Leylijnen & centra

Alles puur natuur nier ;-)
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6356
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Afbeelding

In this heavily illustrated book, all in color, Michael Poynder proves that 5000 years ago the subtle energies that bind all living things were widely understood by an enlightened neolithic priesthood. Stone age man had an instinctive understanding of the magnetic currents that run through the Earth and bind all nature. He used dowsing and rock art to interpret and record this knowledge of metaphysics. The author’s radical decoding of these ancient Earth energies from 3000 BC and their integral connection to the enigmatic and mysterious legacy of that time, the I Ching, will have a profound effect on the way we view our ancestors. The I Ching is the written, spiritual language of the Stone Age. The 64 hexagrams allied to the 64 codons of the DNA allow us even now to access in a flash of opened consciousness the universality of ‘past’, ‘present’ and ‘future’, as time and space momentarily combine. Then we can ask the eternal question: What is God? and Who am I?


http://kachina2012.wordpress.com/2010/0 ... -atlantis/
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: rp801
Omhoog
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

Cort Lindahl, John Kale & David Truman – Geomancy Roundtable

Earthgrid, Leylines, Rennes le Chateau, Priory of Sion, Talismanic values, Axes Mundi, Avebury, Ancient Celts, Stonehenge, Stone of Destiny, Holy Grail, Religions, Trade, Octagon, International Peace Garden, Knights Templar, Masonry, Thomas Jefferson, Hellfire Club, Ancient Knowledge, Giza, Rosicrucian, Charleston Cemetery 33°p, Sirius,Charleston Parcs (location)

32.811552,-79.950106

New Greater Zion Pentecostal

32.811985,-79.951308

Cemetery/Obelisk/Octagon

32.815368,-79.948958

Geomantic Information Systems – Grail Quest, Axis Mundi

http://survivalcell.blogspot.be/p/grail ... radio.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 4297
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

Leylijnen en Krachtplaatsen

Van oudsher zijn mensen gefascineerd geweest door het idee van paden die de wereld bestrijken. Oeroude wegen die het landschap op meer dan geografisch niveau verbeelden en een wereld scheppen van onzichtbare krachten en verbindingen.
Van tempel naar grot, van heilige bron naar labyrint en van natuuraltaar naar vortex. Onzichtbaar, maar voelbaar. Kenbaar.
Een lichtend web dat de wereld overdekt.

Er zijn zichtbare en onzichtbare verbindingen tussen plaatsen in deze wereld. Onze voorouders legden paden aan en markeerden hun weg, zoals ook wij dat tegenwoordig doen. Zij lieten hun voetstappen achter op de aarde en plaatsten hun handtekeningen in steen, rots, lucht en hout. Hun merktekens en eerbewijzen doorstonden de tijd en zijn ook nu nog steeds een bron van schoonheid, spiritualiteit en verwondering. Iedere plaats waar gebeden, geofferd, geprezen en geeerd werd is gebouwd om een reden en op een speciaal daartoe uitgekozen plaats. Onze voorouders lieten zich hierbij leiden door meer dan het gemak van bereikbaarheid. Rituele handelingen, mystieke ervaringen, goddelijke interventies. Over vele plaatsen en bouwwerken kunnen we enkel speculeren en gissen, omdat we het niet zeker weten. Maar een ding is zeker, sommige plaatsen hebben een uitstraling, een kracht. Ze fluisteren in ons bloed.

Leylijnen
Een Britse zakenman en uitvinder, Alfred Watkins werd getroffen door een schijnbaar bewust gerangschikt rechte lijnen patroon, dat bijzondere plekken en bouwwerken met elkaar verbond. Sommigen lagen aan een bepaalde lijn en bevonden zich precies een voetreis van een dag van elkaar verwijderd. Bronplaatsen? Veilige nachtadressen? Of meer dan dat?

