Waren vikingen vluchtelingen uit Drenthe?

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat ik voor het eerst in tijden weer actief op QFF ben, en daar hoort ergens indirect natuurlijk ook bij dat ik dan zo nu en dan eens iets post. En daar ik het dan niet alleen wil laten bij wat sporadische posts in diverse reeds bestaande topics hier op QFF, leek het mij een puiQ plan om ook zo nu en dan gewoon weer eens wat nieuwe epistelen te droppen.

Afbeelding

Afbeelding

Enfin, deze zondagochtend leek me bij uitstek geschikt om daar eens een begin aan te maken, dus na mijn Kofi is gekapt met roken epistel van zojuist, is hierbij een ander nieuw topic aangaande een stukje geschiedenis. Ik kwam namelijk nog niet zo lang geleden per toeval een aantal leuke stukjes met interessant uiteengezette theorieën tegen, die ik in dit epistel graag met jullie wil delen.

Het zou namelijk wel eens heel wel mogelijk kunnen zijn dat de Vikingen eigenlijk op de vlucht geslagen Drenthen, Groningers en Friesen zouden kunnen zijn geweest. Een artikel op Orthelius gaat daar wat dieper op in, leest U even mee...?
De Vikingen zijn vluchtelingen uit Drenthe, Friesland en Saksen

Zijn de Vikingen nu wel of niet in Drenthe geweest? De meeste historici denken van niet. Vikingen zouden hier ook niets hebben achtergelaten. Maar misschien moet die mening worden herzien. Met dank aan een Deense wetenschapper.
Aldus het dagblad van het Noorden van dinsdag 1 december 2015. [0]

Dr. Bertelsen denkt dat de sleutel van Schoonoord via handelsnetwerken naar Noord-Nederland is gekomen, of wellicht in de persoonlijke bagage van een reizende Viking. Maar de sleutel zou ook heel goed in Drenthe zelf kunnen zijn gegoten door een rondtrekkende handwerker uit de Vikingwereld, of door een inheemse ambachtsman die in Scandinavië het vak had geleerd. In elk geval is de sleutel van de Papeloze kerk het eerste voorwerp in Drenthe dat ontegenzeggelijk een Vikingherkomst heeft, besluit dr. Bertelsen.

Afbeelding

‘Karel de Grote moordenaar’ voerde het christendom in in de lage landen, nadat zijn vader Clovis het in zijn tijd al had ingevoerd in zijn hele Rijk. De Nederlanden waren vanwege de ruige stammen in het noorden moeilijk bezoekbaar. Toch werden de Drenthen, Friezen en Saksen onderworpen aan deze kruistocht van de nobele Keizer. Jonge strijdbare mannen weken uit naar noordelijker gebieden om er hulp te halen. Zo ziet Assenaar Raymond ten Berge[1] die tijd van onze ‘vaderlandse’ geschiedenis. Deze lieden weken uit (uutwieken) en werden ‘wiekelingen’ of ook wiekingen genoemd. Zij zagen hoe de Roomschristelijke zendelingen met hun soldaten de cultuur in het noorden schond, hoe de heilige Wodanseiken werden gekapt en hoe hun kinderen werden weggevoerd. Volgens Raymond moeten we hier het verhaal van de ‘Rattenvanger van Hameln’ in herkennen. Friesche en Saksische kinderen werden gedeporteerd en ‘christelijk’ opgevoed. Later werden zij weer in de gebieden van geboorte teruggezet. Zij bleven vaak christelijk en voedden ook hun kinderen zo op…

