Terug naar de middeleeuwen

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

'We' hebben het er al eerder in de shout en forum over gehad de politiek zeg maar het moderne bedrijfsleven timmert aardig aan de weg om verworvenheden en vrijheden af te breken. De mensheid terug in de tijd te schoppen zeg maar onder het mom van "het is de schuld van de profiteur!". De profiteur bedoelt men dan vooral mee zij die ziek zijn (natuurlijk niet echt!) zij die een uitkering hebben(niet politici en hun wachtgeld of het koninklijk huis) of subsidies aan sociale instellingen, buurthuizen initiatieven enz (ook hier natuurlijk niet subsidie aan bedrijven die een miljoenen omzet hebben).

Veel van die tegenbeweging of dat nu politieke of particulieren organisaties zijn hebben hun ontstaan (bron) te danken aan giften afkomstig uit het bekende appartementscomplex in New York, 740 Park Avenue. Als je niet weet wie daar wonen tja :pinch: welterusten dan maar of zo of zoekse.

Goed waarom terug naar de middeleeuwen ook hier weer waarom zou ik het wiel uitvinden als het al uitgevonden is dus hieronder een stukje wat ik al eerder ergens op het forum gepost heb om het topic mee te beginnen:

Back to the Middle Ages Revisited[1]
mrt. 21, 2009 - 12:14 PM |
Author: Frans van der Reep
http://www.pluspost.nl/back-to-the-midd ... ted1/4739/


In 2001 schreef ik dat als gevolg van Internet de samenleving steeds meer middeleeuwse trekjes vertoont en zal gaan vertonen. Uiteraard is dit ‘maar’ een beeld maar als ik naar buiten kijk vind ik het beeld steeds relevanter met al die digitale struikrovers. Vandaar dat ik de metafoor in geactualiseerde vorm graag nog eens aanbied. Ik hoop dat het bijdraagt vele los staande ontwikkelingen meer in samenhang te zien en daarmee onze tijd beter te begrijpen. Onderweg presenteer ik u eerdere bijdragen als bron bij wijze van verantwoording en om u deelgenoot te maken van mijn eigen zoektocht en de wortels van dit verhaal.

Doordat met het Internet plaats en tijd, en in hoge mate ook kosten, als belangrijke factoren in het proces van informatieoverdracht min of meer wegvallen, verschuiven machtsstructuren en ontstaan allerlei parallellen met middeleeuwse structuren, organisaties en werkwijzen. Sterker, het trekken van deze parallellen biedt bedrijfsleven, onderwijs, beleidsmakers, mogelijkheden sneller en grondiger nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en als belangrijk of niet belangrijk te kwalificeren in de eigen beleidskeuzes.

De kleine gemeenschap van de middeleeuwen, waar binnen de community iedereen alles van iedereen wist (perfect recall) en geruchten gingen als een ‘lopend vuurtje’, maakt plaats voor grote databases en geruchtvorming via Hyves. We weten misschien nu nòg wel meer van elkaar terwijl je je verleden nu echt niet meer kunt uitwissen. Social networks als virtuele ontmoetingsplaatsen zoals markt en dorpspomp. In Idols-programma’s als de virtuele variant van de kermis kan jij je ‘presenteren’ zoals je vroeger je publiek kon vermaken op een boerenkar als podium, de oorsprong van de toneelvoorstellingen. Webcams en imperator Google als zichtbare moderne verschijningsvormen van de ‘alomtegenwoordigheid’ en ‘alwetendheid’, die vroeger aan kerk en religie werden toegedicht. Continue connectie door twitter met het cyber Engels als “lingua franca’. Via e-mail zijn tijd en afstand uitgeschakeld. Een anonieme hacker ergens in de wereld is in no time opgespoord. De wereld als global village. Ebay en marktplaats als de stapelplaats van weleer en revival van de ruileconomie: barter is back! In de bankenwereld het zelfde verhaal. Boober.nl, smava.de, zopa.uk zijn allemaal marktplaatsen voor geldleningen die passen in de revival van barter[2]. De eigen stookplaats ten behoeve van de energievoorziening komt terug ten koste van de huidige collectieve voorzieningen. Ook de echt slimme stekker die uw overschot aan stroom vanuit uw privé brandstofcel of zonnecollector straks in uw garage of de windmolen koppelt aan mijn tekort (de software is beschikbaar!) is een stap naar een peer-to-peer barter structuur. Terug naar de moestuin, zeg maar. Ik verwacht ook dat het niet lang meer duurt of onze verzekeringen worden weer georganiseerd via internet zoals vroeger via de collecte in de kerk. Overzichtelijk, eenvoudig, verbindend en betekenisgevend.

