Kinderneuq netwerk opgerold

Hier tref je diverse topics aan over de gruwelijke daden van kindermisbruikers en de verstrekkende gevolgen van hun daden waarmee sommige daders keer op keer weg lijken te komen.
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 09 jan 2013, 00:25

Afbeelding

Zeker een minderjarige jongen is binnen de rooms-katholieke kerk gecastreerd om zijn homoseksuele gedrag.

Het gaat om een jongen die seksueel misbruikt was door broeders in een internaat in de jaren vijftig.

Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant zijn er aanwijzingen voor nog eens tien andere gevallen.

De commissie-Deetman, die onderzoek deed naar kindermisbruik binnen de kerk, is op de hoogte van de castratie, maar vond geen aanknopingspunten voor verder onderzoek. Zij namen echter geen contact op met de melder van het incident.

Deetman liet volgens het NRC ook gevoelige informatie weg over oud-premier Victor Marijnen. Hij was bestuursvoorzitter van een internaat waar de jongen en tientallen andere minderjarigen werden misbruikt. Marijnen zou zich bovendien hard hebben gemaakt om de ontuchtige broeders van een celstraf af te helpen.

Er moet onmiddellijk een onderzoek komen naar de Cie Deetman. Deetman heeft willens en wetens het ingrijpen van minister-president Marijnen (KVP, nu CDA partijgenoot) niet vermeld in zijn onderzoek. Minister-president Victor Marijnen vroeg gratie (cassatie) om broeders die schuldig waren bevonden door de rechter te ontzien. Het syndicaat KVP-justitie-kerk bolwerk uit vervlogen tijden wordt in het Deetman onderzoek weggelaten. Dhr Deetman dient zijn vervolg onderzoek eveneens te staken. Zijn geloofwaardigheid is hiermee vergaand aangetast en blijkt wederom geen onafhankelijk onderzoek te bestaan en roepen de kamer op een parlementair enquête in te lassen.

http://www.bertsmeets.nl/?p=2258
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 09 jan 2013, 04:55

Latere kindermisbruikers gekozen voor priesteropleiding Vronesteyn

Homobisschop chantabel voor kindermisbruikers

In 1993 vertrok de Rotterdamse bisschop Bär plotseling. Nu blijkt dat hij homoseksuele contacten had, latere kindermisbruikers toeliet als student en chantabel kon zijn voor kindermisbruikende priesters.


Dit staat in het rapport-Deetman dat Leugens.nl vandaag ontving. Het vertrek van Philippe Bär is beschreven door door Volkskrant-journalist Henk Müller. Volgens hem werd Bär gechanteerd met zijn seksuele escapades door conservatieve katholieken die de milde bisschop weg wilden hebben.

De commissie-Deetman stelt vast dat Bär het deed met priesterstudenten, onder meer van de opleiding Vronestyn in Voorburg. Hij was daarmee inderdaad chantabel. Echter , ‘Deetman’ brengt dit in verband met het niet optreden tegen priesters die kinderen hadden misbruikt.

Het wordt niet met zekerheid beweerd, maar et elkaar in verband gebracht. De escapades van Bär waren bij priesters breed bekend. Hun baas was dus chantabel. Dit wordt gesuggereerd, maar niet hard gemaakt.

“De Onderzoekscommissie zag zich genoodzaakt het onderwerp van de geaardheid van bisschop Bär te betrekken bij het onderzoek en de beoordeling van diens bestuurlijk optreden.

Daarbij werd de Onderzoekscommissie geleid door de vraag of zijn seksuele geaardheid van invloed kan zijn geweest op zijn benoemingenbeleid, zowel vanuit de optiek van persoonlijke voorkeuren voor bepaalde kandidaten als vanuit de optiek van een eventuele kwetsbaarheid die zijn beslissingen op enigerlei wijze kan hebben beïnvloed.

Zou dat inderdaad het geval zijn, dan was hij naar inschatting van de Onderzoekscommissie chantabel. Deze inschatting werd tegenover de Onderzoekscommissie ook gemaakt door een aantal oud-medewerkers van het bisdom.

Volgens een van deze oud-medewerkers van het bisdom Rotterdam leidde de bisschop in feite een dubbelleven. Om zich heen verzamelde hij een groep vertrouwelingen die toegelaten werd tot de priesterwijding, onder wie het aantal homoseksuelen opmerkelijk hoog was. Priesterstudenten ontving hij ook ’s avonds thuis in zijn privévertrekken in het bisschopshuis.

