Executieverkoop Johan Oldenkamp

Alles over gezondheid, voeding, lichaamsbeweging het menselijke lichaam en nog veel meer. Wil je gezond leven dan staat hier veel handige informatie.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23355
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 17 feb 2012, 03:22

Hoe fucking ziek is de wereld anno 2012? Behoorlijk ziek! Gadverdamme! Ik zit oprecht te huiveren van het verhaal dat mij net onder ogen is gekomen nadat Broeder Combinius een link in de schreeuwdoos knalde met betrekking tot een oproep om te komen demonstreren tijdens de executieverkoop van de roerende goederen van Johan Oldenkamp. De executieverkoop zal plaats vinden omdat Johan Oldenkamp weigert zijn ziektekostenverzekering te betalen op grond van zijn persoonlijke overtuigingen...Wat een ellende! Ik kan me oprecht boos maken om dit soort toestanden! Daarom dus ook wat aandacht voor de oproep om te komen demonstreren... Hieronder de tekst die te lezen staat op deze website alwaar Johan zijn oproep doet om te komen demonstreren... Leest U even mee...???

Oproep tot demonstratie bij executieverkoop

Op grond van mijn levensovertuiging weiger ik pertinent een zorgverzekering af te sluiten. Mijn motivatie hiervoor heb ik al in een eerder artikel getracht te verwoorden (link).

Door te weigeren een zorgverzekering af te sluiten verzet ik me tegen de macht van de farmacie die feitelijk de volledige controle heeft over het zorgstelsel in ons land (en ook daarbuiten). Ik mag nu aan den lijven ondervinden hoe rücksichtslos de tandwielen van de machtspiramide blijven doordraaien tegen mensen die deze macht niet wensen te erkennen.

Op vrijdagmiddag 16 maart 2012 om 14:00 uur zal de executieverkoop worden gehouden van mijn roerende bezittingen. Dit zal plaatsvinden op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG te Zeist.

Sympathiseer je met mijn verzetsdaad en/of ben je ook zo ziek van het opgedrongen zorgstelsel, maak dit dan, indien mogelijk, kenbaar door naar deze executieverkoop te komen. Des meer mensen laten zien dat ze het oneens zijn met deze gang van zaken, hoe eerder er een einde aan kan komen.

Ik heb begrepen dat in Spanje de gezinnen die hun huur niet langer konden betalen op een gegeven moment niet meer uit hun huis werden gezet omdat de buurt daar massaal tegen in opstand kwam. Zullen we ook hier maar eens echt in opstand komen tegen de machtselite? Want wanneer er immers één schaap over de dam is, …

Graag benadruk ik dat ik hierbij uitsluitend oproep tot een demonstratie van kracht, waar nadrukkelijk geen enkele gelegenheid is voor agressie of geweld.

Ben je van de partij op 16 maart, laat het me dan even weten. En stuur, indien mogelijk en gewenst, deze oproep ook verder door, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Het Licht zal ook hier en nu zegevieren over de duistere praktijken van de machtselite. Ook hier zegeviert David over Goliath.

They will stop degrading us.
They will not control us.
We will be victorious.

Heb je tot besluit komende vrijdagavond de gelegenheid om naar de Raadzaal van het Gemeentehuis van Ertvelde in de Vlaamse deelgemeente Evergem te komen, klik dan hier. Wat onze Vlaamse vrienden kunnen, dat moeten die Ollanders toch ook kunnen?! Wie organiseert in Nederland een dergelijke open bijeenkomst van burgerverzet? Hoe zit het hier met de actiebereidheid om een einde te maken aan de stiekeme bezetting door de machtselite?

