Het Menselijke Ego

Alles met betrekking tot sociologie, de samenleving, maatschappelijke thema's, etc. kunnen hier worden besproken.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23147
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 23 aug 2012, 20:20

Op deze Donderdagavond wil ik graag wat aandacht schenken aan een van onze menselijke vormen van ballast. "Ik" als zijnde de "Ego" van ons mensen. Ja dat leest U goed.
Ik wil graag wat aandacht schenken aan ons aller ego's... Waarom? Gewoon het kwam de afgelopen dagen meermaals als fenomeen naar boven drijven en daarom zou ik het begrip "Ego" graag eens met U allen doorlichten...Wat is nu eigenlijk precies het ego? Ego (uit het Latijn) betekent in de meest letterlijke betekenis "ik". In het algemeen gebruikt men het woord 'ego' voor het object dat men met het woord "ik" aanduidt. :-) Whow mooi verwoord daar bij Wikipedia...

Indentificatie

In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord "ik" het "subject". Het woord "ego" gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als "zelfbeeld" is het dus onecht in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet overeenkomt met de werkelijkheid. Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot "ego", als die mens bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. In dat geval wordt het subjectieve "ik" tot object van verschillende beschouwingen. Als iemand sterk op zichzelf is gericht, zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan wordt zo iemand egocentrisch genoemd. Bij zelfzucht spreekt men van egoisme.

Psychologie

Sigmund Freud gebruikte het woord Ich voor het ego dat zich tussen het Es en het über-icht bevindt. Jung stelt dat er een onderscheid is tussen het ego en het zelf. Bij hem staat de zelfverwerkelijking of individuatie centraal: het wegnemen van de identificatie met het ego. Wanneer het individuatieproces op gang komt, gaat men zichzelf (het eigen ego) steeds meer realistisch waarnemen. Men ziet dat men zelf ook slechte eigenschappen heeft, dat wordt de ontmoeting met de schaduw genoemd. Dan gaat men de projectie van de eigen slechte eigenschappen op anderen doorzien: men wordt wijzer en krijgt meer zelfkennis.


Filosofie en religie

Het ego wordt in de filosofie en religie vaak aangeduid met het begrip "ziel". In het hindoeïsme kent men het begrip atman dat "zelf" betekent. M.K. Gandhi wordt Mahatma Gandhi genoemd, omdat men vind dat hij een "groot-zelf" is: een maha-atma. Dan verplaatst het begrip ego zich van een persoonlijk ego naar een reincarnerend-ego. Dit lijkt op het idee van individuatie van Jung. In de Indische cultuur bedoelt men dan juist dat zijn ego (persoonlijkheid) klein is maar zijn zelf (atman) groot. Zie over het ontstaan van het ego in het Boeddhisme: reïncarnatie.

Esoterie

In de esoterie en meer in het bijzonder de theosofie, wordt het woord "ego" gebruikt voor het gereflecteerde bewustzijn dat daardoor tot zelfbewustzijn wordt. Men maakt een onderscheid tussen verschillende soorten "ego's"; het menselijk ego en het reincarnerend ego.

Tja... Een belangrijk onderdeel van de menselijke "ik" persoon dus... Deel van de natuurlijke drang om als "ik" te kunnen overleven hier in dit universum?? Daar ik persoonlijk van mening ben dat ook wij niets anders dan dieren zijn, zou dit dus ook in kunnen houden dat dieren evenwel een ego hebben... Interessant...

Zoals ik de afgelopen week elders op QFF al zei: "Het universum is groot genoeg voor vele ego's, maar veel te klein voor een groot ego!" Dit heeft natuurlijk t maken met its dat het ego met zich mee brengt... Egoïsme...

Egoïsme (uit het Latijn: 'ego' betekent 'ik'), ook wel ikzucht of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap.

Er zijn twee soorten egoïsme.

Egoïsme in morele zin

Dit is egoïsme waarbij een persoon meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen. Dit wordt algemeen als een negatieve eigenschap beschouwd.

Egoïsme in andere zin

Dit is het zorgen voor het eigen welzijn. Dit soort egoïsme heeft over het algemeen geen negatieve connotatie, omdat het een vanzelfsprekende zaak is dat organismen op hun eigen welzijn letten.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand buitensporig egoïstisch in morele zin kan zijn.

De persoon heeft in zijn jeugd te veel aandacht gehad en denkt dus dat hij alles kan en mag. Daardoor is de persoon zich niet erg bewust van het feit dat anderen misschien ook wel gebruik van iets zouden maken. Het doet hem niets als hij hierop wordt gewezen.

De persoon heeft in zijn jeugd te weinig aandacht gehad. Hierdoor schreeuwt de persoon meer om aandacht en wil bovendien zo weinig mogelijk delen.

Ook kunnen zogenaamde gedragsstoornissen, zoals psychopathie, bijdragen tot egoïsme.
Het tegenovergestelde van egoïsme is altruïsme.

Enfin... Persoonlijk je eigen ego opzij weten te zetten of los weten te laten is een erg moeilijke stap en een langdurig en langdradig proces. Echter wel iets dat tot andere inzichten zal leiden zodra je zover bent dat je dat ook daadwerkelijk kunt, je ego 'uit zetten'...

Anyways, al met al mijns inziens wel leuk voer voor een topic, vandaar dus even wat aandacht voor het ego en egoïsme...

:-)


1119 AD
Gebruikersavatar
Neut
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1499
Lid geworden op: di 10 mei 2011, 15:32

vr 24 aug 2012, 01:05

Cultureel plan? Doe mij maar centraal..
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 24 aug 2012, 09:56

In het Kader van verbeter de wereld en begin bij een ander hier wat keuzes om te kijken welk ego de ander last van heeft :P
http://www.levendleren.eu/index.php?mod ... NT&pID=141

Type 1: de Perfectionist

Kritisch
Wat doe je als het niet ‘perfect’ is om je woede te uiten? Die woede onderdrukken en tegelijk via een spleetje laten ontsnappen. Dat kan via de (soms snerpende) kritiek op zichzelf en op anderen. Die kritiek kan uitmonden in afkeuring en verwijten. Dat gebeurt zowel in de binnenwereld (zelfstroking) als gemanifesteerd. De opgehoopte wrok zoekt een uitweg. Type 1 maakt veelvuldig gebruik van deze aanvallende strategie om het ego te voeden.

Dominantie
Het superego kan type 1 opzwepen tot een enigszins verheven positie, verheven boven de niet-perfecte mensen en omstandigheden in de buurt en ver weg. Deze positie rechtvaardigt een pro-actieve en interveniërende daadkracht. Type 1 ervaart zich gerechtigd tot het ‘nemen van de noodzakelijke maatregelen’ om rust, reinheid en regelmaat te waarborgen. Hoewel aan de basis de positie die van Werker is, is de strategie gericht op het voeden van het ego en aanvallen van andere ego’s. Uitbreiden van het ego is dè manier om ‘orde in de chaos’ te scheppen.

Regelgericht
Type 1 is bij uitstek het type dat zich tot in detail wil conformeren aan de regels en normen van de procedures en systemen die voorhanden zijn. Het gaat om trouw aan de abstracte autoriteit. De innerlijke stemmen ‘dwingen’ type 1 tot perfectie en zijn een geducht instrument voor het ego om zich te versterken. Opnieuw zal type 1 het ego willen uitbreiden door anderen op de regels te wijzen.

Streng
De hoge eisen aan zichzelf en de wereld maken type 1 streng voor zichzelf en voor de omgeving. ‘Het leven is geen lolletje. Er moet gewerkt worden’. En opnieuw vindt het ego hier ‘voedsel’ om zich tegoed te doen. Zichzelf aanvallend en de wereld aanvallend zoekt het ego haast instinctief naar situaties die niet ‘perfect’ zijn, om vervolgens tot de aanval over te gaan.

Life-position: fobisch: - +
contra-fobisch: + -

Favoriete rollen: Kritische Ouder, Volwassene

Favoriete game: van ridder naar slachtoffer
van weldoener via (strenge) leider/rechter
naar slachtoffer

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten zichzelf en de wereld bekritiserend. Fantaseren, herhalen en voorspellen van wat niet goed is en wat fout ging of zal gaan. Aandacht op wat niet perfect is in het nu, zowel van zichzelf als van de omgeving.

===========================

Type 2: de Weldoener

Verleiding

‘Kom op,’ denkt type 2, ‘ik verleid de wereld om me heen. Dan moet ik wel liefde terugkrijgen …’ Hier herkennen we een sterk aanvallende strategie van het ego. Type 2 stapt naar iedereen toe en ‘etaleert’ zich op de best mogelijke wijze: letterlijk en figuurlijk. Via die etalering en de gewenste respons wil het ego zich voeden. Binnen die verleiding behoort ‘herhaling’ tot één van de krachtigste instrumenten. Hetzelfde zeggen op vier verschillende manieren. Dan blijft de aandacht langer hangen.

Trots
Hoewel de strategie van de Weldoener die van Werker is (als ik iets doe voor jou, dan krijg ik iets terug), heeft die strategie een dominerende, enigszins brutale en soms vrijpostige werkwijze. De trots van type 2 leidt gemakkelijk tot afdwingen van zowel de te geven hulp als van de te verwachten respons. Type 2 wordt daarmee eisend. Subtiel of minder subtiel is de boodschap: ‘ik heb recht op aandacht en pak die ook’. We zien hier een behoorlijk aanvallende, pro-actieve aanpak van het ego.

