De Germanen

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
PakNak
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

zo 22 aug 2010, 18:23Germanen. De Germanen leefden als natuurvolk. Zij maakten totempalen en geloofden in magie. Bovendien leefden zij net als indianen in stamverbanden met stamhoofden. Rond 100 na Chr. hadden de Romeinen in het zuiden een ontwikkelde cultuur. De Romeinse historicus Tacitus was de eerste die de Germaanse stammen in het noorden beschreef. Sommige stammen hebben lang vastgehouden aan hun cultuur. Oude sporen van westerse bewoners zijn ondermeer de speer van Schoningen (400.000 jaar oud) en de Heidelbergmens.   Germanen en politiek. Voor volksvergaderingen kwamen Germaanse stammen bijeen onder een boom. Vaak was dat een Eik. Op sommige eurocenten staat een eikenblaadje ter herinnering. Er werden afspraken gemaakt en rechtgesproken.        Germanen en rechtspraak. Het Germaanse recht bestond uit 2 of 3 delen. Eerst vond er rechtspraak plaats (Thingspel). Daarbij werd bepaald of de verdachte schuldig was. Daarna kwam de veroordeling. Daarbij werd de straf uitgevoerd. In het geval van de doodstraf volgende de tentoonstelling. Bij de tentoonstelling werd het lijk van de veroordeelde opgehangen. Dat gebeurde op de galgenberg. De galgenberg lag meestal ver buiten het dorp. In Nederland zijn meerdere galgenbergen als een heuveltje terug te vinden in het landschap. Ondermeer op de Veluwe en in Drente zijn plaatsen vernoemd naar de Galgenberg. In Nedersaksen ligt een galgenberg met de naam Gut Hengholt.   Germanen en Romeinen. De Romeinen hadden in de eeuwen rond het jaar 0 een groot rijk. De hoofdstad was Rome. Romeinen hadden qua uiterlijk en cultuur oosterse kenmerken. Hun cultuur was een dynastie. Dat betekent dat deze gebaseerd was op (erfelijk) leiderschap en complexe sociale organisatie. De Romeinse cultuur was hoog ontwikkeld. Ze hadden een uitgebreid schrift, geld en steden. De Kelten en Germanen leefden nog als natuurvolk: runen, ruilhandel en stamverbanden.     Het Romeinse rijk kwam tot de Rijn. Daar werd veel gevochten met allerlei Keltische en Germaanse stammen. Bijvoorbeeld met de Bataven en de Cherusken. Bij de Rijn bouwden de Romeinen een verdedigingslijn van 550 kilometer lang (Limes). Daar onstonden stadjes met markten, badhuizen en bordelen. Verschillende Kelten en Germanen profiteerden daarvan: ze verkochten hun producten, werkten samen en gingen bij het Romeinse leger. Rond deze tijd hoorde Zuidnederland bij de Romeinse provincie Germania Inferior. De hoofdstad daarvan was Keulen. Noordnederland hoorde bij Germania Liberia. Het waren vrije Germanen, ondermeer Friezen en Saksen. Het Romeinse Rijk was zo groot dat het onbestuurbaar werd. Bovendien kwam uit Middenazië een krijgersstam: de Hunnen. Deze vielen het Romeinse Rijk aan vanuit het Oosten. Vanuit het Noordwesten leverden ondermeer Friezen, Saksen en Cherusken weerstand. Uiteindelijk is het Romeinse Rijk gevallen. Sommige romeinen beschreven de germanen als barbaren. Zo zouden zij mensen offeren.     Mensenoffers?   De Grote Volksverhuizing: storm over Europa.  De Grote Volksverhuizing duurde ongeveer van 300 voor Chr. tot 600 na Chr. Tijdens deze periode trokken verschillende Germaanse stammen naar andere gebieden. Bijvoorbeeld: De Franken kwamen vanuit Zuidduitsland in Frankrijk terecht. De Vandalen kwamen vanuit Noordduitsland in Afrika terecht. De Angelen en Saksen verhuisden vanuit Noordduitsland samen naar Engeland. Deze verhuizingen begonnen waarschijnlijk met de tocht van de Kimbern en Teutonen. Waarom zij aan de wandel gingen is onduidelijk. Tijdens de Grote Volksverhuizing zijn veel stammen verdwenen. Anderen bouwden juist grote Rijken. Zo ontstonden het Gotische rijk, het Frankenrijk en het Friese Rijk.                                                          