De betekenis van getallen als symbolen.

Alle topics over symboliek, symbolen, getallen, letters, Wortel 2 en dergelijke zaken tref je hier aan.
Gebruikersavatar
FilanysZ
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 206
Lid geworden op: wo 25 aug 2010, 09:36

ma 06 sep 2010, 19:11

[quote name="Dromen"]Wat is dat nou met dat woord abracadabra?!

Ik lees een boek en daarin word verwezen naar 'cadabra'. Iemand??[/quote]

http://www.urbandictionary.com/define.p ... id=2431270
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 06 sep 2010, 19:20

[quote name="Filanys Z"][quote name="Dromen"]Wat is dat nou met dat woord abracadabra?!

Ik lees een boek en daarin word verwezen naar 'cadabra'. Iemand??[/quote]

http://www.urbandictionary.com/define.p ... id=2431270[/quote]

Dank U!
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

ma 06 sep 2010, 20:26


flamman en abraxis:P


leipe shit ouwe--ouwe shit leipe
Flamman en abraxis!
greets abrakadaver.
Een van die clips is btw hier vlakbij opgenomen in de discotheek overtoom te Gorredijk.
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

ma 20 sep 2010, 02:14

iemand enig idee wat het kan betekenen als je vrijwel alle info over jezelf die je kan vinden kan optellen zodat altijd het getal 10 komt. of in ieder geval 1 of 0

bijv geboren op 10 - 01- 19 73 ;-)
en zo zijn er meer toevalligheden mbt mijn persoon

allemaal 10
Gebruikersavatar
Bigfeet E
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 128
Lid geworden op: zo 05 sep 2010, 13:51

zo 03 okt 2010, 21:31

De getallen 1 tot en met 10 (ook 0)

door noud van den eerenbeemt uit het boek sleutel tot de tarot.


Getallen zijn kosmische ideeën - dat is hun wezen. Dit wezen drukt zich in elk getal op eigen wijze en in een individuele vorm uit.
De vorm van een getal bestaat alleen uit de herhaling van een éénheid; 8= 8x1; 3= 3x1. Cijfers werken op het lichaam - het lager denken 'cijfert' ermee - en op de materie. Cijfers worden altijd gebruikt om ü]kwantiteiten[/u] uit te drukken : afstanden, afmetingen, hoeveelheden. Op schoolrapporten wordt de hoeveelheid aangeleerde kennis waarover een leerling beschikt, uitgedrukt in cijfers.
Een cijfer is enkel de vorm van een getal en wordt uitsluitend als 'herhaling van een eenheid' aangewend om in het leven van alledag kwantiteiten uit te drukken. Cijfers werken op de materie; getallen werken op de geest. In getallen komen geen kwantiteiten maar kwaliteiten tot uitdrukking en getallen en getalcombinaties geven op de meest direkte wijze een beeld van aspecten van het Bestaan. Evenwicht tussen vorm en inhoud ontstaat door in elk cijfer het getal, in iedere vorm het wezen te gaan zien.

Dit zijn kosmische ideeën, die in de cyclus 1 tot en met 10 tot uitdrukking komen:

0 (nul)

0 bestaat naar de 'vorm' als een niet-waarneembaar niet-iets, dat de tegenpool vormt van een waarneembaar iets. 0 is de bron van alle materie en niet-materie en daardoor de voedingsbodem van heel het Bestaan. Alles is uit NIETS geschapen. In het NIETS is alles in potentie aanwezig. Uit NIETS kan ALLES komen. In 0 zijn onbeperkte mogelijkheden aanwezig, ook al hebben deze zich nog niet tot 'iets' gemanifesteerd.'Alles berust op niets'. Het afdalen van de geest in de materie en de daarop en daaruit volgende terugkeer van de geest tot zijn oorsprong, komt tot uitdrukking in het 'Kosmisch Ei', dat aan 0 zijn gestalte geeft:

(Bij benadering fig zoals in het boek)

Afbeelding

boven: geest
onder: materie
links van boven naar onder : involutie
rechts van onder naar boven : evolutie

Naar zijn wezen is 0 een drie-éénheid:

* 0 als de grens waarachter het niet-zijn niet verder kan worden gedefinieerd. Verder dan tot 0 kunnen wij het niet-zijn niet terugbrengen. 0 is hier in zijn eigen begrenzing gevangen en dus beperkt
* 0 als het ongedefinieerde. Voorbeeld: 'Daar kan ik absoluut niets over zeggen', 'Over die man is niets bekend'.
Door afwezigheid van kwaliteit, kwantiteit en hoeveelheid, staat dit aspect van 0 lijnrecht tegenover het vorige. 0 drukt in dit geval namelijk een û]absolute vrijheid van begrenzing[/u] (door kwaliteit, kwantiteit, hoeveelheid) uit en is hier dus onbeperkt.
* 0 als SYNTHESE tussen 0 als 'beperking' en 0 als 'afwezigheid van beperking'. Die synthese manifesteert zich als het onbeperkte beperkte, dwz.: 0 als basis (onbeperkt) voor mogelijke vibraties (iedere vibratie, die in/uit 0 ontstaat, is door zijn eigen aard in zichzelf beperkt).
De Kabbala drukt deze aspecten van 0, die samen een drie-éénheid vormen, respectievelijk uit als:

AIN - Niets
AIN SOPH - Zonder grens
AIN SOPH AUR - Onbegrensd licht

Afbeelding


Vervolg in verdere postings ...
Gebruikersavatar
Bigfeet E
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 128
Lid geworden op: zo 05 sep 2010, 13:51

zo 03 okt 2010, 22:26

Heel de cyclus van 1 tot en met 10 komt voort uit 0. Om deze cyclus in het leven te roepen, is het noodzakelijk eerst een scheppende daad te stellen. Daarvoor richten wij onze aandacht op dit 'onbegrensd licht', op deze 'basis voor mogelijke vibraties' en nemen (=scheppen) we hierin een punt.(zie vorige afbeelding)

1 (één)

Met het scheppen van die punt is 1 ontstaan. 1 is: de punt, die positief aanwezig is, maar verder niet gedefinieerd kan worden omdat mogelijkheden tot vergelijking ontbreken.
ALLES IS EEN. Dat betekent, dat er voor 1 niets, na 1 niets en buiten 1 niets bestaat. Alle volgende getallen zijn enkel vormen waarin 1 zich opdeelt : 2= 2x1; 9= 9x1. 1 is in alle getallen terug te vinden. Alle getallen zijn deelbaar door 1 en blijven toch zichzelf - de zuiverste uitdrukking van 'eenheid in verscheidenheid'. Juist zoals 1 zich in alle getallen manifesteert, drukt de Ene zich in schijnbare veelheid van de makrokosmos uit.
Doordat 1 zich in de cyclus 1 t/m 10 op steeds andere wijze manifesteert, gaat de eenheid eerst schijnbaar verloren om pas aan het einde van de cyclus weer kenbaar te worden : 10= 1 + 0 =1. Verder tellen dan 10 kan theoretisch tot in oneindigheid gebeuren, maar geeft enkel een herhaling van de eerste cyclus: 100= 1 + 0 + 0 =1; 101= 1 + 0 + 1 =2 ; 102= 1 + 0 + 2 =3 enzovoort.

1 is de essentie van elk getal, waarbinnen dit getal bestaat en waarbuiten het niet kan bestaan - juist zoals de goddelijke monade de diepste kern van ons wezen uitmaakt, waarbuiten wij niet kunnen bestaan. Isidore Kozminsky noemt 1 in zijn boek Getallensymboliek[/u]: 'De Vader der Getallen en een getal van harmonie, inwijding, werkdadigheid, meesterschap over zichzelf, onderwerping aan de lagere krachten, geestkracht en strengheid van zeden.'

1 drukt in de makrokosmos van het Bestaan uit: het ZIJN - dat wat wij allen met elkaar gemeen hebben en waarbuiten niets bestaat.
1 drukt in de mikrokosmos van de persoonlijkheid uit: IK BEN. Dit 'ik ben' manifesteert zich in de wil, die maakt, dat elk wezen zich op zijn eigen individuele manier uitdrukt. Heel de Kosmos is een zelfuitdrukking van dit 'ik ben'.