Zeist, woensdag 15 februari 2012

Johan Oldenkamp

Dat is best ziek! We hoeven het niet eens met zijn denkbeelden eens te zijn om in te kunnen zien dat dit niet in de haak is... De man wordt als een beest behandeld en dat allemaal vanwege zijn principes en persoonlijke standpunten... Dus de belangen van de farmaceutische industrie (lees: ziektekostenverzekeraars) zijn belangrijker dan die van een persoon... Dan heeft Johan nu al zijn gelijk aangetoond aangaande zijn eigen overwegingen om niet verzekerd te willen zijn... Zucht... En tja, ik kan nu gaan beginnen over al die religieuze kneusjes die wel altijd op basis van hun moslim of christenwolf zijn in het gelijk gesteld worden zodra ze het ergens niet mee eens zijn, maar dan ben ik nog wel even bezig met typen... En daarmee zou ik de aandacht van de oproep van Johan wegkapen en dat wil ik niet doen... Wel is er hieronder in de comments plek voor discussie en het bespreken van de bovenstaande informatie...


1119 AD
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2562
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

vr 17 feb 2012, 16:27

Dit stukje past hier ook wel onder....:

index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#51228
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15996
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 28 feb 2012, 22:16

Verzet tegen zorgverzekeringswet
http://www.pateo.nl/platform.htm


Ik verzet me tegen de zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd. Daarvoor heb ik drie hoofdredenen:

1. De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende internationale wetgeving.

2. De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.

3. De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te beschermen.


Graag licht ik deze redenen nader toe.

Hogerliggende internationale wetgeving
Middels VN-Resolutie 2649 wordt het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, bekrachtigd. Dit betekent dat ik dus zelf mag beschikken over alle beslissingen aangaande bijvoorbeeld mijn gezondheid. In mijn geval neem ik al vele jaren de eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid uiterst serieus. Ik zorg dus zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig. Ik draag daarmee zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle consequenties van deze keuze. Het is mijn bewuste keuze om dat op mijn manier te doen. En op basis van VN-Resolutie 2649 heb ik daar ook het volste recht toe. Dit betekent dat de Nederlandse zorgverzekeringswet onrechtmatig is, en dat ik dus niet gedwongen kan worden een zorgverzekering af te sluiten.

Zorgfraude

De farmaceutische industrie heeft de overheid, de aanbieders en de opleiders in de zorgsector omgekocht. De zaak van de zorgfraude is immens veel groter dan de bouwfraude, waarvan alleen een tipje in de openbaarheid is gekomen. Door mij te verzetten tegen de zorgverzekeringswet beoog ik tevens deze zorgfraude in de openbaarheid te brengen. Hieronder ga ik daar dieper op in.

Bescherming onderpanden
Een mens is niet hetzelfde als een persoon. Een mens is een wezen, terwijl een persoon een juridische constructie is. Via de transactie van de geboorteaangifte wordt voor de pasgeboren mens een persoon aangemaakt, die automatische eigendom wordt van de Staat, via een handtekening van de aangever. De Staat registreert daarom dit nieuwe eigendom onder een uniek persoonsnummer. Gebaseerd op een inschatting van toekomstige belastingafdrachten door deze persoon leent de Staat enorme geldbedragen op de kapitaalmarkt. Als voorwaarde voor deze geldverstrekking dient de Staat echter voldoende maatregelen te treffen om de waarde van dit onderpand zo goed als mogelijk veilig te stellen. Eén van deze maatregelen die de Staat daartoe heeft bedacht is het verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplichten om autogordels en helmen te dragen. Hierbij gaat het dus in eerste instantie niet om de persoonlijke veiligheid, maar om de waarborg van de gangbare levensduur van de persoon als onderpand voor de verstrekte leningen. Door mij te verzetten tegen de verplichting om een zorgverzekering te hebben afgesloten beoog ik tevens in de openbaarheid te brengen dat de Staat alleen geïnteresseerd is in geld.

