Wetenschap 'De Geheime Leer'

Hier tref je alle topics aan die te maken hebben met gnostiek en religieuze aangelegenheden.
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 23 aug 2010, 16:03

 Waarom de wetenschap aandacht moet besteden aan De Geheime Leer
Steven Freeman, de heer Freeman is lid van de Theosofische Vereniging in Engeland en voormalig onderwijzer.In een recent artikel in Astronomy Now getiteld Beyond Cosmology geeft Russel Stannard, emeritus hoogleraar natuurkunde aan de open Universiteit, blijk van een gemoedstoestand die typerend is zelfs voor topwetenschappers wanneer hij de duistere logica onder de loep neemt van een kosmische oerknal die een door een (Christelijke) God verordonneerd universum creëert. Hij schrijft: ‘Als God de oorzaak was van de oerknal, zou Hij bestaan moeten hebben vóór de oerknal... Maar volgens moderne kosmologie zag de oerknal niet alleen het ontstaan van de inhoud van het Universum, maar ook het ontstaan van tijd en ruimte... het is niet zinnig om te bedenken dat God bestond voor de oerknal en dat hij handelde als de oorzaak ervan. De professor staat duidelijk perplex door de eeuwenoude vraag: wat was er het eerst, de kip of het ei? Voor theosofen is de vraag naïef. In De Geheime Leer zegt H.P. Blavatsky:
...het heelal van de verschijnselen of het zichtbare heelal is het uiteindelijke resultaat van de lange keten van kosmische krachten die zo achtereenvolgens in beweging worden gebracht(... door een uitbreiding van de goddelijke essentie).
Zij vervolgt:
Op soortgelijke manier heeft, als de passieve toestand weer intreedt, een samentrekking plaats van de goddelijke essentie en wordt het voorafgaande scheppingswerk geleidelijk en stap voor stap teniet gedaan. Het zichtbare heelal wordt ontbonden, zijn bouwstoffen worden verspreid en eenzaam en alleen hangt de ‘duisternis’ weer over de ‘afgrond’... een uitademing van de ‘onbekende essentie’ brengt de wereld voort en een inademing doet deze verdwijnen.’
(SD I, p. 4)