Anderen hielden zich eveneens bezig met het fenomeen van rechte lijnen en paden en hun patronen. In de negentiende eeuw al waren er pioniers die speculeerden, stelden en verhaalden van lijnen die het landschap sieren en een mystieke kennis suggereren. Astronomische betekenis, mystieke kennis, vanuit religieus, historisch of archeologisch perspectief ….wat de reden ook was, de fascinatie is er al lang. Net als het gevoel dat onze voorouders zich bewust waren van iets dat wij uit het oog zijn verloren.

De naam ‘ leylijnen’ komt van voornoemde Alfred Watkins, een Britse uitvinder en zakenman. Volgens overlevering bleken het aantal plaatsen en namen met ‘ley’ verbonden aan de paden zo overvloedig en opvallend aanwezig, dat hij de paden zo ging noemen.
Waarbij de uitgang ‘ ley’’ soms wordt uitgelegd als luwte of weg en soms als watergang, grasland. De onderliggende gedachte is dan toch dat het te maken heeft met een toevlucht of plaats waar beschutting gevonden kan worden.

De heer Watkins suggereerde dat de rechte landschapslijnen het restant waren van prehistorische handelswegen of beschermde reispaden. De studie die hij deed ( en waarbij hij gebruik maakte van zijn helderziende gave) resulteerde in de publicatie van “The old straight track”, wat het uitgangspunt zou worden voor ieder geïnteresseerde in energielijnen.


Volgens de door Alfred Watkins en latere onderzoekers opgestelde criteria, voldoen wegen en paden aan de bijzondere status van leylijn, als er meer dan 3 bijzondere monumenten of gebouwen in het verlengde liggen van elkaar, aan dezelfde lijn.

Wichelroedelopers en paranormaal begaafden nemen etherische energiestromen waar. Zij ervaren de aarde als een groot levend geheel. De bouwwerken en monumenten zijn dan punten, naalden die in de meridianen van de aarde zijn ingeplant. Niet zelden vormen deze plaatsen ook bronnen van elektromagnetische eigenschappen van diep in de bodem liggende gesteenten. Bedenk daarbij ook dat de energie van elektromagnetische velden de hersenen kunnen beïnvloeden en het bewustzijn veran­deren. De Chinezen geloven in 'de geest van de aarde'. Het is in hun ogen de schakel tussen hemel en aarde. Voor hen is de aarde een levend wezen, vol van energie. Deze energie zoekt een uitweg en trekt sporen over het aardoppervlak. Zowel de sporen als de energie zijn etherisch en onzichtbaar, maar wel voelbaar en waarneembaar. Feng Shui is gebaseerd op deze krachtige energie.


In de literatuur wordt melding gemaakt van diverse soorten lijnen, lijnrasters(grids) en velden. Sommigen op de aarde, oprijzend vanaf de aarde, anderen verzonken in de aardkorst. Als een energetisch geladen traliewerk. Sommigen zeggen dat de oorsprong zich bevindt in de vloeibare kern van de aarde, de magmavelden.
De omschrijvingen varieren van aardstralen tot fysiek waarneembare lijnen als gevolg van magnetische velden.

Doe je ogen dicht en stel je het beeld over:
In de immense donkerte van het heelal te midden van zonnen, sterren en planeten, draait, langzaam, een kleine blauwe bol.
Een reusachtig netwerk van lijnen, overlappend, onder en boven elkaar langs. En waar ze elkaar kruisen: licht. Door het hele netwerk vibreert, flitst en gonst een geweldige, oeroude energie.


Onze planeet is omgeven door verschillende soorten netwerken, waarbij de lijnen van al deze netwerken energielijnen worden genoemd; het ley-netwerk, het hartmann-netwerk, het curry-netwerk.
De verschillende soorten energielijnen worden ook wel krachtlijnen genoemd en er wordt ook wel in het algemeen gerefereerd aan een krachtlijn als leylijn.


Hartmann-netwerk met de Hartmannlijnen (naar dr Hartmann) , deze rijzen recht omhoog vanaf de aarde en lopen Noord – Zuid en Oost - West. De lijnen worden ervaren als eenentwintig cm breed en bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar.