Scheppen van een precedent
Mijn streven is om een precedent te scheppen, waarmee de zorgverzekeringswet buiten spel komt te staan voor alle mensen die dat willen. Omdat ik geen inkomen heb, kunnen de gebruikelijke maatregelen van loonbeslag of korten op een uitkering niet op mij worden toegepast. Het enige wat de deurwaarder, die door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) op mij is afgestuurd, kan doen is het houden van een executieverkoop van mijn inboedel. Deze executieverkoop staat gepland op vrijdagmiddag 16 maart 2012 vanaf 14:00 uur op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG in Zeist. In een eerder artikel heb ik opgeroepen tot een demonstratie tijdens deze executieverkoop (link). Velen hebben al te kennen gegeven mee te zullen doen aan deze demonstratie, waarvan er bovendien video- en audio-opnames gemaakt zullen gaan worden die wellicht zelfs rechtstreeks zullen worden uitgezonden. Op voorhand dank ik alle medestanders in deze zaak tegen het structurele machtsmisbruik door de Staat.

Deze strijd is niet tegen mensen
Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over medemensen. Dat doe ik dan ook niet. Ik weet dat de dienaren van de Staat menen gewoon hun werk te doen. Mijn strijd is dus niet tegen medemensen, maar tegen de Staat. In mijn ogen is de Staat een monster dat als doel heeft alle mensen te beroven van hun waardigheid. Dat monster is niet alleen de Nederlandse staat, want het monster heeft vele koppen. Dit meerkoppig monster streeft mondiale alleenheerschappij na. Dat monster leeft van geld, en daar heeft het groeiende monster steeds meer van nodig. De bedragen die tegenwoordig worden genoemd in de pogingen om het monster te blijven voeden gaan mijn voorstellingsvermogen inmiddels allang te boven.

De Nationale Ombudsman
Niet geschoten is altijd mis. Daarom heb ik mijn bezwaren tegen het wettelijk verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Erg vlot gaat het niet bij deze organisatie. Misschien helpt het wanneer medestanders via de e-mail laten weten hoe belangrijk ze deze zaak vinden. Het e-mailadres van de Nationale Ombudsman is bureau@nationaleombudsman.nl. Een afschrift hiervan, waar ik uiteraard vertrouwelijk mee om zal gaan, stel ik zeer op prijs.

(Update: Een medewerker van de Nationale Ombudsman heeft me op 24 februari 2012 telefonisch laten weten dat de ombudsman in deze zaak niets kan betekenen.)


Nadere toelichting op de zorgfraude

De illegale zorgverzekeringswet vormt het sluitstuk van de zorgfraude die vele malen omvangrijker en schadelijker is voor onze samenleving dan de bouwfraude. De zaak van de zorgfraude maakt duidelijk dat de reguliere zorg is gebaseerd op misleiding, omkoping en valsheid in geschriften. Afgezien van de vele miljarden euro’s jaarlijkse schade als gevolg van deze zorgfraude lopen vrijwel alle zorgverzekerden ook gezondheidschade op als gevolg van de afgenomen zorgdiensten en/of -producten.

Voor het ontstaan van de zorgfraude dienen we terug te gaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. In die periode begon de infiltratie van de farmaceutische industrie in de geneeskundige faculteiten. Sindsdien zeggen de studenten ook geheel correct dat ze medicijnen studeren. De overheid doet daarbij net alsof er geen onderscheid zou zijn tussen geneesmiddelen en medicijnen. Dit is een zeer ernstige vorm van misleiding. Een geneesmiddel verhelpt de oorzaak van ziekteverschijnselen, terwijl een medicijn deze ziekteverschijnselen slechts onderdrukt. Een geneesmiddel bestaat louter uit natuurlijke stoffen, terwijl medicijnen bestaan uit lichaamsvreemde stoffen. Een geneesmiddel bevordert de werking van het immuunsysteem, terwijl medicijnen deze werking belemmeren en in veel gevallen zelfs ernstig aantasten. De huidige zorg is in essentie volledig medisch van aard, want het draait allemaal om de medicijnen. Met genezen en gezondheidsbevordering heeft dit alles volstrekt niets te maken.