De pest is terug. In het Internettijdperk gaan virussen met dezelfde verwoestende snelheid rond waarbij ook virusscanners alleen kunnen volgen en niet voorkomen. Bezittingen, boeken en boten, kunnen door auteursrecht en justitie niet meer worden beschermd tegen grensoverschrijdende kapers en roversbenden. Stadsmuren als georganiseerde bescherming van kleine eenheden keren terug als firewalls. Ook de schandpaal, bashing, verschijnt op Internet: justitie en burgers publiceren foto’s van ‘verdachten’ en zwarte lijsten van bijvoorbeeld minder veilige luchtvaartmaatschappijen, wanbetalers en pedo’s zijn inmiddels common practice. U en ik kunnen gewoon vogelvrij worden verklaard en vermijden angstvallig de leprozenvalleien. Het is oppassen want het verleden blijft voor altijd bekend. Woont u trouwens ook in een versterkte burcht met eigen lansknechten op uw voorplein, the gated community met eigen veiligheidsdienst? Peter R. de Vries en de grote groei in particuliere veiligheidsdiensten laten zien dat ook veiligheid weer een uitdaging voor de burger zelf is geworden en niet meer van de Staat. In het zelfde patroon naar “ont-stating”, de afnemende invloed van de staat, zit de toenemende roep om meer invloed van de burger op de rechtspraak. Het TV programma ‘de rijdende rechter” is er het symptoom van. Helaas is digitaal lynchen en martelen ook een feit. Het haalt zelfs nauwelijks nog de voorpagina van onze kranten.

Ik voorspel u een toenemend aantal kruistochten en vele waarde- en normen debatten. Of we daar toleranter of gelukkiger van worden? Er is een grote toekomst voor de leenheer, bijvoorbeeld de franchisenemer en, helaas, een sterk gilde van roofridders. De eeuwenlange strijd tussen religie en Staat is een nieuwe ronde ingegaan.

De pest is terug zei ik. Helaas geldt dat óók in de medische zin. Stap voor stap rukken infectieziekten op in de westerse wereld dankzij tegen antibiotica resistente bacteriën. Via het stimuleren van globaal denken en handelen draagt internet daar indirect aan bij. Boze geesten zijn ook terug al noemen we het anders.

Dan de wetenschap. Hoe veel wetenschappelijker is wetenschap geworden? Als u Gregory Bateson hebt gelezen weet u wat ik bedoel[3]. Ik heb veel respect voor de praktische en theoretische verworvenheden. Maar hoever zijn we in wetenschappelijke attitude nu echt verwijderd van de Aristoteliaanse Middeleeuwen? Hoe waardevrij en empirisch gefundeerd is wetenschap echt? Denkt u eens aan het huidige ‘modelplatonisme’ zoals Hans Albert dit noemde, van bijvoorbeeld de mainstream macro-economie?[4]

Internet zal het respect voor het ambacht herstellen De ambachtsacademie is inmiddels opgericht. Omdat de klant een keus heeft moet je als leverancier gewoon weer goed worden in je vak. Oude gildenstructuren herleven. Alleen heet het anders (incrowd, virtual community, closed user group, gecertificeerd RC, RI, RA, MBA, DBA, Business Process Platform, etcetera).

