IS en Islam Terreur

Hier tref je topics aan over religieuse terroristen, extremistische haatbaarden en andere vormen van georganiseerde terreur.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Omdat we de afgelopen week alleen al zo ontzettend veel IS gerelateerd terreur voorbij hebben zien komen en ik eerlijkheidshalve nog meer ellende verwacht uit de hoek van IS, ook hier in Europa en andere delen van de wereld, leek het mij een goed idee om IS en islamitisch terreur dat gelieerd is aan de grapjassen en haatbaardjes van IS, een eigen stekkie hier in het huis van de ECHTE Illuminati @QFF te geven...

Afbeelding

Bij deze hebben ze vanaf nu dus een geheel eigen stek hier. Ik wil dan ook een ieder oproepen om ook van dit topic een enorme vergaarbak aan informatie en data te maken.

Om te beginnen maak ik even een kort uitstapje naar de annalen van WIkipedia... Leest U even mee???
Islamitische Staat (in Irak en de Levant)

Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), in het Nederlands gebruikelijk Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) of kortweg Islamitische Staat (IS - spreek uit als 'ie es'), Arabisch: الدولة الاسلامية في العراق والشام ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-'Irāq wa-sh-Shām, is een jihadistisch-salafistische militie en een zelfbenoemde staat, die delen van Syrië en Irak omvat. Het gebied waar de IS actief is, is het gebied dat vroeger de Levant heette. De IS streeft naar een kalifaat, een staat die door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed wordt geregeerd.

In juni 2014 waren al meer dan één miljoen Irakezen voor het geweld van ISIS hun woonplaats ontvlucht.

Doel

Het doel van Islamitische Staat in Irak en de Levant is jihad tegen de Amerikanen in Irak en tegen iedereen die volgens de Staat met hen samenwerkt, voornamelijk sjiieten, en het stichten van een islamitisch kalifaat in Irak, Syrië en omliggende Arabische landen. De na 1918 getrokken grenzen in het Midden-Oosten dienen te worden uitgewist. Dit kalifaat dient derhalve het gehele Midden-Oosten, Noord-Afrika, het Iberisch Schiereiland (al-Andalus), Turkije en de Balkan te omvatten. Christenen, yezidi's en andere niet-moslims krijgen de keus zich te bekeren, als dhimmi, als niet-moslim belasting, djizja, te betalen, of 'om te komen door het zwaard'. Niet-salafistische soennieten, soefi's en sjiieten worden gezien als 'afgedwaald van de ware leer' en krijgen eveneens de keuze tussen de dood of bekering tot de salafistische puristische vorm van de islam die de IS propageert.

Actieve Strijders

Zoals ook al gebeurde tijdens de Syrische burgeroorlog, maar daar in mindere mate, trekken veel mannen uit andere landen naar het gebied om vooral aan de zijde van de IS mee te vechten. De IS werft actief onder jonge mannen om voor de organisatie te strijden. De landen uit de westerse wereld vinden het hun verantwoordelijkheid ervoor te zorgen, dat zo min mogelijk mannen de beslissing nemen in het gebied te gaan vechten.

Een Nederlands sprekende, Koerdische man, die tegen de IS vocht, verklaarde dat strijders van de IS, die door zijn kamp gevangen worden genomen, meteen worden geëxecuteerd.

Geschiedenis

Ontstaan

Islamitische Staat in Irak en de Levant werd in 2003 als Islamitische Staat in Irak opgericht als vereniging van vaak aan Al Qaida verbonden jihadistische organisaties, om naar eigen zeggen "de soennitische Irakezen te beschermen en de islam te verdedigen". Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 werd het werkterrein uitgebreid met Syrië. Op 29 juni 2014 noemde de terreurbeweging zichzelf Islamitische Staat IS.

Hoewel de organisatie oorspronkelijk uit Al Qaida is voortgekomen, trok Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri in 2014 zijn handen af van IS. Reden hiervoor was dat, waar Al Qaida wilde dat IS zich toelegde op het bestrijden van de legers van Irak, Syrië en de Verenigde Staten, de organisatie ook op grote schaal onschuldige burgers: sjiieten, alevieten en vrijzinnige moslims, doodde. Ook weigerde IS in Syrië samen te werken met andere jihadistische opstandelingengroepen, zoals het aan Al Qaida gelieerde Jabhat al-Nusra, en bestreed deze lang evenzeer als het Syrische regeringsleger. Sinds het offensief in Irak in juni 2014 leken beide organisaties weer vrede te hebben gesloten, maar nadien waren er toch weer regelmatig confrontaties. In de grensgebieden tussen de twee landen zouden al-Nusra-strijders zich zelfs hebben aangesloten bij ISIS. Na het begin van de luchtaanvallen van de coalitie op zowel al-Nusra als IS lijkt de rivaliteit tussen beide bewegingen weer te zijn afgenomen.

Mede doordat Assads troepen voornamelijk de democratische oppositie aanvielen en IS en al-Nusra ontzagen, kon vooral IS terrein winnen. IS veroverde grote delen van Oost-Syrië, die aansluiten op het door IS veroverde gebied in Irak.

Offensief in 2014

In juni 2014 waren de terroristen van ISIS, die separatisten worden genoemd, kennelijk zo ver georganiseerd dat zij een offensief tegen het leger van Irak konden beginnen. Tegenstanders van ISIS, die gevangen werden genomen, werden geëxecuteerd. Als gevolg van de succesvolle opmars van ISIS, was dat het lot dat velen trof.

