De Germanen

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4212
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

di 23 jul 2013, 22:08

Wederom Upstalboom in Aurich, Ost-Friesland:

Afbeelding
Afbeelding
De toegangspoort.

Afbeelding
De mooie laan richting de piramide.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De piramide of obelisk op de heuvel.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Het "weirde" veldje achter de piramide.

Afbeelding
Afbeelding
Nog wat info en een afgesloten stukje grond.

Afbeelding
Een mooie locatie wat echt het bezoeken waard is!
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, blackbox, combi, abrakadaver, BL@DE, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4212
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 24 jul 2013, 23:39

In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: abrakadaver
Omhoog
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 811
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

do 25 jul 2013, 12:40

Trechterbekercultuur

De trechterbekercultuur is een neolithische cultuur in Noord-Europa van ca. 4350 tot 2800/2700 v.Chr.

Leefgebied

De naam trechterbekercultuur is een verzamelnaam van een groot aantal met elkaar verwante gemeenschappen in het neolithicum of nieuwe steentijd, wonend in het gebied vanaf zuidelijk Scandinavië in het noorden, Nederland in het westen, de Boeg in het oosten en de Donau in het zuiden. In het zuidoosten was er deels een overlapping met de Lengyelcultuur.

Afbeelding

De Nederlandse tak maakte deel uit van de Westgroep. Deze groep liet de hunebedden achter in zijn leefgebied, de zandgronden van Friesland en Drenthe en het aangrenzende Nedersaksen. In de hunebedden zijn trechtervormige keramische bekers gevonden.

De voorganger van de trechterbekercultuur was de Ertebøllecultuur, genoemd naar het Deense Ertebølle, en de hieraan verwante Swifterbantcultuur. Die mensen waren nog jager-verzamelaars, terwijl de dragers van de trechterbekercultuur landbouw beoefenden. De trechterbekercultuur werd opgevolgd door de touwbekercultuur.

Keramiek

Karakteristiek voor de westelijke trechterbekercutuur is de standvoetbeker. Ook ander vormen zoals kommen en schalen komen voor.

Gereedschap

Het gevonden gereedschap bestaat uit gepolijste stenen hamers en hamerbijlen met doorboringen voor bevestiging aan een steel. In het Drents Museum in Assen is een apparaat te zien dat mogelijk gebruikt werd om de gaten in het steen te boren. Vanwege de hamers wordt ook wel de benaming strijdhamercultuur gebruikt.

Er zijn aanwijzingen dat er handel werd gedreven met Sleeswijk-Holstein en Denemarken.

Landbouw

De boeren verbouwden eenkoorn en emmertarwe op de kleine akkers die rond hun huis lagen. De veestapel bestond uit runderen, schapen, varkens en geiten, die graasden in een afgebakend stuk grond rond om hun woning. Voor het zware werk gebruikten ze ossen. Het in Nederland oudste gevonden wiel dateert van ongeveer 2400 B.C.E., en werd dus, voor zover men weet, nog niet gebruikt door deze cultuur.

De mensen van de trechterbekercultuur waren gemiddeld 1,65 meter lang en werden over het algemeen niet veel ouder dan 35 of 40 jaar. Ze leefden in woningen met een houten skelet. De muren waren van gevlochten takken met leem en er lag riet op het dak.

De hunebedden zijn niet te beschouwen als graven in de gewone betekenis, maar eerder als knekelhuizen. Er zijn aanwijzingen dat de restanten van het begrafenismaal werden meebegraven. Verder werden de botten gesorteerd bijgelegd in de hunebedden: schedels bij schedels en dijbenen bij dijbenen.

Etniciteit en taal

In het kader van de koerganhypothese wordt de cultuur gezien als niet-Indo-Europees. Deze Oud-Europese volkeren zouden later worden overheerst door volken van de Indo-Europese jamnacultuur die vanuit het oosten binnendrongen en de kogelamforacultuur stichtten. De relatie tussen de inheemse en binnendringende culturen resulteerde in een snelle en soepele culturele overgang naar de Indo-Europese touwbekercultuur.