Een van deze priesterstudenten heeft er zich later over beklaagd dat hij in 1989 geconfronteerd werd met de avances van de bisschop. [* voetnoot 150] Het aantal homoseksuele studenten dat verbonden was aan de priesteropleiding Vronesteyn in Voorburg was opmerkelijk hoog.

In het AVA werden in de jaren 1987-1989 de namen van vijf priesterstudenten genoemd van wie men wist dat die homoseksueel waren. Een van hen was een latere pleger, die ook privé omging met de bisschop. Maar ook een andere pleger, die zijn benoeming tot priester te danken had aan Bär, was homoseksueel.

De Onderzoekscommissie, die dit onderwerp met bisschop Bär uitgebreid heeft besproken, kan geen uitspraken doen over de vraag of hij bepaalde besluiten op het gebied van personeelsbeleid onder druk of dreiging heeft genomen dan wel niet heeft genomen; bij dit laatste moet worden gedacht aan eventuele sancties jegens bepaalde priesters.

De Onderzoekscommissie is wel van mening dat er sprake was van kwetsbaarheid, zonder dat vastgesteld kon worden hoeveel mensen – inclusief plegers – van die kwetsbaarheid op de hoogte waren.”

Bij de noten:
150: “Archief bisdom Rotterdam, Geheim Archief, dossier kwestie Bär-X6. In 1995 diende X6 een klacht in tegen de bisschop bij Hulp & Recht. De klacht kon daar niet in behandeling worden genomen omdat de nuntius bepaalde dat de procedure aan de paus was voorbehouden.”

(Met de vraag om in de reacties niet weer te gaan zeuren over de voor de hand liggende kwestie-Demmink.)

Peter Olsthoorn | 17-12-11 22:04

http://www.leugens.nl/2011/12/17/homobi ... sbruikers/
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 09 jan 2013, 05:03

COMMISSIE DEETMAN: HET VOLGENDE SCHANDAAL DIENT ZICH AL AAN

Posted by ADMINISTRATOR ? 16 december 2011? 28 reacties

Naar aanleiding van het onderzoekje en het daarop volgende rapportje van Wim Deetman (CHU) in verband met de pedofilie binnen de katholieke kerk, hebben we nog een simpel vraagje in verband met de zogenaamde verjaring. Hoewel dit soort misdaden met levenslange dwangarbeid dienen te worden bestraft en die verjaren nooit.

Waarom stopt het onderzoek bij het jaar 1980?

Het rapport wordt door de gecontroleerde media zelfs “nietsontziend” genoemd, maar daar kunnen wij ons geen goed beeld bij vormen. Waarom zijn de laatste meer dan dertig jaar dan wél “ontzien”? Zijn de misdaden toen zo maar gestopt? Omdat wij voor een en ander geen goede reden voor kunnen bedenken, moet Wim Deetman dat weten en de vraag beantwoorden, daar wordt hij namelijk voor betaald.

Als er geen antwoord of een onbevredigend antwoord op komt, zijn wij genoodzaakt te denken in een vooropgezet plan, een mega-beschermingsconstructie. Deze sinds mensenheugenis top-adviseur van “beatrix” van amsberg is óf gewoon lui, óf hij heeft er opdracht voor gekregen. Deetman is staatsraad en zijn chef is de voorzitter en toevallig is die hier ook “staatshoofd”, die door ons puissant wordt onderhouden. Iedere orangist probeert ons nu aan de neus te hangen, dat het “oude besje” van Neurdende totaal geen sjoege heeft wat er allemaal om haar heen gebeurt, maar diezelfde orangisten kunnen we het beste vergelijken met blinde struisvogels voorzien van een geïmplanteerd vlaggetje. Mevrouw is ‘s mans chef en de chef deelt de orders uit in die Raad van State, dat is vrij normaal. Maar wat heeft van amsberg te verbergen? Wat voor connecties heeft deze Maltezer ridder mevrouw met het Vaticaan? (Lees hier: Artikel)

Kan het misschien iets te maken hebben met het homoseksuele libido vergelijkbaar met een ongeleid projectiel van “Bisschop Bär“? Hij die het tot 1993 op kleine jongetjes had voorzien en daarna in een klooster is opgeborgen? Hij schijnt nog regelmatig in Nederland op proefverlof rond te struinen. Toevallig verjaren zijn pedofiele heldendaden in functie wél in 2013. Gaan we dan weer een peperduur onderzoek financieren?

Dit onderzoek is half werk.

