Sinterklaas!

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 06 dec 2011, 03:27


Sinterklaas!
Nee, dit topic gaat niet over pakjesavond, of over de jaarlijks terugkerende, kansloze discussie dat Sinterklaas racistisch zou zijn, of over dat Sinterklaas op het werelderfgoedlijst moet of over een van de andere (onzinnige) berichten.
Nee, ik ga het eens hebben over de geschiedenis van Sinterklaas, want dit is namelijk niet zomaar een verhaal. Sterker nog, van alle heiligen heeft St. Nicolaas het meest overgenomen van Wodan! Op enkele heidense sites is er regelmatig aandacht geschonken aan dit feest ter gelegenheid van Wodan (1 en 2).
Sint Nicolaas, rijd over daken en op een schimmel. Ook Wodan rijd op een schimmel en door de lucht (i.p.v. daken). Beide laten hun paard beslaan. De bischopsmantel en de staf van de heilige man herinneren aan de mantel en de speer van Wodan. Beiuden brengen geschenken en treden als genezers op.
Het paard speelt bij het St. Nicolaasfeest een grote rol en de verering van het paard van de Doden- en Inwijdingsgod dus van het dodenpaard is ook op allerlei andere wijzen tot op onze dagen tot uiting gekomen. Er zijn in (noord) Nederland en Duitsland allerlei plaatsen en lokale (feest)gelegenheden met bepaalde details rondom Sinterklaas. 
Hier in de buurt, in de Friese Wouden, is ook nog een bepaald gebruik. Het word zelfs in het boek (Noordeuropese mysteriën en hun sporen tot op heden) van Farwerck aangehaald.
Tegen donker  verschijnen daar uitgedoste jongens, gewoonlijk paarsgewijze. Een daarvan draagt een wit laken en een wit hemd en heeft zijn gezicht met een masker bedekt. Deze heet gewoonlijk Klaas of ook wel Sintrom. De ander is in het zwart, heeft zijn gezicht zwart gemaakt en heet Pieter. Hij draagt een zak en een roede en sleept een rammelende ketting achter zich aan. Zij bellen bij de huizen aan , vragen, of er ook stoute kinderen zijn en strooien pepernoten, waarvoor zij een kleine vergoeding krijgen.  De Pieter is klaarblijkelijk verwant aan de Zwarte Piet, die wij elkders veelvuldig aantreffen. Tot de attributen van deze knecht van St. Nicolaas behoort naast de gard (de levensroede) de zak.
Dat Farwerck oog voor detail heeft, en veel research heeft gedaan blijkt wel uit de details. Sintrom is namelijk echt héél erg lokaal en is min of meer een humoristische naam voor Sinterklaas.  
De gard wordt meestal verklaard als een middel om ondeugende kinderen te straffen of althans om hun angst aan te jagen, een opvoedkundige methode, die tegenwoordig niet veel waardering meer geniet, maar vroeger en in sommige kringen thans nog als een zeer nuttig hulpmiddel werd beschouwd. In oorsprong is de gard in handen van een onderwereldfiguur echter een vorm van levensroede.
Hiermee word vanzelfsprekend de welbekende 'roe' bedoeld.
De zak, die bij Zwarte Piet behoort heeft in de volksgebruiken, de sprookjes, het bijgeloof en in de mythologie verschillende beteknissen gekregen, die alle echter aan één bron ontsproten zijn: de cultische mannenbonden. De meest voor de hand liggende verklaring is, dat wij hier met een voorwerp te doen hebben, waarin de gaven verzameld werden, die de leden der mannenbonden op hun ommetochten verzamelden, oorspronkelijk krachtens hun steelrecht, later als gevolg van hun recht om gaven te eisen en nog later als vrijwillige gaven.
(...)
Zoals hierboven reeds is besproken, waren de cultische mannenbonden nauw verwant met het Walhalse dodenheir, dat in de onderwereld verblijf hield en deze onderwereld was ook de bron van toverij, zoals uit het inwijdingsverhaal van Wodan blijkt, die immers na zijn verblijf in de onderwereld met wijsheid en toverkennis herleefde.  
(...)
De derde beteknis van de zak, resp. de mand, was die van het meevoeren van geroofde kinderen, waaraan dan later de voorstelling gehecht is van het wegvoeren van ondeugende kinderen. Ook dit hield verband met de plichten der oude mannenbonden, die o.a. daaruit bestonden, dat zij knapen, die voor de jongelinswijding in aanmerking kwamen, aan het ouderlijk gezag ontrokken en voorbereidden om de inwijding tot jongeling te ondergaan. Uit een mededeling van Saxo Grammaticus is op te maken, dat er een verhaal in omloop was, hoe 'wolven' kinderen roofden en hieruit mogen wij afleiden, dat dit weerwolven, ulfhedhnar waren, dus leden van de mannenbond.
Aan de kinderrovende mannenbonden herinnert ook de mededeling over de nauw daarmede verbonden Wilde Jacht.
Hier een fantastisch topic over de Wilde Jacht / Wilde Heir. Dan nog even een lekkere eye-opener. De zogenaamde mannenbonden waar het hier om te doen is, is een bond wat later o.a. de Vrijmetselarij is geworden.
St. Nicolaas op 6 december en Santa Claus met Kerstmis waren de brengers van geschenken en in de Oudheid was de Jul-tijd ongetwijfeld de tijd, waarin Wodan geschenken gaf, want dan werd het hoofdfeest van Wodan gevierd. Tot de geschenken die hij gaf, behoorde in de eerste plaats de vruchtbaarheid
Vooral in dit opzicht had hij als opvolgers Ruprecht, Santa Claus, St. Nicolaas en Zwarte Piet, waarbij vooral de eerste en de laatste de kenmerken van een onderwereldfiguur te dragen.
Wat dus niks met racisme heeft te maken. Zoals vast bekend is de kerstboom die wij met kerst in huis hebben nog een symbool voor vruchtbaarheid (van Wodan). Hier nog een topic over de Jultijd.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 06 dec 2011, 04:53