Theosofen begrijpen dat het bestaan van ons heelal – waarvan de wetenschap ons vertelt dat zij ongeveer 14 miljard jaar geleden ontstaan is – gewoon veroorzaakt wordt door eeuwige en onveranderlijke wetten die talloze heelallen geschapen en vernietigd heeft en dat eeuwig zal blijven doen. De Boeddha heeft ons geleerd dat het zinloos is te trachten de Eerste Beweger of de Eerste Oorzaak achter de wereld van verschijnselen te begrijpen, daar dit buiten het menselijk begripsvermogen valt. Professor Stannard lijkt een begrijpelijke maar gewoontegetrouwe vergissing van het westers denkvermogen te maken door te proberen de bekende wetenschappelijke feiten in de dwangbuis te persen van de christelijke theologie – die zich een kosmische, mensachtige God verbeeldt die de wereld en de hemelen met de hand geschapen heeft door een methode waar de wetenschap niets van weet. Geen wonder dat de professor oog in oog staat met een logische inconsistentie. De dochter van Albert Einstein beweerde dat haar vader altijd een exemplaar van De Geheime Leer op zijn bureau had liggen. Mijn eigen ervaring als niet-wetenschapper, vooral op het gebied van kosmologie en quantumfysica, heeft mij geleerd dat ik voorzichtig kan terugverwijzen naar het grote boek van Mevrouw Blavatsky, een document dat wij kunnen vertrouwen. Ik wil graag uitleggen waarom ik zo’n vertrouwen heb in HPB. Toen De Geheime Leer werd uitgegeven in 1888, waren natuurkundigen er zeker van dat het atoom de kleinst mogelijke eenheid van materie was; dat was de opvatting geweest van de Oude Grieken, werd later bevestigd door Newton, en de Victoriaanse wetenschappers waren het hier mee eens. Maar HPB was het met hen allen oneens. Zij schreef:
Het atoom is elastisch, dus het is deelbaar en moet uit deeltjes of uit subatomen bestaan... ze zijn eveneens onderhevig aan deelbaarheid. En zo ad infinitum... De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom. Zij biedt eindeloze uitzichten op substantie, bezield door de goddelijke adem van haar ziel... (SD I, pp. 519-20)Met deze woorden liep HPB overduidelijk vooruit op de huidige tijd van de quantumfysica. In de volgende decaden werd het atoom gesplitst door Rutherford, werden neutronen en elektronen ontdekt en nu weten wij dat atomen quarks, strengen en meer dan 200 elementaire deeltjes omvatten en voorzover de moderne wetenschappers weten is het atoom uiteindelijk oneindig deelbaar. Toch stond HPB in haar tijd alleen in haar belachelijke uitspraak dat er eenheden zoals subatomaire deeltjes bestonden! Negentiende-eeuwse wetenschappers werden in verwarring gebracht door zonnewarmte en lichtuitstraling, waarvan ze dachten dat het onmogelijk was in het vacuüm van de ruimte: dus stelden zij de hypothese van het bestaan van een onnaspeurbare substantie genaamd ‘ether’ die de hele kosmische ruimte doordringt en optreedt als het medium waardoor de zonne-energie onze planeet bereikt. Victoriaanse wetenschappers en spiritualisten predikten enige tijd hetzelfde over etherische substantie; maar toen het gemakkelijker geweest was om het met hen eens te zijn, ging HPB vooral met de wetenschappers in discussie. Zij schreef in De Geheime Leer:
De officiële wetenschap weet tot heden niets over de samenstelling van de ether. Laat de wetenschap het materie noemen als zij dat wil. Het is echter noch als akâsa, noch als de ene heilige Ether van de Grieken te vinden in een van de aan de moderne natuurkundigen bekende stoftoestanden. (SDI, p. 487)HPB citeert uitvoerig Dr.B.W. Richardson, die het volgende schreef:
... (a) De Ruimte, tussen de sterren, tussen de planeten, tussen de stof en tussen de organismen,is geen vacuüm, maar is gevuld met een ijl fluïdum of gas, dat we bij gebrek aan een beter woord nog steeds... Aether kunnen noemen. Dit fluïdum, dat onveranderlijk van samenstelling, onverwoestbaar en onzichtbaar is, doordringt allesen alle stof; de kiezelsteen in de stromende beek, de boom die er overheen hangt, de mens die ernaar kijkt... Een wereld is opgebouwd in een etherisch fluïdum en beweegt door een zee daarvan. (SDI, p. 527)Maar toen vroeg in de 20e eeuw elektromagnetische krachtvelden ontdekt werden door wetenschappers, en toen bewezen werd dat dit de ware manier was waardoor energie zich door de ruimte beweegt, liet de wetenschap direct zijn hypothetische etherische substantie vallen – zij was niet langer nodig en de ruimte was uiteindelijk toch leeg! Dit zou HPB en anderen voor schut hebben kunnen laten staan, maar dat is niet gebeurd. Tegenwoordig aanvaarden vele wetenschappers dat alle materiële verschijnselen voortkomen uit een onzichtbaar en tot nu toe onmeetbaar energieveld, bekend als het punt-nul-energieveld, of het quantum-vacuüm. Dit massieve en alomtegenwoordige energieveld doordringt alle materie en alle ruimte – precies op de manier die zo welsprekend beschreven is door Dr. Richardson! Door experimenten is aangetoond dat het punt-nul-energieveld verschijnt wanneer alle andere, meer conventionele vormen van energie verdwijnen – op het nulpunt. Dit veld is beschreven als een bijna oneindige energiezee waaruit deeltjes materie tevoorschijn komen in ons materiële heelal. Wij kunnen het niet gewaarworden door onze fysieke zintuigen, behalve door bewust te worden van zijn bijprodukt – onszelf en het  materiële heelal. De nulpunt-energiezee waarop de materiële wereld drijft, als het ware, lijkt al gekend en nauwkeurig beschreven te zijn door HPB in De Geheime Leer toen zij het
volgende schreef:
...de stof die de occultisten zich in haar laya- of nultoestand voorstellen, is niet de stof van de hedendaagse wetenschap; zelfs niet in haar meest ijle gasvormige toestand... Als dus de adept of de alchemist eraan toevoegt dat, hoewel de stof eeuwig is,... er toch atomen worden geboren in elk nieuw manvantara of wederopbouw van het heelal, is dit niet zo’n tegenstrijdigheid als een materialist, die in niets buiten het atoom gelooft, zou kunnen denken. Er is een verschil tussen gemanifesteerde en niet-gemanifesteerde stof, tussen pradhâna, de beginloze en eindeloze oorzaak, en prakriti, of het gemanifesteerde gevolg. (SDI, p. 545)Alleen al deze passage geeft een verbijsterende glimp in het genie en de nauwgezetheid van HPB’s gedachtenkracht. De passage heeft misschien haar tijdgenoten, waaronder wetenschappers, in verwarring gebracht, maar terugkijkend na 130 jaar kan de moderne lezer de zin van dit alles inzien:
• Haar ‘nulpunt’ materie is duidelijk een vooruitlopen op wat wetenschappers nu erkennen als het nulpunt-energieveld waaruit alle materie voortkomt, van de oneindig deelbare subatomaire deeltjes tot de kosmos in zijn totaliteit.
• Haar verwijzing dat de materie ‘eeuwig’ is, werd aangetoond waar te zijn door Einstein in de 20e eeuw, toen hij beschreef hoe materie opgesloten energie is, en energie materie in actie is. Materie en energie zijn één en hetzelfde en kunnen niet vernietigd worden.
• Haar verwijzing naar een ‘nieuw manvantara’ zouden wij nu beschrijven als de ‘oerknal’, toen het heelal schijnbaar tot ontstaan explodeerde uit de lege ruimte, maar waarvan we nu weten dat het een tevoorschijn komende activiteit geweest is van de zee van nultoestand- energie die ik in dit artikel beschreven heb. Daarom zou de term ‘pradhâna’ kunnen verwijzen naar een of ander ‘ziel’-aspect van de ongeziene energiezee voorbij de materie, terwijl de term ‘prakriti’ o.a. verwijst naar de pen die ik in mijn hand heb. De Geheime Leer staat vol met duidelijke, nauwkeurige en indringende wetenschappelijke voorspellingen, die de wetenschap nog maar pas is begonnen te ontrafelen. Hoe meer dat ontdekt wordt, des te meer vragen er opgeworpen worden. Bij voorbeeld, sommige wetenschappers beginnen nu het heelal te beschouwen als een soort hologram, dat zijn vorm heeft aangenomen uit voorgaande heelallen. Er gaat niets verloren: ieder deel bevat een verslag van het geheel. De occultist mag daarom de vraag stellen: als de wereld een fragment is van een universeel hologram, zal dit dan het begin vormen van objectief bewijs van het verslag van akasha, dat al zo lang beweerd wordt door de occulte wetenschap? Theosofen moeten wetenschappelijk bewust zijn als zij het beste willen halen uit De Geheime Leer, maar volgens mij is het nog belangrijker dat de wetenschap zelf de visie heeft die alleen de occulte wetenschap kan geven. Zonder die visie zal de wetenschap achterblijven in het tijdperk toen anderszins slimme mensen bij elkaar zaten in een serieus debat over hoeveel engelen er kunnen dansen op een speldeknop. N.B. Alle citaten uit De Geheime Leer zijn uit de (Engelse) editie van 1888.
Uit: Insight, maart-april 2001
Vertaling: A.M.I.
Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003: http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edi ... nschap.pdf Dit is pas Kennis! Ik wou bovenstaand artikel graag met jullie delen. Dromen
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