Om te beginnen bij de vermeende integriteit van Wim Deetman. Regelmatig met zijn onkreukbare imago kwam hij in opspraak wegens zijn vele bijbaantjes als lid van de “onafhankelijke” Raad van State. (Lees: Artikel). Dat bijbeunen door een godvruchtig man strookt niet met onze definitie van integriteit en onkreukbaarheid. Maar als je dicht in de buurt van de Shell-DGA annex staatshoofd zit als top-adviseur, dan verwateren je principes blijkbaar nogal snel. Ondanks dat hij het adagio van zijn oude partij de CHU aanhoudt met de in 2008 uitgesproken woorden: “Het gaat niet om de majoriteit van het getal, maar om de autoriteit van het Woord van God” en hij noemde het een typerende CHU-opvatting dat de overheid “een goddelijke roeping” heeft en dat de staatkunde is gebaseerd op het Woord van God, ook al kan de interpretatie ervan uiteenlopen…….

Tot zover de heer Deetman. Met een dergelijke instelling zouden er waarschijnlijk heel wat meer katholieke geestelijken en hun bazen zijn opgepakt. En dan ook vooral door wie ze zijn beschermd en nog steeds worden beschermd. Als de overheid volgens hem een “goddelijke roeping” heeft, kunnen we dat inderdaad op twee manieren interpreteren:
1.God tolereert het ongebreidelde misbruik van Zijn celibataire dienaren, of
2.Het zwaard van God hakt de hele gore en verderfelijke kliek de kop af, of nog erger.

Wij zijn geneigd te denken, dat de meeste feiten het meest vers in het geheugen liggen. Na 1980 dus. Met de commissie Deetman, die zo “nietsontziend” te werk is gegaan, is het alleen maar erger geworden en blijven er tallozen in de kou staan. Qua schijnheiligheid past Deetman goed bij de majesteit en denken waarschijnlijk dat de kous hiermee af is. Maar als het aan ons ligt niet dus. Het echte werk moet nog beginnen, dat hoeft niet te wachten tot er een Republiek is gevestigd.

Dus nogmaals: Waarom is het onderzoek gestopt bij het magische jaar 1980?

_________________________________________________________________________________________________

Deetman heeft tekst en uitleg gegeven aan slachtoffers in een besloten bijeenkomst in het Bisdom Utrecht (Jaarbeurs). We lichten er alvast één aspect uit:


Deetman gaf zaterdag eerst tekst en uitleg over het rapport. Daarna konden mensen vragen stellen. ”Dat gebeurde aan de lopende band”, aldus de woordvoerder. ”Die vragen gingen over de inhoud van het rapport en waren soms ook kritisch, bijvoorbeeld over de afbakening van het onderzoek”.

De afbakening, daar begint het al……Wat ons betreft de voorlopig enige relevante vraag, voor de rest moet er een massale gang naar de rechter worden opgestart.

In het programma Debatop2 ontspon zich de bekende discussie. Tekenend was, dat Deetman plaats had genomen tussen de notabelen van de RK Kerk, recht tegenover de slachtoffers. Op de vraag van de bisschop van Groningen wat hij kon doen om het leed te verzachten, kwamen slachtoffers niet verder dan: “U moet bij de benadeelden langs en met ze praten”. Tekenend voor de nog steeds doodsangsten uitstaande slachtoffers van kindermisbruik door “geestelijken”. Niemand durft op te staan en zeggen dat het sectarische geweld moet stoppen door koppen te laten rollen.

Tenslotte kunnen we ons voorstellen dat velen zich met deze gore toestand niet meer wensen te identificeren. Een tip van een lezer: zeg uw lidmaatschap op, want de de kerken incasseren ook nog genoeg belastinggeld, maar wel gebaseerd op “het aantal leden”. Ook een atheïst of niet-kerkelijk persoon financiert die wantoestand . Vanaf vandaag dus ook willens en wetens. (Lees hier: FORMULIER UITSCHRIJVING KERKREGISTER)


http://herstelderepubliek.wordpress.com ... ch-al-aan/
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

ma 28 jan 2013, 04:07

Jimmy Savile Was Part of Satanic Ring; Other BBC Star Stuart Hall Charged with Sexual Abuse on Children
Jan 23rd, 2013 |

Afbeelding

In the past months, we’ve seen an incredible amount of information surfacing regarding Jimmy Savile and his decades of sexual abuse. As I stated in the article entitled Jimmy Savile: A Prime Example of an Entertainment Industry Abuser Protected by the Elite, Savile was not just a deranged molester, he was part of a large, organized and elite-protected network that systematically abuses and traumatizes children for its own twisted ends. Satanic Ritual Abuse (SRA) is practiced in closed elite circles and is one of the basic techniques used in Monarch Mind control. The following article from the Sunday Express describes the ordeal suffered by two victims.


