Paus Franciscus I

Hier tref je alle topics aan die te maken hebben met gnostiek en religieuze aangelegenheden.
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4228
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 14 mar 2013, 20:07

[hide]Ik kwam erachter dat m'n voorouders ook Jezuieten waren na m'n onderzoek van onze stamboom.[/hide]
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1863
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

do 14 mar 2013, 20:09

Wat heeft dit ritueel te betekenen?
Want dat is het neem ik aan..
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1863
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

do 14 mar 2013, 20:12

[quote=""Toxopeus" post=69928"][hide]Ik kwam erachter dat m'n voorouders ook Jezuieten waren na m'n onderzoek van onze stamboom.[/hide][/quote]
Hoe onderzoek je zoiets? ik kom niet verder als mn opa en oma.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4228
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 14 mar 2013, 20:17

[quote=""Vrillon" post=69930"][quote=""Toxopeus" post=69928"][hide]Ik kwam erachter dat m'n voorouders ook Jezuieten waren na m'n onderzoek van onze stamboom.[/hide][/quote]
Hoe onderzoek je zoiets? ik kom niet verder als mn opa en oma.[/quote]

[hide]Is een heel werk hoor, ben er al zo'n 5 jaar mee bezig. Van bureau genealogie tot enkele oud-adelijke families en vele verwanten. Plus nog oud geschriften en vele oud-berichten uit die periode, info uit archieven en ga zo maar door.[/hide]
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1863
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

do 14 mar 2013, 20:39

[hide]Als ik de namen van mn opa's en oma's nou eens wist, of beter hun ouders dan kwam ik via internet denk ik wel een heel eind..

Allemaal lui met mijn achternaam uit mijn dorp en omstreken.. hoewel er ook belachelijk veel uit wisconsin komen (waaronder lui die hier geboren zijn of gestorven).. maar kan me herinneren dat mn ma tijdje terug zei dat van mijn pa's kant die familie vroeger deserteurs hielpen ofzo, volgens mij zei ze daarbij ook iets met amerika ofzo..

maarja offtopic..
[/hide]
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15966
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 14 mar 2013, 22:02

[quote=""combi" post=41002"]Jezuïeten-eed

IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. (Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig.)

Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.

U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.

U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.

U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.

U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want " zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered." Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen--- De extreme Eed van de Jezuïeten:

" Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

(Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)

De Overste spreekt: "U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious." (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
Vraag - waar vandaan komt u?
Antwoord - het Heilige geloof.
Vraag. - wie dient u?
Antwoord. - de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld.
Vraag. - Wie beveelt u?
Antwoord. - de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus.
Vraag. - Wie ontving u?
Antwoord. - een eerbiedwaardige mens met wit haar.
Vraag. - hoe?
Antwoord. - met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze heilige order.
Vraag. - deed u een eed?
Antwoord. - deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
Vraag. - zult u dat doen?
Antwoord. - ik zal.
Vraag. - hoe reist u?
Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.
Vraag. - waarheen reist u?
Antwoord. - naar de vier hoeken van de globe.
Vraag. - met welk doel?
Antwoord. - om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”[/quote]
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Toxopeus, meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4228
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 14 mar 2013, 22:14

Via Nexion uit de shout:

THERE BE LIGHT"