Karel de Grote Moordenaar heeft tienduizenden ‘noordelingen’ laten afslachten en/of deporteren. Met name trachtte hij de landadel aan zijn zijde te krijgen. Degenen die niet wilden, werden ontheven en hun bezittingen vielen toe aan Karel. Tja als je zo huishoudt en de macht aan je zijde hebt, kun je druk uitoefenen. Desondanks hebben jonge Friezen en Saksen de wapens opgenomen en hebben zij bij hun ‘broeders’ in Denemarken, Noorwegen en Zweden aangeklopt. Daar vroegen zij hulp; ‘Als jullie ons nu niet komen helpen onze taal, religie en cultuur te beschermen, zijn jullie straks aan de beurt’… of woorden van die strekking. Dit zijn de ‘wiekelingen’ en zij wisten duizenden broeders op de been te brengen. Zij gingen de geschiedenis in als de ‘wiekingen’ en dat verbasterde tot wikingen en vikingen. Eerst honderden, later duizenden strijders kwamen met hun langschepen naar de kusten van Friesland, Holland, Zeeland en Vlaanderen om daar de Roomschristelijke kapellen en kloosters te brandschatten en… (verder in deel 3 en 4 waarin ook ‘de slag bij Ane’- deel 2 is opgenomen)[3].

Opvallend is volgens de Deense onderzoekster de beeldtaal van het voorwerp. De platte sleutel is gebouwd rond twee denkbeeldige assen, een horizontale en een verticale, die samen een kruis vormen. Dit kan duiden op een christelijke invloed.

Duidelijk mag zijn dat de zogenaamde ‘Noormannen’ afkomstig zijn uit Noorwegen, Zweden en Denemarken, maar dat de Vikingen (Wikingen/wiekelingen, zij die uutwieken) staan voor onze Friezen en Saksen. De Noormannen of de Vikingen zijn niet de medogenloze plunderaars waar onze geschiedkundigen hen voor houden. Duidelijk mag zijn dat op dergelijke wijze historisch onderzoek doen en helemaal de teneur volgend die de Roomse monniken aangezet hebben, dat deze manier geen recht doet aan de ware gebeurtenissen en verbloemd wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. Mede een aanwijzing dat de ‘machten’ in ons land niet op de hand zijn van de Friezen en Saksen, maar van de gecorrumpeerde Hollanders die de marionetten zijn van adelijke geslachten uit Pruissen. Die vinden het wel prima dat de waarheid verhuld blijft. In Den Haag zit men overigens niet te wachten op de suprematie van het Friesche Volk en daarom ook is in de 2e helft van de 18e eeuw zo mooi het ‘omstreden’ Oera Linda Boek [2] (uitgave van Ottema – 1871 en 1872) weggehoond.

[0] http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/vikin ... 60813.html

[1] http://www.boek-plus.nl/raymond-ten-berge

[2] http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/ ... linda-boek

Bron: https://orthelius.info/blog/de-vorsteli ... n-zutphen/

https://www.facebook.com/Soeverein.Noord.Nederland/

Noot van Evert Jan de Poorterman:

Afbeelding

Afbeelding

Mooie samenvatting Robin… ik zie overigens in de vorm van de sleutel eerder de Egyptische Ankh dan het ‘christelijke’ kruis. En aangezien de Hondsrug in Drenthe verwijst naar de Hondster (Canis Major ofwel Grote Hond ofwel Sirius…), een ster door de Egyptenaren vereerd, evenals sterrenbeeld Orion, mogen we aannemen dat het hier de Ankh betreft… mede ook omdat Marduk (die ook Ra is… hier in Drenthe opdook en bekend werd als Brammert, die weer de zelfde is als Brandaan en Brandaris, waarmee we weer een link kunnen maken met de raketbasis op het Drenths plateau en de vuurbrakende raketten. De stand van de Hondsrug in het landschap licht bijna in lijn met sterrenbeeld Orion en ster Sirius. In Egypte verdwijnt Orion met Sirius voor zeven ‘decanaten’ achter de horizon. Voor hen is het sterrenbeeld ‘onder gegaan’, ofwel naar de duat (dood). Zeventig dagen mogen wij hier noordelijker op het halfrond genieten van sterrenbeeld Orion en ster Sirius. Voor de Egyptenaren die de ster Sirius Ast noemden werd Ast dan overschenen door de Zon (was alleen in de vroege ochtend even zichtbaar), die dan ook Ast wegpoetste. Daar verwijst ook het sprookje van Assepoester naar. Assepoester is natuurlijk Assepoetser, Ast-poetser en dat is de Zon. Daarom ook moet het kind in het sprookje om middernacht weer thuis zijn (voor de ochtend en het licht van de Zon). Dus Egyptische riten en ceremoniën en gebruiken reisden mee met de ‘ondergedoken’ goden. Zodoende noemt Ra zich dan ook Amon-Ra of Amon-Re (ik ben Ra de ondergedokene – ik ben onder).