NW-Europa 500 nChr.                                       tocht Kimbern/Teutonen   Runen. Het runenschrift is het schrift van de noordelijke volken. Runen werden niet gebruikt om boeken mee te schrijven. Zij hadden voornamelijk een religieuze betekenis. Volgens de sage zou de oppergod Odin de runen hebben uitgestrooid vanuit de wereldboom Yggdrasil. Het woord runen betekent fluistering. Vergelijk bijvoorbeeld met het werkwoord raunen (D: langzaam en indringend spreken). Ondermeer in Denemarken, Zweden, Engeland en Friesland zijn runeninscripties gevonden. Er waren verschillende runenalfabetten. Voorbeelden zijn het Angel-saksische en Zweeds-Noorse runenalfabet. Voorbeelden van runentekens zijn Fehu (vee), Uruz (oeros), Thurizas (Thor) en Ingwaz (Inge of Freia). De Goten waren de eersten die een schrift uit het Middenoosten overnamen. Pas na de Volksverhuizing volgden anderen.   Feestdagen. Midzomer en midwinter waren centrale feestdagen. Deze stonden symbool voor de wisseling van de seizoenen. Pasen was waarschijnlijk de feestdag voor de Godin Eastra. Engels pasen: eastern. Onduidelijk is de precieze datum voor de God Klaas. In Nederland Sinterklaas, Engeland/VS: Santa Claus. Sint is een christelijk woord: heilig verklaard, maar geen God. Sint Maarten is daar ook een voorbeeld van. Oud-en-nieuw staat voor de start van een nieuw jaar. Boze geesten worden dan verjaagd met vuren en lawaai. Halloween werd opgericht als compromis tussen Keltogermanen en Christenen. Het lukte christenen om het geloof te introduceren door concessies te doen. Op Halloween mochten alle oude Goden en Godinnen nog eens gevierd worden. Deze dag heeft onder Christelijke invloed vooral een griezel betekenis aangenomen. Men geloofde vroeger is een groot aantal Goden en Godinnen. Deze verschilden ook nog per regio. Vandaar dat er nog meer voorchristelijke feestdagen zijn.   Wie nog meer?   De Azië-mens. Uit het verre oosten komt een heel oude mens. Deze azie-mens heeft een culturele bloeiperiode gehad in China. Azie-mensen vindt men ook in Noord- en Zuidamerika (eskimo's, indianen), Siberië en Finland. Kenmerkend voor het oude China zijn de dynastieën. Een dynastie is een samenlevingsvorm. Deze samenlevingsvorm is grootschalig en goed georganiseerd. Het leiderschap is erfelijk, dus niet democratisch gekozen. Kenmerkend is ook het plaatsen van gebouwen rond een hof. Dynastische organisatie kwam later naar Europa. Voorbeelden zijn de Romeinen, Versaille (Frankrijk) en het Nederlandse koningshuis.   De Afrika-mens. De oudste mens is de Afrika-mens. Vanuit Middenafrika zijn zij miljoenen jaren geleden naar andere gebieden getrokken.   De Neanderthaler. De Europese cultuurgeschiedenis begint met de Homo sapiens neanderthalensis (Neanderthaler). Dat er sprake was van cultuur blijkt uit het feit dat deze mens haar doden begroef en sieraden gebruikte. De Neanderthaler maakte ook muziek. Dat blijkt uit de Neanderthalfluit, het oudste muziekinstrumenten ter wereld. De Neanderthaler is uitgestorven. Het is onduidelijk of wij genetische overeenkomst met haar hebben.    Neandertalfluit: oudste muziekinstrument ter wereld  