Alle dingen, die bestaan, zijn projekties in tijd en ruimte van dit 'ik ben'. Dat geldt zowel voor de makrokosmos, waarin dieren en planten projekties en stemmingen zijn, als voor de mikrokosmos waarin heel de werkelijkheid waarin je leeft, een projektie is van je eigen, persoonlijke zielsinhouden. Al onze verlangens en angsten worden naar buiten geprojekteerd en vormen daar een spiegelbeeld van ons eigen, diepste wezen. Deze projekties kunnen wonderlijke vormen aannemen en geven samen gestalte aan dat wat wij 'het leven' noemen.

Enkele voorbeelden: terwijl water-, lucht-, en bodemvervuiling in steeds sneller tempo toenemen, projekteerd het menselijk verlangen naar smetteloosheid en onbevlektheid zich in een groeiend aantal 'nog witter wassende' en steeds meer aandacht opeisende wasmiddelen. In een door hartstochten geregeerd volk als het Spaanse, dat onder het astrologische Vuurteken Boogschutter staat, projekteerd het verlangen dit lagere zelf met al zijn hartstochten te doden in een stierengevecht. de Stier is een astrologisch Aardeteken; de Stier wortelt in de materie. Daarnaast is de stier een dier waarin de geslachtsdrift een grote rol speelt. Dit 'gematerialiseerde driftleven', dit 'dierlijke zelf' wordt nu, onder grote bijval, door één man 'uit de wereld geholpen'. De man wie dit, in dit door hartstochten geregeerde land, lukt, wordt door de anderen - die ondewust dag in, dag uit met de 'stier inzichzelf' vechten - als een held en overwinnaar beschouwd.

1 is de punt, die positief aanwezig, maar verder niet waarneembaar is. Uitgaande van 'alles is één' komen we immers tot een totale eenheid. Een dergelijke eenheid kan niet verder omschreven worden omdat er niets is - buiten die eenheid - waarmee we zouden vergelijken. Dat niet waarneembare van de eigenschappen van 1 brengt de Hindoes er toe de Ene te omschrijven als 'Niet dit, niet dat'? Toch is het de bedoeling in de hieronder volgende cyclus de 1 steeds nauwkeuriger waar te nemen en van kwaliteiten te voorzien. In alle volgende getallen zullen we dan ook steeds van de door ons uit het niets(0) geschapen punt blijven uitgaan.Vervolg in verdere postings ...
Gebruikersavatar
Bigfeet E
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 128
Lid geworden op: zo 05 sep 2010, 13:51

ma 04 okt 2010, 00:03

Aan het einde van de cyclus, vlak voor 1 in het getal 10 weer herkenbaar wordt, zijn wij ons dan van alle kwaliteiten van dit Zijn, dit 'ik ben', bewust geworden en kunnen we ons inzicht in onze werkelijkheid praktisch toepassen. We beginnen daarbij met ons punt te verlengen en krijgen dan als resultaat :

begin °--------------voortzetting--------------°einde


2 (twee)

Deze handeling levert ons het eerste voortbrengsel van de eenheid op: de dualiteit. Er is nu een 'begin en een 'einde' ontstaan - 1 heeft zich opgedeeld in 1 + 1 = 2. Dat die dualiteit schijnbaar is, wordt duidelijk als we beseffen, dat bovenstaande lijn na onbegrensde verlenging door de kromming in de ruimte tot een cirkel wordt, waardoor de tegenstelling 'begin' en 'einde' wordt opgeheven.

In 2 is de punt nu onderscheidbaar geworden van de ander.Door vergelijking kunnen we nu meer over hem te weten komen. Het kosmische idee achter 2 is dat van het ontvangende, negatieve principe, dat nodig is om 1 te kunnen definiëren. Eenheid wordt pas kenbaar naast een niet-eenheid. Activiteit wordt kenbaar naast passiviteit. 2 = 1 + 1, dwz.: we hebben nu twee 'eenheden'. Pas wanneer die aanwezig zijn, kan dat wat in de eigen persoonlijkheid is zich in dat wat er buiten is, herkennen. 2 is : de weerspiegeling, het alternatief en in het getal drukken zich alle andere afleidingen van de dualiteit uit : warm en koud, goed en kwaad, licht en donker, hier en daar, boven en onder. Deze dualiteit is echter slechts schijnbaar omdat ook het wezen van het getal 2 de eenheid blijft.