Curry-netwerk met de Currylijnen. Dr Curry stelde een netwerk van lijnen vast, dat diagonaal van Noord-oost naar Zuid-west loopt en van Noord-west naar Zuid-oost. De lijnen zijn vijftig cm breedOver de hele wereld wordt er gezocht naar verklaringen voor lijnen, paden, monumenten en tekeningen in het landschap. Zijn dit leycentra, dus krachtplaatsen, of enkel een verbeelding van de door oudere volkeren gevoelde energie. Een belofte ? Of een boodschap? Neem Nazca in Peru bijvoorbeeld.

We denken alles te zien en te weten van de wereld. Maar het land onder onze voeten, de lucht die we inademen en de wateren die ons voeden…we zien ze soms niet.
Achter de vertrouwde beelden, de landmerken die wij kennen en als waar op google earth zien verschijnen, doemen de contouren op van een ouder landschap, een eeuwenoud patroon . Een patroon dat dateert uit de opgang van de beschaving en is overwoekerd, in onbruik geraakt. Enkel herkenbaar aan de wonderlijke vele monumenten, bronnen, grafplaatsen en heilige plekken die erdoor worden verbonden.

Prehistorische handelsroutes? Snelle rechte verbindingen tussen heilige plaatsen ? Of de paden waarlangs de geesten reizen, de wegen van de doden? Onzichtbaar, maar voelbaar.
Representaties van de energiestromen? Weergaven van de vlucht van de sjamaan tijdens trance?

Pelgrimstochten gebaseerd op visioenen hebben duizenden mensen over dit soort -en misschien zelfs wel precies deze- paden en routes gevoerd, van bedevaartplaats naar bedevaartplaats.


De innerlijke ervaring van het volgen van de weg leidde en leidt ook nu nog door een wereld die uit meer lagen bestaat dan het fysieke niveau dat wij ervaren.
Is het onze groeiende behoefte aan spiritualiteit waardoor wij het landschap anders gaan beschouwen, willen gaan ervaren. Geven wij vorm aan de leylijnen door ons verlangen deel uit te maken van de energie? Dragen wij daarmee bij aan de instandhouding van het netwerk van energie?
Alles is een uitwisseling, alles is verbonden. Onze diepste gevoelens zijn gebonden aan plaatsen, gebouwen, vormen in het landschap. Onze herinneringen net zo verweven en dus een aanwas van energie.

Op alle continenten zijn waarnemingen gedaan en vastgelegd. Heilige wegen. De Anasazi indianen in het zuiden van Noord Amerika, hadden een zich over vele kilometers uitstrekkend netwerk van rechte paden en wegen. Sommigen eindigen in niets, met een hoopje stenen of een bijzondere rots. Het grootste deel hiervan werd eerst door middel van luchtfotografie vastgelegd.
Heuvels in de vormen van dieren en in het geheel als figuur pas echt zichtbaar vanuit de lucht…het paard van Uffington in Engeland, Nazca in Peru, Great Serpent Mound in Ohio.

Er werd overal en in alle tijden geomantie bedreven: waarzeggen op basis van de aarde. Wij doen het ook nu nog! In de huidige betekenis wel eerder : de kunst om huizen, straten en heilige plaatsen op een gunstige aardse plaats te bouwen. Oftewel: de voordurende wisselwerking van kosmische en aardse krachten te duiden en ook bij het vormgeven in het landschap door bouw of verandering hier eerbied aan te tonen. Een belangrijk iets was dus het vaststellen van het middelpunt van een plaats, om optimale stroming van de energie en de spirituele kracht te garanderen.
Soms werd er sterk rekening gehouden met astronomische invloeden. Is Stonehenge een groot astronomisch waarnemingscentrum?

Gesteenten waardoorheen de wegen liepen of waarop bepaalde heiligdommen werden gebouwd, bevatten (en dat is een wetenschappelijk gegeven) ijzerhoudende mineralen. Sommige gesteenten zijn radioactief (uranium en graniet). Basalt bijvoorbeeld is magnetisch.
De aanwezigheid van water en de druk waarmee dit water naar de oppervlakte komt, het is van invloed op ons lichaam. Ons fysieke en emotionele gevoel van welbehagen wordt er door geprikkeld of gestreeld. Geologische breuklijnen in de aardkorst beïnvloeden ons, zelfs als we ons er niet van bewust zijn.