ma 23 aug 2010, 16:57

Heb ik ooit eens helemaal gelezen. Net als Isis Unveiled..............

Mooi werk, Dromen
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 23 aug 2010, 17:19

Ik heb beide nog niet helemaal gelezen!

Maar dit verband, hierboven, De Geheime Leer wetenschapelijk gezien is erg opzienbarend. Zo blijkt maar weer eens dat er al vroeg kennis was / is waar hedendage de wetenschap 'pas' mee aankomt. Verbazingwekkend.

Net zoals hierboven in het artikel staat, een deeltje blijft zich kunnen delen. Ik denk ook wel dat daar een kern van waarheid in zit. Het houd nooit op of 'bestaat' gewoon helemaal niet! We zullen steeds wel weer een kleiner deeltje vinden. We zijn nu immers zó hard opzoek naar het Higgs-boson deeltje. Het 'godelijk'-deeltje. Wel, als Blavatsky echt gelijk heeft dan zal blijken dat ook dat deeltje te delen zal zijn (en dat verwacht ik dus wel)...
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

ma 23 aug 2010, 17:21

Ja,....maar bijt je er niet te veel in vast want er staan ook een heleboel voudten in en bevooroordellde "opinies"/zienswijzen van HPB zelf......
;-)
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 23 aug 2010, 17:24

Jah precies, dat zal zeker zo zijn. Dat is altijd zo jammer van dit soort ontiegelijk interessante dingen. Dat mensen de fout maken hun eigen zienswijze er in te interpreteren.