Naast het bewuste ik ben van 1, is 2 het onbewuste; namelijk datgene waarvan het 'ik ben' nog niet bewust is, dat het dit 'ook' is. De dualiteit van 2 komt het duidelijkst naar voren in de twee naturen van de mens: de goddelijke en menselijke natuur. In de Kabbala is 2 de Wijsheid als de spiegel waarin het 'ik ben' zichzelf ziet. De bedrieglijke dualiteit, die in 2 tot uitdrukking komt, maakte dat leerlingen van Pythagoras 2 niet als een getal beschouwden, maar als 'een zekere verwarring van eenheden'. 2 manifesteert zich zowel in de makrokosmos als in de mikrokosmos in 2 polen: positief en negatief.Vervolg in verdere postings ...
Gebruikersavatar
Bigfeet E
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 128
Lid geworden op: zo 05 sep 2010, 13:51

ma 04 okt 2010, 01:34

3 (drie)

'De getallen beginnen bij 1, worden vervolmaakt in 3 en eindigen in 10', zegt een Chinese spreuk. Die woorden hebben betrekking op het nieuwe, kosmische idee, dat (letterlijk) geboren wordt, zodra wij de beide voorgaande getallen samenvoegen:

1 + 2 = 3 ofwel: positief + negatief = 3 ofwel:

Afbeelding

a = 1 (mannelijk, geest, positief)
b = 2 (vrouwelijk, materie, negatief))
c = 3 (geboorte, ziel)

In het getal 3 manifesteert zich 'de derde kracht': de synthese van geest en materie - de ziel. Het getal 3 staat daarom voor ontwikkeling, groei, uitdrukking. Door de GROEI en ONTWIKKELING van 3 kunnen de in 0 aanwezige potenties zich manifesteren. De duidelijkste werking van 3 zien we wanneer uit het samengaan van man (+) en vrouw (-) een kind (3) wordt geboren. De werking van 3 is ook duidelijk wanneer 's nachts het licht van ons bewustzijn (1) op iets in ons onbewuste (2) schijnt en een droom (3) wordt geboren. Stellen we het getal 1 als het bewuste 'ik ben' en het getal 2 als het nog onbewuste 'dit ben ik ook', dan is 3 het 'geaktiveerde onbewuste' waarin groei en ontwikkeling plaats vindt.

De werking van 1 en 2, + en - op elkaar, heeft een doorlopende kettingreaktie tot gevolg, die zich in het leven van alledag als 'groei' manifesteert.
C is daarbij verwekt door a en b. Omdat c zelf positief is, verwekt hij met een -d pool (zoals als aan b, even erbij denken) op zijn beurt e , die daarna door samengaan met f de +pool g verwekt.

(geen gelijkaardige voorstelling gevonden)

Deze ontwikkeling is onbegrensd en geeft gestalte aan alle 'groei' in mikrokosmos en makrokosmos.

In de Kaballa staat het getal 3 voor BEGRIP. Begrip wordt uit Wijsheid (2) geboren, zodra deze wijsheid wordt toegepast:
1 (IK BEN) + 2 (WIJSHEID) = 3 (BEGRIP)
Wijsheid weerspiegelt alleen het Zijn(1). Begrip is daarentegen actief: het kijkt verder.

Het getal 3 is de punt, gedefinieerd door de relatie met twee anderen.
Een voorbeeld op grofstoffelijk niveau: Van een man, die enkel positief aanwezig is(1), valt verder niets te zeggen. In 3 wordt hij echter gedefinieerd in relatie met vrouw(2) en kind(3), waardoor wij hem nu kunnen omschrijven als 'vader'. Voor een goed begrip van het verdere verloop van de cyclus 1 t/m 10 is het noodzakelijk één ding goed voor ogen te houden. De punt, die uit niets werd geschapen en die in deze cyclus evolueert, ZIJN WIJ ZELF.
IEDER MENS IS EEN PUNT VAN BEWUSTZIJN IN HET HEELAL.