Wellicht ligt de verklaring van de energie dus ook in de fysieke eigenschappen van de plaatsen en gebieden. Dat heeft een sterke invloed op onze psyche. En bepaalt mede hoe wij de wereld om ons heen zien en ervaren.

Het lijkt er op dat onze voorouders eeuwen lang het goddelijke zochten langs de energielijnen en vonden in de spiralen van de krachtplaatsen, op de sacrale en mysterieuze plekken. In de etherische energie die daar rondwervelde bevond zich, voelbaar en merkbaar, het heilige en kosmische. Onze voorouders waren zich bewust van krachtige plaatsen in het landschap. Ze voelden dat deze plekken een krachtige energie hadden. Daar ontstond de spirituele ervaring. Daar zocht en vond de mens het goddelijke. Hier werd de aanwezige, immer toestromende energie geabsorbeerd, getransformeerd, vereerd en verbonden met de mens.
Pelgrimstochten komen in alle religies voor. Vaak wordt er gesproken over een bepaalde vaste route langs voorgeschreven plaatsen. Waren die paden en wegen van plaats naar plaats ook voorbeelden van leylijnen? Ik denk dat we het nooit zeker zullen weten.


Krachtplaatsen
Lijnen kruisen elkaar, komen samen en weer uit elkaar. Wat gebeurt er met de energie die langs deze lijnen stroomt? Uit de verschillende leylijnen verenigt de energie zich op de kern van een kruispunt. Bij een gewoon kruispunt van lijnen is vaak weinig waar te nemen. Wel wanneer een groter aantal lijnen bij elkaar komt en deze lijnen een knooppunt vormen. Geologische omstandigheden kunnen deze energie stuwen en omhoog sturen. De opeengehoopte energie verspreidt zich in een spiraalvorm en waaiert dan uit wanneer het vrij uit kan stromen. Komt de energie samen in een gebouw, dan worden de wanden en aanwezige voorwerpen energetisch geladen.
"Ley" (spreek uit als "lee") is een zeer oud woord dat zoiets als luwte (zie de klankovereenkomst) betekent. In de loop van de geschiedenis zijn deze woorden verbasterd tot "lee", "lei", "loo" of "leeuw". In Groot Brittanie komt het achtervoegsel "ley" als zodanig veelvuldig voor.

Op basis hiervan kunnen we leycentra en dus krachtplaatsen, verwachten in plaatsen als:

Heiligerlee,
Leeuwarden,
Leiden,
Het gebied van Paleis het Loo,
Zoutleeuw,
Poederlee,
Dwingeloo
Leebroek
Lheede
Hengelo
Borculo
AlmeloIn 400 na Chr verscheen er een pauselijk edict dat heidense krachtplekken gezuiverd moesten worden door het bouwen van kapellen, kerken en kathedralen op door de plaatselijke bevolking bezochte en van oudsher geëerbiedigde plekken.

Bijzondere plaatsen, een paar bekende voorbeelden verbazingwekkend, wonderlijk, mooi of enkel imponerend door het vernuft:

Stonehenge (2300 voor chrs), Pyramides van Gizeh (2000 voor chrs), Lascaux (15000 voor Chrs) , Altamira (15000 voor chrs). De tempels van Jeruzalem (1000 voor Chrs) . De tombe van Newgrange Ierland (3200 voor Chrs), menhirvlakte van Carnac (300 voor Chrs) en Akropolis (450 voor chr) . Van latere datum, maar niet minder indrukwekkend: Colloseum(0070), Borobudur(850), Paaseiland(1050),Ganden klooster Tibet(1409). De tempelsteden zoals Angkor Wat in Cambodia (1120) , Ayutthaia in Thailand (1350), Palenque in Mexico (600).
Iets dichterbij huis: Het tempeltje Barger-Oosterveld in Drenthe.(1250 voor Chrs). De kathedraal van Chartres(1194) is zelfs gebouwd op een plaats die al veel ouder in gebruik was voor verering en offers. Sint Servaas basiliek in Maastricht (1100) en St. Magdalena in Tirol (1300).