JIMMY SAVILE WAS PART OF SATANIC RING

JIMMY SAVILE beat and raped a 12-year-old girl during a secret satanic ritual in a hospital.

The perverted star wore a hooded robe and mask as he abused the terrified victim in a candle-lit basement.He also chanted “Hail Satan” in Latin as other paedophile devil worshippers joined in and assaulted the girl at Stoke Mandeville Hospital in Buckinghamshire. The attack, which happened in 1975, shines a sinister new light on the former DJ’s 54-year reign of terror.Savile, who died aged 84 in October 2011, is now Britain’s worst sex offender after police revealed he preyed on at least 450 victims aged eight to 47.The girl kept her torment hidden for nearly 20 years before finally opening up to therapist Valerie Sinason.Dr Sinason told the Sunday Express she first spoke to the victim in 1992. “She had been a patient at Stoke Mandeville in 1975 when Savile was a regular visitor.“She recalled being led into a room that was filled with candles on the lowest level of the hospital, somewhere that was not regularly used by staff. Several adults were there, including Jimmy Savile who, like the others, was wearing a robe and a mask.“She recognised him because of his distinctive voice and the fact that his blond hair was protruding from the side of the mask. He was not the leader but he was seen as important because of his fame.“She was molested, raped and beaten and heard words that sounded like ‘Ave Satanas’, a Latin­ised version of ‘Hail Satan’, being chanted. There was no mention of any other child being there and she cannot remember how long the attack lasted but she was left extremely frightened and shaken.”Savile was a volunteer porter and fundraiser at the hospital between 1965 and 1988 and had his own quarters there.

Five years after the hospital attack, he abused a second victim during another black mass ceremony held at a house in a wealthy London street.

The woman was 21 at the time and was made to attend an orgy, which later took on a darker twist.

Dr Sinason, director of the Clinic for Dissociative Studies in London, said: “A second victim approached me in 1993. She said she had been ‘lent out’ as a supposedly consenting prostituted woman at a party in a London house in 1980.

“The first part of the evening started off with an orgy but half-way through some of the participants left.

“Along with other young women, the victim was shepherded to wait in another room before being brought back to find Savile in a master of ceremonies kind of role with a group wearing robes and masks. She too heard Latin chanting and instantly recognised satanist regalia. Although the girl was a young adult, who was above the age of consent, she had suffered a history of sexual abuse and was extremely vulnerable.”

Both victims contacted Dr Sinason, who is president of the Institute of Psychotherapy and Disability, while she was involved in a Department of Health-funded study into sexual abuse committed during rituals and religious ceremonies. She said: “Both these witnesses did speak to police at the time but were vulnerable witnesses and on encountering any surprise or shock did not dare to give all the details.”

The police took no action.

Dr Sinason added: “Savile was still a huge celebrity in the early Nineties, let’s not forget, and there was never any action taken against him or any of the others involved.“Neither girl knew one another, they lived in different parts of the country and contacted me a year apart yet their experiences are very similar. Whether Savile was a practising Satanist or merely enjoyed dressing up to scare his victims even more will perhaps never be known but he left those two girls mentally scarred.”

Dr Sinason has passed details of the abuse to officers from the Savile inquiry, Operation Yewtree.

A joint report published on ­Friday by the Metropolitan Police and the NSPCC uncovered at least 30 claims of abuse at Stoke Mandeville.

The hospital said it was unable to discuss individual cases while its own “Speaking Out” investigation was ongoing.

Anne Eden, chief executive of Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, said: “As the investigation’s name suggests, it is very keen to hear from anybody with any knowledge that they feel could help its work or anybody that needs support because of Jimmy Savile’s alleged behaviour.”

- Source: Sunday Express

http://vigilantcitizen.com/latestnews/s ... anic-ring/
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

ma 28 jan 2013, 04:10

En verder:

Yes, you have read correctly. Satanic Ritual Abuse was happening right in government-owned NHS Hospitals. Eerily enough, a few months before this scandal surfaced, I mentioned in the article on the 2012 London Olympic Ceremonies how the bit on the NHS oddly referred to child abuse and trauma-based mind control. I guess it was truly the elite celebrating its abuse of children within NHS buildings.