Net als in de gilden leiden meester-professionals leerling-professionals op en vestigen zich, ondanks alles, fysiek bij elkaar in de buurt. Het bedrijfsleven neemt in toenemende mate de regie in alle vormen van onderwijs over. Bijvoorbeeld de Lemniscaat School of Management biedt je niet alleen je MBA maar ook een doctorsgraad (DBA) zonder bij wijze van spreken een universiteit van binnen te hoeven zien, is een ‘private initiative’. De ‘bakkerstraat’ komt terug in de vorm van regiogebonden economische activiteit (‘Silicon Valley’). Het zelf-roosteren, ook wel individueel roosteren genoemd als onderdeel van het bredere fenomeen van ketenomkering, neemt snel toe: van werk van de baas naar baas over het werk Als voorbeeld noem ik de ‘BuurtZorg’. Dit is een snel groeiend initiatief waar professionals van achter de keukentafel de zorg voor de Thuiszorg klant regelen, past helemaal in dit beeld. Hierin zien we een voorafschaduwing van de toekomst[5].

Ook het bedrijfsleven zelf krijgt steeds meer een gilde en netwerkstructuur. Er zijn nu 800.000 ZZPérs in Nederland en het aantal is snel groeiend. De rechtspersoon bestond niet in de Middeleeuwen als juridische figuur en waren de mensen binnen de schaal waarop men toen dacht veel meer aangewezen op de netwerken van ‘ZZP professionals’. Gilden dus. Herkent u het? Rangen en standen worden zichtbaarder: de een mag meer dan de ander. Komt de tribale samenleving terug? McLuhan zei al in de jaren ’60 dat we teruggaan naar het stamverband. Voelt u zich trouwens wel eens “horig”?

Achter al deze ontwikkelingen ligt nog een trend, namelijk dat met de versnelling in de communicatie ‘storytelling’ een opleving beleeft. De dichter des vaderlands als nieuwe minstreel. We gaan weer terug naar de tijd vóór de uitvinding van het boek waar de schrijver direct contact heeft met zijn lezers en schrijven meer en meer blogging wordt met een grote aandacht voor beelden. Blogging als de nieuwe zeepkist.

We beleven een revival van het mecenaat als gevolg van een zich terugtrekkende overheid in het sponsoren van cultuur, zij het dat deze beweging nu even hapert door de ‘financial troubles’. Joop van den Ende heeft bij velen cultuur in hun leven gebracht. KPN sponsort het van Gogh museum.

Zoals aan het eind van de Middeleeuwen de opkomende burgerij de tot dan regerende adel aan de kant schoof als regerende klasse zo is het wachten erop dat de burgerij de politieke klasse helemaal omzeilt via de nieuwe structuren of zelfs overvleugelt via eigen politieke initiatieven, via opkomst van het directe referendum, of via, jawel, de gekozen burgemeester. Pim Fortuyn was de eerste en was hem bijna gelukt. Wie volgt?

Referendum: Wisdom of the Crowd heet dat nu. Of knowledge democracy. In feite is al heel veel beleid geprivatiseerd omdat ten departemente vaak aan twee kanten van de tafel toch al externe consultants het werk doen. In feite zijn we niet alleen getuige van een financiële crisis maar ook, dicht daaronder met een crisis rond de legitimatie van de Staat. De beschermende Vadertje Staat is er niet meer en er is nog niets voor in de plaats gekomen. De verhouding van de burger tot de Staat is aan het schuiven. De Staat kan zelfs pensioenen en AOW niet meer beschermen en weet het ook niet meer. Topdown initiatieven werken nauwelijks meer. Internet democratiseert innovatie. “End user gedreven content” heet dat tegenwoordig, recent vormgegeven in het burger innovatie-initiatief www.beleid20.nl. En het aantal institutionele arrangementen dat dreigt vast te lopen neemt hand over hand toe. De financiële wereld is er het symbool van. Ik ben van mening dat bijvoorbeeld het mondiaal terrorisme een uiting is van het aldus ontstane machtsvacuüm[6]. Criminele netwerken kennen geen grenzen. Landen en (politie)- organisaties wel. Interessante tijden!