Bron: -> https://orthelius.info/blog/de-vikingen ... en-saksen/

Goed, een ander artikel dat ik vrij recent ook tegen kwam schijnt weer een iets ander licht op de situatie:
Vikingen hadden meer invloed op Nederlands kustgebied dan gedacht

Afbeelding

Het Nederlandse kustgebied was in de middeleeuwen veel meer verbonden met de Vikingen dan altijd is gedacht. Dat stelt onderzoeker Nelleke IJssennagger van de Rijksuniversiteit Groningen.

Frisia, het kustgebied tussen het Zwin bij Brugge en de Wezer in Duitsland, had een structurele relatie met de Vikingwereld rond de Noordzee. IJssennagger concludeert dat uit vondsten als sieraden en gewichten en teksten.

Geschiedenisboeken leren dat Frisia tussen 800 en 1050 onderdeel was van het Frankische rijk en incidenteel te maken had met Vikingaanvallen en handel dreef met Vikingen.

Tussen Vikingen en Franken
Dit onderzoek wijst uit dat Frisia ook hoorde tot de invloedsfeer van de Vikingen, met name van Engeland en Denemarken. Er werd constant heen en weer werd gereisd, de relatie was structureel en wederzijds.

De Vikingwereld viel in het Nederlandse kustgebied tijdelijk samen met de wereld van de Franken. Pas na 1050 raakt Frisia los van de invloed uit het noorden.

Bekijk hier de RUG-video over het onderzoek van Nelleke IJssennagger:

https://www.rug.nl/news/2017/11/medieva ... n-supposed

Bron: ->> http://www.dvhn.nl/groningen/Vikingen-h ... 63254.html


En een aantal jaren gelden was er een erg interessante tentoonstelling in het Drents Museum over de Vikingen, daarover kun je hier meer teruglezen: ->>

https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/vikingen

Enfin, er zijn nog meer interessante theorieën, waaronder die van Mannes de Hellehond uut Ass'n... Leest U nog even mee...?
Hellehond Mannes en het ontstaan van Assen

Afbeelding

Mannes is zijn naam en hij is zes meter groot. We hebben het over het kunstwerk dat straks bij het nieuwe station van Assen komt en waarover ophef is ontstaan. Assen heeft toch niks met een hond? Mannes inspireerde Bernd Otter – Assenaar in hart en nieren en journalist van deze krant – tot onderstaand verhaal.

Goden
In een grijs verleden, toen Drenthe nog een land was van woeste vlaktes, heide en moerassen moet het gebeurd zijn dat de goden van de Scandinavische volkeren werden geëerd. We hebben er nog de benamingen van onze woensdag, donderdag en vrijdag aan overgehouden; Wodan de oppergod, Donar de dondergod en Freya, de godin van vruchtbaarheid, liefde en wellust. Men zegt dat het de Vikingen zelf zijn geweest die die verering naar het Drentse land hebben gebracht. Onder dwang, dat wel. Want de Drenten lieten zich niet gemakkelijk wat aanleunen, ook toen al niet. De bewoners van onze mooie Landschap geloofden vooral in eigen kracht, het eigen vermogen om de grond te bewerken, hutten te bouwen en werktuigen te maken.

Maar logischerwijs viel er veel niet te verklaren. Want hoe kon het dat de hemel opeens lawaai maakte en vurige tongen uit de duistere lucht de aarde en alles wat daarop was geselden. Het moest haast wel een afstraffing zijn voor iets wat een hogere macht onwelgevallig was. De Drenten hadden het zich al heel lang afgevraagd en toen de Vikingen hun verklaring kwamen brengen, heerste aanvankelijk ongeloof.