Voorbeelden van routes tussen ogenschijnlijk onafhankelijke plaatsen die op een hele speciale manier met elkaar in verbinding staan:

Denemarken, Traelleborg-Eskeholm-Fyrkat-Aggersborg
Engeland, Stonehenge-old Sarum-Salisbury-Clearbyry ring- Frankenbury camp.
Duitsland, Aken-Frankfurt-Wurzburg-Neurenberg-Donaustauf
Een oefening

Hoeveel bijzondere plekken, monumenten, kerken, kapelletjes, steenhopen etc liggen er in onze directe omgeving op 1 lijn? Als we ze al herkennen en zien voor wat ze zijn, na al die tijd. Onderlinge verbindingslijnen waar we zo makkelijk overheen kijken omdat we de tijd niet nemen om het landschap te bestuderen.
Neem een kaart en een lineaal. Zelfs als je geen duidelijke verbindingswegen vindt, leer je toch het landschap waar je nu leeft beter kennen door er met andere ogen naar te kijken en de in het land heersende geest te herkennen, de invloed die de impressie nalaat op jouw bewustzijn, je welzijn.
Bomen, waters, rotsen. Magische monumenten. Oude paden. Bronnen, poelen, open plaatsen. Kapelletjes, steencirkels, kerkjes, tempels. Heuvels, terpen.
Let op namen die verwijzen naar onzichtbare krachten..hel,hol,ges, geis, geest, offer, lei, lee, loo.
En laat je leiden, als je een rusteloos verlangen voelt die plek te bezoeken, de natuur ter plaatse te zien. Is er een monument, een ruïne, een archeologische site? Is er een bron, een meer of een put? Ga op onderzoek uit: hoe groeien de bomen er, welke planten zijn er uitbundig, overvloedig en welke zijn zo vergroeid met de omgeving dat ze er niet los van gezien kunnen worden..? Stel je open voor de ingevingen die je krijgt terwijl je daar staat. Welke paden lokken, wat trekt je blik en welke weg voelen je voeten..?
Aanbevolen Nederlandse plaatsen om te bezoeken:

Heiloo,(Noord Holland) de Willibrordusput (720, later in 1100 het kerkje ernaast gebouwd) en de Mariabron
Hilversum, Grafheuvels(3000 voor chrs))
Hoge Veluwe, zandverstuiving met bomen
Odoorn(Drenthe) Hunebedden (3000 voor chrs)
Sleenerzand(Drenthe) galgenberg grafheuvel
Usquert(Groningen) Kerktoren(op oude altaarstenen gebouwd) en de Helwerder Wierden
Heiligerlee(Groningen) leycentrum
Norgerholt(Drenthe), oud bos en oeroude grond
Almelo(Overijssel) oude stadhuis
Raalte(Overijssel) de Luttenberg, Korrebeltsweg
Losser(Overijssel) Tankenberg
Wijhe(Overijssel) oude dorpscentrum
Elst(Gelderland) oude dorpscentrum
Ermelo(Gelderland) Toverberg en nabij de oude kerk
Den Hout(Brabant) de heilige eik
Woensdrecht(Brabant) voormalige kerk aan de Rijzendeweg
Leiden(Zuid holland) Burcht, ruine midden in het centrum

Bezoek bijzondere plaatsen in je eigen omgeving en als je kunt..ooit…de wonderlijke plaatsen uit de oudheid die nog steeds naar ons roepen…..