Manipulatie
‘Zie mij, hoor mij, voel mij’. Type 2 wil waargenomen worden. Wie wordt waargenomen, bestaat. Type 2 weet instinctief de aandacht op zich te vestigen. Wie is er niet gevoelig voor oprechte warmte, genegenheid en hulp? En blijft een reactie uit, dan gaat de versnelling een tandje hoger. Vele emotionele hoogte- en dieptepunten bieden aanknopingspunten om te delen met anderen. Intimiteit wordt uitgebouwd en desnoods afgedwongen. Met name emotionele intensiteit voedt het ego, zowel via zelfstroking als in manifestatie.

Verdringing
Als specifieke verdediging hanteert het ego van type 2 verdringing van de eigen behoeften als strategie. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat type 2 zich richt op de behoeften van anderen. Daar passen geen eigen behoeften bij. Verdringing maakt het ook zo lastig voor type 2 om zich bewust te worden van de sterk aanvallende strategie van het ego. ‘Aandacht vragen? Ik? Hoe kom je erbij? Ik ben alleen maar uit op het helpen van de wereld hoor …’

Projectie
‘Met mij gaat het goed. Maar ik maak me zorgen over anderen ….’ Type 2 kan als geen ander zich compleet inleven in de wensen en noden van anderen. Ze kruipen bijna letterlijk in de emoties van andere mensen en weten zo precies wat de ander nodig heeft. Om vervolgens, op soms aanmatigende wijze, de geprojecteerde hulproep van de ander te beantwoorden. Opnieuw zien we hier het losweken van respons om het ego te voeden. Dus een sterk aanvallende werkwijze.

Life-position: fobisch: - +
contrafobisch: + -

Favoriete rollen: Aangepast Kind, Rebels Kind

Favoriete game: van goedwillende weldoener via dwingeland
naar verliezer (ik ben niet lief)

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten kritisch bezig zijn met wat anderen zijn, doen, vinden, nodig hebben. Anderen zijn al snel hulpbehoevend. Deze gedachten kunnen uiteenlopen van oprechte zorg tot destructieve jaloezie of minachting. Ook denken over de gewenste hulp en de wijze van realisatie.

==============

Type 3: de Presteerder

Prestatiegerichtheid

Laat ik niet koketteren, laat ik niet etaleren, maar laat ik presteren (en presenteren). Type drie onderdrukt de eigen gevoelens, zowel naar buiten als naar binnen. Het oorspronkelijke ‘ik’ doet er niet toe, is leeg. ‘Dan maar mijn prestaties voor zich laten spreken’, zo is de afspraak van type 3 met zichzelf. Het lege ‘ik’ identificeert zich daarmee. Zijn de prestaties goed, dan ben ik goed. Hoewel indirect, zien we hier een aanvallende en uitbreidende strategie van het ego. Het gaat om applaus voor de prestaties.

IJdelheid
Naast prestatie draait het voor type 3 om de presentatie. Het oorspronkelijke ego is ‘leeg’. Daarvoor in de plaats zijn stukjes ego overgenomen van andere Enneatypes. Dat maakt type 3 tot een meester in rollenspel. Als een kameleon weet dit type zich in presentatie aan te passen aan de normen van het op dat moment van belang zijnde ‘publiek’. ‘Kom ik goed over? Sluit ik goed aan bij de verwachting?’ Over die transparante vragen maakt type 3 zich onbewust zorgen. Het is die ijdelheid die zorgt dat het ego gevoed wordt. Ook via zelfstroking verheerlijkt type drie het zelfbeeld.

Oppervlakkigheid
Aanverwante begrippen binnen dit kader zijn ‘glad’ ‘dun’ ‘oppervlakkig’ en ‘bedrieglijk’. Zich volgens de norm presenterend, zonder werkelijke identiteit maakt het contact met type 3 wat onwezenlijk. Er ontbreekt ‘iets’, maar wat? Het is juist dit gladde oppervlak waarmee het ego op ego van type 3 zich verdedigt. Stel je voor dat de authentieke gevoelens zichtbaar zouden zijn. Dan gaat het dunne 2e ego aan gruzelementen.

Identificatie
Zonder oorspronkelijk ego kon type 3 niet anders dan zich identificeren met stukjes aangeleerd ego. Hoewel dit dus rollen zijn die als het ware het eerste ego omgeven, is type 3 zich hiervan niet bewust. Type 3 denkt dan ook dat hij het opgezette masker ís. Dat masker kan van moment tot moment wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden. Zo voedt het 2e ego zijn flinterdunne bestaansrecht.

Type 3 identificeert zich ook voortdurend met zijn ‘publiek’. Het radarsysteem scant onophoudelijk de omgeving en peilt de verwachtingen rondom zichzelf en het gewenste beeld. Het 2e ego past deze techniek toe vanuit de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’. Je kunt dit zien als voeden van het ego. Via de peiling kan de juiste rol worden gekozen en worden teleurstellingen bij de ander voorkomen.

Life-position: + -

Favoriete rollen: Verzorgende Ouder, Aangepast Kind

Favoriete game: van inspirator via dictator naar slachtoffer
van held via gekrenktheid naar beul

Favoriete zelfstroking: in gedachten bezig zijn met de behaalde of te behalen prestaties (applaus), inclusief de (efficiënte) weg ernaar toe. Daarnaast, vanuit twijfel of zelfverheerlijking voortdurend innerlijke presentaties houden voor één of meer personages (personen die voor imago belangrijk zijn).

===============

Type 4: de Individualist

Hypersensitief

Door hypersensitief te zijn positioneert type 4 zich voortdurend in een uitzonderingspositie. De krachten en invloeden van het leven zijn niet ‘gewoon’ te beleven. Alle situaties en gebeurtenissen beleeft type 4 zeer intens en vaak ook lijdend. Waar anderen hun schouders over ophalen, kan type 4 diep geroerd, ontroerd of gekwetst zijn. De diepte van de gevoelens doet type 4 bestaan: ‘ik ben wat ik voel’. Bovendien genereert de vlaag van zwakte of overweldiging de zo gewenste aandacht van de omgeving: ‘gaat het wel met je?’ We zien hier een voedende en aanvallende strategie van het ego. Zeker als type 4 de omgeving als ‘ongevoelige sukkels’ gaat ervaren en zich verheven gaat voelen boven de ‘gewone’ mens.

Wispelturigheid
Het gaat om strokes, om gezien worden. Type 4 zorgt daarvoor door de omgeving in de greep van onzekerheid en schuld te houden. Het lijden kan intens zijn en het verlangen naar anders en beter groot. Het lijden is gericht op gemis. Gemis vanuit een ver verleden, maar ook door falen van de omgeving. In de binnenwereld wordt dit gemis diep doorleefd en keer op keer herhaald ten behoeve van zelfstroking. Bovendien zijn het de mensen in de omgeving die dat lijden verergeren en die moeten investeren. Weer zien we hier het superego fors opzwellen, ten koste van de omgeving. Een en ander resulteert in een niet aflatende stroom emotionele signalen van hoge intensiteit en wisselend van ‘kleur’. Daardoor raakt de omgeving vertwijfeld en eveneens emotioneel verward. Deze manipulatie garandeert nep-intimiteit. Opnieuw een sterk aanvallende strategie van het ego.

Hechtend
Type 4 heeft een negatief zelfbeeld. Onder de dunne laag arrogantie zien we een zichzelf verachtende persoonlijkheid, zowel wat het uiterlijk aangaat als wat de emotieve en cognitieve kwaliteiten betreft. ‘Ik identificeer me met dat deel van me dat niet deugt’, zo lijkt de transparante afspraak van type 4. Dit in tegenstelling tot type 3. Hunkerend naar liefde en erkenning klampt type 4 zich vast aan datgene wat die liefde biedt. Een prins op het witte paard; status; versmelten met de geliefde. Versmelten met de intensiteit van gevoelens doet type 4 gericht zijn op vaak frustrerende relaties die lang kunnen voortduren. Hechten en vastklampen zijn technieken om emotionele afhankelijkheid en verantwoordelijkheid te creëren. Anderen raken bezorgd en voldoen aan de verwachting. Opnieuw een voedende strategie van het ego.

Uitzonderlijk
De tendens van type 4 om in denken, voelen en manifesteren uitzonderlijk te zijn, lijkt op het eerste gezicht een poging om de pijn van de afgunst het hoofd te bieden. Afgunst als motor van het creatieve proces, soms louterend en op kostbare ogenblikken transformerend tot bron van pure schoonheid, waarheid en liefde. uiteindelijk heeft het verlangen van type 4 om uitzonderlijk te zijn, tot doel de wereld mee te krijgen in die uitzondering. Ook type 4 vindt het heerlijk als zijn werken en ideeën worden gekoesterd. Zo bezien, is ook uitzonderlijkheid een uitbreidingsstrategie van het ego.

Life-position: - +

Favoriete rollen: Rebels Kind, Aangepast Kind

Favoriete game: van genie via miskend genie naar
waardeloosheid (ik ben slecht)

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten bezig zijn met enerzijds door afgunst gevoede gevoelens over de omgeving (ik ben superieur) en anderzijds, paradoxaal genoeg, intense gevoelens van falen en gemis over zichzelf. Via herhaling verdiept zich de intensiteit en de pijn.

===========

Type 5: de Onderzoeker

Isolement

De angst om te weinig te hebben en in gevaar te komen, leidt tot minimaliseren. Alles zo veel mogelijk beperken en wat er is, vasthouden, inclusief contact. In eerste instantie toont deze techniek als verdedigingsstrategie van het ego. Net als bij type 4 is hier ook sprake van een indirect aanvallende strategie. Het minimaliseren heeft als basisverlangen de roep om gered te worden en gekoesterd te worden.