Opmars

ISIS veroverde vanuit het noorden van het land de steden Mosoel, Tikrit, Baiji, Saadiyah en Jalawla. Hun opmars kon pas worden gestopt bij de voor sjiieten heilige stad Samarra, iets meer dan 100 kilometer ten noorden van Bagdad. Samen met de steden Falluja en Ramadi in de westelijke provincie Anbar, die in 2013 al grotendeels onder controle van ISIS vielen, heeft de terreurbeweging nu vrijwel het hele westen en midden van het land in bezit. Bij Tikrit werden door ISIS naar eigen zeggen 1700 gevangengenomen militairen van Nouri Maliki door aanhangers geëxecuteerd. IS heeft tevens honderden gijzelaars, vooral journalisten en hulpverleners in Syrië en buitenlandse arbeiders in Irak leven soms al jaren in gevangenschap. Hierbij maakt IS geen onderscheid tussen vijandige strijders of onschuldige burgers. Zo houdt IS ook kleine kinderen en soennitische burgers gevangen onder mensonterende omstandigheden. Bij de verovering van Mosoel kon IS meer dan 1.000 van hun eigen gevangenen bevrijden.

16 juni viel ook Tel Afar in handen van strijders van IS. Dat was de laatste grote stad in het noorden van Irak, die ze nog niet hadden veroverd. De Turkmenen, de grootste bevolkingsgroep van de stad, zijn deels soennitisch en deels sjiitisch, maar wilden zich niet mengen in het sektarisch geweld. Bij de inname van de stad werd heftig gevochten en vielen volgens de Turkse media vele doden. Een deel van de 200.000 inwoners is naar soennitisch Koerdisch gebied gevlucht, een ander deel naar sjiitische dorpen op het platteland. Ook in andere Turkmeense gemeenschappen hield ISIS huis, in de provincie Salaheddin werden 23 Turkmenen vermoord, onder wie vrouwen. Een deel van de huizen werd door IS in brand gestoken en tevens namen zij lokale burgers in gijzeling.

Een strategisch doel van IS is Baiji, de grootste raffinaderij van Irak.

In de vierde week van het offensief in Irak werd Bagdad grotendeels omsingeld. Soennitische en sjiitische dorpen ten noorden, westen en zuiden van de hoofdstad vielen in handen van IS. Het Iraakse leger probeerde tevergeefs Tikrit te heroveren. Op 30 juni publiceerde ISIS een propagandavideo waarin volgens de terreurbeweging te zien zou zijn hoe zij een gebouw nabij Mosoel tot ontploffing brengen waar zij 'voornamelijk sjiieten' in hadden opgesloten.

In juli begon ISIS een offensief tegen de Syrische Koerden. De Syrische Koerden worden steeds meer door de Turkse Koerden, door de PKK, ondersteund. In juli begon Islamitische Staat ook een offensief tegen de Syrische overheid. Ze slaagden erin basissen in het oosten van Syrië te veroveren om haar gebied te consolideren. Een aardgasveld dat door Islamitische Staat werd veroverd, werd door de Syrische overheid heroverd.

IS zou het soennitisch deel van Irak in rap tempo hebben kunnen veroveren, omdat zij daarbij steun kregen van het Naqshbandi soefi-leger onder leiding van oud-leden van de Ba'ath-partij van Saddam Hoessein. De twee partijen verschillen echter fundamenteel over hun religieuze opvatting, de soefi's staan een seculiere staat voor. IS eiste de ontwapening en loyaliteit van de Naqshbandi, maar die gingen hier niet mee akkoord. Dat leidde op sommige plaatsen tot gevechten. Tevens zou IS tientallen soennitische imams hebben vermoord, omdat zij weigerden trouw te zweren aan de terreurorganisatie. Andere factoren die de snelle opmars bevorderden waren de verdeeldheid binnen de Iraakse regering, de weigering van de Koerden om met de centrale regering op te trekken, en de steun van de soennitische bevolking die het beu was door de sjiitische meerderheid als tweederangs burgers te worden behandeld.

IS kon slechts met grote moeite doordringen buiten de soennitische driehoek in het midden van Irak rond de stad Samarra, waarbuiten ze immers vrijwel geen draagvlak van de bevolking hadden. IS bleek bovendien niet in staat om deze plaatsen, die als het meest radicaal van het land bekendstaan, volledig onder controle te houden, daar de meeste soennitische stammen in de regio zich tegen hen keerden en de hulp inriepen van het Iraakse leger. Bij gevechten tussen ISIS en het Iraakse leger zouden in dit gebied vele honderden sjiitische vrijwilligers en ISIS-strijders zijn omgekomen. Volgens Human Rights Watch pleegden beide partijen oorlogsmisdaden als massa-executies en martelingen, maar zijn deze misdaden oververtegenwoordigd van de kant van ISIS. Het Naqshbandi soefi-leger raakte begin juli tevens in een strijd met ISIS verwikkeld in de soennitische driehoek. ISIS executeerde 12 Naqshibandi in het stadje Saadiya ten noorden van Bagdad.

Jezidi's

In Mosoel voerde IS gedurende juli een etnische zuivering uit, vrijwel alle christenen, jezidi's en sjiieten werden de stad uit gejaagd, bekeerd of geëxecuteerd. Ook soennieten in de stad die zich tegen IS uitspraken, werden vermoord. Halverwege juli 2014 zouden al bijna 1,2 miljoen mensen voor ISIS naar de Koerdische Autonome Regio zijn gevlucht. In de eerste week van augustus breidde IS deze etnische zuivering uit vanuit Mosoel naar het Sinjar-gebergte ten noorden van de stad, en de Ninevevlakte ten zuidoosten. Dit zou nog honderdduizenden jezidi's en Assyriërs op de vlucht hebben gedreven. Ook Iraks grootste christelijke stad Qaraqosh viel in handen van de terreurbeweging. In de Sinjarbergen werden tienduizenden jezidi's door IS belegerd. De Amerikaanse luchtmacht dropte voedselpakketten en water, en uiteindelijk wisten de Koerden een corridor naar de bergen te veroveren zodat de meeste jezidi's konden ontsnappen.