The Extreme Oath of the Jesuits


"I, ____ now, in the presence of Almighty God, the Blessed Virgin Mary, the blessed Michael the Archangel, the blessed St. John the Baptist, the holy Apostles St. Peter and St. Paul and all the saints and sacred hosts of heaven, and to you, my ghostly father, the Superior General of the Society of Jesus, founded by St. Ignatius Loyola in the Pontificate of Paul the Third, and continued to the present, do by the womb of the virgin, the matrix of God, and the rod of Jesus Christ, declare and swear, that his holiness the Pope is Christ's Vice-regent and is the true and only head of the Catholic or Universal Church throughout the earth; and that by virtue of the keys of binding and loosing, given to his Holiness by my Savior, Jesus Christ, he hath power to depose heretical kings, princes, states, commonwealths and governments, all being illegal without his sacred confirmation and that they may safely be destroyed. Therefore, to the utmost of my power I shall and will defend this doctrine of his Holiness' right and custom against all usurpers of the heretical or Protestant authority whatever, especially the Lutheran of Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, and the now pretended authority and churches of England and Scotland, and branches of the same now established in Ireland and on the Continent of America and elsewhere; and all adherents in regard that they be usurped and heretical, opposing the sacred Mother Church of Rome. I do now renounce and disown any allegiance as due to any heretical king, prince or state named Protestants or Liberals, or obedience to any of the laws, magistrates or officers.
"I do further declare that the doctrine of the churches of England and Scotland, of the Calvinists, Huguenots and others of the name Protestants or Liberals to be damnable and they themselves damned who will not forsake the same.
"I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness' agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals' doctrines and to destroy all their pretended powers, regal or otherwise.
"I do further promise and declare, that notwithstanding I am dispensed with, to assume my religion heretical, for the propaganda of the Mother Church's interest, to keep secret and private all her agents' counsels from time to time, as they may entrust me and not to divulge, directly or indirectly, by word, writing or circumstance whatever; but to execute all that shall be proposed, given in charge or discovered unto me, by you, my ghostly father, or any of this sacred covenant.
"I do further promise and declare, that I will have no opinion or will of my own, or any mental reservation whatever, even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver), but will unhesitatingly obey each and every command that I may receive from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ.
"That I may go to any part of the world withersoever I may be sent, to the frozen regions of the North, the burning sands of the desert of Africa, or the jungles of India, to the centers of civilization of Europe, or to the wild haunts of the barbarous savages of America, without murmuring or repining, and will be submissive in all things whatsoever communicated to me.
"I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants' heads against the walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.
In confirmation of which, I hereby dedicate my life, my soul and all my corporal powers, and with this dagger which I now receive, I will subscribe my name written in my own blood, in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the Militia of the Pope cut off my hands and my feet, and my throat from ear to ear, my belly opened and sulphur burned therein, with all the punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul be tortured by demons in an eternal hell forever!
"All of which, I, _____, do swear by the Blessed Trinity and blessed Sacraments, which I am now to receive, to perform and on my part to keep inviolable; and do call all the heavenly and glorious host of heaven to witness the blessed Sacrament of the Eucharist, and witness the same further with my name written and with the point of this dagger dipped in my own blood and sealed in the face of this holy covenant."
(He receives the wafer from the Superior and writes his name with the point of his dagger dipped in his own blood taken from over his heart.)
http://www.lightministries.com/id795.htm
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, rp801, meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

do 14 mar 2013, 23:45

Secret Instructions of the Society of Jesus

http://ebookbrowse.com/secret-instructi ... d257792073
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
meNsies
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 477
Lid geworden op: di 01 nov 2011, 18:18

vr 15 mar 2013, 12:48

Pffff, geen kattepis die Jezuieteneed en -geschiedenis.
Vraag me af waarom ze ineens wel een Paus hebben voortgebracht, terwijl ze normaal de Paus alleen dienen.....:dry::popiejopie:
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

vr 15 mar 2013, 13:52

De bijlage pope.jpg is niet meer beschikbaar
Bijlagen
pope.jpg
pope.jpg (69.82 KiB) 796 keer bekeken
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, rp801, Toxopeus
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15966
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 15 mar 2013, 18:48

Rome Rules

Willem-Alexander en Máxima naar inauguratie paus
15 maart 2013 17:18

Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima gaan dinsdag naar de inauguratie van de paus. Ook premier Mark Rutte is aanwezig.

meer hier: http://www.nu.nl/binnenland/3370531/wil ... -paus.html
Gebruikersavatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

za 16 mar 2013, 00:19

Gepubliceerd op: 29.04.08 20:46, laatste update: 29.04.08 20:52

Maxima geeft heimelijk een ton aan de kerk'

Prinses Máxima heeft in het geheim 128.000 euro (200.000 dollar) geschonken aan de Argentijnse kardinaal en aartsbisschop van Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Dat meldt het Argentijnse weekblad Noticias.

Buenos Aires / Den Haag
Door Hans Jacobs (GPD)

Het blad ruimt deze week de hele voorpagina in om te berichten over ’de waarheid over het bezoek van Máxima’. Ingewijden aan het hof in Den Haag ontkennen het bericht. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil het ontkennen noch bevestigen, omdat over privébestedingen van leden van het Koninklijk Huis geen mededelingen worden gedaan.

De Argentijnse journaliste Maria Fernanda Villosio zegt over ’absoluut betrouwbare bronnen’ te beschikken bij het aartsbisschoppelijk paleis in Buenos Aires. Kardinaal Jorge Bergoglio (72) heeft een eigen televisiezender voor ’ethisch verantwoord’ nieuws. De zender is alleen op een paar plaatsen op de kabel te zien. Hij wil het bereik daarvan vanaf mei of juni via de satelliet vergroten en heeft ’de Heer’ herhaaldelijk om hulp gevraagd.