Vreemdelingen
Want waarom zouden die vreemdelingen alle antwoorden hebben? De Drent van die tijd had zelf ook wel zijn gedachte over de oorzaak van al het onheil dat over hen uit werd gestort zonder een duidelijke aanleiding. Veel werd toegeschreven aan de witte wieven met hun vluchtige karakter, die op gezette tijden de wereld opeisten. Ze vertroebelden het zicht als ze bij maneschijn hun schuilplaatsen in het moeras verlieten en alles in een kille greep hielden. En dan waren er de reuzen die verantwoordelijk werden gesteld voor het stapelen van enorme keien, die ze uit de grond lieten oprijzen. Bouwwerken die stand hielden voor de eeuwigheid. Daar konden de Drentse hutten van leem en takken niet aan tippen.

Weerwolven
En dan had je de weerwolven, die de Landschap teisterden als haar inwoners straf verdienden. Maar de allerergste kwam ergens in de negende eeuw. Het zwarte beest dat de Vikingen Mannes noemden. Groter dan een volwassen man die op de schouders van een andere man stond. Alleen de bomen en de wolken waren groter. Het dier werd voor het eerst gezien toen de Vikingen al weg waren getrokken. Ze hadden gewaarschuwd voor Mannes. Hij zou achterblijven om te bewaken dat hun goden geëerd zouden blijven. Wodan zou persoonlijk wraak komen nemen als de inwoners andere goden zouden eren. En inderdaad kwam op gezette tijden een enorm zwart dier in de nacht langs de boerderijen. Het beest vergreep zich van tijd tot tijd aan wat kippen, een schaap of geit op momenten dat de Drenten hun ongeloof ten toon spreiden. En ook toen waren Drenten al allergisch voor alles wat hen werd opgedrongen. Het verhaal ging dat het beest de gestalte had van een zwarte hond met vurige ogen. Zo eentje die ook wel in het gezelschap werd gezien van een paar reuzen die op de grote hei woonden, het Ellertsveld.

Vinkingen
De Vikingen hadden gewaarschuwd dat ontrouw aan de goden zou worden bestraft waar het het meest pijn zou doen. Een kip voor kleine overtredingen, een geit voor de wat grotere en als Mannes zou merken dat er volstrekt ongeloof zou gaan heersen zou hij een kind opeisen.

In een gehucht even westelijk van Rolde gebeurde dat ook. De bevolking van het gehucht was aanvankelijk ten einde raad. Maar toen wisten ze het zeker: het moest uit zijn met de moordpartijen van Mannes. Die hond mocht geen aanleiding meer vinden voor het opeisen van weer zo’n offer. Maar Wodan vereren kon ook niet, want inmiddels had de missionaris Willehad hen in een heel ander geloof ingewijd en die kerk in Rolde was toch een stuk tastbaarder en medemenselijker.

Mannes werd lui
De tegenzet kwam. Een hond is toch een hond? Hoe groot die ook is? Het was op de plek die we nu Assen noemen dat Mannes werd getemd. Het begon met een os, die Mannes niet zelf hoefde te jagen. Hij werd hem aangeboden. Als een vrijwillig offer. Mannes wist niet wat hem overkwam. Nog voor het beest weer honger kon krijgen lag er alweer een os, nu iets dichterbij het dorpje van de gulle gevers. Mannes begon er aan te wennen dat hij niet meer op jacht hoefde. Hij werd lui. Zo lui dat hij alleen van zijn plek kwam om het volgende offer te verorberen. De ossen werden schapen, de schapen geiten en de geiten kippen. Het duurde even voordat Mannes de kunst van het jagen verleerde en zich niet meer druk maakte over wat de Drenten geloofden. Hij was tevreden met de offers die hem werden gebracht en veranderde van een gevreesde hellehond in een goedmoedige loebas. Hij was weliswaar angstaanjagend groot, maar hij gehoorzaamde de dorpelingen die hem te eten gaven. En dat niet alleen, hij beschermde ze zelfs door de duivel te bezweren. Hij lag graag aan de enige weg die naar het dorpje leidde om bezoekers duidelijk te maken dat ze met een vriendelijk woord en een goedmoedige inborst welkom zijn. Anders niet. Eentje die kwispelt tegen vrienden en tegen bandieten gromt, zoals veel later in een mooi Drents lied werd verwoord.