Kennis vergaren
Type 5 kan als geen ander type zich volhardend en stelselmatig storten op onderzoek naar en observatie van objecten en processen. Wat dat betreft is type 5 een gretig ‘consument’. Alleen niet van producten, maar van informatie. Deze informatiebehoefte kan grote vormen aannemen en kunnen we als zodanig als voedende strategie van het ego zien. In tegenstelling tot de meeste andere typen is hier de interactie niet zozeer de voedingsbodem als wel de kennis zelf. De bron van die kennis kunnen mensen zijn, maar vaak ook zijn het andere bronnen.

Denken
‘Ik onderzoek, analyseer, observeer en denk … dus ik bèn.’ Het is van groot belang dat het denkproces van type 5 op volle toeren draait. Concepten, verbanden, details, vraagstukken, aan de lopende band produceert type 5 de zo noodzakelijke gedachten. Dit gebeurt voor een deel in de binnenwereld. Echter, ook in contact met anderen is deze denkwijze de gebruikelijke. De energie is totaal op de kwestie gericht, niet op de persoon en zijn of haar motieven. Het is de hardop denkende mens zonder gevoel voor de ander. Doel is het verlangen van het ego naar veiligheid te voeden. ‘Als ik maar genoeg denk, hoef ik niet te handelen …’

Zelfredzaamheid
Ben je gewend je geest op één activiteit te richten, dan is het verwarrend als twee mentale activiteiten gewenst zijn; zoals denken en voelen tegelijk. En dat is precies wat contact met andere mensen kenmerkt. Bovendien zijn andere mensen altijd eisend, bewust of onbewust. Ze willen iets van je, onderdrukken je soms, verlangen aandacht etc. Type 5 is zo geprogrammeerd dat overheersing van de buitenwereld snel wordt ervaren. En dan komt het ego-ideaal in gevaar! De zuinigheid en zelfredzaamheid van type 5 kunnen we dan ook zien als beschermende strategie van het ego.

Life-position: - +

Favoriete rollen: Aangepast Kind, Volwassene

Favoriete game: van docent (weldoener/kenner) via niet
gehoord docent (criticus) naar slachtoffer
(ik loop gevaar)

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten bezig zijn met verwerking van binnenkomende informatie. In gedachten die informatie tot in detail uiteenrafelen, conceptualiseren en uitdiepen. Verbanden leggen.

============

Type 6: de Waakzame

Bezorgdheid

De diep gevoelde angst uit de vroege jeugd is vastgezet in lichaam en geest. Als reactie daarop is de drang naar zekerheid ontstaan. Alle typen 6 kenmerken zich door een voortdurende bezorgdheid over mensen en kwesties overal om hen heen. In vaak razend tempo inventariseert de geest alle mogelijke risico’s. De diverse scenario’s worden afgewogen en vaak is het lastig het meest veilige scenario te vinden. We zien hier een sterk voedende strategie van het ego, de fixatie op risico’s. In gedrag kan de reactie sterk variëren. Het contra-fobische type toont veelal impulsieve, nerveuze actie. Het fobische type kan door de twijfel juist ‘stilvallen’.

Verbondenheid
Aan de ene kant van de medaille kenmerkt type 6 zich door een voortdurend zoeken naar verbondenheid. Met de autoriteit, met de partner, de familie, met de groep of de overtuiging. Type 6 weet dat verbinding eisen met zich meebrengt. Denk aan offers, vriendelijkheid, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, trouw. Hoewel het gaat om stuk voor stuk prachtige eigenschappen, blijft de conclusie gerechtvaardigd dat het in essentie gaat om eigenschappen gericht op het voeden en beschermen van het ego.

Conflictueus
Aan de andere kant van de medaille zien we conflict als terugkerend fenomeen, vooral waar het gaat om de relatie met anderen. Gefundeerd zijnde op angst en wantrouwen, blijft het ego die angst en dat wantrouwen nodig hebben. Zonder dat zou het ego verdampen. Als vanzelf zal type 6 dan ook iedere relatie keer op keer uitdagen en testen. Zeker in relaties waarbij de ander meegaand of onvoorwaardelijk is, is de uitdaging noodzakelijk om verlies van onafhankelijkheid en dus groeiende hulpeloosheid te voorkomen. Het conflictgerichte type is sterk aanwezig bij de contra-fobische 6. Dit is een aanvallende en voedende strategie.

Sturend
Hoewel voortdurende twijfel tot besluiteloosheid kan leiden, zien we daarnaast impulsen om sturend, leidend, soms agressief gedrag te vertonen. De autoriteit soms uitdagend of tartend, neemt type 6 het initiatief en ‘dwingt’ of ‘eist’ van anderen eenzelfde denkwijze of gedrag. Zo kan type 6 ook dwingend de regels van het verbond in kwestie opleggen en bewaken en gehoorzaamheid afdwingen. Hier herkennen we een ego-uitbreidende strategie, opnieuw ingegeven vanuit het verlangen naar zekerheid.

Argumentatief
Het zal niet verbazen dat type 6 onafgebroken speurt naar argumenten en bewijsvoering voor de diverse scenario’s om het risico het hoofd te bieden. Het verlangen naar zekerheid gebiedt een intense informatieverzameling. De energie is gericht op denken, met de gevoelde angst op de achtergrond. De argumentatieve benadering is zowel ego-voedend als ego-uitbreidend.

Projectie
Angst is de motor van type 6. Maar angst voelen is niet prettig. Onbewust wordt daarom de gevoelde angst geprojecteerd op de omgeving. Type 6 voelt de zorgen en twijfels en frustraties van iedereen die in de buurt is, zelfs als die gevoelens er niet zijn … Hoe dat kan? Eenvoudig. Het zijn de eigen angstgevoelens! Een krachtig verdedigingssysteem van het ego. Bovendien kan type 6 de gevoelde angsten bij anderen nu gaan temperen. Zo bezien is projectie ego-voedend.

Life-position: contra-fobisch: + -
fobisch: - +

Favoriete rollen: Aangepast Kind (fobisch), Volwassene,
Kritische Ouder Rebels Kind (contra fobisch)

Favoriete game: van ridder/held naar slachtoffer
van verantwoordelijke via autoriteit naar
slachtoffer

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten bezig zijn met risico-inventarisatie en scenario’s rondom kwesties en relaties. Zowel deze kwesties als relaties in gedachten ijken en pro’s en contra’s inventariseren. Daaronder is de angst de brandstof, zoals in wezen bij alle types.

================

Type 7: de Verlanger

Verbalisme

Overtuigen, enthousiasmeren, manipuleren, charmeren, overreden … in hoog tempo suist type 7 door de wereld. Zo snel als de gedachten gaan, gaan de woorden. Zelf genieten van van alles en nog wat is aardig, maar niet genoeg. Wat is er mooier dan dat anderen eveneens genieten en zeker ook type 7 bewonderen? Een niet aflatende woordenstroom zorgt voortdurend voor medegenieters, medestanders en bewonderaars. Niet verwonderlijk als je bedenkt hoe aanstekelijk het motto van type 7 is: leven is genieten. De krachtige, al dan niet subtiele superioriteit levert een voedende, aanvallende en uitbreidende egostrategie op: ‘volg mij en o wee als je me tegenhoudt.’

Rationaliseren
Achter het verlangen naar koestering zit het gemis en de diepgewortelde angst. Hier zitten we in het hart van de gevoelens. Type 7 heeft het niet zo met gevoelens, maar meer met de ervaring, het beleven. Op vaak meesterlijke of humoristische wijze wordt het kwetsbare of pijnlijke moment razendsnel ‘weggerationaliseerd’. Om vervolgens weer snel in gedachten op pad te gaan naar de leuke dingen in het leven. Een sterke beschermende strategie van het ego.

Generaliseren
Eveneens beschermend is de generaliserende denkstrategie van type 7. Ideeën, opties en mogelijkheden komen en gaan dat het een lieve lust is. Door generaliserend te blijven denken kan type 7 de snelheid erin houden. Dat is de reden dat type 7 veel minder energie over heeft voor uitwerking en uitvoering van de stroom ideeën. Dan zou de denkstroom stagneren en kunnen de onderliggende onzekerheid en angst parten gaan spelen.

Individualiteit
Wat is er vervelender dan beperkt te worden door verplichtingen, regels, ge- en verboden! Voor type 7 lijken conventies niet op te gaan. Iedere verplichting vraagt om concentratie en beperking. Wederom vertraagt dat de denk- en levenswijze. Wederom kan die vertraging voor onrust zorgen. Snelheid, vitaliteit, avontuur en afwisseling gedijen het beste in een situatie van totale vrijheid en individualiteit. Conformeren aan de autoriteit is er dan ook niet bij. Ruikt type 7 beperking, dan zal hij in opstand komen en impulsief reageren. Dit kenmerk garandeert bescherming van het ego.

Bevrediging
Het plezier en genot hebben een magische aantrekkingskracht op type 7. Waar plezier, avontuur of genot te vinden zijn, daar gaat de aandacht heen. Kenmerkend daarbij is het ongeduld om datgene te pakken wat ‘klaar’ ligt. De periode tussen ‘hebben’ en ‘krijgen’ is ook het spannendst. Is de ‘buit’ binnen, dan lonken andere uitdagingen. Dit kenmerk gaat ten koste van de discipline, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Het gaat om instant-bevrediging. Hier is bijna letterlijk sprake van een ego-voedende strategie.