Afbeelding
During the 2012 London Olympics Ceremonies, the NHS was “celebrated” in a disturbing way, by showing helpless children being terrified by dark forces. The show ended with a strange giant baby with a “fracture” on its forehead.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 29 jan 2013, 12:01

Inbreker vindt kinderporno op pc van zwemcoach

Zwemcoach Wouter P. (56) uit Utrecht is ontmaskerd als bezitter van kinderporno na een inbraak in zijn woning. Daarna kreeg de politie een anonieme tip dat er computers waren gedumpt bij het politiebureau in Bilthoven. Bij nader onderzoek bleken de computers vol te staan met kinderporno.
Dat meldt AD/Utrechts Nieuwsblad.

Volgens zijn advocaat Pascal Lodder was P. alleen verzamelaar van de foto's en circa 230 films. Hij heeft zelf geen foto's of films gefabriceerd. De zwemcoach moet maandag voorkomen bij de rechtbank in Utrecht.
Bron: -> http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/art ... oach.dhtml
1119 AD
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15910
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 08 mar 2013, 17:45

:whistle: zoals altijd 'er is meer' zie quote

De duizenden foto’s en filmpjes die op de computer van Robert Mikelsons werden gevonden en als bewijs dienen in de Amsterdamse zedenzaak, kunnen mogelijk de prullenbak in. Vandaag rees, tijdens de zitting van het hoger beroep, namelijk de vraag of Mikelsons en zijn partner Richard van Olffen wel ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor een huiszoeking.
R. Luiten

8 maa 2013 15:44
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/ ... _schr.html


Er zijn vier betrokken rechercheurs die getuigen over de huiszoeking. Volgens één van hen vond Van Olffen het geen probleem, zolang Mikelsons er ook mee instemde. Twee anderen weten hier niets vanaf, terwijl de laatste aangeeft dat het best zou kunnen. Twee getuigen zijn het er in ieder geval over eens dat Mikelsons kreeg te horen, dat zijn partner akkoord was met het doorzoeken van hun woning. Toen stemde Robert M. er ook mee in.

Bij de zoektocht werd het ogenschijnlijk cruciale bewijsmateriaal gevonden. De bekentenis van Mikelsons alleen is niet voldoende. Het gerechtshof zal mogelijk later bepalen of het bewijsmateriaal al dan niet rechtmatig is verkregen.

Robert Mikelsons werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar en TBS voor het misbruiken van 87 jonge kinderen. Richard van Olffen kreeg zes jaar cel, omdat hij wist wat Mikelsons deed en omdat hij diens wandaden faciliteerde.[quote=""Combi" post=17262"]Pedo in pasjesland

woensdag 15 december 2010

Zijn naam? Albert Gonzalez, de trotse leider in de globale competitie van hackers en pasjesvervalsers. Vriend Albert stak aan het begin van deze eeuw voor het eerst zijn neus aan dit smoezelige venster. Hij werd ervan verdacht de mastermind te zijn van een kopgroepje hackers dat erin slaagde een berg nummers van creditkaarten, pinkaarten en meer van dat soort strooigoed achterover te drukken. Met openbare en gestolen persoonsgegevens werd vervolgens aangeklopt bij allerlei poenverschaffers en met de geleverde 1,5 meloen kaarten sloeg het grote peloton sympathisanten aan het cashen. Niet alleen in de VS, maar ook in landen als Bulgarije, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen, Canada, Zweden en ... Nederland. Totale opbrengst naar schatting 4,3 meloen dollar. Kinderspel vergeleken met wat later zou volgen, maar je moet ergens beginnen.

Via een onderzoek in bovenstaande landen kwamen speursmurfen van de Amerikaanse Secret Service uiteindelijk bij Albert terecht. En laat ie nou net 15 valse kaartjes bij hem hebben. Hij kreeg de keus: of meewerken of kruipruimte. Albert koos voor het eerste en samen met zijn handlersmurfen rolde hij zijn eigen organisatie op.

Zou je verwachten dat ie zich daarna wel even koest zou houden. No way, José. Praktisch onder de ogen van de Secret Service haalde hij hetzelfde geintje uit, maar dan nog effies beter. Hand in hand met 10 gabbers binnen dit specialistische metier, onder wie een meneer van het poenige Morgan Stanley, hackte hij tussen 2005 en 2007 een respectabele 45,6 meloen kaartnummers bij elkaar. Een wereldrecord. Het doel van die diefstal moge inmiddels duidelijk zijn.
Albert kreeg opnieuw de Secret Service over de vloer en ging voor de tweede keer voor het luik. Nu onvoorwaardelijk. Van een kadi in New Jersey kreeg hij uiteindelijk een maandje of tien geleden 20 jaar voor zijn ballen. Nog mild in vergelijking met de dertig jaar die zijn Russische gap Maksym Yastremskiy van een Turkse kadi in Antalya voor zijn reet kreeg.