Hoewel de opmars in juli en augustus 2014 vertraagd leek, duurde deze nog steeds voort. Hoewel de Koerden betere weerstand konden bieden, wist IS een aantal plaatsen en de Mosoeldam op hen te veroveren. De hoofdstad Erbil werd bedreigd, waarop de Amerikaanse luchtmacht bombardementen op IS uitvoerde en diverse landen de Koerden met wapenleveranties steunden. Nadat Al-Maliki zich gedwongen zag af te treden, verklaarden soennitische stammen in de provincie Anbar dat zij met de nieuwe Iraakse premier wilden samenwerken, om ISIS te bestrijden. Na gecoördineerde luchtaanvallen van het Amerikaanse leger konden Koerdische strijdkrachten op 17 augustus tevens de Mosoeldam grotendeels ontzetten. Eind september boekten de Koerden in Noord-Irak enkele overwinningen op ISIS, en wisten zo de belangrijkste grenspost met Syrie te bemachtigen. Zij kregen daarbij ook steun van Syrische Koerden en lokale soennitische stammen. In het zuidelijker gelegen Tikrit wist ISIS echter het Irakese leger terug te dringen, waarna zij er de oudste christelijke en islamitische gebedshuizen van Irak opbliezen.

Onthoofdingen

Eén van de middelen, die ISIS gebruikte voor hun propaganda, was het op internet zetten hoe gevangen genomen journalisten en hulpverleners werden onthoofd. Op deze manier werden vermoord: James Foley, persfotograaf, Steven Sotloff, journalist, David Haines, hulpverlener, en Alan Henning, ook hulpverlener. Duitsland en Frankrijk leverden in augustus 2014 wapens en materieel aan de Koerden, die zich militair tegen ISIS verzetten. In september 2014 besloten verschillende andere westerse landen om gevechtsvliegtuigen naar het gebied te sturen, om daar stellingen van ISIS te bombarderen: Groot-Brittannië, België, Denemarken en Nederland. Nederland opereert alleen boven Irak. Een extra reden voor Engeland om de strijd tegen ISIS te steunen, waren de onthoofdingen: David Haines en Alan Henning kwamen uit Engeland.

Op 16 november maakte ISIS bekend dat de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig was onthoofd tijdens een massa-executie met achttien gevangen Syrische officieren en piloten uit het leger van president Assad.

Kobani

Het overheersende nieuws, dat in het derde kwartaal van 2014 uit het gebied kwam, was het beleg van ISIS van de Syrische stad Kobani, aan de grens met Turkije. Een coalitie met onder meer de Verenigde Staten bombardeert de stad om de Koerdische strijders te ondersteunen en de burgers van Kobani tegen ISIS te beschermen. Begin oktober had IS ondanks de voortdurende beschietingen van coalitietroepen een aanzienlijk deel van de stad in handen. Hoewel het leven van de burgers in groot gevaar is, intervenieert Turkije niet, omdat de bevolking van Kobani een voornamelijk Koerden zijn. Wel staat Turkije de Peshmarga, dat zijn Koerden uit Irak, toe in Kobani de Koerden daar te gaan helpen. Turkije en de Koerdische Arbeiderspartij PKK zijn gewezen vijanden.

De invloed van de expansie van ISIS en de daaruit voortkomende oorlog op het verloop van de Syrische burgeroorlog is niet duidelijk.

Verspreiding operaties en uitroepen kalifaat

Op 21 juni nam IS ook controle over de steden Tur-Aibil aan de Jordaanse grens, en Al-Walid bij Syrië. Als reactie mobiliseerde het Jordaanse leger aan de grens met Irak, en bombardeerde de Syrische luchtmacht verschillende plaatsen aan beide zijden van de grens met het land. Eind juni claimde ISIS tevens verantwoordelijkheid voor een aanslag in Libanon. Ook Saoedi-Arabië, dat zelf veel ISIS-financiers huisvest, stuurde zijn leger naar de grens met Irak. 30.000 Saudi's namen hier de plaats in van het Iraakse leger, dat de grens halsoverkop had verlaten om noordelijker gelegen steden te beschermen tegen aanvallen van ISIS. Het Saoedische koningshuis zou zich tevens zorgen maken omdat ISIS dreigementen heeft geuit richting de heilige steden Mekka en Medina. Volgens ISIS zouden deze plaatsen zijn voorzien van afgodsbeelden ter verering van het koningshuis.

Nadat het offensief in Irak was vastgelopen, verstevigde ISIS zijn greep op het oosten van Syrië. Met de in Irak buitgemaakte wapens werden andere rebellen verdreven uit de provincie Deir ez-Zor. Tevens zette IS de wapens in tegen de Koerden, vlak bij de grens met Turkije, waarna de Turken het leger mobiliseerden langs de grens. Volgens lokale Koerdische bronnen zouden IS-strijders bij deze aanval chemische wapens hebben gebruikt. Een week eerder zou ISIS een Iraaks depot met chemische wapens hebben bemachtigd. De Syrische regering beschuldigde de terreurbeweging eerder al van het gebruik van gifgassen in de Syrische burgeroorlog. ISIS zette de aanval op de Koerden in Syrië door, en in september veroverden de terroristen tientallen dorpen rond de Koerdische stad Kobani. Zo'n 140.000 Koerden vluchtten in enkele dagen tijd naar Turkije.