Life-position: + -

Favoriete rollen: Kritische Ouder, Rebels Kind

Favoriete game: van verleider/animator via overheerser
naar slachtoffer

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten bezig zijn met ideeën en opties over zowel kwesties als relaties als verlangens. Irritaties en ongeduld. Scenario’s bedenken voor nieuwe initiatieven en alternatieven en alternatieven voor de alternatieven. Daarbij voortdurend pro’s en contra’s bedenkend.

===========

Type 8: de Baas

Overwinning

Het is de kick van de triomf die type 8 gaande houdt. Welk gebied het ook is: sport, werk, charme, kennis, hobby, discussie, altijd en overal zoekt type 8 de strijd en via de strijd de overwinning. De strijd zelf wekt begeerte op, maakt impulsief. Begeerte naar de victorie. Impulsiviteit om te overweldigen. En dan het moment: ik ben de beste, de sterkste. Even lijkt het ego-ideaal gevoed, om snel weer nieuwe strijd aan te gaan. Want overmeestering is niet de manier om zich waarachtig gekoesterd te weten. We zien hier een sterk aanvallende strategie.

Recht
Het recht in eigen hand nemen. Ook deze techniek helpt type 8 zijn patronen te manifesteren. Dat kan prachtig zijn als er inderdaad onrecht is, maar type 8 ervaart iedere nuance snel als aanval en aangedaan onrecht. Woede en directe straf vormen dan het scenario. Denk aan het speelse tikje dat type 8 beantwoordt met een forse dreun, of het kwaad weglopen van de plaats van het ‘delict’. Medelijden met de zwakkere speelt geen hoofdrol. Dat uitgangspunt kan type 8 meedogenloos doen lijken. We zien hier de aanval als beste verdedigingstrategie.

Dominantie
‘ik ben aan zet. Ik ben eerst. Ik weet hoe het moet en wat goed en fout is …’ Deze + - gedachte maakt type 8 tot pakker bij uitstek. Hij of zij zal gemakkelijk initiatief nemen en interveniëren. Soms toont type 8 onverholen zijn minachting voor de ‘zwakkere’. Gemakkelijk ervaart type 8 de eigen superioriteit ten opzichte van anderen. Vanuit de gedachte: ‘jij bent van mij’, is type 8 gericht op uitbreiden van het ego.

Eigen waarheid
Type 8 gaat zo ver in zijn autonomie dat hij of zij zich het recht heeft om de ‘waarheid te zijn’. Hoewel verdraaiing van de waarheid voor type 8 eenvoudig is, zal dit type voor zijn gevoel nimmer liegen. De verdraaide waarheid is gewoon de nieuwe waarheid. En met overgave zal type 8 die nieuwe waarheid verkondigen. Een verdedigende en tegelijk aanvallende strategie van het ego.

Botheid
Het overkomen van type 8 kan gemakkelijk kortaf, bruusk of bot zijn. Alles dat ook maar neigt naar zachtheid of sentimentaliteit krijgt al snel het label ‘zwak’. En zwakte is wel het laatste dat type 8 wil tonen. Hier zien we duidelijk een verdedigende strategie.

Life-position: + -

Favoriete rollen: Kritische Ouder, Rebels Kind en Verzor-
gende Ouder

Favoriete game: van inspirerend leider via brute dictator naar
verliezer

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten de wereld vonnissend. Aandacht gericht op ‘wie er een lesje nodig heeft’. Deze gedachten willen omzetten in actie. Fantaseren over die actie. Daarnaast gedachten gericht op ‘lust’: datgene dat type 8 wil hebben, wil veroveren.

===============

Type 9: de Bemiddelaar

Verdoving

‘Houden ze niet van me? Nou goed dan, ik doe gewoon alsof ik dat gemis niet voel …’ Dat is, simpel gezegd, de afspraak die type 9 maakt met zichzelf. Het verdoven van het bewustzijn. Niet voelen, niet ervaren, niet beleven, niet zien van de eigen ervaringen. Het is die ‘doofheid’ die type 9 een zo tevreden en stoïcijnse indruk geven. Alles is goed. In mij is alles goed en waag het niet die goedheid te ondermijnen. Let wel: dit is een cognitieve doofheid, meer dan een flegmatieke uitstraling. Type 9 kan pro-actief en vitaal lijken en toch ‘verdoofd’ zijn. Verdoving is dé manier om het ego te beschermen en te versterken: alleen ‘gewenste’ prikkels komen tot bewustzijn.

Hartelijkheid
Het geloof dat alles goed is, maakt type 9 tot een innemende persoonlijkheid. Wie vrede heeft met zichzelf, zal dat gemakkelijk delen met anderen. De boodschap lijkt: ‘kom maar, dan krijg je wat van mijn vrede’. De hartelijke, joviale, levensgenietende, meegaande wijze van communiceren maakt type 9 tot prettig gezelschap. Deze positie voorziet in strokes en voedt het ego in het zelfbeeld dat alles ‘goed’ is.

Idoolvorming
Verdoving betekent dat type 9 weinig contact heeft met de eigen identiteit. Dat maakt het type vatbaar voor idoolvorming. Feitelijk kruipt type 9 dan in de huid van de ander. Dat kan een persoon zijn, maar ook een groep, zoals het gezin of de sportclub. Door de ander te ‘zijn’ en daarover te fantaseren, kan het ego zich voeden.

Gewoontes
Verduistering van het bewustzijn uit ‘veiligheidsoverwegingen’ is prima in stand te houden en uit te breiden door zich te richten op gewoontes, op rituelen. Het zijn gewoontes die gericht zijn op comfort, in de breedste zin van het woord. Naast comfort voor het lichaam is dat vooral comfort voor de geest, zoals het herhalen van datgene dat bekend en veilig is. Een film vele keren bekijken. Bezoekjes. De sportschool. Opnieuw betekent dit voeding voor het ‘vredige’ ego.

Fantasie
Type 9 kan twee levens leven. Een leven aan de ‘buitenkant’, bezig zijn in de tuin of koken of anderszins en intussen een leven aan de ‘binnenkant’: het opbouwen van allerhande fantasieën over zichzelf en anderen. Onschuldige, prettige, genotvolle, verstrekkende fantasieën met als centraal thema het in stand houden van de vredige situatie. Een methode van zelfstroking.

Life-position: - +

Favoriete rollen: Aangepast Kind, Verzorgende Ouder

Favoriete game: van goedwillende weldoener via vergeet-
achtige naar verliezer (ik doe er niet toe)

Favoriete zelfstroking: voortdurend in gedachten zichzelf en de wereld sussend. Juist met de gedachten ‘uit’ de wereld stappen. Niks denken, niks voelen, niks herinneren. Wat ‘leeg’ is, is goed. Wat ‘nu’ is, is goed.

bron: http://www.levendleren.eu/index.php?mod ... NT&pID=141


edit:
Zie dat ik er zelf nogal wat heb, al is de ene sterker als de ander :blush:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, NoMore, inuksuk
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 24 aug 2012, 10:50

Vroeger op school ook gehad omdat je in de zorg toch vaak met jezelf geconfronteerd word. En als je werkt met verstandelijk gehandicapten en of psychiatrie die vaak feilloos zien als je je anders voor doet dan je bent kan je dat soms behoorlijk raken. Over verstandelijk gehandicapten gesproken vaak zijn deze mensen meer puur en oprecht dan ik van 'normale' mensen inclusief mezelf mee maak. Op deze site is ook het ennagram en kernkwaliteiten te vinden


DE NEGEN TYPEN VAN HET ENNEAGRAM
Dit document maakt deel uit van de website 'Psychologie & Spiritualiteit':A.deHeer_spiridoc

De theoretische achtergrond van het enneagram is weergegeven in een lezing van Helen Palmer. In een ander document wordt ingegaan op 'kernkwaliteiten en het enneagram'. Op deze pagina zijn de negen typen van het enneagram gekarakteriseerd. Bij elk type kan onderscheid gemaakt worden tussen het ‘vrije type’ en het ‘onvrije type’. Een vrij type heeft zich losgemaakt van de knellende patronen, een onvrij type zit nog opgesloten in de type-patronen. Fixaties spelen daarbij een rol. Fixaties zijn mentale gedachten waar je voortdurend op gefocust bent en die werken als een soort trance. Je bent dan mentaal doorlopend op bepaalde dingen en gedachten gefixeerd, zonder dat je het in de gaten hebt. Fixaties hebben een positieve en een negatieve kant, die hier de 'verleiding' en de 'vermijding' worden genoemd. Verleiding is het gedrag waarmee de persoon als kind al liefde probeerde te verwerven. Dat type gedrag had waarschijnlijk in de vroege opvoeding succes in het streven naar liefde en aandacht. Vermijding is het streven om gedrag te ontwijken dat pijn doet. Elk type heeft namelijk kenmerkende pijnplekken, bestaande uit gedrag dat waarschijnlijk in de vroege jeugd niet succesvol was, niet werd gewaardeerd. 'Vermijdingsgedrag' staat in contrast tot het 'verleidingsgedrag'. Zo is bijvoorbeeld perfectionisme het gedrag waarmee de EEN succesvol was in het verwerven van liefde in de vroege jeugd. Het tegendeel van perfectionisme is onvomaaktheid; de EEN probeert de indruk van onvolmaaktheid dan ook te vermijden.