Nederlandse publicaties beschrijven echter gemengde begrafenissen en stellen een snelle overgang binnen twee generaties voor, die zich in Nederland ongeveer 2900 voor Christus afspeelde. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door economische, culturele en religieuze veranderingen in Oost-Duitsland (de Baalbergecultuur), en men beschouwt het beeld van indringende Indo-Europese steppevolken, althans in dit deel van de wereld, als verouderd.[1] Het is waarschijnlijker dat de Indo-Europese talen door de lokale bevolking overgenomen werden omdat zij een nieuwe manier van leven vertegenwoordigden. De meegebrachte paarden hadden weliswaar in een West-Europese kontekst weinig agrarisch nut, maar gaven status en macht.

Vindplaatsen

In Drenthe liggen 54 hunebedden uit de trechterbekerperiode, en een groot aantal grafheuvels. Grafheuvels vindt men ook in o.a. Gelderland en Overijssel.

In 2006 werden in de oude terp van Oostrum resten van de trechterbekercultuur aangetroffen, bestaande uit aardewerk en gebruikt vuursteen. Groningse vindplaatsen zijn Heveskesklooster (1982) en in de Wetsingemaar bij het gemaal Tilburg (2000).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trechterbekercultuur
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 25 nov 2013, 19:40

Toch mooi dat de Germanen de Romeinen hebben gestopt. ;-)

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 25 nov 2013, 20:07

Dus de Franken zijn eigenlijk gewoon Groningers en Friezen?
De Franken

Wie zijn de Franken
'Franken' is een verzamelnaam voor een aantal Germaanse stammen. In klassieke bronnen uit de 4e eeuw worden de volgende stammen tot de Franken gerekend: Salii, Chatuarii, Bructeri, Chamavi, Amsivarii en Chatti. Bovenstaande stammen waren in de voorafgaande eeuwen tot op bepaalde hoogte een culturele eenheid geworden. Deze eenheid hangt misschien samen met het cultische verbond der Istvaeonen waar Tacitus het over heeft. Als dit het geval is dan zijn de Franken een cultische stammenbond! (1) Frank is een Germaans woord dat 'onstuimig' of 'dapper' betekent.(1) Een andere bron legt de naam uit als 'stoutmoedig' of 'strijdvaardig'.(2)

Waar komen de Franken vandaan
Frankrijk is genoemd naar de Franken, en toch is Frankrijk niet het herkomstgebied van van deze Germaanse stam. De migratie van de Franken naar Frankrijk begint in de tweede eeuw n.o.j. aan de Noordzeekust in Oost-Friesland, en loopt over Oost-Nederland naar Brabant en vandaar naar Zuid-België en Frankrijk. Hoe en wanneer is dat gebeurd? Dr. D.P. Blok gaat ervan uit dat de oorsprong van de Franken aan de Noordzeekust moet liggen. Hij wijst erop dat in de klassieke bronnen uit de derde eeuw de Franken vooral als zeevolk aangeduid worden. Zijn hypothese luidt als volgt: de naam Chauken (die in de IJzertijd in Groningen en Oost-Friesland wonen) is taalkundig mogelijk een nevenvorm van Hugas. In Groningen ligt Humsterland, in de 8e eeuw heette dat Hugmerki, hetgeen het gebied der Hugas betekent. De naam Hugas wordt ook gebruikt voor de Franken, en dan in het bijzonder die uit het Salische koningshuis.(1) In dit verband kan ook nog vermeld worden dat in de 3e eeuw de naam Chauken verdwijnt. Deze verdwijning hangt samen met een ontvolking van de Noord-West Europese en Baltischekustgebieden aan het einde van de 2e eeuw. Waarschijnlijk door overstromingen.