DE FRIEZEN

Wie zijn de Friezen? De Friezen vormen een Germaanse stam, zij horen bij de Noordzeegermanen.     Waar? Rond 100 na Chr. werden de Friezen voor het eerst vermeld door de historicus Tacitus. Zij woonden toen in het huidige Friesland en Groningen. Rond 500 na Chr. hadden de Friezen een groot Fries Rijk gebouwd. Dit strekte zich uit van Westvlaanderen tot Denemarken. De hoofdstad van het Friese Rijk was Dorestad. Dorestad lag in het rivierengebied, waar nu Wijk bij Duurstede ligt. Dorestad was een handelsstad. De culturele hoofdplaats van de Friezen was bij de Upstalboom. Dit was een verzamelplek waar vertegenwoordigers van de 7 deelstaten bijeenkwamen om afspraken te maken. De Upstalboom stond bij Aurich (Ost-Friesland). Deze plaats is aangegeven met een monument. De regio 's Westfriesland (Noord-Holland), Oostfriesland (Duitsland), Noordfriesland (Duitsland) en Nyfriesland (Spitsbergen) herinneren aan het Friese Rijk.   Dorestad                          Redbad  Wanneer? Friezen bestaan nog steeds. Zij wonen in Friesland.   Symbolen? Een belangrijk symbool is de Friese vlag.  Deze bestaat uit de kleuren rood, wit en blauw. De vorm van de hartvormige pompeblêdsjes is ontleend aan het blad van de waterlelie. Er staan zeven pompeblêdsjes op de Friese vlag. Zij staan daarmee symbool voor de zeven deelstaatjes van het Friese Rijk. De witte en blauwe banen staan symbool voor de scheidingen tussen water en land (de grote rivieren) in het Friese Rijk. Een ander symbool is het monument op de Rode Klif in zuidwest Friesland. Dit is een steen die herinnert aan de Friese Vrijheid. Het opschrift: Leaver dea als slaef (liever dood dan slaaf). Elk jaar wordt hier de slag bij Warns herdacht.   Rode Klif           Cultuur? Typisch Friese sporten zijn schaatsen, kaatsen en polsstokspringen. Friese lekkernijen zijn ondermeer Fryske dûmkes en Berenburg. Friese dieren zijn Fryske Hinders en de zwartwitte stamboekkoe. Typisch Friese namen zijn Nienke, Tjipke, Hielke en Sietse de Vries. Rijmpje: boter, brood en groene kaas ....  Het refrein van het Frysk Folksliet: Klink dan en daverje fier yn it rûn. Dyn âlde eare: o Fryske grûn!
Geloof? De Friezen geloofden Germaans. Zij zijn relatief laat bekeerd. De Friezen hebben Bonifatius terechtgesteld. Kenmerkend voor christianisering was het vernielen van Germaanse heiligdommen. Overeenkomstig de oudgermaanse rechtspraak kreeg Bonifatius daarom de doodstraf bij Dokkum. Verschillende plaatsnamen verwijzen naar de voorchristelijke tijd. Bijvoorbeeld: Stavoren (de god Stavo), Harlingen (van Haren) en Earnewâlde. Belangrijk in de Friese spiritualiteit was de Godin van de jacht.   Waarom van belang? Friezen hebben zich ondermeer verdedigd tegen Romeinen, Franken, Hollanders, Saksen en Duitsers. Het Nederlandse achtervoegsel -tje is eigenlijk Fries. Bijvoorbeeld manneke (saksisch) en mannetje (Nederlands). Friezen zijn van belang geweest voor de Nederlandse geschiedenis.   DE ANGELEN Wie waren de Angelen? De Angelen waren een Germaanse stam. Er is weinig over hun bekend. Het was waarschijnlijk een spiritueler volk dan de nuchtere Saksen.    Waar? Rond 100 na Chr. woonden de Angelen volgens historicus Tacitus in Noordduitsland. Deze streek heet ook tegenwoordig ook Angeln. Vijftig jaar later bracht de Griekse historicus Ptolomeus de stammen in kaart. Hij gaf de Angelen aan in Middenduitsland, rondom Hamelen. Achter Hamelen liggen de heuvelruggen Ith Hills en Deister. In Middenduitsland vind je dorpen als Swaney, Quickborn en Barningshausen. De Angelse taal heeft ook veel overeenkomsten met Nederlands en Fries.    