Sint Maarten

Alles met betrekking tot sociologie, de samenleving, maatschappelijke thema's, etc. kunnen hier worden besproken.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24861
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

En toen was het alweer Vrijdagavond, en na een dag van werk, stress door werk en nog meer werk begaf ik mij eerder op de avond onderweg naar huis, en onderweg zag ik allemaal kinderen met hun lampionnetjes lopen... Uiteraard realiseerde is me wel dat het vandaag 11-11-11 is en dus de dag dat men Sint Maarten viert... Als in een feest zeg maar... Ik ben zelf vanaf dat ik een jaar of 3 a 4 was altijd ieder jaar druk in de weer geweest met het bouwen van lampionnen en het Sint Maarten lopen om zo jaren lang dikke zakken snoep als een soort van buit mee naar huis te kunnen brengen... Ik koester dus erg leuke herinneringen aan het lampionnetje lopen en heb ergens wel een band met Sint Maarten...Zoals jullie weten heb ik al met al een behoorlijk tijdje op het eiland St. Maarten gewoond, en dat eiland ontleend zijn naam aan Sint Maarten omdat het door Columbus op 11 November werd ontdekt... Het eiland, de datum 11 November en St. Maarten lopen dus hier en daar als een kleine dunne rode draad door mijn leven heen... Maar wat vieren we nu eigenlijk op de 11de November??? Iets met een heldhaftig delende goed heiligman die zijn cape in twee stukken hakte met zijn hakzwaard toch...??? Wel daarvoor neem ik U gemakshalve maar even mee naar Wikipedia... Leest U even mee...???

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland.

Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel "keuvelen", Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-Mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

Verspreiding

Nederland

De kerngebieden in Nederland zijn Limburg, Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen. Buiten deze kerngebieden komt het feest echter ook voor, soms nog maar recent onder invloed van inwijkelingen, soms omdat de stad een eigen band met de figuur Sint-Maarten heeft.

In Utrecht, waar Sint-Maarten de schutspatroon van is, is een Sint-Maartensberaad opgericht om Utrecht als Sint Maartenstad te promoten. Het Sint-Maartensberaad laat echter de minder positieve elementen van Sint-Maarten, zoals zijn gewelddadige optredens jegens andere culturen en geloven, buiten beschouwing.

Niet in iedere streek lijkt de traditie even sterk te staan. In Limburg, Noord-Holland en Groningen werd in 1997 vastgesteld, dat in deze provincies de Sint-Maartenviering nog vrij actueel was. In de provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant bleek een vermeerdering van vieringen te zijn waargenomen. In mindere mate wordt Sint-Maarten gevierd in Zuid-Holland en Zeeland en in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Dat het feest niet verdwijnt, maar zich integendeel verder verspreidt, wordt geïllustreerd door de ontwikkeling in Amsterdam. Het feest werd hier al honderden jaren niet meer gevierd, tot het enkele decennia geleden in de buitenwijken opdook, onder invloed van de omliggende gemeenten. Begin deze eeuw doken de eerste lampionnen ook aan de grachten op en inmiddels is het Sint-Maartenlopen ook in Amsterdam een levende traditie.

De (cor)relatie van het feest met religie is niet sterk. In Nederland wordt het Sint-Maartenfeest gevierd door kinderen van alle gezindten. In veel liedjes wordt vaak nauwelijks aandacht aan de religieuze achtergrond besteed. De liedjes hebben vaak een humoristisch karakter en het repertoire wordt ieder jaar aangevuld met parodiërende of satirische teksten.

België

In België is de traditie in leven in West-Vlaanderen (Alveringem, Ieper, Langemark, Ardooie, Veurne, Koekelare, Ichtegem, Lichtervelde, Loppem), de streek rond Aalst en een paar (deel)gemeenten van en rond Dendermonde. Mechelen en de omliggende gemeenten, waaronder Hombeek en Weerde, en de gemeenten met een Sint-Martinuskerk, kennen een levendige traditie. Olen, Retie en Wezel -tenmidden de Antwerpse Kempen- stoken een Sint-Maarten(s)vuur. In Belgisch-Limburg vindt men tradities die gelijken op die in Nederlands-Limburg, maar ze zijn minder actueel dan in Nederland. Elders in het land wordt Sint-Maarten niet traditioneel gevierd: er zijn concerten of feesten. De vieringen vallen vaak samen met de herdenkingen van de wapenstilstand.

Over het algemeen is Sint-Maartenviering in Vlaanderen minder wijdverspreid dan in Nederland, wat echter niet wil zeggen dat de traditie in niet intensief gevierd wordt.