Maaremz heb je een kritische punt voor me?! Je maakt me nieuwschierig! Tot nu heb ik me er namelijk goed in kunnen vinden.
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

ma 23 aug 2010, 17:29

Die vraag voelde ik al aan komen, lol. ;-)

En het antwoord is , nee. Het is al een jaar of wat geleden dat ik het heb gelezen. En ik zou zo geen concreet voorbeeld kunnen noemen. Sorry.

1 valkuil kan ik je wel vertellen....neem het hoofdstuk over de "wortelrassen" met een grote korrel zout. :-*
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1712
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

ma 23 aug 2010, 19:06

Om dat boek op zijn werkelijke waarde te schatten dient men "De Taal" machtig te zijn.

Dat geldt overigens voor alle grote occulte werken.

Niets is wat het lijkt.

:-*
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
Gebruikersavatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

ma 23 aug 2010, 19:37

Ik denk inderdaad niet dat je "ingewijde" kennis voor 50,- bij Bol.com kunt kopen...

Vind dit wel een interessante voetnoot:

"De leer van de draaiing van de aarde om een as werd onderwezen door de pythagoreeer Hicetas, waarschijnlijk al in 500 v Chr. Zij werd ook verkondigd door zijn leerling Ecphantus en door Heraclides, een leerling van Plato. Reeds in 281 v. Chr. werd door Aristarchus van Samos aangetoond, dat de onbeweeglijkheid van de zon en de omloop van de aarde veronderstellingen waren die overeenstemden met de waargenomen feiten. De heliocentrische theorie werd omstreeks 150 v. Chr. onderwezen door Seleucus van Seleucia aan de Tigris (Deze werd in 500 v Chr door Pythagoras onderwezen, H.P.B) Men zegt ook dat Archimedes in een boek, getiteld Psammites, de heliocentrische theorie verdedigde. De bolvorm van de aarde werd nadrukkelijk geleerd door Aristototeles, die zich voor het bewijs beriep op de vorm van de aardschaduw op de maan bij verduisteringen. Hetzelfde denkbeeld werd door Plinius verdedigd. Deze inzichten schijnen meer dan duizend jaar als kennis voor ons verloren te zijn geweest... [SD 1 bld 148]

Ik ga toch maar weer eens verder lezen in dit moeilijke maar ow zo interessante werk...
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1712
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

ma 23 aug 2010, 19:42

"De kennis" is in tal van vormen bij Bol te koop.
Alleen "de ogen" om het te kunnen zien kun je er niet kopen.
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

ma 23 aug 2010, 19:55

nee, die ogen krijg je er gratis bij.
Ze doemen soms op terwijl je leest om de volgende bladzijde weer verdwenen te zijn
Gebruikersavatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

ma 23 aug 2010, 20:03

Maar om "de ogen" te krijgen om te kunnen "zien" zul je toch ook weer bepaalde kennis moeten hebben lijkt me? Of wordt dit alleen "mond-op-mond" doorgegeven?
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

ma 23 aug 2010, 20:17

Om het volledig te kunnen begrijpen/zien maar ik denk dat door je ogen goed open te houden (en de juiste mindset) zelf ook best een eindje kunt komen.

Goed begin is het halve werk zegmaar..2e stap zou dan kunnen zijn om echt in de leer te gaan bij mensen die het 'onderwijzen'
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

ma 23 aug 2010, 20:29

mijn voorkennis was 0..
toch raakte de geheime leer mij, het verwarde mij, ontroerde mij en gaf me soms een soort "piek ervaring"

de kennis komt denk ik met de juiste ogen (lees mindset) vanzelf wel.
misschien is het wel bijna niet mogelijk je eraan te ontrekken.
je lotsbestemming?
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

ma 23 aug 2010, 20:31

maar goed.

als we de geheime leer gelezen hebben kunne we al voorspellen dat hier net zoveel meningen over mogen zijn als er woorden in het boek staan ;-)
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

ma 23 aug 2010, 20:32

waar kan ik trouwens commentaar op deze site kwijt?
via pm?
Plaats reactie

Terug naar “Gnostiek / Religie”