Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Hier tref je topics aan over de economie, banken en zaken die te maken hebben met de financiële wereld.
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 14 nov 2013, 20:59

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is geen vervanging van het sociale zekerheidssysteem maar is er een aanvulling op en verandert deze van een compenserende in een emanciperende vorm.

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.
Afbeelding
Universeel: in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te ontvangen. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor heel Europa.

Individueel: elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.

Onvoorwaardelijk: we beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.

Hoog genoeg: het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven die overeenkomt met de sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.

http://basisinkomen.eu/

http://basisinkomen.nl/wp/

petitie tekenen: http://basisinkomen.nl/wp/campagne/peti ... komen-obi/

Er schijnen in Europa steeds meer geluiden te horen voor dit plan. Duitsland en Zwitserland lopen al iets verder hierin. In de jaren 60 werd dit systeem bijna al ingevoerd en wel in de USA, dat verwacht je niet. Met dit topic eens kijken of dit haalbaar is en om informatie te verspreiden.


BB
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Medemens
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

vr 15 nov 2013, 00:25

Ik zelf zit nu al een paar dagen uit te vogelen of dit allemaal haalbaar is en hoe de structuur er dan uitziet. Het volgende duitse informatie filmpje geeft naar mijn inziens een hele goede uit eenzetting van dit plan..http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4f ... 9d95c9abe1

edit: Is met NL ondertiteling
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

vr 15 nov 2013, 14:09

In het boek Just Give Money to the Poor (2010) geven onderzoekers van de OESO (de denktank van rijke landen) talloze voorbeelden van succesvol strooien met geld. In Namibië vlogen de ondervoeding (min 25 procent), criminaliteit (min 42 procent) en het spijbelen (van 40 naar bijna 0 procent) omlaag. In Malawi knalde het schoolbezoek van meisjes en vrouwen met 40 procent omhoog, waarbij het niet uitmaakte of er wel of geen voorwaarden werden gesteld.

Van Brazilië tot India, van Mexico tot Zuid-Afrika: gratis-geldprogramma’s hebben in de afgelopen tien jaar een enorme opmars doorgemaakt. Toen in 2000 de Millenniumdoelstellingen werden geformuleerd, werden de programma’s nog niet eens genoemd. Maar nu bereikt het geld bijna 1 miljard mensen in meer dan 45 landen.

De OESO-onderzoekers sommen de voordelen op: (1) huishoudens maken goed gebruik van het geld, (2) de armoede neemt af, (3) er zijn veel langetermijnvoordelen qua inkomen, gezondheid en belastingopbrengsten, (4) er wordt niet minder door gewerkt, en (5) de programma’s zijn goedkoper dan de alternatieven.

Waarom zouden we dure blanke mensen in SUV’s sturen als we het geld ook gewoon kunnen overmaken? Dan blijft er niets aan de strijkstok van corrupte ambtenaren hangen. En gratis geld stimuleert de hele economie: er wordt meer gekocht, wat de werkgelegenheid doet groeien en de inkomens doet stijgen. In Zuid-Afrika werken de huishoudens die steun krijgen zelfs harder dan de huishoudens zonder steun. Verklaring: ze hebben meer ruimte om in hun eigen bedrijfjes te investeren.

‘Armoede gaat om een gebrek aan cash. Het is geen kwestie van domheid,’ verzucht Joseph Hanlon, een van de auteurs. ‘Je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken als je kaal bent.’


https://decorrespondent.nl/10/waarom-we ... 0-e9a34c09
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

vr 15 nov 2013, 14:31

(Gratis) geld maakt gelukkig

De diagnose is al vaker gemaakt.

We zitten opgescheept met een verzorgingsstaat uit een vervlogen tijdperk, toen de man nog de kostwinnaar was en hij een leven lang bij één bedrijf kon blijven. Het pensioenstelsel en de ontslagbescherming zijn nog altijd gericht op de geluksvogels met een vaste baan, de sociale zekerheid leunt op de misvatting dat de economie genoeg banen creëert en uitkeringen zijn vaak geen trampoline, maar een valkuil.
We zitten opgescheept met een verzorgingsstaat uit een vervlogen tijdperk.

Nog niet eerder is de tijd zo rijp geweest voor de invoering van een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen. Vergrijzing stelt ons voor de taak ouderen zo lang mogelijk erbij te houden. Flexibilisering betekent dat we meer zekerheid moeten creëren. Globalisering zorgt ervoor dat de lonen van de middenklasse steeds verder worden uitgehold. De emancipatie van vrouwen wordt pas voltooid als ze een grotere financiële onafhankelijkheid verwerven. De groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleid betekent dat we de laatsten extra moeten ondersteunen. En de opkomst van robots zou zelfs hoogopgeleiden hun baan kunnen kosten.