Op 29 juni 2014 maakte IS bekend dat leider Abu Bakr al-Baghdadi, Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, de kalief was geworden, en dat de eindstrijd was aangebroken. Volgens IS moeten alle moslims wereldwijd de nieuwe kalief erkennen, een aanspraak die al spoedig door vooraanstaande islamitische geleerden wereldwijd met klem werd weersproken. Volgens islamitische leiders kan een extremistische organisatie geen kalifaat leiden, en schendt IS met het uitroepen de islamitische wet. Tevens zouden zij een plan bekend hebben gemaakt om binnen 5 jaar de gehele islamitische wereld te veroveren, inclusief het Iberisch Schiereiland en het voormalige Byzantijnse Rijk ('Roem', in de westerse media verkeerd vertaald als 'Rome', maar in de context verwijzende naar Turkije en de Balkan, ook wel aangeduid als Roemelië). Volgens analisten zijn dergelijke irredentische dreigementen niet reëel. Zelfs Al Qaida claimde nooit een kalifaat te hebben gesticht, en definitieve uitingen over de eindtijd worden binnen de hoofdstromingen van de islam afgedaan als ketterij of 'woorden van de duivel'. Al-Baghdadi zou zich met extreme standpunten willen onderscheiden van Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri, om zich als 'ware opvolger' van Osama Bin Laden te profileren. Op deze manier zou IS kunnen groeien doordat al-Baghdadi in aanzien zou stijgen bij andere terroristische organisaties en onder nieuwe rekruten.

Coalitie tegen de IS

In het vierde kwartaal van 2014 sloot een groot aantal landen een bondgenootschap tegen de IS. Met militaire middelen, door het uitvoeren van bombardementen en het afschieten van raketten, begonnen de landen van de coalitie de strijd tegen de IS.

Volgens John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is in de strijd tegen de IS het volgende nodig:

Met militaire middelen de IS bestrijden
De IS afsnijden van hun financiële middelen
Voorkomen dat personen uit het Westen zich bij IS aansluiten
De ideologie van de IS weerleggen.
De IS kan alleen definitief worden verslagen, wanneer een leger over land de IS verdrijft. Volgens velen, waaronder Bert Koenders, de minister van Buitenlandse Zaken voor Nederland, gaat de strijd tegen de IS nog jaren duren, maar het is in geen geval de bedoeling dat westerse landen op Iraaks en Syrisch grondgebied meedoen. De IS verdrijven moet in eerste instantie het leger van Irak zelf doen.

De organisatie

Tot Islamitische Staat in Irak en de Levant behoorde onder andere Al Qaida in Irak. De emir van Al Qaida in Irak, Abu Hamza al-Muhajir werd op vrijdag 20 april 2007 uitgeroepen tot 'Minister van Oorlog' voor 'de Islamitische Staat'. Na zijn dood op 18 april 2010 werd hij opgevolgd door Abu Suleiman al-Naser. De eerste emir van de Staat was Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, die na zijn dood, eveneens op 18 april 2010, werd opgevolgd door Abu Bakr al-Baghdadi. De IS heeft naar eigen zeggen de provincies Anbar, Diyala, Ninawa en delen van Babel en Wasit in handen. Baquba werd als 'hoofdstad' van de Islamitische Staat in Irak en de Levant aangemerkt. In de steden Ramadi en Falluja heeft IS de meeste aanhangers. In de Syrische burgeroorlog strijdt zij zowel tegen de regering van Bashar al-Assad als tegen diverse andere rebellengroeperingen in Syrië, inclusief zowel gematigd religieuze als jihadistische groeperingen.

Strijders van IS bleken door hun jarenlange ervaring in het vechten tegen Amerikaanse, sjiitische en Koerdische legers in Irak het meest getraind en succesvol in de Syrische burgeroorlog tegen het leger van Assad. Hierdoor sloten veel andere doorgewinterde strijders uit Noord-Afrika en Tsjetsjenië zich bij hen aan, en konden zij in korte tijd een groot deel van Noordoost-Syrië in handen nemen. Hun aantrekkingskracht op lokale rebellen is echter kleiner, omdat het doel van IS geen democratie of verdrijving van Assad is. IS is enkel uit op het consolideren van grondgebied om haar eigen interpretatie van de islam te verspreiden.

De praktijken van IS vertonen veel gelijkenis met die van de Taliban in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Zo heeft de terreurbeweging al ruim een jaar volledig de controle over de stad Raqqa, waar het zijn strikte vorm van de sharia implementeert, met straffen als onthoofding, steniging, kruisiging en verkrachting. Nadat de organisatie ook volledige steden in Irak in handen kreeg werden deze wetten ook hier ingevoerd. Eind juli 2014 onthoofdde ISIS tientallen Syrische soldaten in Raqqa, waarna hun hoofden op palen werden gespiest in het centrum van de stad. Veel kerken, moskeeën, tempels, tombes, begraafplaatsen en historische gebouwen zijn vernietigd in onder andere de steden Raqqa, Mosoel en Telafar. Zowel sjiitische als soennitische gebouwen worden met explosieven opgeblazen of met bulldozers gesloopt. Alleen al voor de stad Mosoel publiceerde ISIS een lijst van 50 moskeeën die vernietigd moeten worden. In moskeeën die de terreurbeweging heeft opgeblazen lagen tevens eeuwenoude korans en Hadith-verzamelingen, die in vlammen zijn opgegaan. Ook duizenden jaren oude Griekse mozaïeken en Assyrische sculpturen werden vernietigd, en gevreesd wordt voor het voortbestaan van enkele unieke ruïnesteden uit de Oudheid.

Naast de aanslagen en willekeurige moorden op yezidi's, zouden in de tweede helft van 2014 op eigen gebied 1,878 personen zijn geëxecuteerd. Het merendeel (1,175) bestond uit burgers (waaronder 8 vrouwen en 4 kinderen) die de opgelegde streng-islamitische wetgeving hadden overtreden. 120 personen waren lid van IS en werden gestraft voor ongehoorzaamheid of voor militaire tegenvallers tegen onder andere de Peshmarga. De rest bestond uit voormalige troepen van Assad en lokale stammen die zich tegen IS hadden verzet.