Elders

Ook in Noord-Frankrijk, in Frans-Vlaanderen, wordt Sint-Maarten (Saint Martin) gevierd.
In Oost-Friesland kent men het Martinisingen waarbij onder andere Peepernööten gegeven worden.
In Oostenrijk en delen van Duitsland eet men op deze dag traditioneel gans, het zogenoemde Martinigansessen of Martinsgansessen. Deze traditie komt voort uit de legende dat Sint Maarten te bescheiden was om zich tot bisschop te laten wijden en zich daarom verstopte, ganzen verraadden hem echter door hun gesnater. Een andere legende vertelt dat een stel ganzen onder de preek de kerk binnenliep en de preek verstoorden, de ganzen werden daarom gevangen en opgegeten. In delen van Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol kent men ook het Sint-Maarten lopen. Men gaat met lantaarns door de straten, vaak begeleid door iemand die met een rode mantel om als Romeins soldaat verkleed is en op een schimmel zit. Deze man stelt Sint Maarten voor. Men noemt dit de Martinsritt. De kinderen zingen liederen en als afsluiting is er een kampvuur dat Martinsfeuer genoemd wordt. In het oosten van Oostenrijk wordt op deze dag dikwijls de nieuwe wijn door de pastoor gezegend.


Tradities

Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is de lampionnentocht. Deze komt het meest voor in de noordelijke provincies en in Noord-Holland (keuvelen genoemd). De kinderen maken lampionnen of hollen suikerbieten (vergelijk Jack-o'-lantern) uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint-Maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Vroeger werd het lichtje rondgedragen in een uitgeholde biet. Hoewel dit nog gedaan wordt, zijn kleurige, door de kinderen gemaakte, lampionnen nu het meest gebruikelijk. In Nederland wordende lampionnen vaak tijdens de schooltijd gemaakt, bijvoorbeeld in de les handenarbeid. Vroeger werd veel gebruikgemaakt van de foekepot om de liedjes die bij de rondgang werden gezongen te begeleiden. Het Sint-Maartengebruik werd toen "foekepotterij" genoemd.

In de zuidelijke provincies en in Vlaanderen komt het langs de deur gaan veel voor, soms in combinatie met een vreugdevuur of een optocht. In sommige West-Vlaamse dorpen wordt het van deur tot deur gaan "ruusbuzen" genoemd, naar de eerste woorden van het liedje dat de kinderen zingen ("Ruus buus buus").

In Mechelen ligt de nadruk wel expliciet op het langs de deuren gaan. Kinderen gaan vaak verkleed, maar dragen geen lampionnen mee, alhoewel sommige deelgemeenten (zoals Rijmenam) wel iets gelijkaardigs kennen. De Mechelse kinderen zingen een eigen, uniek "Sinte Mette lied" (Sinte-Mette van de ruggenuchte). De in het liedje vermelde "kruk" is een draagstoel. Alhoewel dit vandaag bijna niet meer gebeurt, bestond vroeger elke "Sinte Mette"-groep uit een Sint gezeten op een draagstoel, die werd rondgedragen door zijn kompanen. Vandaag de dag houdt het Sinte Mette Genootschap deze Mechelse traditie in stand. Uitzonderlijk voor de regio Mechelen is dat ook de volwassenen Sint-Maarten vierden (de "grote Sinte Mette"), traditioneel op de zondag ná 11 november. Het Genootschap doet dit nu nog met de bedoeling geld in te zamelen dat gebruikt wordt voor de instandhouding van het feest.

De vreugdevuren zijn vooral typisch voor Limburg, meestal in combinatie met een optocht. Men verzamelt hier in de kerk waar het verhaal van Sint-Maarten verteld wordt. Vervolgens loopt men in een lampionnenoptocht naar een groot vuur (een zogenoemde troshoop) waar 'de arme man' van het vertelde verhaal zich kan warmen. De kinderen krijgen traditioneel een oliebol uitgereikt. In Herk-de-Stad (Sint-Martinus gemeente) worden er met Sint-Maarten pannenkoeken gebakken. In een groeiend aantal dorpen komt het ook voor dat kinderen buiten de viering om van huis naar huis gaan om een lied te zingen en beloond te worden. De Sint-Maarten viering wordt meestal de vrijdag of zaterdag voor de 11e november gevierd om geen overlap te creëren met de start van het carnavalsseizoen (de 11e van de 11e). Ook buiten Limburg komen hier en daar vreugdevuren voor.