Volgens Noticias zijn de gebeden verhoord met een ’geheime gift uit Nederland’, die vorige week tijdens het werkbezoek van Máxima aan haar geboorteland is beklonken. „Officieel wil niemand zeggen dat het geld afkomstig is van prinses Máxima, maar mijn bronnen bevestigen het”, aldus Villosio. Ze zegt dat ze het bericht over de gift en de geheime missie van de prinses ook in Den Haag heeft gecheckt, maar bij de RVD is geen verzoek binnengekomen.

Villosio weet niet waarom de prinses het grootste deel van haar inkomen zou hebben geschonken aan de Argentijnse prelaat. De gift ligt gevoelig in Argentinië. De kardinaal is geen vriend van president Cristina Fernández Kirchner en die zou aanstoot kunnen nemen aan de bemoeienis van Máxima. „Er kan een diplomatiek schandaal ontstaan met Nederland”, meent Noticias.

Dat is ook precies de reden waarom aan het Noordeinde in Den Haag, waar Máxima kantoor houdt, eveneens op basis van anonimiteit stellig wordt gezegd dat het bericht ’onzin’ is. „Als Máxima dit zou doen of zou hebben gedaan, moet de premier binnen vijf minuten na het bekend worden daarvan opdraven in de Kamer en is er een rel. Ook al staat het haar net als iedere andere Nederlander vrij haar geld te besteden zoals ze zelf wil.”

Volgens Noticias heeft de katholieke Máxima maandelijks tussen de 15.000 en 20.000 dollar (zo’n 12.000 euro) toegezegd aan de kerk. Dat zou betekenen dat de prinses van haar eigen uitkering van de staat, zo’n 19.000 euro per maand voor het inkomensdeel, nog maar weinig overhoudt.

http://www.limburger.nl/article/2008042 ... 68282/1056
Gebruikersavatar
Mec
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

za 16 mar 2013, 14:03

International Arrest Warrant issued against Pope Francis I, Jorge Mario Bergoglio, for Crimes against Humanity and Child Trafficking
Posted on March 15, 2013 by itccs
Italians and others are empowered to apprehend the new PontiffBrussels:

The same Common Law Court that tried and sentenced his predecessor and other church and state officials has today issued an Arrest Warrant against the first Jesuit Pope in history, Jorge Mario Bergoglio.

A signed and sealed copy of the Warrant is attached, and the text follows.

The Argentinian prelate assumed criminal liability and became subject to immediate arrest by occupying the Papal seat in the wake of the conviction of the Vatican as a criminal organization on February 25, 2013.

Bergoglio's role in the death of Argentinian citizens during that country's "Dirty War" and in the trafficking of the children of political prisoners also compelled the International Common Law Court of Justice to issue the Warrant today, which is one year in duration.

Italian and Argentinian citizens, and any man or woman, are authorized by the Warrant to be involved in Bergoglio's public detaining.

"The Pope is the head of a predatory power that is waging an undeclared, centuries-old war against the entire non-Catholic world" commented ITCCS Field Secretary Kevin Annett today in Vancouver, where he delivered a copy of the Arrest Warrant to the Catholic Archdiocese office.

"Since we and our children are being assaulted by a corporation that is a law unto itself, we have the right to defend ourselves and detain or stop altogether those responsible, as in any war".

A Public Proclamation is being read out in twenty eight countries this week by ITCCS members, publicly banning those church and state officials who cannot be immediately arrested under these Warrants.

Citizens are encouraged to download and use the attached Warrant.

Issued by ITCCS Central Office
15 March, 2013
Brussels

http://itccs.org/wp-content/uploads/201 ... goglio.jpg

http://itccs.org/wp-content/uploads/201 ... io-001.jpg


http://itccs.org/2013/03/15/internation ... afficking/
My Jekyll doesn't Hide
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: meNsies
Omhoog
Gebruikersavatar
Har-o-bed
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 259
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 21:15

za 16 mar 2013, 16:12

Ik stuurde laatst ook een stukje naar Baphomet over de Jezuiten, dat heeft hij hier geplaatst...

index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#66847
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

zo 17 mar 2013, 00:44

Persoonlijke informatieAlter ego('s)

Charles Francis XavierBekende aliassen

Onslaught, Prisoner M-13, Chuck, De Good Shepherd, Bald PhoenixSoort

mutant

Lid (geweest) van

X-Men, Brotherhood of Mutants, Excalibur, Starjammers, Illuminati, Generation X, Cadre K,


XIII, 13

Afbeelding
Plaats reactie

Terug naar “Gnostiek / Religie”