In de getallen 1 t/m 10 zijn alle hoedanigheden van de punt en van ons eigen Zelf verborgen. Elk getal bevat als wezen een bepaalde kwaliteit. Het getal 3 (ontwikkeling, groei, uitdrukking) symboliseert daarbij de volmaaktheid van een proces of staat. Deze 'drievoudigheid' drukt zich in het Bestaan op talloze manieren uit:

De mens bestaat uit GEEST, ZIEL, LICHAAM.
De Tijd bestaat uit : VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST.
De Goddelijke Drieëenheid bestaat uit: VADER, ZOON, GEEST.
Alle objekten in deze wereld hebben LENGTE, BREEDTE, HOOGTE.
Wij kunnen die objekten alleen maar hanteren door rekening te houden met AANTAL, GEWICHT, MAAT.
De goddelijke deugden zijn GELOOF, HOOP, LIEFDE.
Het 3D bewustzijn van mensen verschilt van het 2D van dieren en door de aanwezigheid van VERSTAND, GEHEUGEN, WIL.

De numerologie kent 3 als een 'volmaakt en machtig getal' en het is niet verwonderlijk, dat ook in de bijbel het getal 3 regelmatig opduikt: Jonas verbleef 3 dagen in de walvis; Jezus was 3 dagen in het graf. Het getal 3 heeft een sterk magische werking. Het Boek der veranderingen zegt:'Alles moet driemaal gebeuren'. De volksmond spreekt van 'alle goede dingen gebeuren in drieën'.Vervolg in verdere postings ...
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23355
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 24 okt 2010, 01:38

N U M E R O L O G I E

In de numerologie werk je met de getallen 1 tot en met 9, en met de hoekgetallen, ook wel meester-getallen genoemd, 11, 22 en 33.

Deze laatste 3 worden nooit herleid (je telt ze niet bij elkaar op)!

De andere getallen van 2 of meer cijfers breng je terug tot 1 getal.

Voorbeeld : 3-7-1969

3+7+1+9+6+9 = 35

3+5 = 8

Uitkomst van deze geboortedatum = 8

Hiermee kan je bekijken welke invloed van toepassing is op woorden en namen.

Je gaat voor elke letter het getal vaststellen, waarna je de getallen bij elkaar op gaat tellen!

A=1 B=2 C=3
D=4 E=5 F=6
G=7 H=8 I=9
J=1 K=11 L=3
M=4 N=5 O=6
P=7 Q=8 R=9
S=1 T=2 U=3
V=22 W=5 X=6
Y=7 Z=8

Voorbeeld: N U M E R O L O G I E

5 3 4 5 9 6 3 6 7 9 5 = 5+3+4+5+9+6+3+6+7+9+5= 62=6+2=8

Uitkomst = 8.

Numerologie

Numerologie is het geloof dat we niet toevallig op die dag in die bepaalde plaats met die naam zijn geboren. Hier heb je zelf voor gekozen, je hebt gekozen voor de trillingen, die je nodig hebt om verder te groeien in je persoonlijke ontwikkeling.

Er zit zowel in de geboortedatum als geboortenaam, veel informatie over:

het doel van je verblijf hier/ levensopdracht
de lessen die je te leren hebt
je talenten/ kwaliteiten
je valkuilen
je mogelijkheden
hoe je naar buiten treed
hoe je ware innerlijk is
beproevingen
je levenscycli
karmische gegevens e. d
Numerologie stelt je in de gelegenheid om een beter inzicht in jezelf te krijgen betreffende je gaven en mogelijkheden. Het kan je niet alleen informatie over jezelf geven maar ook over de mensen om je heen.

Met numerologie kun je, je naam berekenen die je gekregen hebt bij je geboorte, de naam die in het bevolkingsregister staat. Zo kan men ook de datum en plaatsnaam van geboorte berekenen!