Onderwijs voor meisjes werd verboden, voor jongens zijn er in het door IS gecontroleerde gebied alleen nog religieuze scholen, madrassa, die het radicale gedachtegoed van de terreurbeweging onderwijzen. Video's van diploma-uitreikingen van basisscholen die door IS op sociale media werden gezet tonen jonge kinderen in camouflagekleding en zwarte martelaarsgewaden. In Mosul hielden ouders massaal hun kinderen thuis uit protest tegen het door IS opgelegde curriculum.

De IS pretendeert een islamitische staat of kalifaat op te bouwen, en tracht als zodanig legitimiteit op te bouwen; in de eerste plaats in het eigen gebied en in de tweede plaats als gebaar richting (met name soennieten in) het buitenland. Zo heeft de staat een sociaal hulpprogramma, en liet ambtenaren in het veroverde gebied in functie blijven zolang ze zich naar de wensen van de IS schikten. Zowel een reguliere als een 'zedenpolitie' zijn in functie en dwingen de door de beweging opgelegde normen af. Ook kondigde IS aan een eigen valuta in te willen voeren. IS geeft een eigen propagandatijdschrift uit, 'Dabiq'. In 'Dabiq' worden de harde maatregelen (inclusief seksslavernij van yezidi-vrouwen) gerechtvaardigd en bevinden zich interviews met gevangenen (o.a. westerse gevangenen en een gevangengenomen Jordaanse piloot) en 'jihadgangers' geïnterviewd. In december 2014 bleek echter dat de IS kampt met prijsstijgingen, schaarste en een ineffectief leiderschap. De stroom- en drinkwatervoorzieningen in de bezette gebieden haperen, terwijl er onvoldoende artsen zijn. De beweging zou al haar energie in de gewapende strijd en het afdwingen van de islamitische wetgeving steken, waardoor voor organisatie van het bezette gebied weinig ruimte meer is.

Jonge meiden van 14 en 15 jaar zijn in het oorlogsgebied terechtgekomen, waar de IS fatwa's heeft uitgegeven die de strijders het recht geeft om geslachtsgemeenschap te hebben met zo'n kind, door voor een nacht in een schijnhuwelijk te treden. Onder Syrische vluchtelingen zouden nog jongere meisjes zijn verkocht als seksslaaf aan rijke wahabis en pedofielen.

Middelen

De IS is met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard dollar de rijkste terreurbeweging in de wereld. Dit vermogen maakt het succes van de organisatie mogelijk. Hoewel donaties aanvankelijk de belangrijke inkomstenbron vormden, trekt de IS inmiddels voornamelijk inkomsten uit criminele activiteiten in en het te gelde maken van economische hulpbronnen in het bezette gebied.

De IS heeft inkomsten uit de handel in aardolie. De IS probeert oliebronnen te veroveren en te behouden. Toen de Verenigde Staten ingrepen om de opmars van de IS te stoppen, begonnen ze met het bombarderen van oliebronnen in handen van de IS. Olie- en gasvelden zijn belangrijke strategische doelen. Olie vormt het leeuwendeel van de inkomsten van de IS, met ruim USD 1 miljard op jaarbasis 38% van de inkomsten. Nog eens USD 489 miljoen of 17%, is op jaarbasis afkomstig uit gasbaten.
In 2003 werden vele kostbaarheden uit het Nationaal Museum van Irak in Bagdad gestolen. Sindsdien worden er in Irak en Syrië heel veel antieke voorwerpen gestolen, wat zeer ten koste gaat van het materieel erfgoed van het gebied. Ook voor ISIS is de verkoop van gestolen kunst een bron van inkomsten. Kunstroof is in het gebied een groot probleem. Deze vindt veelvuldig plaats doordat tal van archeologische vindplaatsen worden leeggeroofd.
De IS wordt ook gesteund door individuele donaties uit Qatar, Koeweit, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De regeringen van deze landen stellen zich tegen IS op en laten Amerikaanse straaljagers van hun grondgebied aanvallen op ISIS uitvoeren. Donaties vormen inmiddels met 50 miljoen dollar op jaarbasis met 2% maar een klein deel van de inkomsten.
Op kleinere schaal heeft de IS inkomsten uit de plundering van banken, diefstal van staatseigendom, afpersing van winkeliers, belasting van christenen en het heffen van tol. Dit levert IS gezamenlijk op jaarbasis met USD 360 miljoen 12% op.
USD 120 miljoen of 4% wordt op jaarbasis verdiend met het kidnappen van belangrijke personen om losgeld te innen.
Met de cementindustrie wordt USD 292 miljoen of 10% van de jaarlijkse inkomsten verdiend, met de verkoop van fosfaten USD 300 miljoen 10% en van voedingsmiddelen USD 200 miljoen 7%.
via:-> http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisc ... _Levant%29

Dat lijkt me een keurig begin... Echter is er ook nog wat beeldmateriaal dat ik toe wil voegen aan deze openingspost. Kijkt U even mee...???