Het meestal management gedreven paradigma “oud stuurt nieuw” werkt niet meer. Het leiderschaps gedreven “nieuw stuurt oud” schuiven we (nog) even voor ons uit alhoewel president Obama een hoopvol begin heeft gemaakt. De middeleeuwse “felheid van het dagelijks leven” en “rauwe werkelijkheid”, om met Huizinga te spreken – executies op Youtube- lijken terug te komen. Individuele zelfbeheersing en veiligheid worden steeds meer een persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van een Staatszaak, zij het dat deze nieuwe werkelijkheid in Den Haag nog niet helemaal zo gezien wordt. Zijn ‘korte lontjes’ echt de toekomst? Ook kinderen groeien steeds minder op in een veilige cocon en worden steeds vroeger met alle aspecten van het leven geconfronteerd[7]. Het lijkt wel soms wel alsof Lea Dasbergs ‘jeugdland’ en passant ook verdampt en ook dat hebben we eerder gezien. Welkom back in de ‘risk society”.

Wat leren we hier nu van? Voor mij is de les dat ‘oud stuurt nieuw’ niet meer werkt en “nieuw stuurt oud” er nog niet is. Dat creëert een gevaarlijk beleidsvacuüm. Ik hoop dat het trekken van deze parallel van onze tijd met de middeleeuwen in deze column , hoe staccato en onvolledig ook, helpt om deze tijd te begrijpen en om de transitie van ‘oud stuurt nieuw’ naar ‘nieuw stuurt’ oud te versnellen en te vergemakkelijken

Wat ik in 2001 zei: na de middeleeuwen kwam de gouden eeuw. Laten we daar maar vanuit blijven gaan..

Welcome back in the Middle Ages! Ziet u nog meer parallellen of vindt u dit flauwekul?? Laat het me weten!

Frans van der Reep is lector Digital World bij Hogeschool INHolland, senior strategist bij KPN en toezichthouder bij een aantal profit en non-profit organisaties. Daarnaast is hij inspirator van het Next Practice-Institute.

Hij schrijft deze bijdrage als lector. Met dank aan Kees van Wijk, Piet Alblas, Peter Lems en Dick Markvoort voor hun waardevolle input.

meer hier: http://www.pluspost.nl/back-to-the-midd ... ted1/4739/
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Voor onze gelovige vrienden waren de middeleeuwen ook veel lucratiever dus die doen graag mee in het terug naar de middeleeuwen spel der mensheid.


Boze Turken winnen van Lego
Racistisch... of zo

02.04.2013 . 19.54
http://www.wtf.nl/grenzeloos/9797/boze- ... -lego.html


Lego is al een paar maanden verwikkeld in een heftige fittie met een groep Turkse moslims over een stukje plastic: Star Wars-Lego. Het paleis van Jabba the Hutt zou veel te veel lijken op de Hagia Sophia-moskee in Istanbul. Ook vinden ze dat het Star Wars-dikzakje Oosterlingen en Aziaten voor schut zet. Lego is het gezeur ontzettend zat en haalt de tempel uit de schappen.

Birol Killic, vertegenwoordiger van de Turkse groep, kraait in Daily Mail: "We zijn Lego dankbaar voor hun besluit om te stoppen met de productie van Jabba's paleis." Lego reageerde al eens op de zaak toen duidelijk werd dat de Turken het bedrijf in Denemarken en Oostenrijk zelfs voor de rechter wilden slepen.

"We vinden het jammer dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan ons speelgoed. Wij hebben ons met Jabba's paleis volledig gebaseerd op zijn onderkomen in de Star Wars-films, het heeft niets met de islam of Turkije te maken."

Over de beslissing om Jabba uit de schappen te halen, heeft Lego nog geen commentaar gegeven.
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

[quote=""dodeca" post=68787"]haha echt terug naar de middeleeuwen,eerst roken daarna hoerenlopen en dan tataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa droogleggen!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2130 ... ek___.html

stepping stenigen stepping stenigen

of het nou door die ene goddienst waanzinnige gebeurt of die andere de billybergerts liggen in een deuke.

======================

stapje voor stapje en dan.....