De Drenten waren de dorpelingen zo dankbaar voor hun geduld en durf dat ze het dorp Hassen doopten: het dorp dat offers bracht. Het vervolg laat zich raden: Hassen offerde zijn H aan Oogeveen en nu het verhaal is opgedoken is er niets op tegen dat er bij het station een metershoog standbeeld komt voor het beest dat de stad zijn naam gaf.
---

Kunstopdracht met hindernissen
Bij een nieuw station hoort een nieuw kunstwerk, zo heeft de gemeente Assen bedacht. Om te bepalen hoe dat eruit moet zien is een commissie van experts samengesteld, die een bindend advies mocht geven. Ofwel: de commissie mocht het bepalen. Kunstenaars zijn uitgenodigd met ontwerpen te komen voor een interactief kunstwerk. Voor de opdracht lag al met al 450.000 euro klaar. Uit 68 inschrijvingen koos de commissie vier kunstcollectieven uit voor verdere uitwerking van hun plannen. Het idee van NIO Architecten uit Rotterdam voor een zwarte hond als ‘gastdier’ voor de bezoekers kreeg de handen van de leden van de kunstcommissie op elkaar. Het dier hult zich in nevel als welkom aan passanten en als reactie op kinderstemmen. Beeldschermen op zijn buik vertellen wat de bezoeker mag verwachten als hij interactieve lichtpunten volgt die de weg naar het stadscentrum wijzen.

Burgemeester en wethouders van Assen waren er veel minder gelukkig mee. Die vreesden gebrek aan draagvlak onder de Assenaren en bekritiseerden de te verwachten levensduur van het kunstwerk, omdat het van hout wordt gemaakt. Het college trok daarom de kunstopdracht in. Dat zette kwaad bloed bij de kunstcommissie. Die voelde zich geschoffeerd. Een meerderheid in de gemeenteraad van Assen ging mee in hun verontwaardiging. In maart kwam het tot een motie van VVD, SP, CDA, GroenLinks en OpAssen, waarin B en W opdracht hebben gekregen om ‘zich tot het uiterste in te spannen om Mannes te realiseren’. Daarmee staat de komst van Mannes wel vast. Alleen zijn verschijningsvorm is nog onderwerp van discussie.

Bron: ->> http://www.dvhn.nl/drenthe/Hellehond-Ma ... 65375.html

Zo is er nog een interessant stukje over de kinderlijkjes van Vries dat weer een ander licht op dit geheel werpt:

Afbeelding

Anyways, genoeg materiaal om eens verder over te discussiëren, of om verder aan te vullen meet aanverwante informatie.

:D
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Afbeelding

Lucas Oldenhuis Gratama

Hier wat meer over deze man:
Lucas Oldenhuis Gratama
Functie: Advocaat, Rechter te Assen, Drents Statenlid, Lid van de Tweede kamer van de Staten-Generaal

Geboren: 1815
Gestorven: 1887

Afbeelding

(Assen 1815 - Assen 1887) Advocaat en rechter te Assen (1835-1875), Drents Statenlid (1864-1887) en lid van de Tweede kamer van de Staten-Generaal (1867-1886).

Maakte zich op velerlei gebied verdienstelijk voor Drenthe, onder meer voor de archeologie. Was in 1854 medeoprichter van het Provinciaal Museum van Oudheden te Assen (Drents Museum). Bij de markeverdelingen en verkaveling van de heidevelden kwamen in zijn dagen hunebedden en grafheuvels in het gedrang. Zo stelde hij zich onder meer achter de aankoop van het grafheuvelveld (Tumulibos) en de vermeende Ballerkuil bij Rolde. Na in 1867 in de Statenvergadering bakzeil gehaald te hebben, publiceerde hij in 1868 een Open Brief aan het Collegie van Gedeputeerde Staten van Drenthe, over de Zorg en het Onderhoud der Hunnebedden, waarin hij betoogde dat deze dringend beschermende maatregelen behoefden. Deze publicatie trok landelijk grote belangstelling en leidde ertoe dat op één na alle hunebedden binnen enkele jaren door Rijk of Provincie aangekocht werden.