Momenteel zitten we in de 'feest' maand. Dit alles heeft te maken met Sinterklaas, Kerst en oud&nieuw. Eigenlijk heeft dit alles min of meer met Wodan te maken.

Komende weken zal ik nog wat stukjes posten hierover.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15971
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 06 dec 2011, 05:01

Uit De Pharmacratische Inquisitie

Sinterklaas

Afbeelding

Wie kent hem niet...

Tja Sinterklaas, hoe zit dat nu eigenlijk met die Sint?

Ik kan het simpel houden en zeggen dat Sinterklaas een bejaarde Spanjaard is met veel geld. Dat hij van januari tot november brieven leest en speelgoedwinkels afschuimt, en dat hij dan een retourtje Nederland/Belgie koopt om hier mooi weer te komen spelen op kosten van de staat. Ik kan u wijsmaken dat Sinterklaas nooit oud wordt en dat Piet zo zwart ziet omdat hij zich altijd door schoorstenen moet murwen. Uit mijn duim komt veel onzin en ik kunnen liegen dat het gedrukt staat, maar met het dreigende beeld van de zak van zwarte Piet in mijn achterhoofd lieg ik liever niet.

Afbeelding

Herkomst

De eerbiedwaardige Spaanse kindervriend met de rode cape zoals we hem kennen, is eigenlijk een samensmelting van twee figuren: bisschop Nicolaas, en oppergod Wodan.