Hieronder kan het wat mij betreft verder met alles dat gerelateerd is aan IS en de islamitische staat en hun aanverwante terreurdaden en bedreigingen.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

NO AGENDA EPISODE 687 - "CYBER CALIPHATE"

Afbeelding

http://mp3s.nashownotes.com/NA-687-2015-01-15-Final.mp3

Executive Producer: Sir Christopher Wolf
Associate Executive Producers: Sir DH Slammer, Hassan Maynard, Craig Mazzella, Sir Mad Hatter
Become a member of the 688 Club, support the show here
Sign Up for the newsletter
Knighthoods: Paul Groves -> Sir Paul the Screw
Titles:Sir Christopher Wolf -> Baronet
Art By: MartinJJ
ShowNotes Archive of links and Assets (clips etc) 687.noagendanotes.com
New: Directory Archive of Shownotes (includes all audio and video assets used) archive.noagendanotes.com
The No Agenda News Network- noagendanewsnetwork.com
via:-> http://www.noagendashow.com/
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Vijftien mensen aangehouden bij anti-terreuractie België

Bij de Belgische anti-terreuractie zijn donderdag vijftien mensen aangehouden die van plan waren een aanslag te plegen op politie-agenten. Dertien zijn in België opgepakt en twee mensen zijn in Frankrijk aangehouden.
Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie vrijdag tijdens een persconferentie. De regering gaat maatregelen inzetten om terreur tegen te gaan.

België heeft Frankrijk om de uitlevering van de twee verdachten gevraagd.

Er zijn in België twaalf huizen doorzocht waarvan het grootste deel in de Brusselse gemeente Molenbeek en Verviers. Daarbij zijn vier kalasjnikovs, handvuurwapens, politie-uniformen en ''een belangrijke som geld'' aangetroffen. Doel van de mogelijke aanslag zouden agenten ''op de openbare weg en in politiebureaus'' zijn geweest.

Er zou geen verband zijn met de aanslagen in Parijs van vorige week. Het OM wil niet ingaan op vragen over eventuele verbanden met Nederland.

Brussel

In Brussel is vrijdagochtend opnieuw een man opgepakt in verband met de antiterreuractie van donderdag.

De man was niet thuis toen de politie donderdag zijn huis doorzocht. Hij is opgepakt op het Louizaplein in Brussel, aldus politiebronnen.

Tijdens de antiterreuractie zijn donderdag in Verviers twee terreurverdachten gedood door de politie. Eén persoon raakte gewond. Het gaat om teruggekeerde Syriëgangers die onderdeel waren van een 'operationele cel' en volgens de Belgische autoriteiten "op het punt stonden" om belangrijke aanslagen te plegen op politiedoelwitten in België.

Anti-terreurmaatregelen

België gaat het leger inzetten om de veiligheid in eigen land te versterken. Zo gaan soldaten vanaf zaterdag Antwerpen bewaken.

Dat wordt vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de Belgische regering over anti-terreurmaatregelen. Belgische premier Charles Michel presenteert daar twaalf maatregelen om terreur tegen te gaan.

Zo krijgen inlichtingendiensten meer mogelijkheden om af te luisteren. Verder wordt een reis naar het buitenland voor terroristische doeleinden strafbaar. Donderdag was het dreigingsniveau al verhoogd van 2 naar 3. Dat betekent dat een aanslag "mogelijk of waarschijnlijk" is.

De regering wil verder het geld van vermoedelijke terroristen vastzetten. Ook moet het makkelijker worden om de nationaliteit van extremisten af te nemen en de identiteitspapieren af te pakken van personen die zich bijvoorbeeld in de burgeroorlog in Syrië willen mengen.

België wil ook de radicalisering van moslims in gevangenissen proberen te voorkomen door onder meer personeel te trainen en door zogenoemde islamconsulenten in te zetten.

De Franse president François Hollande zegt vrijdag dat Frankrijk doorgaat met de oorlog tegen terrorisme. Ze blijven doorgaan met operaties in Irak en Noord-Afrika. "We zijn niet bang", aldus Hollande. Ook kaart de president weer aan dat het "geen oorlog tegen religie is, maar een oorlog tegen haat".
via:-> http://www.nu.nl/buitenland/3973862/vij ... lgie-.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

16 JANUARI 2015-15:08

BELGISCH LEGER STAAT PARAAT

#BELGIE

Er is een aantal maatregelen afgekondigd in de strijd tegen terreur.

Afbeelding

Het Belgische is klaar om de politie bij te staan in de strijd tegen terrorisme. Mocht het nodig zijn, dan zijn 150 militairen beschikbaar.

Dat heeft het Belgische kabinet vandaag op een persconferentie bekendgemaakt.

Naast het achter de hand houden van militairen heeft het kabinet nog een aantal maatregelen afgekondigd in de strijd tegen terreur. Zo zullen meer mensen worden afgeluisterd en zullen paspoorten worden ingenomen als de situatie daar om vraagt. Dat meldt de NOS.

De maatregelen komen na de antiterreuroperatie van gisteren. Daarbij kwamen twee vermoedelijke terroristen om het leven.
via:-> http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/ ... at_af.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Jaja heus, echt waar... Het Belgische leger :) U weet wel...

Afbeelding

(Sorry ik moest 'm even lenen... plaatste 'm ook al in ander draadje)
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Ministers reageren bezorgd op verijdelde aanslag in België

''Absoluut, absoluut.'' Zo reageerde minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vrijdag op de vraag of we ons zorgen moeten maken naar aanleiding van de verijdelde aanslag donderdag in België. Premier Rutte herhaalde alert te blijven.
Opstelten wees er voorafgaand aan de ministerraad nog eens op dat het dreigingsniveau in ons land ''substantieel'' is. Dit op een na hoogste niveau betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete dreiging is.

Na afloop van de wekelijkse ministerraad herhaalde Opstelten de acute dreiging. "Een aanslag kan ook in Nederland plaatsvinden. Maar we zijn op alles voorbereid en nemen de maatregelen die nodig zijn.", aldus de minister.

'Leef door'

Rutte benadrukte dat Nederlanders er vooral niet voor moeten terugdeinzen openbare plekken te bezoeken.