Helaas liet hij de hunebedden ook restaureren: de stenen in hun verondersteld-oorspronkelijke positie terugbrengen en de resten van de aarden heuvels waarin de meeste hunebedden besloten waren geweest, verwijderen. In navolging van N. Westendorp meende hij namelijk dat die heuvelresten langs natuurlijke weg opgestoven waren. Bij de uitvoering door landarbeiders onder toezicht van bijv. de veldwachter was geen deskundige aanwezig, die had kunnen waarnemen dat deze heuvels in de prehistorie opgeworpen, niet opgestoven waren. Nu resten slechts enige doosjes met scherven, summiere krantenberichten en een onthutst rapport van de Leidse archeoloog W. Pleyte die de hunebedden kort daarop kwam laten fotograferen. Gratama's trotse verslagen op de internationale archeologische congressen te Stockholm in 1874 en Boedapest in 1876 lokten daar direct fundamentele kritiek uit, en brachten A.W. Franks, president van de Society of Antiquaries te Londen ertoe W.C. Lukis en H. Dryden in 1878 naar Drenthe af te vaardigen om de hunebedden op te meten.

In De Hunnebedden in Drenthe en aanverwante onderwerpen (1886) beschrijft Gratama zijn rol bij de hunebeddenbescherming in extenso. Hij geeft toe door een slechts in tekening weergegeven, maar (wat hij niet wist) niet uitgevoerde restauratie van de steencirkel van Avebury op het verkeerde been te zijn gezet. Ook herdrukte hij hierin de meeste van zijn (nuttige) archeologische studies in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak. Hierin betoogde hij o.m. dat de Europese megalietgraven door de Noormannen gebouwd waren. [Bakker]

Literatuur
Lit.: J.A. Bakker, 'Protection, Acquisition, Restoration, and Maintenance of the Dutch Hunebeds since 1734: an active and often exemplary policy in Drenthe (I)', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 29 (1979)
DB 1.
Bron: ->> https://www.geheugenvandrenthe.nl/grata ... -oldenhuis
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, combi
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6358
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Uber interessant dit! 8)
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Gouden Vikingring gevonden in akker Groningen

31 minuten geleden Bart Olmer Groningen

Afbeelding

Met metaaldetectoren zijn twee bijzondere archeologische vondsten gedaan in Groningen. Een zilveren Byzantijns kruis werd gevonden in de gemeente Midden-Groningen en een gouden Vikingring werd uit een akker gehaald in de gemeente Loppersum.

De vondst van de Vikingring is erg bijzonder, zegt Maaike de Haas, vondstregistrator bij de landelijke organisatie PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) dat alle bodemvondsten registreert die zijn gevonden met metaaldetectoren.

Ring opgekocht door museum

De Vikingring is aangekocht door het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. „Dat geeft wel aan dat het een erg bijzondere vondst is voor Nederland”, zegt De Haas, die verantwoordelijk is, samen met nog een collega, voor de registratie van alle metaaldetectorvondsten in Noord-Nederland.

De gouden ring dateert zij tussen 900 en 1050. „Het is gevonden in het Groningse Hoogeland. Er bestaan vermoeden dat Vikingen in Groningen nederzettingen hebben gehad, maar hiervoor is nooit echt bewijs gevonden. De gouden ring laat zien dat er sowieso contact is geweest met de Scandinavische wereld. Maar de ring kan hier natuurlijk ook zijn beland door handel en uitwisseling.”

‘Twee keer geluk’

De Vikingring is gevonden door Johan Kannegieter, die eerder ook al een bijzondere gouden oorbel vond. „Hij heeft twee keer groot geluk gehad”, zegt De Haas. Kannegieter is een hobby-metaaldetectorzoeker.

De gouden oorbel die hij vond in de gemeente Loppersum had bergkristallen als steentjes. „Het maakt deel uit van een set van twee oorbellen en een broche en die set staat zelfs op een schilderij.”