Bij het opblazen van Albert's hackwerk kregen de Amerikaanse speursmurfen hulp van Turkse en Letse collega's. Letse? Ja, want zowel Albert als Maksym hadden hun spulletjes netjes versleuteld ondergebracht bij de firma Cronos in Riga. Onder de hoede van ene Ivars Tenters, die maar al te graag bereid was om de blauwe overvalploeg te assisteren bij het openen van de digitale kluisjes.

Wacht even. Ivars Tenters? Was dat niet die ouwe gap van onze Amsterdamse kindervriend Robert Mikelsons? De man die als financier zou optreden voor de opvangketen van Robertje? De inmiddels ondergedoken sleutelspecialist? Jawel, dezelfde Ivars. Toeval? U weet het. Stay tuned.

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel ... 05374.html[/quote]

edit:

Nummer 2 die de dans gaat ontspringen ?

Verhoor Richard van O. voortijdig gestaakt
8 maart 2013 16:17
http://www.nu.nl/binnenland/3363574/ver ... taakt.html


Het verhoor van Richard van O., de partner van Robert M., is vrijdagmiddag voortijdig afgebroken.

Vragen van de raadsheren van het gerechtshof, waar Van O. samen met M. in hoger beroep terechtstaat, leidden bij de verdachte dermate tot verwarring dat het zijn advocaten beter leek het verhoor af te breken en volgende week voort te zetten.

Het gerechtshof ging daarin mee. Onduidelijk is waarom Van O. zoveel moeite had met de vragen.

Richard van O. (40) is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel, onder meer wegens medeplichtigheid aan het door Robert M. gepleegde misbruik.

Hoger beroep
Ondanks het feit dat de straf aanmerkelijk lager uitviel dan de eis (12 jaar), tekende Van O. hoger beroep aan. Hij vindt dat hij nauwelijks tot geen rol heeft gespeeld bij de wanpraktijken van Robert M.

Justitie ziet dat anders en wilde hem veroordeeld krijgen voor het medeplegen van het misbruik. Van O. heeft in de ogen van het Openbaar Ministerie van de hoed en de rand geweten, niets gedaan om de kinderen te helpen en een actieve, ondersteunende rol gespeeld bij het door M. gepleegde misbruik.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Mec
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15910
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 12 mar 2013, 13:25

Politie faalde in zaak Jimmy Savile
12 maart 2013 07:13
http://www.nu.nl/buitenland/3366307/pol ... avile.html


De Britse politie had, als ze beter onderzoek had verricht en had samengewerkt, in 2008 drie zaken tegen de van misbruik beschuldigde BBC-presentator Jimmy Savile kunnen beginnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De in 2011 overleden BBC-presentator pleegde in ruim 50 jaar tijd zeker 214 seksmisdrijven, waarvan 32 verkrachtingen, in onder meer ziekenhuizen, scholen en BBC-studio's. Het misbruikschandaal kwam vorig jaar aan het licht.

In 1998 ontving de politie een anonieme brief, van iemand die Savile beschuldigde van misbruik. De politie deed er toen niets mee.

"Het is belangrijk dat er onderzocht wordt wat er fout is gegaan. Dat we weten waarom de slachtoffers zo lang genegeerd zijn", aldus een woordvoerder.

Als de politie vijf aangiftes 'naar behoren' had onderzocht en 'als een geheel' had doorgespeeld naar justitie, was er een sterke zaak tegen Savile ontstaan.

============================

Van Estoril naar Zandvoort (117)
dinsdag 12 maart 2013
www.stelling.nl/kleintje/actueel/RSYG1363076252.html


Te lamlendig voor woorden. Volgens een knuppel van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de overkant van het plasje hadden de Britse smurfen de nationale weldoener Jimmy Savile voor lange tijd achter het streepjesbehang kunnen plakken wegens koterkruipen als ze beter waren omgesprongen met de drie aangiftes waarover ze in 2008 beschikten. 2008?! 2008?!

In 1964 werd in een smurfrapport uit Surrey al uitgebreid kond gedaan over de binnen-zonder-kloppen-praktijken van de gore grappenmaker bij minderjarige meisjes in een daar gevestigd kindertehuis. Maar weet zo'n droplul van Binnenlandse Zaken veel. Waarschijnlijk niet.