Optochten worden tegenwoordig vooral in West-Vlaanderen gehouden, vooral in de streek rond Veurne en Ieper. Deze stoeten vinden meestal plaats aan de vooravond van de naamdag, dus op 10 november. Sint-Maarten gaat hier vergezeld van Zwarte Piet. Samen lopen zij vooraan in de stoet en de kinderen met hun bieten volgen. Na de stoet (waar soms ook de plaatselijke fanfare of harmonie in meeloopt) kunnen de kinderen in veel gemeenten een zak met lekkernijen halen (mandarijnen, chocolade, picknicken, Onze-Lieve-Vrouwtjes, speculaas, marsepein en Sint-Maartenskoeken). Op 11 november zelf krijgen de meeste kinderen nog meer lekkernijen en speelgoed.

In en rond Ieper vallen deze vieringen vaak samen met de verschillende herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. In Ardooie, waar Sint-Maarten de patroonheilige is, gaat ieder jaar een avondstoet door de straten, volledig in het teken van Sint-Maarten en het begin van de winterperiode. Elk jaar komen duizenden toeristen op dit spektakel af.

Overlapping met Sinterklaasfeest

In bepaalde streken in Vlaanderen neemt Sint-Maarten de taak van Sinterklaas over. Het Sinterklaasfeest wordt hier traditioneel niet of veel minder uitgebreid gevierd. De verschillen van dorp tot dorp kunnen groot zijn. In de West-Vlaamse stad Wervik bijvoorbeeld komt in de ene wijk op 11 november Sint-Maarten langs met speelgoed, en in de andere wijk Sinterklaas op 6 december. Dendermonde kent een soortgelijk fenomeen. In Sint-Gillis (een deelgemeente) komt Sint-Maarten, terwijl centrum Dendermonde Sinterklaas over de vloer krijgt. Ook in Ieper en omgeving en in het Oost-Vlaamse Aalst en Beveren wordt meestal Sint-Maarten gevierd. Deze drie steden hebben een Sint-Martinuskerk als hoofdkerk.

In Ieper komt Sint-Maarten de avond voor 11 november aan met de boot. Dan staan alle kinderen hem en zijn pieten op te wachten aan de kaai (Ieperlee). Daarna gaan ze in een grote stoet naar de Grote Markt. In Sijsele (een Sint-Martinusgemeente) wordt er dan weer enkel een Sint-Maartenstoet gehouden (op de vrijdagavond het dichtst bij de 11de november), maar speelgoed krijgen de kinderen alleen bij Sinterklaas. In Loppem (eveneens een Sint-Martinusgemeente) bellen de kinderen op 10 november aan bij alle huizen om lekkers te krijgen.

In Aalst komt Sint-Maarten de zaterdag voor 11 november officieel met de boot aan en wordt hij in een koets naar zijn troon op de Grote Markt gereden. Op 11 november ontvangt hij op de massaal bijgewoonde jaarmarkt de kinderen. Ook in Veurne, Zele, Lebbeke, Sint-Gillis en Opwijk vervangt Sint-Maarten Sinterklaas. Meestal komt hij in de nacht van 10 op 11 november. Opmerkelijke verschillen zijn dat de Sint in de hemel woont en niet in Spanje, dat hij slechts één Zwarte Piet heeft, en dat zijn rijdier een ezel is en geen schimmel.

Veurne is zo'n beetje de enige stad die beide heiligen, zowel Sinterklaas als Sint-Maarten, verwelkomt. In Veurne is er de Sint-Niklaaskerk, met een marmeren beeld onder de predikstoel gewijd aan Sint-Niklaas. Maar ook Sint-Maarten wordt in Veurne vereerd. Elk jaar op de vooravond van 11 november wordt er net zoals in Ieper een Sint-Maartenstoet gehouden. Meestal worden er bij het Sint-Maartenfeest kleren aan de kinderen gegeven, en speelgoed bij het Sinterklaasfeest.

Geschiedenis

Over de ontstaansgeschiedenis van het feest zijn veel speculaties. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggaat op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.

Oorsprong

De Engelse volkskundige Frazer veronderstelt een heidense oorsprong van het feest: het ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, en is wijdverspreid over West-Europa. Het heidense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het vertrouwen van de bevolking te winnen.

Veel andere onderzoekers stellen echter dat er niets heidens aan het feest valt op te merken. De Duitse volkskundige Dietz-Rüdiger Moser stelt dat het feest door de kerk is geïntroduceerd. In Lucas vinden we de tekst: Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas 11:33 e.v.). Deze regels uit het evangelie werden vaak op 11 november voorgedragen en in de mis besproken. Moser neemt aan dat door deze voorlezing in de mis de bevolking werd aangespoord tot een lichtjesfeest.

Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint-Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Bedeloptochten zoals met Sint-Maarten werden en worden (in Vlaanderen) ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het Sinterklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest.

Ontwikkeling in de 20e eeuw

Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw veranderde deze houding. Het Sint-Maarten werd nu juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.

Omdat 11 november na de Eerste Wereldoorlog ook de dag werd waarop deze oorlog werd herdacht, is wel geprobeerd het feest een wereldlijke lading mee te geven. Het zou dan een vredesfeest moeten zijn. Dit heeft men uiteindelijk niet doorgezet. Het feest is, vooral in Nederland, juist vrij van enige religieuze of politieke lading, wat zeker bijdraagt aan de grote populariteit ervan.

In Vlaanderen is het vieren van Sint-Maarten beperkt tot de genoemde regio's, en hierin lijkt geen verandering te komen. Het is eerder zo dat het feest steeds minder wordt gevierd, met name in Belgisch Limburg, waar vroeger veel meer Sint-Maartensvuren moeten hebben voorgekomen. In Nederland is de situatie omgekeerd: in de 20e eeuw is het feest alleen maar populairder geworden, en steeds meer regio's organiseren vieringen. Typisch is de geleidelijke opkomst van het gebruik in Amsterdam (zie boven). Ook in de regio's waar het feest oorspronkelijk al werd gevierd is de traditie nog zeer levend.

Liedjes
Zie voor een hoofdartikel over dit onderwerp het lemma Sint-Maartensliedjes

Er zijn talloze Sint-Maartensliedjes. Vooral in Nederland is er sprake van een nog altijd groeiend repertoire. Veel liedjes hebben een humoristische lading, al zijn er ook nog oude bedelliedjes. Sommige liedjes komen in het hele taalgebied voor, zoals Sint-Maarten, andere liedjes komen slechts in een klein aantal dorpen voor. De liedjes staan in een lange, orale traditie. Het oudst bekende Sint-Maartensliedje is het volgende:

Stoockt vier, maeckt vier:
Sinte Marten komt hier
Met syne bloote armen
Hij soude hem gheerne warmen?

De regels van dit lied komen nog in diverse bestaande Sint-Maartensliedjes terug. Ook voor andere liedteksten geldt dat ze heel oud zijn, wat blijkt uit hun grote verspreiding.

Trivia

Een spreekwoord in het Venloos luidt: As de kinder Sintermertes Veugelke zinge, make de verkes eur testament

(Als de kinderen een Sint-Maarten liedje zingen, dan schrijven varkens hun testament). Varkens werden traditioneel geslacht vanaf 11 november.

Tja... En daar het dus vandaag 11 November is, wilde ik dus even wat aandacht schenken aan deze viering van het Sint Maarten feest...

hieronder in de comments kan het wat mij betreft verder...

;-)
1119 AD
Gebruikersavatar
Toxopeus
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 4297
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

Veel kinderen hier aan de deur, echt leuk dat ze zingen om snoep te krijgen. Vond het vroeger ook altijd leuk maar toen we ouder werden hadden we van die rommelpotten.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

Verdikkeme...ammelaal snoep in huis gehaald....geen kind gezien wheheghe,maar bij mijn ouders vanavond wel een praat keer de deur opengedaan....blijft leuk;)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24861
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Dus morgen mogen we alsnog verlaat ons lichtje bij jou komen laten schijnen Abra??

:abra:
1119 AD
FreeElectron
Sun God
Sun God
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

St. Maarten, St. Maarten
De Bapho's hebben staarten!

:love:

Niemand gezien hier, zou het te koud zijn geweest voor die verwende Gooische kindjes?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Vortex
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 731
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

Ook hier lekker rustig geweest gisteravond.
Vandaag wel de intocht van die andere Sint in de stad.
nosce te ipsum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

[quote=""FreeElectron" post=46477"]St. Maarten, St. Maarten
De Bapho's hebben staarten!

:love:

Niemand gezien hier, zou het te koud zijn geweest voor die verwende Gooische kindjes?[/quote]

Daar in die omstreken verwachten ze dat St Maarten zelf aan de deur komt om de helft van hun bezittingen aan snoep weg te geven, zeg maar sinterklaas. :silly:

Bij Wodan!
Afbeelding

en nu :koffie:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24861
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

#podcast61
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27:o
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
ninti
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 1063
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

Het is echt zoveel erger dan ik me uberhaupt had kunnen voor stellen :_(
En nu komt de volgende "Jose" er dit weekend al achteraan, gevold door Katia...