Hij roept iedereen op door te gaan "met onze manier van leven" en tegelijkertijd alert te zijn en dingen die verdacht zijn te melden bij de politie of andere autoriteiten, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

"We hebben in Nederland, in dit deel van de wereld, iets unieks opgebouwd: een vrije, open en democratische samenleving met een hele grote welvaart en met een heel groot beschermingsniveau'', aldus de minister-president.

Volgens hem is er geen garantie dat er in Nederland geen aanslag kan plaatsvinden, maar "er is wel de garantie dat we er alles in redelijkheid aan doen om zo’n aanslag te voorkomen".

Het dreigingsniveau blijft ook na de antiterreuracties in België substantieel, aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft met afschuw van de gebeurtenissen in België kennisgenomen en betoonde ''respect'' voor de wijze waarop de terreurdaden in België zijn verijdeld.

Volgens zijn collega Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) hoeven mensen zich geen zorgen te maken, maar is het goed om ''altijd alert'' te zijn.

België

De Belgische politie had verdenkingen dat een groep teruggekeerde Syriëgangers aanslagen zou plegen. Bij een schotenwisseling in Verviers zijn twee terreurverdachten gedood door de politie. Verder zijn er op zo'n tien plekken in België huiszoekingen gedaan en meerdere personen gearresteerd.

De ministers, Schoof en de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht overlegden vrijdagochtend met elkaar. De burgemeesters benadrukten na afloop dat de bijeenkomst al maanden geleden was gepland. Ze hebben over allerlei lopende kwesties overlegd, waaronder de terreurdreiging. De burgemeesters wilden niet zeggen wat er inhoudelijk is besproken.
via:-> http://www.nu.nl/politiek/3973836/minis ... elgie.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

#podcast60
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Joodse scholen Brussel en Antwerpen dicht na antiterreuractie Verviers

Joodse scholen blijven vrijdag in Brussel en Antwerpen gesloten.
Dat meldt het Belgische blad Joods Actueel op zijn website.

Donderdagavond meldde het al dat op de belangrijkste joodse scholen in Antwerpen vrijdag geen les wordt gegeven. De maatregelen zijn genomen na een veiligheidsanalyse van de interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap na de antiterreuractie die donderdag werd gehouden door de Belgische politie.

Antwerpen kent een grote Joodse gemeenschap. In de havenstad wonen circa 20.000 ultraorthodoxe joden, een van de grootste gemeenschappen van ultraorthodoxe joden in de wereld.

De Amsterdamse joodse school Cheider blijft vrijdag ook gesloten, dat meldt de NOS. De school zou geen concrete aanwijzingen van bedreigingen hebben, maar vanwege de sluiting in België vindt de opperrabijn het verstandig om de school ook gesloten te houden.

Operatie

Tijdens een antiterreuractie zijn donderdag in Verviers twee terreurverdachten gedood door de politie. Eén persoon raakte gewond. Het gaat om teruggekeerde Syriëgangers die onderdeel waren van een 'operationele cel' en volgens de Belgische autoriteiten "op het punt stonden" om belangrijke aanslagen te plegen op politiedoelwitten in België.

Het gaat enkel om verdachten met de Belgische nationaliteit. Het is verder nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Wel is duidelijk dat het moslimfundamentalisten betreft die in Syrië actief zijn geweest en vermoedelijk banden hadden met IS. Er zijn meerdere personen gearresteerd, ook op andere plaatsen in België.

Totaal

Het Federaal Parket wilde nog niet zeggen hoeveel verdachten er in totaal zijn. In totaal zijn op zo'n tien plekken in België huiszoekingen gepleegd, waarvan er enkele nog gaande zijn. Er wordt vrijdagochtend waarschijnlijk meer duidelijk over de anti-terreuractie in België van donderdag. Om 11.00 uur is er opnieuw een persconferentie.

Het dreigingsniveau in België is voor het hele land verhoogd naar niveau drie op een schaal van vier. Dat is besloten tijdens een overleg van de Belgische premier Charles Michel en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Volgens een woordvoerder is het besluit genomen ''alhoewel er geen nieuwe elementen zijn van bedreiging". Hij zei dat het gaat om een ''keuze voor voorzichtigheid".

Tweede inval

De politie deed ook een tweede inval in een woning niet ver van het andere pand dat is binnengevallen. De inval zou echter niets hebben opgeleverd, meldt de Belgische krant De Standaard.

Het is niet duidelijk of de inval in het tweede huis eveneens verband houdt met het grote onderzoek naar een groep oud-Syriëgangers die op het punt stonden een grootschalige aanslag te plegen op Belgisch grondgebied. Die zou gericht zijn tegen de politiediensten.

Belgische veiliheidsdiensten hebben donderdagavond nieuwe bedreigingen opgevangen in Brussel, dat meldt de Belgische krant De Tijd. De dreigementen zouden de reden zijn voor het verhogen van het dreigingsniveau. Volgens de krant vrezen anti-terreurdiensten dat andere Syriëgangers of terroristen na de acties van donderdag tot actie overgaan.
via:-> http://www.nu.nl/buitenland/3973609/joo ... viers.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Extra maatregelen genomen bij joodse instellingen Amsterdam

In Amsterdam zijn vrijdag extra maatregelen genomen bij synagoges, vanwege de anti-terreuractie in België. Een joods-orthodoxe school in Buitenveldert blijft dicht.
Over de aard van de maatregelen van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge (NIHS) worden geen mededelingen gedaan, aldus voorzitter van het bestuur Eron Wolf van de Joodse Gemeente Amsterdam.

De NIHS in Amsterdam beheert acht synagoges in Amsterdam en Amstelveen en een Joods Cultureel Centrum.