In de zorg draait het dus helemaal niet om gezondheid. In de zorg draait het om geld, want de zorg dient het monster. Aan gezondheid valt geen geld te verdienen, maar wel aan ziekte. En vanwege het onverzadigbaar winstbejag van de zorgleveranciers wordt aan ziekte ieder jaar meer verdiend. De aantallen ziekteverschijnselen nemen dan ook ieder jaar steeds verder toe, en worden ook steeds ernstiger. Uit de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek zien we een steeds snellere stijging van de zorgkosten en een steeds hardere daling van de algehele gezondheidsbeleving. Hier is iets zeer grondig mis. Dat moge hopelijk voor iedereen duidelijk zijn.

De cijfers liegen dus niet. Onze overheid wel. Het is al eeuwen bekend (en wellicht nog veel langer) dat het voor een mens volstrekt ongezond is om dieren of dierlijke ‘producten’ te eten. Wie herinnert zich de overheidscampagne ‘Melk de witte motor’ nog? Het is echter bijna even schadelijk om melk te gieten in een verbrandingsmotor als in ons spijsverteringssysteem. Vanwege onder andere het massaal nuttigen van voeding gemaakt van dieren of dierlijke uitscheidingen ontstaan er steeds meer ziekteverschijnselen. Daar kan de farmacie mooi op inspelen met nieuwe, forsgeprijsde, gepattenteerde onderdrukkingsstoffen. En de medische ‘professionals’ spelen vervolgens braaf hun volksverradersrol mee in ruil voor een onbehoorlijk veel geld.

Om te zorgen dat deze volksverlakkerij niet bekend wordt bij het grote publiek werd er een wetje bedacht die iedere Nederlandse persoon verplicht een farmaceutische zorgverzekering te hebben afgesloten. Vervolgens wordt de premie voor deze verzekering ieder jaar steeds hoger, en wordt de dekking van deze verzekering ieder jaar steeds verder uitgehold.

Ondertussen gaan de brave en gedweeë burgers gewoon door met hun sponsering van de frauduleuze zorgaanbieders (inclusief de verzekeraars). De meeste zijn zo gehersenspoeld dat ze niet eens in de gaten hebben hoe ze openlijk worden voorgelogen en opgelicht.

Dit kan natuurlijk niet langer. Dat is in ieder geval mijn mening. Mee eens? Help dan mee door zoveel als mogelijk mensen te prikkelen om zelf onderzoek te gaan doen naar de zorgfraude. Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat om ons geld, maar vooral om onze gezondheid, en die van onze naasten.

Zeist, donderdag 23 februari 2012

Johan Oldenkamp

e-mail: Johan (at) Pateo.nlhttp://Pateo.nl
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 feb 2012, 22:23

Knap hoor van Johan Oldenkamp :)
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

di 28 feb 2012, 22:26

Terwijl JO erg goede argumenten geeft (met name tegen het misbruik van gelden), ben ik ook van mening dat een zorgstelsel, gebaseerd op solidariteit, een noodzaak is.

Als meneer JO een hartaanval krijgt, of een andere dure operatie moet ondergaan, wie denkt hij dan wel dat dat betaalt?
Dat doen we met zijn allen (en met dat geld wordt gespeculeerd ja. Anders zou onze premie er nog heel anders uit gaan zien).

Mijn hart-operaties kostten bij elkaar een slordig miljoentje geloof ik.
Ik ben al die "schaapjes" dan ook enorm dankbaar dat ze allemaal netjes hun premie betalen. :whistle:
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 feb 2012, 23:00

Je moet het niet al te persoonlijk nemen wat ik nu ga zeggen FE, dont get me wrong ik heb daar natuurlijk erg graag aan mee betaald xD

Maar ik vraag mij soms wel het nut van deze dingen af. Natuurlijk ben ik voorstander van een zorgstelsel dat gebasseerd is op o.a. solidariteit, etc. Hele punt is, de zorg is compleet kapot gemaakt sinds een jaar of 7/8, de marktwerking in de zorg is toegetreden.