Die arme mensen die nu zonder huis rond doelloos rond dwalen... Heb er geen woorden voor.
:(

Hoop dat Bapho vandaag meer kan vertellen overr de staat van hun huis, dus mocht hij een update op Facebook doen, gaarne hier verslag plaatsen (BB?)
Gebruikersavatar
fr3bzy
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 2673
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:12

Hey bb...kunnen we de NL regering niet zo gek krijgen dat ze ons ff 10000 m2 aan AP laten neerzetten zodat ze binnenkort iig voedsel hebben
#WWG1WGA #NaClO2
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6357
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

ninti schreef:Het is echt zoveel erger dan ik me uberhaupt had kunnen voor stellen :_(
En nu komt de volgende "Jose" er dit weekend al achteraan, gevold door Katia...

Die arme mensen die nu zonder huis rond doelloos rond dwalen... Heb er geen woorden voor.
:(

Hoop dat Bapho vandaag meer kan vertellen overr de staat van hun huis, dus mocht hij een update op Facebook doen, gaarne hier verslag plaatsen (BB?)

Ja via feccebook is duidelijk geworden dat ze ok zijn! Het huis staat er maar het dak is eraf.


de laatste modellen laten zien dat Jose een eind rechts van SXM blijft.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Toxopeus, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27===========Footage is from Martha J Marsden (https://whatshappeningsxm.com) from SXM 9/7/2017 after hurricane Irma.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
ninti
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 1063
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

https://weather.com/safety/hurricane/ne ... rma-images

meer dan 250 pics van de destructie die Irma achter zich liet waarvan het meerendeel van SXM.
Ik kan er niet naar kijken zonder op gegeven moment een brok in m'n keel te krijgen en tranen in m'n ogen..
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Toxopeus
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Noodtoestand op Sint Maarten uitgeroepen na verwoestende orkaan Irma
09 september 2017 16:54
http://www.nu.nl/binnenland/4914992/noo ... -irma.html


Op Sint Maarten is officieel sinds enkele uren de noodtoestand van kracht. Dat heeft premier William Marlin op de lokale radio gezegd.

De politie krijgt door de noodtoestand meer bevoegdheden om op te treden. Sinds de verwoestende orkaan Irma vinden er op het eiland plunderingen plaats. Naast levensmiddelen worden ook producten als televisies gestolen.

Marlin roept bewoners op thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Nederlandse militairen en marechaussees en milities van Aruba en Curaçao helpen mee de orde te herstellen op het eiland. Dat heeft de hoogste prioriteit, aldus de Koninklijke Marine via sociale media.

De openbare orde op Sint Maarten raakt "steeds meer onder controle", verklaarde marinecommandant Peter Jan de Vin gisteravond. De marine ondersteunt de lokale autoriteiten bij de handhaving ervan. Volgens de commandant verloopt de samenwerking 'uitstekend'.
09 september 2017 19:15
Orkaan José passeert zaterdag het noordwesten van Sint Maarten. Hoewel 70 procent van de gebouwen op het eiland zwaar beschadigd of verwoest is door orkaan Irma, zijn er nog wel genoeg schuilplaatsen voor mensen die opvang nodig hebben.

Dit zeggen premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk zaterdagavond na een crisisberaad over de situatie op de Bovenwindse Eilanden.

bron: http://www.nu.nl/binnenland/4915235/ork ... arten.html
Fujiwhara wordt het genoemd als verschillende orkanen simultaan voortrazen en het is precies wat er nu gebeurt. Dit weekend dreigen er drie tegelijkertijd aan land te gaan. Dat is in de afgelopen eeuwen nog nooit voorgekomen.

In 2010 trokken er nog drie orkanen over de Atlantische Oceaan, maar die bleven deels op zee. Deze keer zullen er voor het eerst sinds de metingen drie aan land komen. Orkaan Irma heeft al voor enorme schade gezorgd in het Caribisch gebied en zal wellicht in Florida aan land gaan. Orkaan Katie bedreigt oostelijk Mexico en orkaan Jose kan nog meer chaos veroorzaken op Antigua en Barbuda, het eiland dat eergisteren al grotendeels werd vernield door orkaan Irma.

knip

Door Jeannette Kras
8 september, 2017 // 18:59
bron: http://www.welingelichtekringen.nl/natu ... -land.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Maatschappij / Samenleving”