Basisgetallen van de getallen Numerologie

1 De enkeling, de pionier, de leider sterk en onafhankelijk, impuls, streven.
2 Voor evenwicht, samenwerking, geduld, tact.
3 Optimisme, charmant, gevoel voor humor, expressief, activiteit, communicatie.
4 Praktisch, geduldig, harde werker, standvastig, structuur, detail, discipline.
5 Avontuurlijk, ontdekken, reizen, vrijheid, verandering, uitdaging.
6 Harmonie, schoonheid, liefde, verantwoordelijkheid, dienstvaardigheid, thuis.
7 Filosoof, de denker, uitvinder, de analist, innerlijke wijsheid, studie, perfectie, paranormale talenten.
8 De leider, uitvoeder, mach, materie, prestatievermogen, rechtvaardigheid, macht.
9 Medelevend, ruimhartig, wijsheid, menselijk begrip, volmaaktheid, afronding, vervulling.
11 Helderziendheid, doelbewustheid, spiritualiteit. openbaring, inspiratie, innerlijke kracht.
22 Idealisme, interesse in de mens. de bouwmeester, verwerkelijking van idealen.
33 Geestelijk bewustzijn, kracht en macht.

Hier moet echter bij vermeld worden dat de getallen zowel positief als negatief uitgelegd kunnen worden.

Het is een weerspiegeling van de trilling die je met je meedraagt!

Tot zover een beknopte uitleg, wat numerologie inhoudt!
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23355
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 24 okt 2010, 01:38

vorige post kwam ik tegen
1119 AD
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15996
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 16 nov 2010, 23:57

First Light: An Introduction to Meru Foundation Research by Stan Tenen

30:36 - 4 jaar geleden

The Hebrew Alphabet, Genesis, and Kabbalah: What is The Meru Project? Using the objective tools of science, Stan Tenen has studied the mathematical structure underlying the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis. His research has shown that the geometric patterns fundamental to modern physics were available to us long before physics per se was considered an independent science. These patterns are intrinsic to the Hebrew letter-text of Genesis, and were known to traditional Kabbalists and sages. Studying these patterns leads to a deep understanding of the framework of our own existence, and ways to access our potential to improve ourselves and the world around us.

The Meru Project has discovered that the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis reveals a simple yet extraordinary and unexpected series of geometric models whose intrinsic meaning describes processes inherent in fields as diverse as embryology, modern physics, and consciousness studies. Meru research demonstrates that the Hebrew alphabet, in its early rabbinic form, is at its core a universal language of gestures. People from all cultures, even those who are blind from birth, and children before they speak, make spontaneous use of this natural language.

The gestures of the Hebrew alphabet express universal needs and choices. The benefits of using this extraordinary and uniquely elegant model range from personal and spiritual growth to the expansion of scientific knowledge. Meru Foundation is a non-profit organization formed to support this research. For more information, go to www.meru.org. To order Meru lectures by Stan Tenen on DVD, go to www.meetingtent.com . The Hebrew Alphabet, Genesis, and Kabbalah: What is The Meru Project? Using the objective tools of science, Stan Tenen has studied the mathematical structure underlying the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis. His research has shown that the geometric patterns fundamental to modern physics were available to us long before physics per se was considered an independent science. These patterns are intrinsic to the Hebrew letter-text of Genesis, and were known to traditional Kabbalists and sages. Studying these patterns leads to a deep understanding of the framework of our own existence, and ways to access our potential to improve ourselves and the world around us.

The Meru Project has discovered that the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis reveals a simple yet extraordinary and unexpected series of geometric models whose intrinsic meaning describes processes inherent in fields as diverse as embryology, modern physics, and consciousness studies. Meru research demonstrates that ...alles » The Hebrew Alphabet, Genesis, and Kabbalah: What is The Meru Project? Using the objective tools of science, Stan Tenen has studied the mathematical structure underlying the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis. His research has shown that the geometric patterns fundamental to modern physics were available to us long before physics per se was considered an independent science. These patterns are intrinsic to the Hebrew letter-text of Genesis, and were known to traditional Kabbalists and sages. Studying these patterns leads to a deep understanding of the framework of our own existence, and ways to access our potential to improve ourselves and the world around us. The Meru Project has discovered that the sequence of letters in the Hebrew text of Genesis reveals a simple yet extraordinary and unexpected series of geometric models whose intrinsic meaning describes processes inherent in fields as diverse as embryology, modern physics, and consciousness studies. Meru research demonstrates that the Hebrew alphabet, in its early rabbinic form, is at its core a universal language of gestures.