Ik heb zelf, helaas, ook ziekenhuis ervaring, en ook tonnen (of nog meer) gekost, maja zijn we er nou daadwerkelijk veel mee opgeschoten?

Persoonlijk, en nogmaals neem dit niet allemaal persoonlijk op, maar persoonlijk denk ik dat we soms teveel doorslaan met het in leven laten. Wellicht dat het respect voor het Leven, of beter gezegd juist voor de Dood, weg is.

Natuurlijk komt dit ook grotendeels door de marktwerking als zorg, de grote farmacia, etc. We kennen de verhalen wel daarover, mensen ziek houden om geld te verdienen, etc.

Maar sowieso, al vinden we een middel tegen aids, kanker en de rest. Ik denk dat er altijd wel weer iets zal zijn waar we tegen 'vechten'. Althans, wel op deze manier, de manier waarop onze hedendaagse gezondheidszorg op gefundeerd is.


Zo, ik ben ff uitgerant :P
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

di 28 feb 2012, 23:20

Ik neem je niet persoonlijk hoor (je bent trouwens heul mijn type niet :P ) en wat je zegt is misschien in groter verband wel een discussie waard.

Maar dan zullen we ook de discussie over overbevolking eens aan moeten gaan zwengelen.
Ik ben bevoorrecht dat ik in NL woon waar dir soort operaties mogelijk zijn.
Was ik in Afrika geboren, dan was ik dood geweest. Simpel zat.

Hoe erg is dat eigenlijk?
Iemand zei eens: 1 dode is een drama, 1 miljoen doden is een statistiek.

Als je ECHT in meta-verband wilt gaan kijken, dan ontkom je niet aan de conclusie dat we, nog even los van de spirituele kant van de zaak, het ons eigenlijk niet eens kunnen veroorloven om al die zieke mensen in leven te laten.
Het gaat in tegen de evolutiewetten.

Anderzijds: mijn idee van ware menselijkheid is datgene wat ons van de dieren onderscheidt: ons vermogen om onszelf op te offeren voor een ander (dus NIET voor een ideaal!).
Die eigenschap is helaas ver te zoeken in onze wetserse wereld maar helemaal niet zo ongewoon in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.

Op zich een heel interessante discussie waard dit onderwerp.
Volgens mij staat er ergens ook een forumpost van mij over die overbevolking en de consequenties daarvan.
henkfdgsdfhffgfg
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 97
Lid geworden op: di 06 dec 2011, 19:06

di 28 feb 2012, 23:24

Toch is dit schaapje dan erg blij dat ze altijd premie heeft betaald FE en Droompje.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 feb 2012, 23:35

Discussie over overbevolking (met name in comments) :
index.php?option=com_k2&view=item&id=12 ... eld-vormen
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

di 28 feb 2012, 23:40

En dan nog deze:

index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#40765

Raar eigenlijk; ik heb zelf 2 maal de dood in de ogen gekeken, mijn meiske vecht momenteel voor haar leven en toch ben ik in staat om (denk ik) klinisch te redeneren over het nut daarvan .....
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 feb 2012, 23:52

Om dan toch nog ff op door te gaan, dit (wat we hier boven bespraken, dus ff los van JO) is iets waar je pas gaat over nadenken / snappen als je zoiets hebt meegemaakt. Niet dat ik nu wil overkomen dat ik zo wijs ben en veel heb meegemaakt, maar dit gesprek hier bijvoorbeeld kan ik met zeer weinig mensen bespreken.