Stenigen!

http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-02-2 ... voor-delft

[/quote]
Gebruikersavatar
wodan
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 900
Lid geworden op: ma 30 aug 2010, 15:08

[quote=""combi" post=70877"]. Ook vinden ze dat het Star Wars-dikzakje Oosterlingen en Aziaten voor schut zet. [/quote]
Ik heb bij Jabba the Hutt eigenlijk nooit aan oosterlingen of aziaten gedacht .. ze herkennen zichzelf er klaarblijkelijk wel in, dus misschien moet ik Jabba The Hutt toch meer als een dikke chinees gaan zien dan :unsure:
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Door het Woonakkoord dreigen sociale huurwoningen onbetaalbaar te worden voor hun primaire doelgroep: mensen met lage inkomens. Dit blijkt uit een studie van Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TUDelft, in opdracht van corporatiekoepel de Vernieuwde Stad.

Als de woningcorporaties de huren bij verhuizingen optrekken tot het maximale niveau, worden de meeste huurwoningen onbereikbaar voor grote groepen minima - bijvoorbeeld voor alleenstaanden die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Die groepen kunnen dan nog maar minder dan 2 procent van alle sociale huurwoningen betalen.

meer hier: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Pol ... mens.dhtml
:( Dan kunnen die mooi weer in de nissen van de stadsmuur gaan wonen net zoals vroeger in de middeleeuwen. Stadsmuren dan nu in een moderne jasje als de hekken/muren die men om de ikke ikke gemeenschappen moet gaan bouwen om alles te behouden.
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

mooi topic combi. Project Middeleeuwen in volle gang!
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Fnord
Fnord
Berichten: 1936
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

Ik ga zo'n Jabba the Hut Legodoos aanschaffen, dat wordt nog eens een collectorsitem :woohoo:
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

Afbeelding
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

....het project is in volle gang kijkt uwe even mee?Twee meiden van twaalf en veertien jaar uit Dayton (Ohio) hebben de rammeling van hun leven gekregen omdat ze te sexy dansten. Ze hadden een filmpje op Facebook gezet waarin ze volop met hun kont aan het schudden waren, in de vaktaal ook wel 'twerking' genoemd. Daarnaast waren ze ook het huis uitgeglipt. Toen hun vader dat allemaal ontdekte, ging hij compleet door het lint.

Hun gesmeek om te stoppen, mocht niet baten. Een halve minuut lang ranselde Greg Horn zijn dochters af met enkele kabels, die hij als zweep gebruikte. Een van de tieners hield er striemen en enkele open wonden aan de dijen aan over. Uiteindelijk was het de moeder die de politie verwittigde.

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland ... sten.dhtml

allemaal naar de hakkenbar!
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

hebbe hullie nog een kamertje over?

ok dan legge hullie het kleedje alvast klaar,naar het oosten:

http://www.theaustralian.com.au/news/li ... 6619913670

ze spreken allemaal een taal en dat is de hakkenbar taal.

leuk hoor zo'n eigen hakkenbar thuis.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Terug naar de landgoederen en kastelen ?
NATUUR EN MILIEU – Vandaag was de eerste kijkdag voor potentiële kopers van natuurgebieden van Staatsbosbeheer.
15 april 2013 at 21:41
http://westerwoldegroen.nl/?p=9020


De overheid wil voor 100.000.000 euro aan natuurgebied verkopen. Vandaag was een eerste kijkdag in Overijssel. Staatsbosbeheer schrijft hierover: “Staatsbosbeheer moet van kabinet Rutte 1 de komende jaren 100 miljoen overmaken naar de staatskas. Daarom moet er natuur verkocht worden. De eerste fase start in Overijssel, waar vandaag een kijkdag was voor geïnteresseerde kopers.”

De Rijken onder ons mogen natuur kopen, dat eigendom is van ons allen, althans dat dachten wij…. Na de zomer zijn natuurgebieden in onze Regio, Groningen, aan de beurt.
Ook gelijk de zorg verder afbreken:
Meer sterfgevallen in eerste kwartaal 2013
15 april 2013 14:45
http://www.nu.nl/gezondheid/3398220/mee ... -2013.html


De eerste drie maanden van 2013 tellen opmerkelijk meer sterfgevallen dan voorgaande jaren.