People from all cultures, even those who are blind from birth, and children before they speak, make spontaneous use of this natural language. The gestures of the Hebrew alphabet express universal needs and choices. The benefits of using this extraordinary and uniquely elegant model range from personal and spiritual growth to the expansion of scientific knowledge. Meru Foundation is a non-profit organization formed to support this research. For more information, go to http://www.meru.org. To order Meru lectures by Stan Tenen on DVD, go to http://www.meetingtent.com

[google]http://video.google.com/videoplay?docid ... 8961779202#[/google]
Gebruikersavatar
Vortex
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 730
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

di 11 okt 2011, 18:36

Sacred Geometry

Afbeelding

Whether we like it or not, geometry is all around us. There are geometrical patterns in every manmade structure and everywhere in nature from the hexagons found in beehives to the spiral of a snail shell. We humans consist of mathematical ratios and symmetrical proportions. Geometry is found is music, art, and in the cosmos.
To understand many ancient teachings and philosophies, it’s important to also understand the ancient’s relationship with geometry and spirituality and how the two seemingly different subjects were paired together by the ancients as part of the key to understanding the universe.

Pythagoras deemed the study of mathematics essential to understand the relationship of God, man, and Nature. Mathematics was more than just adding and multiplying numbers, the numbers themselves had a spiritual meaning. The numbers represent the divinity of God and man.

Pythagoras Table of Ten Numbers

I. The Monad

To Pythagoras the number one represented God or the Monad as Pythagoras referred to him. One has no counterpart and no other number exists without one. Nothing can be erected without one, and nothing can be subtracted from one.

II. The Duad

Pythagoras called two the duad because everything that is two parts is dual in nature. When there are two of something in this universe they are opposites or opposing each other; light and darkness, good and evil, love and hate, harmony and war, life and death. The duad also represented the dual nature of God, masculine and feminine.

III. The Triad

The number three represents equilibrium. The triad is sacred because it is the outcome of adding one, the monad, and two the duad. It is represented by the sacred triangle, the first shape to have a beginning, middle, and an end. The triad represents time as it is the past, present and future. Three also represents creation, for it symbolic of the monad, the Divine Father, and the duad, the Great Mother, and out of the two, the world was created. In this aspect, three represents the soul of man.

IV. The Tetrad

Four is called the Tetrad, it is a perfect number. Four lines make a perfect square constructed with four perfect right angles. Four also represents God because when every number before four is added to it, it equals 10, the most perfect number, 1+2+3+4=10. The Tetrad is symbolic for nature for there are four elements, earth, air, water, and fire, and four directions, north, south east, and west. If you add the first four odd numbers with the first four even numbers, you get 36, the number of the world:

1+3+5+7=16 and 2+4+6+8= 20 16+20= 36

V. The Pentad

Five is the Pentad and is symbolic of the spirit. When you add one, the monad, with four, nature, you get the Pentad. If four represents the four elements, then five is the fifth element, spirit or ether as the ancients called it. Ether is the basis of vitality and life. The Pentad is represented by the Pentagram, which is a tool to channel the five elements, earth, air, water, fire, and spirit. This is the reason many wiccans where the pentagram as a charm, to channel the elements. The Pentad also represents balance and equilibrium because it divides the perfect number 20 into two equal parts.

VI. The Hexad

Six is the Hexad, it represents the creation of the world, harmony, and balance. There were six days in the creation of the world in the Christian religion and the Sumerian religion. Six symbolizes the union of polarity and marriage; the symbol is two interlaced triangles, one pointing up, and the other pointing down, one masculine and one feminine. Six represents the Solar Wheel, the Star of David, and the Flower of Life.