In maart 2009 werd een soortgelijke gouden Vikingring gevonden door Lemster Henk Batstra. Musea stonden in de rij voor het sieraad. Waar precies Batstra het sieraad vond, maakte hij nooit publiekelijk bekend.

Gevonden in stortaarde

Het zilveren Byzantijnse kruis is door Jan Visser gevonden in een stortakker in de gemeente Midden-Groningen. Maar dat zegt niets over de herkomst, aldus De Haas: „Helaas is niet bekend waar de grond vandaan komt. Ontgonnen veengebied werd vroeger opgehoogd met vruchtbare grond. Die grond kwam overal vandaan, zelfs uit Amsterdam. Ook werden akkers opgehoogd met vruchtbare terpaarde. Het zou dus ook kunnen dat de grond waarin dit kruis is gevonden uit het terpengebied komt. Maar dat is heel lastig te achterhalen, helaas”, zegt de vondstregistrator.

Afbeelding
Het gevonden Byzantijns kruis.

Kruis uit 1100 tot 1200

Het zilveren kruis is ook bijzonder. „Dit soort crucifixen met gevleugelde engelen zien we voorkomen in het Byzantijnse rijk en zijn in de noordelijke delen van onze provincie beland tussen 1100 en 1200”, zegt Wessel Spoelder, materiaalspecialist middeleeuwse vondsten van metaaldetectorvereniging ‘De Detectoramateur’, de grootste vereniging van Nederland op het gebied van metaaldetectie en archeologie.

Spoelder: „De gekruiste vleugels of kruisen op de borst staan voor de letter X. De letter X is in het Grieks de eerste letter van Christus. De vervolgde christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling gebruikten dit als zijn initiaal. Maar bovenal was het een visueel teken voor belijders van de christelijke godsdienst.”

Database

PAN is een landelijke database die als doel heeft om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten van detectorzoekers, te documenteren voor de wetenschap, onderzoek, musea en geïnteresseerden. Sinds juli 2016 is het wettelijk verplicht om detectorvondsten te melden.
Bron: ->> https://www.dvhn.nl/groningen/Gouden-Vi ... 46446.html

Screen Capture: ->>

Afbeelding
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

'Afzichtelijke, dikke gouden ring' uit de oudheid levert 'aardig bedrag op'

Afbeelding

Johan Kannegieter uit Zuidhorn vond vorig jaar met zijn metaaldetector een gouden vikingring op een akker in Loppersum. Die heeft hij nu 'voor een aardig bedrag' verkocht aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

'Hoeveel wil ik voor mezelf houden, ook uit respect voor de grondeigenaar. Die geef ik de helft van de opbrengst. Dat is een wettelijke verplichting', vertelt Kannegieter.

Geen smaak?
Hij had er geen behoefte aan de ring zelf te houden. 'Ik vind het een afzichtelijke, dikke gouden ring.' De Vikingen hadden dus geen smaak? 'Dat durf ik nu wel te zeggen, want ze waren een woest volk.'

Hoe de ring hier in de grond is terecht gekomen 'blijft gissen', stelt Kannegieter.

'Het is bekend dat het gebied rond Loppersum een handelswierde is geweest. Daar werd veel gehandeld en geruild. Dat er hier Scandinaviërs zijn geweest heeft men wel vermoed, volgens een archeoloog. Maar daar zijn nooit bewijzen voor gevonden. Tot deze ring.'

In het depot
Eerder werd op de vindplek al een gouden kruis gevonden, uit dezelfde tijd.

De ring ligt momenteel in het depot van het museum in Leiden. 'Zo'n bijzondere vondst hoort echt in een museum voor oudheden. Daar worden bijvoorbeeld ook speciale exposities gehouden rond de Vikingen.'

Kannegieter heeft nog wel een grote wens. Een vondst van voor het jaar nul , bijvoorbeeld uit de Bronstijd, staat nu bovenaan het verlanglijstje van Kannegieter. 'Daarop heb je de meeste kans in Drenthe.'
Bron: ->> https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199039/A ... -bedrag-op

Screen Capture: ->>

Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Octa
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”