Het doet denken aan een apocrief verhaal uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Henry Ford II gaf een rondleiding aan vakbondsleider Walter Reuther in een nieuwe, geautomatiseerde fabriek. Hij grapte:

‘Walter, hoe ga je er voor zorgen dat die robots hun contributie betalen?’

Reuther twijfelde geen moment.

‘Henry, hoe ga je ervoor zorgen dat ze je auto’s willen kopen?’

Ook een wereld waar de lonen niet langer stijgen heeft consumenten nodig. In de afgelopen decennia is de koopkracht van de middenklasse op peil gehouden door te lenen, te lenen en nog eens te lenen. Dat kan zo niet langer, weten we inmiddels. De oude, calvinistische reflex (‘je moet werken voor je geld’) is een vrijbrief voor ongelijkheid geworden.

Natuurlijk, het lukraak invoeren van een peperduur basisinkomen zou rampzalig uitpakken. Iedere utopie begint in het klein, met experimenten die de wereld langzaam doen kantelen, zoals een paar jaar geleden bij de daklozen van The City. Een van de hulpverleners vertelde toen: ‘Het is moeilijk om van de ene op de andere dag de manier te veranderen waarop je een probleem ziet. Maar nu hebben we de kans gekregen om anders te praten, anders te denken...’

Zo begint alle vooruitgang.
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

vr 15 nov 2013, 14:44

Saneren van subsidies en uitkeringen

Uitgangspunt is nog één uitkering, namelijk één basisinkomen voor iedereen.

We kunnen vrijwel alle subsidies schrappen (100 miljard). De meeste subsidies zijn geïntroduceerd als lapwerk om de averechtse effecten van ons fiscale stelsel dat niet goed in elkaar steekt te verzachten. Denk aan de subsidies voor kinderopvang, tal van fiscale aftrekposten, gesubsidieerde banen, etc. Doordat er geen belasting op arbeid meer wordt geheven (lees thema Nieuwe Economie), wordt bijvoorbeeld kinderopvang veel goedkoper en hoef je dat niet meer kunstmatig te subsidiëren. Verder kun je een groot deel van de uitkeringen schrappen. Een flink deel van het overheidsapparaat is ineffectief en kan flink worden gestroomlijnd. Per saldo zal daardoor en door de toegenomen economische groei, de belastingdruk geleidelijk dalen naar zo’n 32% van het BBP.

Sanering van het overheidsapparaat en het belastingstelsel

Alleen nog één belasting op intermediair verbruik. Géén belasting meer op arbeid en voor iedereen één basisinkomen.

Het intermediair verbruik (dat is totale waarde van verbruikte goederen en diensten om de productie te behalen) bedroeg over 2009 582 miljard.

Het intermediair verbruik is genoegzaam bekend bij de belastingdienst en kan vrij gemakkelijk worden berekend. Bij gebruik van grondstoffen is dat niet het geval. Daarom stellen wij ons voor om allereerst dit verbruik te belasten, en op langere termijn, als de inzichten daaromtrent gegroeid zijn, het gebruik op “de input” van bedrijvigheid, zoals grondstoffen, gas, water en elektriciteit.

Daar komt bij dat grondstoffen op verschillende plekken in de aarde zitten en er nog geen internationaal erkende sleutel is over de verdeling ervan en het gebruik. Ook dat zal eerst geregeld moeten zijn, alvorens een belasting op grondstoffen te kunnen invoeren. Vandaar dat wij de belasting op intermediair verbruik als tussenfase zien van de beoogde herordening.

De belastingdruk op inkomsten is momenteel ongeveer 40%. Nemen we dat percentage over het intermediair verbruik dan bedraagt dat 232 miljard. Dat bedrag aan belastinginkomsten is ruim voldoende om het basisinkomen en de overheid te financieren.

Doordat de meeste subsidies en uitkeringen worden afgeschaft kun je geleidelijk tienduizenden ambtenaren laten afvloeien. Daartegenover kun je tienduizenden mensen op andere terreinen inzetten. In ziekenhuizen, op straat, voor oppas van kinderen.

Onze economie wordt een stuk eenvoudiger als we:

-alleen deze “single tax” hebben op intermediair verbruik

-géén belasting meer op arbeid

-en voor iedereen één basisinkomen.


Met een ‘single tax” wordt bijvoorbeeld kinderopvang beter betaalbaar, net als hulp in de huishouding. De subsidies hadden we al hierop al afgeschaft (lees hiervoor).

En om de link met het bestuur te leggen: er verdwijnt ook veel ingewikkeldheid van overheidsoptreden, machtsmisbruik en willekeur.

Kortom, direct binnen Nederland kunnen we afschaffen de belastingen op inkomen, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en vennootschapsbelasting. De BTW als uitgavenbelasting hoeft niet te worden afgeschaft. Deze blijft ook bestaan als afdracht voor de EU.