VII. The Heptad

Seven is a number of religion and law. Seven is considered the source of man’s spirituality and is a prominent number in every religion. Seven is a combination of 3 (heaven or the soul of man) added to 4 (earth of the body) to make seven or the spiritual nature of man. If three represents the triangle and four the square, then seven is a combination of the triangle and square, the Masonic symbol of the compass and square. In history there are seven ages of man, wonders of the world, pillars of wisdom, days of the week, musical notes. In religion there are seven heavens and hells (Islam), seven steps of Buddha (Buddhism), seven archangels (Christianity, Judaism) just to name a few.

VIII. The Ogdoad

Eight is a perfect number because it can be divided in half until there is only one, or the monad. Eight stands for stability and solidarity. There are eight points in a perfect cube that hold the structure together.

IX. The Ennead

Nine is a peculiar number. It is wholesome in the fact that it is the first square of an odd number, 3 x 3, the square of the perfect triangle. It is the number of man because man is in the womb for nine months. It is associated with failure and shortcoming because it fell one short of the most perfect number 10, just as man fell short of perfection with sin. Nine is an inverted six to remind us that 6 (Creation, Harmony) became cross with the creation of man, and man is by nature unbalanced. The Greek Mysteries believed man had to pass through nine spheres of consciousness to be reborn.

X. The Decad

Ten is the most perfect number, the number of God. Ten contains all other numbers, all other things. Ten contains odd and even numbers; good and evil are ruled by ten. Ten is a perfect version of the monad, ten is infinite.

These are the ten numbers of Pythagoras’ table of ten numbers. These numbers are found in everything, physical and spiritual. All shapes are made with these numbers, circle, triangle, square, and so on to infinity.

The Greek Mystery schools even had a method of securing numerical power in all words. By assigning a number 1-9 to every letter in the alphabet, the Greeks and Hebrews were able to secure a numerical value their words. This was most important in the names of their gods. In Hebrew the name Jehovah is equivalent to the number 26 (This is done using the Hebrew spelling, not the English spelling), the Gnostic god Abraxas would equal 365 (Using the Greek Alphabet).

In the same manner, numbers were strategically hidden in ancient writings but the reader wouldn’t know the importance of the number unless he reduced the sum of the numbers to one of the original 10 numbers. For example, in the bible, the Mark of the Beast or 666 would be added together 6+6+6=18, then 18 would be reduced further, 1+8 = 9. The book of Revelations clearly states “Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” Revelation 13: 17-18.

The same can be said of the 144,000 that are to be saved in the book of Revelation. 1+4+4+0+0+0= 9, the number of man. Was St. John simply saying man was to be saved?

BRON: http://www.ancientmonks.com/mystical-or ... d-geometry
nosce te ipsum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15996
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 01 aug 2013, 00:19

Zeven is het getal van de planetaire engelen: de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, het aantal kleuren van de regenboog, de zevende dag is gewijd aan de eeuwigheid. Zeven symboliseert ook de zeven deugden en zeven dode ondeugden. Zeven is het aantal echte Masters of Art, het aantal leerstellingen waarin leden van vrijmetselaars zijn geïnteresseerd: grammatica, retorica, logica, rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. Zeven is een bijbels getal: de sleutel tot de creatie van Mozes, een symbool van het geloof. Mozes liet vijf boeken na, de wet bevat twee testamenten. Menora, de zevenarmige Joodse kandelaar.
De moslims hebben zeven heilige tempels. Zeven oude kerken in Klein Azië openbaren de liefde God-mens. koning Salomo, zeven jaar duurde de bouw van de kerk, deze werd gewijd aan God in de zevende maand het feest duurde zeven dagen. In de lodge moeten zeven broeders aanwezig zijn voor een gebruik op de goede manier.

"Wie alleen het uitgesproken maçonnieke woord te horen krijgt, kan niet zijn ware betekenis begrijpen."
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23355
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 01 aug 2013, 01:12

OCTAGOS

SOGATCO

OC-TA-GOS

SOG-AT-CO

Dat lijken letters en héél géén cijfers maar gij die verder kijkt dan wat er staat, snapt waar ik op doel...

:silly:

EDIT: ROFL! Ook nog post nummer 12.888
1119 AD
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6284
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 01 aug 2013, 01:28

illuminati of my own reality
Plaats reactie

Terug naar “Symbolen / Getallen / Symboliek / Etymology”