Hij boerde ook nog dat er een onderzoek komt naar de vraag hoe het kwam dat die drie zaken in 2008 zo belazerd zijn behandeld. Om daaruit lering te trekken. Het is net Deetman. Komt ook van Mars. Waarom geven dit soort kerels niet gewoon toe, dat koterkruipers uit de hogere regionen of de BN- cq. BE-sfeer onschendbaar zijn? En als ze om de een of andere reden interessant zijn tijdens hun hopsactiviteiten voor de eeuwigheid worden vastgelegd door 007-smurfen en/of hun criminele gappies om ze bij gelegenheid te kunnen chanteren?
Tuurlijk, als de wolven al te dichtbij komen, moet je wel eens iemand uit de slee gooien. Maar dan wel iemand die gemist kan worden. En liefst als ie al dood is.

Zo werkt het.
In 1964. In 2008. Nu. Of je nou Jimmy Savile heet of Paul de Leeuw, Joris Demmink, Freddie Heineken, Frits Salomonson etcetera etcetera. Ach, wtf.
Stay tuned.
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

di 09 apr 2013, 22:04

Maggie en de koterkruipers
dinsdag 9 april 2013

De een viert het, de ander rouwt het. Thatcher is dood. Eerlijk gezegd zal het ons een saucage zijn. Maar om haar nou als redder van het Britse Koninkrijk te beschouwen is naar onze smaak bullshit. Al was het alleen maar omdat ze geen moer heeft gedaan aan het koterkruipersprobleem in high places. Erger nog, Maggie en haar huspup Denis zaten heel wat jaartjes tijdens de kerstdagen voor de open haard met Sir Jimmy Savile. En haar parlementaire privésecretaris was Sir Peter Morrison. Beide sirs waren lid van een notoire ring van koterklimmers en ze wist het (1). Rip dus, maar met mate. Stay tuned.

(1) Zie onze serie “Van Estoril naar Zandvoort”

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant actueel

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel ... html#start
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

di 23 apr 2013, 22:52

Van Estoril naar Zandvoort (119)
dinsdag 23 april 2013

Op 12 februari van dit jaar serveerden wij dit artikeltje. Het Britse Kamerlid Tom Watson die in zijn uppie de Britse koterhopsaffaires weer nieuw leven inblies ging naar aanleiding van de verdwijning van Dicken's dossier de boerin op. Hij duwde op 25 februari een briefje in de gleuf bij minister van Binnenlandse Zaken Theresa May met de vraag wat er van dat ellendige dossier geworden was. Nou zou die misschien met haar antwoord graag willen wachten tot mei, maar zo lang kon Watson niet wachten en hij stuurde Trees op 19 april een herinnering. En nou maar hopen dat de boel boven water komt, want de Nederlandse link is niet te versmaden. Zo werden voor de welgestelde heren die naar verwachting deel uitmaken van dit dossier bustripjes georganiseerd naar Amsterdam om zich eens lekker uit te leven. Een deel van dit gezelschap punterde ook regelmatig rond in het beruchte Londense pedopaleis Elm Guest House, onder wie het tegenwoordig vaak in de Thaise shadows verblijvende Cliff Richard aka “Kitty”.
Je zou zeggen, dat er ook in Nederland de nodige kennis moet zijn opgestapeld over deze materie. Onder andere op het ministerie van Veiligheid en Justitie. En zit daar niet staatssecretaris Teeven, de man die denkt dat ie het kan? De man ook van de gelijknamige lijst, waarop ook een heleboel hoge jongens stonden die op de verkeerde plek hun broek hadden laten zakken? Wij hebben helaas geen Watson, laat staan een Sherlock. Maar misschien kan Pieter Omtzigt wat voormekaar bakken. Hij is in ieder geval leuk bezig met vriend Joris. Stay tuned.

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant actueel
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel ... html#start
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15910
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 30 sep 2013, 13:07Gepubliceerd op 26 sep 2013

Hunderttausende Syrer haben sich angesichts des Bürgerkrieges in ihrem Heimatland ins Nachbarland Jordanien geflüchtet. Die Not in den hoffnungslos überfüllten Flüchtlingscamps ist groß. Skrupellose Menschenhändler haben das erkannt und ein Geschäft daraus gemacht. Sogenannte 'Heiratsvermittler' verkaufen syrische Flüchtlingsmädchen - meist kaum älter als 16 - an reiche Wahhabiten aus Saudi Arabien.

via: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... vrouw.html
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 03 jun 2014, 19:36

#podcast31
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

di 03 jun 2014, 21:20

800 kinderlijkjes in Ierse beerput

In een massagraf in West-Ierland blijken de resten van bijna 800 baby's en kinderen te liggen. Dat zegt de plaatselijke historica Catherine Corless, die onderzoek deed naar het niet gemarkeerde graf, dat al in 1975 bij toeval was ontdekt.