De aantrekkingskracht van deze plaatsen gaat diep, veel dieper dan wij beredeneren kunnen.
Is er een resonantie? Dan voelt het of een diepe toon wordt aangeslagen in ons binnenste.
Kijken met je ziel en luisteren naar het land brengt je innerlijke gedachten en gevoelens in harmonie. Dan worden het innerlijke en het uiterlijke landschap een. De vreugdevolle vereniging van de subtiele energetische werkelijkheid en de fysieke zichtbare werkelijkheid.

Oriëntering en plaatsbepaling is altijd van levensbelang geweest. En gaat uit van een vast punt, een middelpunt. Een centrum. De plaats in het midden. Jij!


En zo blijken plaatsen van betekenis met elkaar verbonden te zijn, niet enkel door onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar ook door energie. En door paden, wegen en sporen.

Bron: http://www.othela.nl/page/leylijnen-en-krachtplaatsen
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, blackbox, abrakadaver, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

…..’’The planetary energy grid is better known to the few interested in such topics as the energy grid of the ancients. - In antiquity religion was very important and temples and sanctuaries were erected all over the planet. Researchers of all sorts studying the Aegean Sea and Greece remarked a peculiar pattern in the location of such places. When connecting the temples and sanctuaries of the area with straight lines a grid like pattern emerged.
Looking for this pattern elsewhere the researchers found it wherever they looked all over the world. In Great Britain not only the corners of the grids are known. There people talk of so-called ley lines, which are known to run through the country side. These ley lines are said to have a special force or energy associated with them. Remarkably, at the crossings of these ley lines frequently ruins of ancient sanctuaries of temples can be found. Over time Christian churches replaced many of these.

There were attempts to measure the energies of the ley lines as well as the special energies assumed to be at the locations of the grid where ancient sanctuaries can be found. Weak electromagnetic fields sometimes can be measured on such locations. But none of these attempts came up with any kind of energy that could be put to use with the means of our technology.

Actually, with a little logical reasoning one can easily find out the important nature of these energies and why they cannot be measured. Temples, sanctuaries and churches are structures designed to deal with spiritual energies. Worshippers deliver their spiritual energies to a specific religious place, a temple or a sanctuary, which belongs to a specific god. Hence, it is logical to assume that the ley lines and especially the crossing of these ley lines have some kind of a connection with spiritual energies. These cannot be measured with any technical means.

The above conclusion bears great significance because one has to assume that the ones determining the location of the sanctuaries were the beneficiaries of these structures, the gods. They knew about the spiritual powers of these places and they were the ones to implement rituals and religious ceremonies to take full advantage of the spiritual energies the worshippers delivered. Hence, these gods must have existed. The many reports of gods living among humans during ancient times have been discarded in error.’’…..

http://www.world-mysteries.com/ra_qv_peg.htm


Popul Vuh,

‘Let us make him who shall nourish ans sustain us’ (p 227)


Sumerian tablets,

‘The tablets tell of vast and catastrophic cruelty perpetuated by the Custodians against their human servants. Coldblooded population control measures were carried out frequently’ (p 227)


http://www.docstoc.com/docs/5911682/Atlantis


Grid of The Gods

http://www.thebyteshow.com/JosephPFarrell.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

Joseph Farrell, The Grid of the Gods - Red Ice Creations,

Interplanetary civilisation that blow itself up, magalithis structure around the world, Carl Munck, min 0:03:00,

Castle Bravo test, Donald Richter, Argentinia, continuous testing of nucleair devices, hyperdimensional devices, min 0:05:00,

The real reason behind the testings on the earthgrid, Bruce Cathie and setting of nucleair devices, min 0:13:00,

Influence on weather, hurricanes, min 0:14:00,

The grid and purpose to stabilise the planet, harmonics and physics behind the grid, min 0:17:00,

The genetic cousins ‘out there’, ‘there is no clear memory of who built these constructions’, legends all over the world tells the same sort of story, the gods built the constructions, and then they left, min 0:19:00,

The grid still is active as well as some of the structures, an unknow fenonomen, more measurements required, mounds and smaller sites, min 0:21:00,

John Mitchell, Carl Munck, apex and the great pyramid of Giza, some of these sites are manipulative at a very profound level, ‘we just beginning to scratch the surface of how sophisticated this gridsystem really is’, ‘there’s a very sophisticated physics underlying all of this’, min 0:27:00