Bij elk type is ook de passie weergegeven, ook wel blokkade of 'wortelzonde' genoemd (d.w.z.: waarin dat type steeds in de fout gaan). Als dit alles is doorwrocht komt de vrucht van de geest in beeld; dit gedrag te realiseren is de uitdaging voor het betreffende type. Door de loutering van het leven kun je bevrijd worden van de passies. Je bent blijft dan wel hetzelfde enneagramtype, maar je bent dan een 'vrij type'. Tenslotte zijn bij de beschrijving van de typen ook voorbeelden van kenmerkende beroepen gegeven,

Afbeelding
De volgende typen worden onderscheiden:

EEN: Perfectionist
TWEE: Helper (Gever)
DRIE: Succesvolle werker (Presteerder)
VIER: Romanticus
VIJF: Waarnemer (Opmerker)
ZES: Loyalist (Betwijfelaar)
ZEVEN: Levensgenieter (Avonturier)
ACHT: Baas (Assertieveling)
NEGEN: Bemiddelaar (Vredestichter)

KARAKTERISTIEK VAN DE NEGEN TYPEN
EEN


'Ik heb gelijk'. Perfectionisten zijn realistisch, consciëntieus en principieel. Ze kunnen zich voordoen als moralist of wereldverbeteraar. Ze proberen hun hoge idealen ook werkelijk te realiseren; ze hebben vaak het idee dat het altijd beter kan en zijn dan ook niet gauw tevreden. Ze kunnen gefrustreerd zijn omdat het leven en de mensen niet zijn zoals ze in hun ogen zouden moeten zijn; ze kunnen teleurgesteld zijn in de eigen onvolmaaktheid: niet te kunnen voldoen aan de zichzelf gestelde hoge eisen.

Fixatie
· Verleiding: perfectionisme
· Vermijding: onvolmaaktheid
De persoon met deze fixatie probeert liefde te krijgen door ordelijkheid, netheid en door perfect te zijn. Onvolmaaktheid wordt vermeden door dwangmatig te handelen en door rigide te zijn. Bij perfectionisme probeert men dingen die goed zijn nog beter te maken.
Passie: kwaadheid (verontwaardiging)
De blokkade van dit type is: toorn, boosheid op zichzelf, een dubbele boosheid die wordt tot gramschap. Ook de woede op zichzelf wordt namelijk afgewezen omdat deze als onvolmaakt wordt gezien. De kwaadheid bouwt zich vaak op, tot de bom barst. Mensen met kwaadheid als passie worden gemotiveerd door die kwaadheid. Het geeft ze power!

Uitdaging: geduld, blijmoedige gelatenheid, aanvaarding van het onvolmaakte van het leven.

Beroep: leraren, politieagenten, predikanten, politici.

=======================

TWEE
'Ik help'. Helpers zijn warm, betrokken, verzorgend en gevoelig voor de behoeften van anderen; ze bieden hulp aan de medemens. Hun hulp heeft als onderliggend (onbewust) doel de eigen superioriteit te tonen. Ze hebben moeite om door te dringen tot hun innerlijk. 'Mijn leegheid is mijn schat'.

Fixatie
· Verleiding: sociale houding
· Vermijding: behoeftigheid
Deze personen hebben een behoefte om liefde te geven, om in ruil daarvoor liefde en macht terug te ontvangen. Ze willen graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Liefde is hier geen onbaatzuchtige liefde maar liefde met een doel. Ze hebben moeite om zelf hulp te vragen als ze dit nodig hebben. Behoeftigheid is hun pijnpunt, dat is immers een teken dat ze niet of minder in staat zijn om hun hulpstrategie uit te voeren. Deze fixatie wordt gekenmerkt door een sterke afkeer van doornen, ze hebben meer behoefte aan rozen.

Passie: trots
Mensen met deze passie voelen zich superieur omdat ze hun diepere gevoelens van ontoereikendheid compenseren met een imago van trots. Hun zelfbeeld is: 'kijk eens hoe belangrijk ik ben in het leven van anderen' en 'door mijn liefde ben ik voor jullie onmisbaar'.

Uitdaging: deemoed, werkelijke solidariteit in plaats van een superieure hulp-houding.
Beroep: zorg-sector (bijv. verpleging).

================

DRIE

'Ik heb succes'. Presteerders zijn energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht. Ze zetten 'alles' opzij om succes te hebben, desnoods ten koste van anderen. De DRIE is het prototype van de 'streber'.

Fixaties

· Verleiding: succes
· Vermijding: mislukking
Het doel is in alle gevallen succesvol te zijn. De DRIE ontkent mislukkingen en probeert de ander ervan te overtuigen, desnoods door een leugen, of door de werkelijkheid mooier te maken, dat wat een mislukking lijkt toch een succes is. Ze nemen het niet zo nauw met de waarheid, als het gestelde doel maar bereikt wordt. Deze personen doen zich vaak beter voor dan ze zijn. Het kan voorkomen dat ze vlak voor hun faillissement bij hoog en laag volhouden dat het goed gaat komen. Er kan ook sprake zijn van zelfmisleiding: het lijkt er op dat ze zelf geloven in het door hen vertekende beeld van de werkelijkheid en in hun eigen 'glansrol' daarin.

Passie: ijdelheid
Zelfmisleiding en zelfbedrog zijn automatisch gekoppeld aan ijdelheid. IJdelheid betekent dat een beeld van zichzelf wordt gecreëerd zoals ze, kijkend door de ogen van iemand anders, zouden willen zijn. Ze hebben alleen niet in de gaten dat dit positieve beeld vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ze hebben geen contact met zichzelf, want ze leven volgens het onechte beeld zoals ze zouden willen zijn.

Uitdaging: oprechtheid, eerlijkheid: kunnen accepteren dat succes niet altijd mogelijk is.
Beroep: verkoper, manager, ontwerper, iets in media of reclame.

=======================

VIER

'Ik ben anders'. Romantici zijn gevoelig, warm en scherpzinnig. Ze voelen zich uniek en willen als zodanig gezien worden. Ze putten hun energie uit anderen, hun levensvraag is: "Wat denken jullie van mij? Merken jullie mij op?". Vieren zijn sterk intuïtief en introvert; soms melancholiek en zwaarmoedig.

Fixatie
· Verleiding: schoonheid, melancholie
· Vermijding: minderwaardigheid
VIEREN hebben ervaren dat ze liefde krijgen door eerst te lijden. Daarom zoeken ze geluk in het ervaren van pijn: 'Tranen zijn paarlen.' Omdat ze het gevoel hebben dat niemand ze begrijpt lijkt het of ze zich boven anderen verheven voelen en vertoont hun gedrag een bepaalde arrogantie. Hun zelfbeeld is niet zozeer 'Ik wil bijzonder zijn', maar meer: 'Ik ben anders'. Ze hullen zich in melancholie of zwaarmoedigheid. Mensen met deze fixatie zijn hun pijn voor, omdat ze zich emotioneel uiten, bijvoorbeeld in kunstzinnige creaties.

Passie: afgunst (nijd)
Jaloezie betekent dat je iemand iets niet gunt. Bij afgunst als onbewuste motivatie zegt je dan ook voortdurend: 'Waarom hij wel en ik niet?' Het is niet zozeer afgunst vanwege andermans materiële zaken, maar vanwege het vermeende geluk van de ander. Het lijkt voor hen net of anderen altijd gelukkiger zijn. Mensen met deze passie voelen een tekort in zichzelf en denken: "Wat hebben anderen dat ik niet heb?".

Uitdaging: evenwichtigheid in gevoelens, te bereiken door discipline (afstand nemen van emoties); VIEREN zijn door gevoelsdiepten heengegaan en kunnen anderen daarom goed begrijpen.

Beroep: vaak een artistiek beroep, bijv. kunstenaar, musicus, schrijver, toneelspeler.

==================

VIJF

'Ik heb het door'. Waarnemers hebben behoefte aan kennis en zijn introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk. Ze willen vooral objectieve, feitelijke informatie verzamelen; ze zijn analytisch, volhardend en gevoelig. Ze hebben moeite om in de situatie met hun gevoelens om te gaan; ze 'parkeren' die gevoelens dan en gaan in de situatie af op wat het denken hen ingeeft. Ze verzamelen zoveel mogelijk kennis, zodat ze die in de situatie waarin ze verkeren kunnen toepassen. Zodoende hebben ze iets achter de hand dat hen kan redden bij gebrek aan de inzet van hun emoties, die ze immers buitenspel houden. Ze kunnen op anderen 'detached', zakelijk, nuchter, niet-emotioneel overkomen. In wezen zijn ze juist al te gevoelig, maar ze hebben moeite om hun gevoelens direct in de situatie in te voegen. Hun denken en gevoel lopen niet parallel. Terwijl ze naar een film kijken kunnen ze daarop kritisch en cynisch commentaar geven, daarmee hun emotioneel geroerd-zijn overstemmend. Ze kunnen zich onaangedaan voordoen en tegelijk zich achter de krant verschuilen en een traan wegpinken omdat een scene hen emotioneel raakte. Later, als ze zich in hun kamer hebben teruggetrokken, komen de geparkeerde gevoelens weer omhoog en worden deze alsnog verwerkt, in een 'second reaction'. Doordat ze hun emoties niet direct in de situatie zelf uiten kunnen ze intellectueel-arrogant overkomen, afstandelijk en kritisch op anderen. Ze houden er van regelmatig alleen te zijn en om stil met zichzelf hun emoties te verwerken en alsnog een plaats te geven. VIJVEN kunnen er niet tegen wanneer anderen hen domineren; ze bakenen dan ook hun territorium af door hun eigen privé-ruimte te creëren en tijd voor zichzelf te nemen. Dwang, ‘moeten’, werkt bij de VIJF als een rode lap op een stier.