Het graf ligt op een terrein in Tuam in het graafschap Galway. Tussen 1925 en 1961 stond hier een klooster, waar ongewenst zwanger geworden meisjes hun zwangerschap in het geheim konden doormaken en bevallen.

In het streng katholieke Ierland was het krijgen van kinderen door niet getrouwde vrouwen een doodzonde. "Het was het ergste misdrijf dat een vrouw kon begaan, ook al was de zwangerschap vaak het gevolg van een verkrachting", zegt Corless in The Washington Post.

Schuldgevoel
Corless groeide op in het dorp en herinnert zich dat er kinderen uit het klooster bij haar in de klas zaten. Ze werden door de zusters als minderwaardigen behandeld. Ze moesten apart zitten en werden door andere kinderen gepest. Ook Corless deed daar aan mee.

Zelf hoorde ze in 1995 voor het eerst over het graf. Jongens uit de buurt stuitten in 1995 op de gebroken betonnen plaat waarmee de beerput is afgedekt. "Zij vertelden mij dat het tot de rand gevuld was met schedels en botten".

Uit schuldgevoel besloot ze archiefonderzoek te doen, om erachter te komen wie er in het graf lagen.

Ernstige mishandeling
Ze stuitte niet alleen op 796 namen, maar ook op bewijzen dat de baby's en kinderen door ondervoeding, verwaarlozing en ziektes als mazelen, buikgriep en longontsteking om het leven waren gekomen.

Corless weet nog steeds niet waarom de zusters de lijkjes in de beerput stopten. "Konden ze geen doodskisten betalen?', vraagt ze zich af.

Gedenkteken
Op het terrein staan nu woningen. In de politiek gaan er stemmen op om het graf grondig te onderzoeken. Inwoners van Tuam zamelen geld in om een gedenkteken op het graf te plaatsen.


Bron:
http://cookievrij.nos.nl/artikel/656253 ... erput.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4201
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

ma 20 okt 2014, 23:23

Verplicht vrije seks

Niet hoeven te werken, dag en nacht discussiëren met gelijkgestemden en elke dag het bed delen met iemand anders: voor het eerst vertellen ex-communeleden over het onwaarschijnlijke leven in maoïstische communes, waar ze in de jaren tachtig een nieuwe mens probeerden te scheppen.

Verplicht vrije seks

Verspreid over acht communes in Rotterdam, Utrecht en Tilburg, ontstond in de jaren tachtig een revolutionaire beweging die uniek was in de Nederlandse geschiedenis. Niet langer vochten deze ex-Maoïsten tegen de bovenklasse of het imperialisme, neen, vonden zij: De revolutie zit in jezelf. Het kwaad zit niet zozeer in privébezit maar vooral in emotioneel bezit. In het feit dat mensen met 'mijn vrouw' of 'mijn kind' een geliefde tot slaaf maken.

Zij zouden alles anders doen. 'De Nieuwe Mens' scheppen. Een androgyne mens. Een mens die een opvoeding van onderdrukking, rolpatronen en burgerlijkheid zou overstijgen. Om niet opnieuw in de generatieval te lopen, werden alle kinderen ondergebracht in aparte woongroepen, waar de ouders slechts sporadisch mochten komen. De volwassenen praatten ondertussen dag en nacht over zichzelf en hun relaties. En vooral over seks. Over waarom Piet niet wilde neuken met Marie en waarom Marie niet klaarkwam bij Pim. Paartjes of zelfs verliefdheid waren taboe. Elke avond moest je met een ander het bed delen. De bed-samenstelling werd, tijdens een groepsgesprek, centraal vastgesteld. Verplicht vrije seks.

In de radiodocumentaire Verplicht Vrije Seks vertellen de communeleden voor het eerst sinds de sluiting van de laatste commune in 1986 over deze heftige tijd. Hoe ver zijn deze communes nu gekomen met De Androgyne Mens? Wat hebben zij geleerd van al dat werken aan jezelf, je relaties en je seksualiteit. Ook de crèchekinderen komen aan het woord, de producten van dit laboratorium van de Nieuwe Mens.

Bron: http://www.npodoc.nl/documentaires/seri ... elman.html
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 17 jan 2015, 02:10#podcast62
Plaats reactie

Terug naar “KinderneuQers”