Dat blijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld stierven in de eerste dertien weken van 2013 meer dan drieduizend mensen per week. In andere jaren werd slechts een aantal weken de drieduizend gehaald, maar nooit was het aantal overledenen zo lang zo hoog.

Vooral meer ouderen komen te overlijden.

meer hier: http://www.nu.nl/gezondheid/3398220/mee ... -2013.html

Geven we de [strike]pest[/strike] griep de schuld totdat de rijken ook ziek worden dan uit eigen belang gaat 'men' er weer wat aan doen, zucht!. Maar goed, veel geld hebben zegt niks over hersens gebruiken, dus eerst weer wat kostuums te voorschijn halen zodat de dokters er ook weer zo bij kunnen gaan lopen:

Afbeelding

Een pestmeester was een door de plaatselijke overheid aangestelde functionaris die pestlijders verzorgde. Hij deed vooral dienst in tijden van epidemieën.
bron

Over pest en middeleeuwen gesproken onderstaande post van Doc over cohen (de priester) in een plastic zak komt waarschijnlijk ook voort uit de strenge reinigingswetten van de joden.
De Zwarte Dood is de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven. Meestal werd al aangenomen dat het hier de pest betrof, maar hierover bestond tot voor kort geen absolute zekerheid. De mogelijkheid dat de epidemie veroorzaakt werd door een filovirus werd ook opengelaten.

knip

Het was onduidelijk waar de ziekte vandaan kwam, velen dachten dat het een straf was van God. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek, achteraf bleek dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had[bron?]. Door deze reinigingswetten uit het oude testament leefden de Joden hygiënischer dan de andere mensen, waardoor ze minder snel besmet werden[bron?]. Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd[bron?]. Dat dit te maken had met hygiëne was niet bekend, dus werden de Joden verdacht: zij zouden waterputten en waterbronnen vergiftigen om zo christenen om het leven te brengen

bron

[quote=""dodeca" post=71277"]is weer eens wat anders dan alu-hoedje:

Afbeelding

"He is a cohen,' descendant from the high holy priests of the temple and they are not allowed to walk into or fly over a cemetery, which would render them impure."

Indeed, there seems to be some precedent for holy men (alternately known as a Kohen or Cohen) attempting to travel in plastic bags to and from Israel.

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/1 ... ostpopular[/quote]
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

Knappe mannen opgepast! Laat Saoedi-Arabië als vakantiebestemming maar links liggen. Daar word je anders zonder pardon het land uitgezet als je uiterlijk het lokale mannelijk schoon overtreft. Drie toeristen ondervonden dit onlangs tijdens hun verblijf in dit land. De religieuze politie greep in omdat de lokale vrouwen zo maar eens voor hen zouden kunnen vallen.

http://www.telegraaf.nl/reiskrant/21490 ... it___.html


...allemaal naar de hakkenbar
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

allemaal naar de hakkenbar.....

http://www.zie.nl/video/troonswisseling ... nzdg3fm6n3

de drie van willem is de DRIE van POSEIDON https://www.google.nl/search?q=poseidon ... 24&bih=631 onze water mannager ookwel de MARTIME ADMILTARY LAW!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6358
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

[quote=""dodeca" post=71509"]allemaal naar de hakkenbar.....

http://www.zie.nl/video/troonswisseling ... nzdg3fm6n3

de drie van willem is de DRIE van POSEIDON https://www.google.nl/search?q=poseidon ... 24&bih=631 onze water mannager ookwel de MARTIME ADMILTARY LAW![/quote]
index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#71522
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
dodeca
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1297
Lid geworden op: zo 28 aug 2011, 19:54

hoorde vanmiddag over de tweet van nico dijkshoorn over het koningslied.

de makers hebben een milde steniging nodig zei die!

leuk hey nico, dat terug naar de middeleeuwen......

stepping stenigen, stepping steniging.....
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Politiek / Oorlog”