Fixatie
· Verleiding: wijsheid
· Vermijding: leegheid
Kenmerkend voor deze mensen is dat ze dingen liever alleen doen. Ze trekken zich terug in hun ivoren toren. Ze geloven niet in liefde en groeien soms op als een zombie. Het is de strategie van 'de Einzelgänger'; ze trekken zich van niemand iets aan en gaan hun eigen gang. Ze hebt ruimte en vrijheid nodig en kunnen ook zeer verlegen zijn. Typerend is dat ze de rol spelen van de waarnemer. In conflicten kunnen ze van een afstand de zaak aanschouwen. Iemand vraagt ze om iets te doen en dan doen ze nog niets. Als het je voor de tweede keer gevraagd wordt komen ze in actie.

Passie: hebzucht (gierigheid)
VIJVEN hebben tijd, ruimte en bepaalde dingen voor zichzelf nodig en willen deze zaken niet graag met anderen delen. Ze hebben ruimte nodig en die eisen ze ook op. Het zijn verzamelaars van kennis. Gevoelens van schaarste liggen daaraan ten grondslag: ze hamsteren alles wat ze nodig hebben om zich van hun vrijheid en onafhankelijkheid te verzekeren. In dit verband zijn niet zozeer materiële bezittingen maar vooral kennis in de vorm van essentiële informatie die nodig is om te overleven van belang. Ze houden informatie liever voor zichzelf en vertellen anderen niet helemaal precies welke informatie ze inmiddels hebben verzameld. Ze verzamelen kennis om zichzelf en het leven beter te leren begrijpen. Iemand die deze onbewuste motivatie heeft, is voortdurend op zoek naar de zin van het leven en de essentie van alles.

Uitdaging: objectiviteit, afstand kunnen nemen, zich niet hechten, waardoor ze goede raad kunnen geven.

Beroep: (kamer)geleerden, onderzoekers, inspecteurs, monniken, bibliothecaressen, technische knutselaars.

====================

ZES

'Ik doe mijn plicht'. Loyalisten hebben verantwoordelijkheidsgevoel, zijn betrouwbaar en hechten waarde aan een loyale opstelling jegens familie, vrienden, groepen en goede doelen. Hun persoonlijkheid varieert van gereserveerd en timide tot openhartig en confronterend. Ze hechten waarde aan tradities en kunnen goed samenwerken.

Fixaties
· Verleiding: zekerheid
· Vermijding: twijfel
Deze mensen hebben in hun vroege jeugd liefde ontvangen door loyaal te zijn met hun ouders. Dit gaf hun zekerheid. ZESSEN zoeken de zekerheid en bescherming van autoriteiten maar hebben daar tegelijk een angst voor. Ze kunnen de trouwe medewerker worden maar tegelijk de angst voelen voor die autoriteit (fobisch gedrag). Een reactie kan zijn dat ze gaan strijden tegen autoriteiten en dan worden ze de revolutionair. Dit wordt wel contra-fobisch gedrag genoemd. In plaats dat ze bevangen worden door angst gaan ze angst bestrijden. ZESSEN hebben doorlopend 'Ja' en 'Nee' in hun hoofd: ben ik trouw aan de autoriteit of ga ik er tegen in.

Passie: angst en roekeloosheid
De ene kant van dit type is fobisch en wordt gekenmerkt door angst, ziet vaak problemen en achter elke boom een gevaar. De andere kant is contrafobisch en gaat angst bevechten door het gevaar op te zoeken, bijv. door stijle bergen te gaan beklimmen, van rotsen af te springen, of te gaan autoracen. Achter beide zit angst. De een gaat de angst uit de weg en de ander bestrijdt de angst door hem uit te dagen. ZESSEN hebben de neiging om de eigen vijandigheid en het eigen wantrouwen op andere mensen te projecteren.

Uitdaging: moed (ze kunnen op een heroïsche wijze boven zichzelf uitgroeien).
Beroep: alles wat te maken heeft met de wet: rechters, officieren van justitie, advocaten, detectives, politie, het leger.

================

ZEVEN

'Ik ben gelukkig'. Levensgenieters zijn energiek, levendig en optimistisch; ze willen hun steentje bijdragen aan de wereld; hun uiterlijk voorkomen is dat van optimisme en blijheid, zijn spontaan en fantasierijk; soms impulsief en naïef; ontwijken pijn; hebben tegenstrijdige gevoelens bij het aangaan van verbintenissen; 'het eeuwige kind' (Peter Pan). Ze hebben een grote mate van overredings en overtuigingskracht.

Fixatie:
· Verleiding: plezier
· Vermijding: pijn

ZEVENS proberen waardering te krijgen door van alles iets plezierig te maken. Plezier is voor de ZEVEN niet zozeer een spontaan verschijnsel maar een 'must'. Het heeft een strategisch doel, namelijk 'geluk verwerven'. Daarom vermijden ze pijn: 'plezier = geluk, pijn = ellende'. Ze hebben moeite met de schaduwkant van het leven en lijken daardoor oppervlakkig. Hun agenda wordt bepaald door 'plezier', desnoods plezier met trucjes (geplande grappen en gebeurtenissen). Daardoor lijken ze oppervlakkig.

Passie: gulzigheid, onmatigheid ('meer is altijd beter', grenzeloos willen genieten).
Gulzigheid heeft hier de betekenis van het mateloos genieten van de ene plezierige gebeurtenis na de andere. ZEVENS springen van het ene leuke naar het ander, je kunt niet zonder. Ze zoeken dwangmatig naar 'plezier': elke paar minuten is er wel iets leuks om aan te denken. De gulzigheid van de ZEVEN is te omschrijven als impulsiviteit in het bevredigen van zinnelijke verlangens. Ze vervullen wat ze willen hebben en liefst nog meer, want meer is beter.

Uitdaging: nuchterheid (nuchtere blijdschap).

Beroep: liefst verschillende banen tegelijk; vrij, ongebonden beroep.

=================

ACHT

'Ik ben sterk'. Assertievelingen zijn direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend. Ze komen over als sterke persoonlijkheden, stellen onrechtvaardigheid of oneerlijkheid aan de kaak, hebben sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hebben houding van 'laat niet over je lopen' en 'sla terug' Ze willen controle houden over de situatie en willen daarom alles weten; ze zijn bezitterig. Het type 'ruwe bolster, blanke pit' kan op de ACHT van toepassing zijn.

Fixatie
· Verleiding: macht
· Vermijding: machteloosheid
Mensen met deze fixatie hebben ooit aan zichzelf te kennen gegeven dat ze macht over anderen moeten hebben, omdat ze anders niemand zijn. Machteloosheid willen ze vermijden want het geeft hun een malaise-gevoel waar ze geen raad mee weten. Ze willen controle houden over de situatie en oefenen daarbij macht uit. Dit streven wordt vaak gekenmerkt door het recht in eigen hand te nemen. 'Regels zijn er om gebroken te worden en als ik m'n zin maar krijg.' Bij deze fixatie kan sprake zijn van wraakzucht. Als een ACHT geraakt wordt, doordat iemand hem op zijn gezicht laat gaan, zal hij ooit wraak nemen.

Passie: lust
Lust is voor de ACHT een passie, die zich presenteert in een hard pantser. Het gaat daarbij om het daadwerkelijk voelen van lust: "Ik moet hebben wat ik wil. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.'' Het is de levensenergie die wordt aangewend om te krijgen wat men wil. Ze hunkeren schaamteloos naar bevrediging van hun verlangens. Lust en hedonisme zijn kenmerken van deze op het oog harde persoonlijkheid.


Uitdaging: onschuld (het kwetsbare kind in zichzelf accepteren).

Beroep: leidinggevende functie, manager, directeur.

===============

NEGEN

'Ik ben tevreden'. Vredestichters zijn ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend. Ze streven naar harmonie met de medemens en de wereld om hen heen. Het zijn onpartijdige scheidsrechters; ze hebben iets van 'het onschuldige kind', zwemmen graag met de stroom mee, zijn meegaand en kunnen gemakzuchtig zijn. Er is soms moeilijk vat op ze te krijgen; ze ontvluchten moeilijke situaties en rekenen er niet op dat anderen zich voor hun problemen interesseren. Ze hebben het contact met hun innerlijke stem verloren. Ze zoeken vaak een actieve partner.

Fixatie
· Verleiding: fijngevoeligheid
· Vermijding: conflict

NEGENS zijn zo fijngevoelig voor de mening van een ander, dat ze op alles JA zeggen. Ze menen dat ze zelf niet zo belangrijk zijn en dat hun eigen behoeften er niet zo toe doen. Ze zijn bereid zich overal aan aan te passen en vergeten vaak hun eigen wensen. De behoeften van de ander zijn ogenschijnlijk hun behoeften. Ze leven hun leven door het leven van de ander te leven. Ze lijken onbaatzuchtig omdat ze eerst denken aan wat de ander wil, maar dit heeft uiteindelijk wel een ego-doel, namelijk zichzelf er buiten houden, zodat ze ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele pijn die ze anderen aandoen. Tegelijk zorgt dit op onbewust niveau voor een opstapeling van frustraties in hun innerlijk, die vervolgens worden ontkend maar wel op een of andere, vaak indirecte manier, naar buiten komen. NEGENS zijn sterk in het vermijden van conflicten omdat ze gevoelens die daarmee te maken hebben wegstoppen, waardoor het lijkt of ze er niet zijn. Deze verdrongen (negatieve) gevoelens komen vaak in een andere situatie naar boven dan waar ze oorspronkelijk vandaan komen, waardoor de ander er niets van begrijpt.