Wanneer? Rond 500 na Chr. verhuisden de Angelen samen met de Saksen naar Engeland. Volgens de sage ging dat als volgt. In Engeland woonden op dat moment Kelten en Romeinen. Vanuit Bretagne (Frankrijk) kwamen indringers die Groot-Britannië wilden veroveren. Maar de Kelten waren te sterk. Daarom riepen die indringers de hulp in van de Angelen en Saksen. Onder leiding van hun stamhoofden Hengist en Horsa versloegen zij de Kelten. De Angel-Saksen stichten eerst koninkrijken waar tegenwoordig Londen ligt. Namelijk Essex (oostsaksen), Wessex (westsaksen), Sussex (zuidsaksen) en East-Anglia (Oost-Angelen). Later veroverden ze meer land. De Kelten werden teruggedrongen tot uithoeken als Schotland en Wales. De Angel-Saksische taal en cultuur bloeide dus na het jaar 500 op in Engeland. De laatste vermelding van Angelen op het vaste land stamt uit 900 na Chr. Een bekend voorwerp van een Angel-saksische koning is het masker van Sutton Hoo.    Masker Sutton Hoo         Angel of the North: modern symbool   Waarom van belang? Het moderne Engeland begon kolonies in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Vooral de Verenigde Staten zetten de toon van een wereldcultuur. Zij hebben de grootste economische en militaire macht van de wereld. Amerikanen zijn geen Angel-saksen. Oorspronkelijk komen ze echter uit Nederduitsland. Engels is de wereldtaal geworden.        Angels gebied volgens Ptolomeus 150 nC. Angeln in Deutschland .                                                                                      De streek Angeln in Sleeswijk-Holstein    Angelsaksen en Kelten in Engeland 600 nC.
  DE SAKSEN Wie zijn de Saksen? De Saksen waren een Noordgermaanse stam. Zij waren waarschijnlijk nuchter van aard. Zeker is dat zij hard vochten. De naam Saksen komt van het woord Sachs of Ax (vechtbijl). Zij geloofden dat zij de bijl van Donar (Thor) hadden.     Waar? Rond 100 na Chr. waren de Saksen een kleine stam in Noordduitsland. Rond 500 na Chr. werd hun gebied groter. Vlak voor het jaar 1000 nChr. reikte de saksische invloed onder het Ottoonse Rijk tot in Zuid Italie. Saksen woonden ook in Noordnederland, namelijk in Drente. Rond het jaar 1500 kwam de provincie Groningen onder saksische invloed. Groningen hoorde tot dan toe bij de Friezen. Gronings en Drents zijn varianten van Nedersaksisch. In Duitsland zijn drie Saksiche deelstaten: Nedersaksen, Saksen en Saksen-Anhalt. Deze drie werken politiek samen sinds Oostduitsland weer bij het westen hoort. Zij vormen de vrijstaat van landen Saksen.    Wanneer? Saksen bestaan nog steeds. Zij wonen vooral in Nederduitsland. In de vorm van Angel-Saksisch is een deel van hun taal wereldwijd verspreid.   Waarom van belang? Nederlands is een variant van de Saksische taal. Bovendien hebben de Saksische taal en cultuur zich, samen met de Angelse, wereldwijd verspreid. Kortgeleden werd er in de deelstaat Saksen-Anhalt een sterrenobservatorium opgegraven (Goseckring). Het gaat om aardwallen waarop een houten constructie heeft gestaan. De constructie is vergelijkbaar met Stongehenge.  
                                     Saksen 500 nChr                                                 Goseckring Saksen-Anhalt    DE FRANKEN Wie waren de Franken? De Franken waren een zuidgermaanse stam. Zij leefden in het huidige zuid-Duitsland. Daar zijn meerdere naamkundige verwijzingen. bijvoorbeeld: de Frankische Alp, het Frankengebige etc. Tijdens de Grote Volksverhuizing verplaatsten de Franken zich naar het huidige Frankrijk.
Waar? In zuid-Duitsland zijn geen echte Franken te vinden. De lokale bevolking heeft geen typisch frankische cultuur. Er is een lokaal televisiestation en er zijn enkele naamkundige verwijzingen. Ook in Frankrijk zijn geen typische Franken te vinden. De invloed van de Romaanse cultuur is vrij groot geweest. Zo is ook niet de frankische, maar de romaanse taal overgenomen.  Wanneer? Tijdens de Grote Volksverhuizing leverden de Franken belangrijke bijdragen aan schermutselingen. Daarbij vochten ze aan de kant van verschillende andere volkeren. In Frankrijk kwam het volk echt tot bloei. Daarbij is de invloed van romaanse cultuur onmisbaar geweest. Waarom van belang? Frankrijk behoord tot de drie grootste landen van Europa. Het heeft cultureel, economisch en politiek een belangrijke bijdrage geleverd aan de Europese beschaving. Frankrijk was de eerste echte Democratie van Europa (na de bestorming van de Bastille). Veel landen volgden Frankrijk in dit proces.