Kerst Huisman oppert dat de Friezen aan het einde van de 2e eeuw van hun overstroomde woongebied naar Oost-Friesland getrokken zijn, en daar samen met de Chauken de stam der Franken gevormd hebben. De oorsprong van de Franken ligt dus in Groningen en Oost-Friesland en aan het eind van de tweede eeuw verhuizen ze naar Salland. In de eerste helft van de vierde eeuw moeten de Saliers onder druk van de Saksen uitwijken naar de Betuwe.(1) In de derde eeuw waren de Franken militair bijzonder actief in de Gallische gebieden die onder Romeins bestuur stonden. In 274 en 275 deden de Franken en de Alamannen invallen in Gallië, en richten verwoestingen in een zeer groot gebied aan. Ook de Frankische rooftochten per schip, in Gallië, Spanje en Afrika waren berucht. Hiermee waren ze de vikingen zes eeuwen voor.(2) In de vierde eeuw bewoonden ze de delta Batavia, en Toxandrië. Toxandrië lag ten zuiden van de Rijn, en toen dus in Romeins gebied. De Salliers ( één van de Frankische stammen) had na 358 van de Romeinen toestemming gekregen om zich te vestigen. Deze Saliers zouden later de leidende positie binnen het Frankische verbond overnemen.(1)

In de vijfde eeuw woonden de Franken in een gebied tussen de Weser en de Rijn (zie figuur 1.) Vanuit dit gebied is de Frankische trek naar het zuiden begonnen.
Bron: http://www.nederlandsheidendom.nl/webst ... aksen.html
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 28 nov 2013, 01:19

De Chauci moeten we ook niet zo maar uitvlakken trouwens. Een zeer invloedrijke stam in Groningen / Drenthe. De leefgebieden van deze Germaanse stam waren best groot, en liepen zeer waarschijnlijk vanaf de Eems en Dollart en de Weser en de Ems tot en met de Drentse zandvlaktes en het begin van de Overijsselse Vecht en de Friese grenzen.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 28 nov 2013, 01:21

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 28 nov 2013, 01:27

@ Toxo: Nait varre van die of nait den?

http://www.ubbega.nl/pdf-files/Wetsinge ... Winsum.pdf
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Toxopeus
Omhoog
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 811
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

ma 02 jun 2014, 10:50

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 811
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

zo 08 jun 2014, 12:59

#podcast33
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
LMS

ma 16 jun 2014, 17:40

Please do not forget the angels. You would not believe how many more have been created. The 'big ones' have been 'upgraded.' :)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 16 jun 2014, 19:05

LMS schreef:Please do not forget the angels. You would not believe how many more have been created. The 'big ones' have been 'upgraded.' :)

What angels are you referring to LMS?
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 811
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

di 29 nov 2016, 15:22

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 14 sep 2018, 19:19

Prachtig kaartje dat inzicht geeft in de verschillende Germaanse stammen en hun leefgebieden ten tijde van het Romeinse Keizerrijk. 117-138 AC (rechtermuisknop-> afbeelding openen in nieuw tabblad, voor grote weergave)

Afbeelding
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 14 sep 2018, 21:31

Toxopeus schreef:Wederom Upstalboom in Aurich, Ost-Friesland:

Afbeelding
Afbeelding
De toegangspoort.

Afbeelding
De mooie laan richting de piramide.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De piramide of obelisk op de heuvel.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Het "weirde" veldje achter de piramide.

Afbeelding
Afbeelding
Nog wat info en een afgesloten stukje grond.

Afbeelding
Een mooie locatie wat echt het bezoeken waard is!
Afgevaardigden van de Friezen troffen elkaar in de twaalfde en dertiende eeuw bij de Upstalsboom, om recht te spreken, besluiten te nemen en zo nodig hun autonomie (de zogenoemde 'Friese vrijheid') te verdedigen. De bijeenkomsten vonden eens per jaar plaats op de dinsdag na Pinksteren.[2] De afgevaardigden werden met Pasen in hun thuisland gekozen en werden gezworenen genoemd.
hehe bovenstaande verklaard gelijk t begrip dauwtrappen :P haha ze liepen dus eens per jaar (na pinksteren) deels over jacobs / jacobus z'n pad en door heidevelden richting de upstalsboom....
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”