Passie: traagheid of luiheid
De blokkade van de NEGEN is luiheid, het wel geloven, alles langs zich heen laten gaan. Het verlies van zijn, het verlies van essentie, is bij mensen met deze passie zo groot, zo overweldigend en zo dramatisch, dat er een onbewuste luiheid ontstaat. Ze willen niets met de essentie van het ZIJN te maken hebben, met onbewuste gevoelens en processen en de pijn die daar bij hoort. Ze laten zich liever in slaap sukkelen en verliezen liever het contact met zichzelf dan dat ze de pijn voelen van hun aandeel in het leven. De traagheid betreft het zich niet willen verdiepen in hun authentieke gevoelens, waardoor ze aan de essentie van het leven voorbij lijken te gaan.

Uitdaging: daadkracht, het twijfelen (initiatiefloosheid) doorbreken door vastberaden actie en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van hun daden.
Beroep: een beroep waarin ze zelf geen initiatieven hoeven nemen, en waarin zich weinig stress- of conflictgedrag voordoet.


Kennis van je basistype kan helpen jezelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen. Je ziet de steeds terugkerende patronen en kunt die (deels) herleiden tot het type-gedrag. Je wordt je bewuster van je eigen gedrag. Je gaat begrijpen hoe mensen en het leven in elkaar zitten, en je gaat inzien dat het gedrag van anderen, waar je zo'n last van had, niet met opzet plaats vond om jou te kwetsen. Door in te zien dat er verklaringen zijn voor gedrag, dat er bepaalde wetmatigheden aan gedrag ten grondslag liggen en dat er geen sprake is van een schuld-straf model maar meer van oorzaak en gevolg, wordt het accepteren en verwerken van lastige, moeilijke situaties, het accepteren ook van jezelf zoals je je op een bepaald moment 'aantreft', gemakkelijker. Er is geen schuld, er is oorzaak en gevolg, en jij maakt deel uit van die keten van oorzaak en gevolg, je bent daar in verzeild geraakt door je aanwezigheid op deze wereld.

Door met het enneagram te werken kun je je los maken van de verwikkeldheid in je denkpatronen. Je leert met een zekere afstand naar jezelf en anderen te kijken. Daardoor kun je je losmaken van schuldvragen, bezorgdheid over jezelf, enz. Je ziet dat alle mensen in essentie hetzelfde zijn: allemaal zijn we opgenomen in de 'struggle for life' en worden we voor een groot deel beheerst door ons ego.

Wie zich verder wilt verdiepen in het enneagram kan het beste een cursus volgen of panel-interviews bijwonen waarin mensen van de verschillende types worden ondervraagd. Je kunt vervolgens zelf aan de slag gaan en nagaan hoe je vanuit je basistype verder kunt ontwikkelen via je vleugels (de naastbijgelegen typen), en de integratie- en desintegratielijnen (lijn naar het troostpunt respectievelijk het spanningspunt). Er zijn tests die helpen je basistype te vinden. Je kunt je binnen je basistype verder ontwikkelen door bewustwording van je drijfveren, en door je daarvan los te maken (vrij te worden) door contemplatie en meditatie.

Andere pagina's over het enneagram op deze site:

Lezing Helen Palmer

Kernkwaliteiten en het enneagram

Bronnen:
H. Palmer: Handboek enneagram

R. Rohr: Het enneagram (een weg naar zelfkennis)

W.J. van de Wetering: Test je karakter
R. Baron en E. Wagele: Ontdek je type met het enneagram

Don R. Riso: The enneagram

S. Zuercher: Enneagram spirituality

=======

bron: http://home.wanadoo.nl/a.heer/Enneagramtypen.htm
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, ninti, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 24 aug 2012, 11:47

Feedback op inhouds en betrekkingsniveau

Feedback die we krijgen of geven kan gericht zijn op de letterlijke inhoud van de boodschap. Als iemand niet duidelijk is in zijn feedback, zou je hem kunnen vragen: "Ik begrijp niet wat je wil vertellen, kan je het uitleggen?" De feedback wordt dan gegeven op inhoudsniveau.
Stel je voor dat degene hierop geïrriteerd zou reageren: "Jij moet wat beter opletten, Ik ben toch duidelijk genoeg geweest!" Dan reageert hij niet op de inhoud van jouw boodschap, maar brengt zijn irritatie naar voren en geeft aan hoe hij over jou denkt. Hij zegt 'Ik schrijf het wel goed en duidelijk , maar jij let niet op en het irriteert me dat jij zegt dat ik het niet goed en duidelijk schrijf.' Het gaat dus helemaal niet over de inhoud, maar over de relatie tussen twee of meerdere mensen. Dit noemen we feedback geven op betrekkingsniveau.
Betrekking betekend letterlijk 'verhouding' en gaat over de manier waarop je met elkaar omgaat. Jij weet nu dat je het anders moet vragen als je nog is uitleg wilt hebben.

Zoals je hierboven ziet is het geven of ontvangen van feedback op de inhoud van een boodschap minder moeilijk en ingewikkeld dan feedback geven of ontvangen over de manier waarop een boodschap is aangekomen. Omdat hierbij de relatie (betrekking) tussen de zender en ontvangen een rol speelt.
Ook kunnen er bij de ontvanger van de feedback nog de zogenaamde afweermechanismen in werking treden. Met afweermechanismen wordt bedoelt: manieren die mensen hebben om psychische pijn en gevoelens van angs en frustratiets van zich af te houden. Belangrijke afweermechanismen zijn:
- ontkennen
- verdringen
- weg rationaliseren
- projecteren
Zeker bij feedback op betrekkingsniveau en negatieve feedback kunnen bij de feedback-ontvanger deze mechanismen in werking treden.

Stel je voor dat iemand tegen een ander zegt dat hij bazig is. Dan kan de ontvanger op deze feedback (kritiek) reageren met:
- ontkennen: "nee hoor, niks van waar!"
- verdringen: "ik heb niks gehoord/gelezen ..."
- weg rationaliseren (dat is weg praten): "Nou in sommige gevallen moet ik wel even duidelijk iets zeggen, maar over het algemeen valt het best mee. Dan ben ik niet zo bazig, integendeel zelfs."
- projecteren (je eigen gedrag/gevoelens projecteren op de nader): "je bent zelf bazig".

Het geven en krijgen van feedback is heel belangrijk. Zeker als je met mensen werkt: je kunt ervan leren en de situatie de volgende keer anders aanpakken. Je kunt zonodig je gedrag veranderen en het kan je zelfbeeld vergroten. Door middel van feedback op betrekkingsniveau kun je meer te weten komen over je persoonlijkheid. Dus ook over je (onbewuste) afweermechanismen.


========================
Het Johari-venster:
http://eduweb.hhs.nl/~09024514/Johari%20venster.htm

Om bewust te worden van je gedrag en je kwaliteiten is feedback noodzakelijk.

Dit wordt duidelijk met het onderstaande model, het Johari venster:
Afbeelding

Het Johari venster is een schematische weergave van iemands persoonlijkheid

en bestaat uit 4 onderdelen.

De vrije ruimte:
dit is het deel van de persoonlijkheid dat zowel jezelf als anderen bekend is

De blinde vlek: dit is een domein van gedrag dat voor anderen wel waarneembaar is, maar waarvan jij je zelf niet bewust bent

Het verborgen gebied: dit is het gedeelte van jezelf dat wel aan jou bekend is maar niet aan anderen

Het onbekende zelf: dit is het deel van je persoonlijkheid dat noch aan jezelf, noch aan de ander bekend is
Gebruikersavatar
ninti
Administrator
Administrator
Berichten: 962
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

vr 24 aug 2012, 12:54

Ik ben ooit in mijn pubertijd begonnen met het onderzoeken van mijn ego in een poging om te begrijpen waarom mijn broer zijn frustraties botvierde op mij.

Door gerelateerde literatuur uit bibliotheek te lezen kreeg ik wel wat inzicht maar met name de confrontatie met mijn eigen valkuilen met behulp van psychedelische middelen was heel leerzaam.

Geen ongevaarlijke praktijken waarbij de soms zware lessen heel wat tijd kostte om te verwerken en in dagelijk bestaan een plek te geven. Of dat achteraf zo verstandig was ? .... bang was ik in ieder geval niet.

"What has been learned cannot be un-learned "

Klaar met leren ben je nooit. Het werken aan mezelf beschouw ik als vanzelfsprekend.
"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those
who think they've found it."
Sir Terry Pratchett
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1714
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

vr 24 aug 2012, 13:26

Volgens mij ben ik ze alle negen wel een beetje, de een wat meer als de ander, ik zou zeggen dat de zeven de grondtoon is.
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Think-in-out
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 84
Lid geworden op: vr 04 feb 2011, 22:24

zo 26 aug 2012, 09:20

Als je niet aan jezelf denkt, ga je dood.

It's that simple :) De reden dat we egoïstisch zijn.
Echter, in onze huidige maatschappij ga je niet zomaar dood, want er is voor vrijwel iedereen eten en onderdak. Nu we op dat luxe punt aangekomen zijn, zit dat ego alleen maar in de weg. Het zou veel handiger zijn als bij iedereen, zodra we onze buikje vol hebben en een bestaan hebben kunnen opbouwen, het ego op een minimaal niveau komt te staan.