Het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge in de Amsterdamse binnenstad blijven open. Een zegsman wilde niet zeggen of er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

School

De orthodox-joodse school Cheider in de Amsterdamse wijk Buitenveldert is vrijdag zelfs niet opengegaan. Dat heeft het bestuur van de school in een e-mail aan de ouders laten weten, zo meldt de NOS. Op de school zitten ongeveer tweehonderd leerlingen die uit heel Nederland komen.

Opperrabijn Binyomin Jacobs zegt dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat de school bedreigd wordt, maar omdat de scholen in België ook dichtgaan, vindt hij het verstandig om de school gesloten te houden. "Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid."

België

Donderdagavond werd bekend dat de joodse scholen in Antwerpen en Brussel vrijdag dicht blijven. Dat gebeurt naar aanleiding van de anti-terreuractie in België.

Er zijn drie joodse scholen in Nederland, alle drie in Buitenveldert. De andere twee scholen zijn wel gewoon open, zo laat het schoolbestuur weten in een brief aan ouders die in handen is van Jonet.
via:-> http://www.nu.nl/binnenland/3973713/ext ... erdam.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

16 JANUARI 2015-16:32

LEGER TREKT ANTWERPEN BINNEN

#BELGIE

Paracommando's gaan de burgers beveiligen.

Afbeelding

Het Belgische leger trekt dit weekend Antwerpen binnen om de politie aldaar te helpen met het bewaken van de stad.

Enkele tientallen paracommando's zullen onder bevel van de politie bewakingsopdrachten gaan uitvoeren. Dat heeft burgemeester Bart de Wever vandaag bekendgemaakt. Er wordt nog overlegd "hoe, wat en wanneer er precies dingen gaan gebeuren", zo meldt het ANP.

Door de inzet van de militairen houdt de politie tijd over voor andere zaken. De Wever benadrukte dat Antwerpen geen belegerde stad wordt. Defensie komt ter ondersteuning, de soldaten nemen het hier niet over, zo stelde hij.
via:-> http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/ ... nen_a.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

16 JANUARI 2015-13:15

'DIT ZIJN DE DODE BELGISCHE JIHADI'S'

#VERVIERS

Beiden waren Syrië-gangers.

Afbeelding

De namen van de twee dode jihadi's in Verviers zijn bekend: het gaat om Redwane Hajaoui (bijnaam Abu Khalid Al Maghribi,) en Tarik Jadaoun (bijgenaamd Abou Hamza).

Dat meldt de plaatselijke nieuwsbron SudInfo.

Het Belgische parket houdt momenteel een persconferentie over de anti-terreuractie in Verviers die gisteren aan twee jihadi's het leven kostte.

Afbeelding
via:-> http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/ ... e_jih.html
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

French Media Website Crash Causes Investigated

Le Parisien and L'Express are among major websites hit following "unprecedented" attacks since the Charlie Hebdo attacks.

French Media Website Crash Causes Investigated
Le Parisien and L'Express are among major websites hit following "unprecedented" attacks since the Charlie Hebdo attacks.

The company said it was not possible to say if it had fallen victim to a deliberate attack linked to the deadly attacks in Paris.

The problems came after it was revealed that up to 19,000 French websites had been hacked by pro-Islamic State computer experts in the week since the Charlie Hebdo attack on 7 January.

The company said it was not possible to say if it had fallen victim to a deliberate attack linked to the deadly attacks in Paris.

The problems came after it was revealed that up to 19,000 French websites had been hacked by pro-Islamic State computer experts in the week since the Charlie Hebdo attack on 7 January.
via:-> http://news.sky.com/story/1409054/frenc ... vestigated
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Another ISIS terror message found scribbled in washroom of Mumbai airport

MUMBAI: Another terror message has been found scribbled on the wall in the washroom of Mumbai Airport.

The message says that the "ISIS has planned a terror attack in Mumbai on January 26", TV channels reported on Friday.

The message was found scribbled on the wall of men's toilet of Terminal 1 of domestic airport.

This is the second terror message found scribbled in the toilet of Mumbai airport in recent days.

Earlier on January 7, a 'terror strike' alert was found scribbled on a wall in the men's toilet at Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA).

READ ALSO: Mumbai cops probe threat message written at international airport

Security had been increased at the airport after the terror message was found..

The message on the toilet wall read: 'CSI ATTECK BY ISIS DATE 10/01/15'.

After this alert warning, passengers entering and leaving the airport were being scanned thoroughly.

READ ALSO: Security up after 'ISIS terror alert' in airport men's toilet

Even as security measures at the airport have been heightened, the police said the threat is a "non-specific''. In security parlance, non-specific alerts are random threats which are devoid of any specific details, said official of Air India.

"Generally, non-specific threat alerts are not seen as serious as against specific threats. Non-specific alerts generally turn out to be hoax calls," said the official.

Afbeelding

An image of the terror message found scribbled in the washroom of Mumbai airport on Friday.

A probe is on by different agencies, and housekeeping employees are being questioned. So far no case registered in the matter. A police officer with the immigration department said that it is unclear if the threat is real or a prank." Deputy commissioner of police Virendra Mishra said, "We suspected this to be some mischief, we are not taking any chances. Security has been beefed up."

Assistant commissioner of police (airport), Madhukar Sankhe, said that closed- circuit television cameras at the airport were being examined. "We're going through the footage for those who used the toilet late evening," said Sankhe.
via:-> http://timesofindia.indiatimes.com/city ... 906836.cms
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

CBS via Twitter:
CBSN ‏@CBSNLive 4m4 minutes ago
Counter-terrorism activity may accelerate plotting, prompt cells to act, says @JCZarate1
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24863
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Nog meer via Twitter:
BREAKING : Arrests in Liverpool by anti terrorist squad. Police uniforms found.
Plaats reactie

Terug naar “Haatbaarden / Terroristen”