Bovendien kan deze koopkrachtimpuls aan de “onderkant van de samenleving” helpen om de recessie te remmen en de gevolgen ervan voor een grote groep mensen te verzachten. Als we de belastingverlaging ook geven in de vorm van een basisinkomen, dan kun je dat zien als een ‘negatieve inkomstenbelasting’. Kortom, alles hangt met alles samen en alles moet ook in samenhang gezien worden.


http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/them ... isinkomen/
Gebruikersavatar
ninti
Administrator
Administrator
Berichten: 1009
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

vr 15 nov 2013, 16:18

Ik vond dit occupy initiatief ook wel mooi (weet niet of dit juiste plek is)

Occupy Wall Street's debt buying strikes at the heart of capitalism
In buying debt so cheaply and writing it off, Occupy has revealed the illusory and circular nature of owing money

Across the United States, 2,693 people have received a letter in the last few months, which identified a debt and read: "You are no longer under any obligation to settle this account with the original creditor, the bill collector, or anyone else." This is the work of the Rolling Jubilee project – a non-profit initiative which buys personal debt for pennies on the dollar in the secondary market (where debt is sold to companies who then resell it to collection agencies) but then simply cancels it.

When the Occupy movement came into being in the summer of 2011, its critics said that a lack of identifiable objectives and strategy for achieving them meant it was doomed to fail. This was a monumental underestimation of its potential impact. Two years on, the debate about the ethics of corporate capitalism in its current form, the fairness of the remuneration of those at the top, the widening wealth gap and the morality of tax avoidance is alive and well. The concept of the "99%" is now part of the collective consciousness. All this is, in no small part, down to the fuse lit by the Occupy movement.

However, another significant aspect of the movement – dismissed as being woolly – was that it brought like-minded people together and allowed a dialogue which identified common strands. This appears to have evolved into several focused and practical initiatives. One of the most significant, and perhaps the most threatening to the status quo, is the Strike Debt group, of which the Rolling Jubilee project forms part.

The idea is that, those freed from debt and those sympathetic to the movement, then donate into the fund to keep it "rolling" forward; hence the name. The fund has already raised $600,000 and has used $400,000 of this to purchase and cancel an astonishing $14.7m of debt, primarily focusing on medical bills. This strikes at the very heart of the system, not only by using its own perverse rules against it, but critically by revealing the illusory and circular nature of debt.

Capitalism requires a layer of cheap, flexible labour to operate optimally. It is not a coincidence that the most successful global economy, by any traditional capitalist measure, is an authoritarian quasi-communist state. Many, myself included, have been arguing that our current predicament is not crisis-consequent austerity, but a permanent adjustment. David Cameron on Monday confirmed as much. The great lie, peddled by Thatcher and Reagan, was the idea that we could all be middle class, white-collar professionals within a neoliberal economy. It was simply not true.

David Graeber, one of the original members of Occupy Wall Street writes: "[A]lmost immediately we noticed a pattern. The overwhelming majority of Occupiers were, in one way or another, refugees of the American debt system … The rise of OWS allowed us to start seeing the system for what it is: an enormous engine of debt extraction. Debt is how the rich extract wealth from the rest of us, at home and abroad." Western capitalism is running out of serfs, slaves, colonies, immigrants, child labour and women as chattels. A new underclass must be created. Debt is the weapon of choice. Medical bills underlie more than 60% of bankruptcies in the US. The level of student debt has reached an eye-watering $1.2tn.

This is why the debate on the back-door privatisation of medical and education services in this country matters so much. The extraction of profit from these two key areas changes the social contract in a fundamental way. The idea is no longer that the state will educate you and keep you healthy, so that you may continue to contribute with both your work and your taxes. It has mutated instead into "you will borrow money from the state's private partners in order to become educated and stay healthy, so that you may continue to contribute to their bottom line". All of the 99%, in a very real way, work in part for an assortment of financial institutions, largely invisible and certainly unaccountable.

http://www.theguardian.com/commentisfre ... capitalism
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23699
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 15 nov 2013, 18:16

Het zou allemaal zo veel beter kunnen als de zaken anders zouden zijn of als onze overheden open zouden staan voor echte verandering. Een van de zaken die mij enorm stoort als ik kijk naar de bezuinigingsrondes in heel Europa, dat is namelijk dat de bestuurders zelf amper tot niets inleveren!

Daar gaat het dus al fout en dat zal dus al wel eens een bottleneck kunnen zijn voor een dergelijk goed initiatief als het onvoorwaardelijke basisinkomen uit dit topic.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Medemens
Omhoog
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1889
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

vr 15 nov 2013, 23:56

Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Medemens
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

zo 17 nov 2013, 15:22

Is het basisinkomen een idee van links of rechts?