Waarom gebeurt dit niet zomaar?
De mens heeft nooit de positie gehad, genoeg te hebben. Oké, de afgelopen 20.000 jaar is een groot deel van de wereldbevolking begonnen met landbouw(daar komt ie weer) en is er eten in overvloed. Al die jaren ervoor dat er mensen waren, was het jagen, verzamelen, hard werken, moeilijk vissen vangen oftewel: Een zware overleving. Een heuse 'survival of the fittest', al was het bij de mensen inmiddels meer: overleven van de slimste.
Onze hersenen zijn volledig gefocust op dat moeilijke overleven. Nu het allemaal makkelijker is geworden, is het niet zo dat dat ego er zomaar 'uit-evolueert'. Daarbij wordt in de huidige maatschappij ons ego sterk getriggerd om mensen over te halen om dingen kopen etc. Het menselijk ego ben je niet 'zomaar kwijt'. Houden doe je het altijd, je kunt het enkel temperen. In tijden van nood zal het altijd te kop opsteken en het wijze, welbewuste IK uitschakelen om tot overleving over te gaan. Jaja, kijk maar wat er gebeurt als er hongersnood uitbreekt... Dan zijn het de grote ego's die overleven ben ik bang, ondanks dat het veeeel slimmer is om het samen te doen.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, combi, FreeElectron, Vortex, ninti, NoMore, meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 26 aug 2012, 11:05

Onderwijs schiet hopeloos tekort, want we leren onszelf niet kennen
woensdag 22 augustus 2012
Door : Etienne Kuypers
http://www.welingelichtekringen.nl/moot ... ennen.html


De scholen zijn weer begonnen, of beginnen binnenkort. We leren lezen, rekenen en schrijven. Daarna leren we een vak. Maar we leren nauwelijks iets over onze innerlijkheid. Hoe we met ons diepste zelf moeten omgaan wordt ons niet bijgebracht. Waarom praten we met kinderen niet over angst, verdriet, liefde, haat, agressie, plezier en boosheid? Waarom leren we kinderen niet dat het beter is om verdriet te uiten in plaats van het voor jezelf te houden? Als het om het innerlijk gaat komen we in opvoeding en onderwijs niet verder dan pappen en nat houden. Zouden de wachtkamers van psychologen en psychiaters in deze (door machines gestuurde) veeleisende samenleving daarom zo vol zitten en zijn we om die reden massaal aan de drank, drugs en seks geraakt?

Laten we eens bij de oude Grieken te rade gaan. Socrates, Plato en Aristoteles zijn geïnteresseerd in praktische filosofie. Hoe kunnen we zinvol leven? Daarna houdt de christelijke filosofie ons enkele eeuwen stevig in de greep. Deze ideeën lijken meer op theologie. In de zestiende en zeventiende eeuw begint de emancipatie van de filosofie bij Montaigne en Spinoza. Zij grijpen terug op oude Griekse tradities en bieden bouwstenen voor het alledaagse leven. Sinds de Duitse filosofen in de achttiende en begin negentiende eeuw (met name Kant en Hegel), houdt de wijsbegeerte zich vooral bezig met het ontwikkelen van systemen en concepten.
De theologie heeft de rol van de traditionele Griekse filosofie definitief overgenomen en de wijsbegeerte vlucht in abstracties: kennistheorie en politieke filosofie. In de negentiende eeuw leggen filosofen als Schopenhauer en Kierkegaard het accent op alledaagse verschijnselen.
Kierkegaard is degene die het dagelijkse bestaan terug in de filosofie brengt en op die manier de wijsheid van de oude Grieken gebruikt om op zoek te gaan hoe we ons leven concreet kunnen vormgeven.

De ineenstorting van de grote verhalen (christendom, communisme en kapitalisme) is een scharniermoment in de twintigste eeuw. Hierdoor kunnen we namelijk het accent verleggen van systemen en concepten naar de uniciteit van het individuele leven. De werkelijkheid kan nu eenmaal niet worden veranderd door louter godsdienstige, politieke of economische ideeën erop los te laten. Het gaat om perspectiefveranderingen ten aanzien van die werkelijkheid.
Hoe kijken we er tegenaan?

De belangrijkste taak van het onderwijs (en van de moderne filosoof) ligt dan ook in het verschaffen van een dienstbaar inzicht om je innerlijkheid te leren kennen. Mensen helpen beter te begrijpen waarom ze functioneren zoals ze functioneren en hoe ze worden gemanipuleerd door allerlei van buitenaf gedomineerde ideeën. Het onderwijs behoort diverse perspectieven op onze gezamenlijke reis naar het einde van de nacht te bieden, omdat de werkelijkheid alleen kan worden veranderd als het individu erin slaagt zichzelf te veranderen. Ontdekken wat menselijk is, hoe je kunt omgaan met ellende en verdriet, kortom: hoe je kunt omgaan met jezelf. Het onderwijs heeft naast kennisoverdracht dus ook een pedagogische opdracht.

Met de grote verhalen zijn we wel klaar. Ons geloof in illusies is er echter niet minder om geworden. Het moderne geloof in het bizarre verhaal van de ongebreidelde markteconomie heeft zelfs catastrofale vormen aangenomen. Als we de markt volgen zouden we immers allemaal gelukkig worden.
Natuurlijk kunnen we niet zonder illusies, anders valt er niets meer te leven, denk aan het succes van de infantiele sociale media, maar geloven in een doorgeschoten materialisme waar slechts een kleine elite beter van wordt, is geloven in een almachtige God die ervoor zou kunnen zorgen dat geen ellende meer op de wereld bestaat en iedereen gelukkig is. Een illusie.

We leven in de tirannie van een geluksmachine, bijeen gehouden door de virtuele wereld van het internet, de smartphone en de televisie waarmee we elkaar op de hoogte houden van het geweldige leven dat we hebben. De drang naar geluk is een infantiel verlangen om de onzekerheid het hoofd te kunnen bieden. Liefde, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid overstijgen het verlangen naar geluk.
Van de oude Grieken hebben we geleerd dat het in het leven om deze waarden gaat. Als we dit onderkennen kunnen we onszelf leren kennen. Betekent dit niet wijsheid? En is dat niet de primaire taak van het onderwijs? …


Bron(nen): Boeken van Etienne Kuypers http://www.etiennekuypers.com Speakers Academy
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron, Toxopeus, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4225
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

zo 26 aug 2012, 11:38

Mensen kennen en zijn zichzelf niet meer...
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Vortex
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 730
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

zo 26 aug 2012, 11:56

[quote=""combi" post=60733"]
...

Van de oude Grieken hebben we geleerd dat het in het leven om deze waarden gaat. Als we dit onderkennen kunnen we onszelf leren kennen. Betekent dit niet wijsheid? En is dat niet de primaire taak van het onderwijs? …

...
[/quote]

Misschien. Maar de innerlijke wereld is wellicht te persoonlijk om hier uitgebreid op in te gaan in klassikale vorm.
Ik zie dan ook een grote/belangrijke taak neergelegd voor ouders. Helaas hebben deze het maar al te vaak te druk met zichzelf, ruzie met elkaar, shoppen bij de mediamarkt en de laatste flutprogramma's op TV.
m.a.w. opvoeden stopt niet als je/het kind naar school gaat.

maar wellicht ga ik hiermee een beetje :offtopic:
nosce te ipsum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
ninti
Administrator
Administrator
Berichten: 962
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

zo 26 aug 2012, 12:23

Ik ben het er wel mee eens vortex, althans lijkt mij het "nurture" kant van ontwikkeling los van onderwijs ook zeer belangrijk. Ik had het geluk een Opa te hebben gehad die mij tijdens wandelingen regelmatig voor een soort hypthothetische dilemma's zette, om te leren om de verschillende uitgangs punten te bekijken. Als ik zelf een probleem had, oordeelde hij nooit, maar gaf me de gelegenheid om tot een oplossing te komen die niet gestuurd werd vanuit het ego.

had iedereen maar zo'n opa :love:
"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those
who think they've found it."
Sir Terry Pratchett
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 26 aug 2012, 13:35

Dat hele stuk van Combi, met dat enneagram, komt ook voor bijGurdjieff. Opmerkelijk dat zijn naam niet wordt genoemd.Zit momenteel in dit boekje, met o.a. dus 'Ons ego, een tijdelijk noodzakelijke illusie'
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 26 aug 2012, 13:48

[quote=""Permuter 0." post=60563"]Volgens mij ben ik ze alle negen wel een beetje, de een wat meer als de ander, ik zou zeggen dat de zeven de grondtoon is.[/quote]

Kan me niet meer herinneren wat ik ooit bedacht had dat ik was, ik heb het toen op school opgezocht en tot in den treure moeten uitdiepen om zo je beroepshouding te kunnen verbeteren, ken jezelluf en [strike]verbeter de wereld[/strike]. En wilde het ook niet opzoeken maar neem gewoon de tijd om het weer te her ontdekken.
Ik moet zeggen dat ik nu overal in val en heen een weer geslingerd wordt en soms tot in het extreme een ego rol vertolk.
Weet niet of mijn hele ziekte gebeuren je als mens, als type dan, sloopt en je weer van voren af aan je jezelluf moet ontdekken of dat je in de overlevingsmodus alles bent wat je op dat moment nodig hebt om te overleven.

De piramide van maslow nog in mijn hoofd hebbende zal dat zeker een rol spelen.

Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, baphomet, FreeElectron
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Maatschappij / Samenleving”