Pyramids in S and Central America, hyperdimensional mathematics, constructions deliberately built as hyperdimensional machines, numbers and ratios in ancient structures, min 0:30:00,

The great pyramid and the Giza plateau, actual global construction program, Giza the centre of the global gridsystem, the importance of certain gridpoints and stress energy, a way to generate power and a way to communicate, long latitudinal magnetic waves, ‘will transmitt all energy without any loss’, ‘in the temple the priest or the initiate or whoever got acces to the oracle of the god’, ‘transmitters and receivers for communication purposes’, min 0:39:00,

‘We’re dealing with a unified sort of physics’, min 0:48:00,

Three periods of construction, ‘we simply cannot duplicate these constructions today’, ‘the way Puma Punku was constructed is beyond immagination’, ‘a three fased period of construction globally’, min 0:49:00,

‘In vedas, Aztec texts, neo Platonean text ancient Mesopotamian texts the underlying mathematical codes are all the same and don’t change’, min 0:53:00

Grid of the Gods p1-p7

http://www.thebyteshow.com/JosephPFarrell.html


Bruce Cathie

http://www.bibliotecapleyades.net/cienc ... gygrig.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/cienc ... ldgrid.htm


Carl Munck,

http://www.bibliotecapleyades.net/mapas ... 04.htm#top

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_m ... htm#inicio
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

…..’’Not only is Giza an incredible feat of engineering for its time, but it lies at the intersection of the longest lines of latitude and longitude.’’…..

……Also said that they are built aligned to Orion's Belt stars. ‘’……

http://allgreatworld.blogspot.be/2011/0 ... -time.html


The Grid of The Gods – Joseph P Farrell P 3,

Ancient structures as machines to shape the physical medium, piramids as hyperdimensional acoustic amplifiers of human collective consciousness, ‘there is a lot of research in the connection between consciousness and the physical medium but most of it is classified…’, min 43:00,

Dynamic torsion, ‘spiraling of spacetime’, torsion within torsion, ‘physical analogs whitin the solarsystem are present in all kind of structures built on the grid’, ‘the functional purmose’…, ‘to manipulate the dynamic torsionfield’, vedic texts and knowledge of cosmology, knowledge that was handed down from a very sopisticated civilisation in high antiquity, min 48:00,

Oldest structures, Puma Punkuh, this was not built by primitive people, Giza and 3 layers of Construction, thirth or most recent layer is the one of Egypt and the Inca’s, ‘…and that quality of construction has fallen dramaticly’, ‘the older it is the more sophysticated it is’, min 53:00,

Viracocha and deadly rays, min 1:15:00

http://www.thebyteshow.com/JosephPFarrell.html

.......’’research in the connection between consciousness and the physical medium but most of it is classified’’......

Rara. I wonder why that is.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

Hè? Er bestaat een grid omheen de wereld naar het schijnt. Werd ontdekt (min 4:00)………..……pas sedert de jaren 60, ongeveer, wordt geloofd. Da was vast wel schrikken.
Gebruikersavatar
tjen
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 223
Lid geworden op: do 04 apr 2013, 18:17

Lloyd Pye, Brien Foester, Jerry Wills – Human Origins & Lost Races

Ancient structures, Giza Plateau, Nasca, Tiwanacu, Puma Punku, min 35:00

http://www.redicecreations.com/radio/20 ... 130530.php

Hour 2

Stargates, soundfrequencies, phase shifting, other dimensions, min 04:00

Leylines, doorways, min 11:00

Patterns only visible from the air, min 16:00

Ancient technology, min 19:00

Vortex, doorway, long tunnel & planets, min 22:00

Ancient genetic manipulation, min 27:00

Ancient structures & altered states of consciousness, min 34:00

Energetic locations & UFO’s, min 37:00

Phoenicians, Vikings, min 47:00


Lake Titcaca, Locatie/Geen Streetview (meer) – Google Maps

-16.28521,-68.927536


Puma Punku

-16.561834,-68.680172
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Quetzalcoatl
Antonaki
Antonaki
Berichten: 10
Lid geworden op: ma 17 jun 2013, 23:39

