelijke donor.

Deze ongeneeslijke mitonchondriële ziektes kunnen alleen via de moeder worden doorgegeven en treffen 1 op de 6.500 kinderen wereldwijd. De symptomen variëren van oogproblemen en doofheid tot hartaandoeningen.

Tegenstanders noemen het genetisch manipuleren van embryo's onethisch en vrezen dat de methode leidt tot het creëren van 'designer baby's'.

Door: NU.nl
via:->> http://www.nu.nl/buitenland/3985393/bri ... sonen.html
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6358
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Biology of belief - how thoughts change our DNABruce Lipton gives a lecture on how our thoughts can manipulate our DNA. No more 'random mutations'. Search RyGuyOttawa on YouTube for more fascinating stuff from the WWW
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Plaats reactie

Terug naar “Natuur”