FE, ik denk dat jij hier zo tegenover staat (en zo kan reageren) vanwege wat je 'weet', en dat is denk ik ook de reden waarom ik bovenstaande vragen stel omtrent leven/dood. Wij zien de dood niet als het einde en treurigheid, angsten, grauw grijs, etc. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan de meesten ;-)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, henkfdgsdfhffgfg
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4231
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 29 feb 2012, 03:36

De marktwerking in de zorg had er nooit moeten komen, het werkt totaal niet en het heeft nog nooit gewerkt. Door de marktwerking wordt het steeds complexer en daardoor neemt de menselijke maat af.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15996
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 29 feb 2012, 05:25

[quote=""Toxopeus" post=51848"]De marktwerking in de zorg had er nooit moeten komen, het werkt totaal niet en het heeft nog nooit gewerkt. Door de marktwerking wordt het steeds complexer en daardoor neemt de menselijke maat af.[/quote]

en bovendien is het geen marktwerking want of de gemeente (overheid) betaald en eist of de verzekeringsmaatschappijen en dat is geen markt, ze werken zelfs steeds meer samen.
De overheid eist steeds meer controle, dus meer mankracht gaat daarin, dat mag niet extra doorberekend worden, niemand werkt voor niks dus gaat er minder geld naar de zorg zelf. Niet duurder wel minder zorg.

De verzekeringsmaatschappij eist ook meer controle dus nog meer mankracht weg uit de zorg zelf. Daarnaast dwingt de verzekering om mensen te ontslaan want ze betalen gewoon niet alles van de zorg, dus minder geld, is minder personeel, is minder zorg.
Daarnaast dwingen de twee te samen om steeds maar meer effectiever te werken, de menselijkheid wordt eruit gehaald zogezegd, praatje maken doe je maar in je eigen tijd.

Er werkte juist veel mensen in de zorg die niet mee konden en of wilden komen in het commerciële zakelijke werkveld die lopen nu ook nog is klem en worden ziek. Ook hier weer meer geld naar de ziektekosten, in huren invaller uitzendbureau en minder geld naar de zorg zelf.

En dat is wat ik alleen nog zie, de kosten van de bezuiniging en uitvoering die ingesteld zijn de afgelopen jaren zijn nu +/- 10% van het budget als dat overal zo is gaat er dus 10% minderzorg naar de mensen of zijn de kosten omhoog gegaan.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4231
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 29 feb 2012, 05:36

Het begrip marktwerking is wel ruim he. Het gaat om het geld, zoveel mogelijk winst maken in deze sector! Er is dus ook cuncurentie tussen de verzekeringsmaatschapijen onderling, en ook steeds meer tussen de ziekenhuizen onderling(zorgaanbieders). Het is in feite wel een marktwerking, niet meer door de overheid gereguleerd maar door de onderlinge concurentie van de marktaanbieders. Maar het begint wel steeds meer te lijken op kartelvorming, om het zo maar even te omschrijven.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15996
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 29 feb 2012, 05:54

[quote=""Toxopeus" post=51856"]Het begrip marktwerking is wel ruim he. Het gaat om het geld, zoveel mogelijk winst maken in deze sector! Er is dus ook concurrentie tussen de verzekeringsmaatschapijen onderling, en ook steeds meer tussen de ziekenhuizen onderling(zorgaanbieders). Het is in feite wel een marktwerking, niet meer door de overheid gereguleerd maar door de onderlinge concurentie van de marktaanbieders. Maar het begint wel steeds meer te lijken op kartelvorming, om het zo maar even te omschrijven.[/quote]

"Er is dus ook concurrentie tussen de verzekeringsmaatschapijen onderling"

Nee die is er niet, want in elke regio is er 1 de grootste en die samen met de gemeente (overheid) koopt de zorg in en bepaald wat die zorg inhoud. Die paar andere verzekering zijn of ook onderdeel van dezelfde moedermaatschappij, of onderdeel van een andere grote moeder verzekeringsmaatschappij die ook (steeds meer) samen werkt met de overheid om de zorg in te kopen. Het kartel is er al en dat wordt zelfs door de overheid gestimuleerd onder de noemer van "het moet goedkoper want er is geen geld". Sterker nog kijk maar is in welke commissariaten velen van de leden der eerste kamer zitten.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Gezondheid / Voeding”