Aztec gods ???
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sacr ... ec_culture


Veel info over leylines gods code matrix of 188 / Sandy hook 9/11 boston bombing leyline connectie /patroon in aardbevings die voorspeld kennen worden en gedaan worden via zijn fb site
http://www.youtube.com/user/elnine11/videos

https://www.facebook.com/pages/God-Code ... 48?fref=ts

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 2453_n.png
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6356
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

WelQom Quetzalcoatl op QFF


:welkom:
illuminati of my own reality
Quetzalcoatl
Antonaki
Antonaki
Berichten: 10
Lid geworden op: ma 17 jun 2013, 23:39

[quote=""blackbox" post=73264"]WelQom Quetzalcoatl op QFF


:welkom:[/quote]

Dank u
Is er een sectie waar je kan/moet voorstellen ?
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6356
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

[quote=""Quetzalcoatl" post=73265"][quote=""blackbox" post=73264"]WelQom Quetzalcoatl op QFF


:welkom:[/quote]

Dank u
Is er een sectie waar je kan/moet voorstellen ?[/quote]


Je moet hier niks....maaruh

index.php?option=com_kunena&func=view&c ... Itemid=120B)
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6356
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Afbeelding
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6356
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Although the Domes have, technically, paradoxically, left, they are still resident as powerful energy imprints, as the Mothers of all sacred Earth enclosures. The Electromagnetic 1746 Grid, furthermore, is still operational, though at a somewhat reduced Light intensity compared to what it would be like if the Domes were materially present again. Gaia's etheric energy body remains sentiently active, just as Her living physical form breathes through its biosphere. This level of the Grid can be likened to a radio carrying the whole range of frequency transmission capabilities. The various parts of the radio band are assigned to the Dome receptor matrix, which are like individual antenna or radio towers. This is a system of Grid sonics, of tone modulations.The various Dome centers are energized as sonic receptor sites according to a graduated dial of master transmissions'. In many cases stone devices, electromagnetically-adjusted, were positioned at the Dome antenna sites to facilitate sonic reception. Not only were the Dome sites, according to this theory, calibrated planetarily in terms of radio beam receptivity, they were also calibrated in terms of a master electromagnetic spectrum geared to the consciousness and life support needs of humans and biosphere.Each Dome was like a specially-set tuning fork; when struck by the incoming beam it then resonated this tone through its local web system as a uniform vibration.

In recent years, many believe, the Grid has been undergoing a gradual, site-specific reactivation by the same agencies, the Elohim, that originally engineered and installed the system in accordance with Hermes' Principles. The Earth was made as a Home in Man's image. The Electromagnetic 1746 Grid anchors and differentiates the next dimensional Grid matrix called the Oroboric 15 Line Grid, which forms and maintains the biosphere and makes these higher energies available for human consciousness and technology interactions and for mutually-supportive human and Earth evolution.

The Earth is enveloped in a lace doily of electromagnetic fields and pulsing points of light which move the incoming intelligent cosmic/stellar energy streams through the matrix, always tending towards balance. The role of the geomancer, intelligently manipulating and cooperating with the Electromagnetic 1746 Grid, has been to harmonize these incoming streams against the chaotic entropic energy fields created by negative thought forms of resident humans, and to maintain the health of both human and Gaia.The geomancer has always been the Earth doctor and human metaphysician.http://www.bibliotecapleyades.net/cienc ... 06.htm#Ley Lines and The Meaning Of Adam
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
meNsies
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 477
Lid geworden op: di 01 nov 2011, 18:18

[quote=""blackbox" post=74054"]Afbeelding[/quote]


Is dat wellicht Eindhoven onder het middelpunt in NL?

Hoorde laatst dat er in Eindhoven de meeste patenten (per week) ter wereld worden aangevraagd.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Natuur”