Bron; http://www.instituut-groenestein.nl/index.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

zo 22 aug 2010, 18:38

Damn, dude!

Naais. 8)
Gebruikersavatar
PakNak
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

zo 22 aug 2010, 18:43

Well thank you 8)
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15924
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 22 aug 2010, 21:57

Den Haag (New Babylon) in de Germaansetijd

Nadat de Romeinen zich uit ons land hadden teruggetrokken werd hun plaats ingenomen door Germaanse stammen. Omdat de Germanen toen nog niet schreven en dus geen boeken en archieven nalieten is er over deze tijd niet zo veel bekend. Het komt er in grote lijnen op neer dat de Haagse regio vermoedelijk eerst binnen de grenzen van een Fries koninkrijk lag totdat dit na strijd werd ingelijfd bij het Frankische koninkrijk. Ambtenaren van dit rijk, de graven van Holland, gelden als de officiële stichters van Den Haag.

bron:Huisartsenpraktijk Anema en De Jong / DE DOC Huisartsen :-?
link en rest:http://www.xs4all.nl/~anemaa/ges/geschi ... e_tijd.htm
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15924
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 22 aug 2010, 22:03

This summer BBC Two, BBC Four and BBC Learning will be joining forces to highlight the effect that the Normans have had on our civilisation.

Gaat wel over de Noormannen maar door de vele overeenkomsten denk dat het toch een goede aanvuling is.

The Norman Season launches Hands On History, a two-year learning campaign offering audiences inspiring opportunities to take the next step from watching programmes to discovering history around them. Hands On History will offer a range of events and activities as part of the Norman Season, including Norman walks.

https://www.bbc.co.uk/tv/features/norman-season/
Gebruikersavatar
PakNak
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

zo 22 aug 2010, 22:50

Bedankt voor die link combi!, zijn idd veel overeenkomsten 8) .Die oudere volkeren hebben me altijd geboeid dus alle aanvullende informatie en links zijn meer dan welkom!
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 19 okt 2010, 17:04

driedubbel.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 19 okt 2010, 17:09

Wauw Abra!!

:o

vette shit! Ik was daar een paar jaar geleden in de buurt, wilde er heen maar het weer gooide dusdanig roet in het spreekwoordelijke eten dat het niet door kon gaan!

Toch maar weer eens een tripje die kant op gaan plannen!
1119 AD
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 19 okt 2010, 17:14

Jah ik heb daar ooit iets over in het WB topic geschreven op Niburu!

Was een tijd geleden in het nieuws, ze willen daar namelijk een weg neerplempen. Maar daar is groot verzet tegen. Sowieso is dat kruispunt daar, bij die steen, een magische plek. Heel wat occulte zaakjes gebeurd daaro.
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 19 okt 2010, 17:31

tweedubbel
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 19 okt 2010, 17:34

lol ik ook niet... zonet nog wel
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 19 okt 2010, 17:38

De Upstalboom stond bij Aurich (Ost-Friesland). Deze plaats is aangegeven met een monument[/quote]
Abrakadaver is dit weeknd zijn roots even gaan bekijken.
Hier de Upstalboom nabij Aurich(auerk)

Afbeelding

Het is echt een bijzondere plek om eens te kijken,je voelt de historie gewoon.

Afbeelding


Afbeelding

Een oude afbeelding van de Upstalboom uit 1790.
Vroeger stond er op de plek dus een boom(of meerdere bomen).Het huidige monument stamt uit 1833 en is een stenen pyramide van zwerfkeien.

Afbeelding

Deze foto laat wellicht een beetje zien hoe het er vroeger ook uitzag.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 19 okt 2010, 17:52

lol ik had ze al aangepast er zat een fout in je code
1119 AD
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 19 okt 2010, 17:59

[quote name="Dromen"]Jah ik heb daar ooit iets over in het WB topic geschreven op Niburu!

Was een tijd geleden in het nieuws, ze willen daar namelijk een weg neerplempen. Maar daar is groot verzet tegen. Sowieso is dat kruispunt daar, bij die steen, een magische plek. Heel wat occulte zaakjes gebeurd daaro.[/quote]

Ze willen inderdaad deze oude plek verkrachten met de aanleg van een snelweg :rambo:
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23142
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 19 okt 2010, 18:14

[quote name="abrakadaver"][quote name="Dromen"]Jah ik heb daar ooit iets over in het WB topic geschreven op Niburu!

Was een tijd geleden in het nieuws, ze willen daar namelijk een weg neerplempen. Maar daar is groot verzet tegen. Sowieso is dat kruispunt daar, bij die steen, een magische plek. Heel wat occulte zaakjes gebeurd daaro.[/quote]

Ze willen inderdaad deze oude plek verkrachten met de aanleg van een snelweg :rambo:[/quote]


Dat zou echt ZIEK zijn!

:-x
1119 AD
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”