Het concept van een basisinkomen staat volledig los van enige politieke doctrine. Het overstijgt de traditionele politieke verdeeldheid en wordt verdedigd door politici, syndicaten, economen en filosofen van allerlei strekkingen alsook door andersglobalisten en vrijdenkers.

Het basisinkomen mag dan al een niet-partijgebonden idee zijn, de concrete manier om het uit te voeren verschilt wel van de ene politieke en ideologische strekking tot de andere. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het idee van een basisinkomen onze verschillen overstijgt, hebben we besloten om de krachten te bundelen en een neutraal en pluralistische platform op te richten wiens missie het is om het concept te verdedigen en het debat erover te bevorderen.

In hoeverre zou de invoering van een basisinkomen een verbetering zijn ten opzichte van het huidige systeem?

Er is aangetoond dat voorwaarden stellen aan werkloosheidsuitkeringen leidt tot het perverse effect van de werkloosheidsval (hiermee bedoeld wordt dat voor verschillende werklozen het verliezen van bepaalde uitkeringen niet opweegt tegen de vaak beperkte voordelen van het vinden van werk. Veel werklozen zijn daardoor niet gemotiveerd om werk te zoeken). Het weze duidelijk dat het huidige systeem van voorwaardelijke uitkeringen er niet in slaagt om haar doel te bereiken, namelijk mensen terug aan het werk te krijgen. Zelfs in tegendeel: het zet er velen toe aan om werkloos te blijven.

Bovendien mag men de stigmatisering van de uitkeringsgerechtigden niet vergeten, die steeds opnieuw hun rechten moeten bewijzen en controles dienen te ondergaan om de verworven rechten te behouden. Behalve stigmatisering, brengt het huidige systeem eveneens een grote administratieve mallemolen op gang die zeer veel gemeenschapsgeld opslorpt.

In een systeem waar iedereen over een basisinkomen zou beschikken (een echte onvoorwaardelijke basis) zouden lage lonen uit arbeid hierbij opgeteld tot een aanvaardbaar inkomen leiden. Het feit van een werk te vinden en te aanvaarden zou dus niet meer gepenaliseerd worden. Het vrij gekozen werk zou dus des te meer gevaloriseerd worden.


http://basicincome.be/nl/wat-is-het-bas ... gen-vgv/#2
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

zo 17 nov 2013, 15:25

Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

ma 25 nov 2013, 02:13

Establishment Proposes: “Have the Government Give Every Adult a Basic Income”


With government intervention now becoming the only viable solution being touted for everything from individual health care and the economy to our personal safety and how we educate our children, it would only make sense that officials in Washington also figure out a way to use their power of confiscation and redistribution to equalize the income playing field.

It’s no secret that 48 million Americans require nutritional assistance just to put food on the table, or that over 100 million of us are living in or at the very edge of poverty, or that nearly one in three of us is currently without any meaningful labor.

This is a major problem, and if we stay on our current trajectory those numbers are going to continue to rise. The American people are broke, and so are the businesses that employ them, which means that we’ll continue to shed jobs, decrease wages and further impoverish an already dwindling middle class.

Enter the idea of a Universal Basic Income, to be distributed by the Federal government on a monthly basis to every adult in America.

You read that right.

It’s a proposal being floated by members of the establishment media at The Atlantic, the New York Times, and Business Insider, and based on their research, would put a decisive end to poverty and income inequality in America.

According to the “experts,” this is how it would work:
A simple idea for eliminating poverty is garnering greater attention in recent weeks: automatically have the government give every adult a basic income.It’s exactly how it sounds. The government would mail every American over the age of 21 a check each month. That’s it. Everyone is free to do what they like with it.Giving each working-age American a basic income equal to the poverty line would cost $2.14 trillion. For some comparison, U.S. GDP was almost $16 trillion in 2012 and the defense budget was $700 billion.

But a minimum income would also allow us to eliminate every government benefit as well. Get rid of SNAP, TANF, housing vouchers, the Earned Income tax credit and many others.The clear [benefit] is that no American would live below the poverty line. The U.S. has been waging the War on Poverty for a generation now and still nearly 50 million Americans are below the line. This would end that war with a decisive victory.

https://www.shtfplan.com/headline-news/ ... e_11182013
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6315
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

wo 08 jan 2014, 19:48

Afbeelding


;D ;D ;D
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Medemens
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

do 09 jan 2014, 00:13

Basisinkomen... lijkt de DDR wel
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Tobi
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4245
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 09 jan 2014, 00:20

Iedereen een A8 O0
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1889
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

do 09 jan 2014, 00:58

blackbox schreef:Afbeelding


;D ;D ;D
Ik wil best werken voor de samenleving, maar niet voor de staat onder het mom van de samenleving / "the common good"
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: koewacht, Medemens
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Economie / Banken / Financieel”