Wie kent niet Wodan, die met zijn achtbenige paard Sleipnir de lucht doorkliefde, bijgestaan door zijn slaafje Eckhard, twee raven, donder en bliksem en gevolgd door Oel? Voor hem bestond groot ontzag en een heilig geloof zoals dat van onszelf in onze kleuterjaren bestond voor Sint Nicolaas. Aan Wodan moest regelmatig en royaal geofferd worden. In de tijd dat Wodan het hier voor het zeggen had, hadden onze voorouders contact me de goden zoals dt verzorgd werd door de lokale geestelijke, de sjamaan. Per stam trad de sjamaan op en hij was het die het kostbare vuur beheerde. Hij fungeerde als intermediair tussen het gewone volk en de goden. Een van de belangrijkste taken van de sjamaan was om de mensen te leren over leven en dood, over de natuur, de vruchtbaarheid en uiteraard de voortplanting. Zijn lessen waren rituele vieringen met een feestelijk karakter. Bij zijn practicum verkleedde hij zich in dierenhuiden en droeg dan ook meestal een donker masker met hoorntjes. De (verklede) sjamaan tref je in vele culturen aan als Herne of als Pan. In afgelegen gebieden kom je zijn verschijning nog steeds tegen, zoals je hem ook aantreft in 'fossiele' gemeenschappen. Reeds duizenden jaren geleden is zijn beeltenis vereeuwigd in de bekende rotstekeningen in de Franse Dordogne, waar hij nog steeds te bewonderen is in vol dierenhuiden ornaat.

Afbeelding

Hoezeer Bonifatius en Willibrord ook geprobeerd hebben om deze religieuze behoeften langs een ander kanaal te leiden, namelijk dat van het Vaticaan ofwel te kerstenen naar christelijke gebruiken, helemaal slagen deden ze niet. Bonifatius is uiteindelijk door de heidenen bij Dokkum vermoord.

De geestelijkheid die optrad in het spoor van B & W had in al haar slimheid door dat godenverering en heidense rituelen onmogelijk uitgeroeid konden worden. De bestaande feesten werden geannexeerd en van een stevige Christelijke saus voorzien. Bij het jaarlijkse midwinterritueel vieren we nu de geboorte van Jezus, compleet met heidense kerstboom. En de viering van de opstanding hebben ze over het lentefeest heen gelegd. Met eieren. Zo zijn onze verre voorouders ook 'beroofd' van Wodan, Oel, zijn zoon en van Herne, de gehoornde. Op hun feesten worden hun plaatsen nu ingenomen door Nicolaas en Pieter.

Wie is dan deze Nicolaas, die Wodans plaats zomaar heeft ingenomen? Laten we ons verdiepen in de historie en zien wat dat oplevert. Ergens op een plekje van de wereld, hoogstwaarschijnlijk in het Oost-Romeinse rijk is in de tweede helft van de derde eeuw (tussen het jaar 250 en 270) een jongetje geboren, uit zeer rijke ouders, dat getooid werd met de welluidende naam Nicolaas. Vanaf zijn geboorte is deze mens omgeven met wonderen, ja is daar zelfs veroorzaker van. We laten de volgende wonderlijke gebeurtenissen passeren:

Om te beginnen weigerde Nicolaas de borst van zijn moeder op de vastgestelde vastendagen. Ook schijnt hij, als pasgeborene, bij zijn eerste bad rechtop te zijn gaan staan, naar men zegt alsof hij God wilde danken. Op 19- jarige leeftijd werd Nicolaas tot priester gewijd. Hij zou, zoals het een goed en geestelijk Christen betaamt, toen een pelgrimstocht naar Jeruzalem maken. Deze reis vond, voor die tijd gebruikelijk, plaats per schip. Tijdens deze reis kreeg hij in een droom een visioen dat deze reis zou worden getroffen door een zeer hevig noodweer, maar dat allen behouden zouden blijven. En inderdaad, er stak een hevige storm op. Een van de matrozen klom in de mast om de stagen vast te maken. Hij viel uit de mast, en viel te pletter op het dek. Tijdens het noodweer was er uiteraard geen tijd om zich over de doden te bekommeren, want het was hard werken op zo'n boot en zeker tijdens noodweer. Toen de storm was gaan liggen en ieder de gelegenheid had om zich te bezinnen werd er gedankt voor het behoud van het schip. Er werd getreurd over de slechts een enkele dode. Echter, op het gebed van Pater Nicolaas stond de matroos op alsof er niets gebeurd was...

Ook heeft Nicolaas een reputatie als weldoener. Toen eens een tot bittere armoede vervallen edelman zijn drie dochters niet uit kon huwelijken omdat er geen bruidsschat aanwezig was, verscheen Nicolaas in beeld en heeft drie opvolgende dagen gouden munten bij de edelman naar binnen gegooid, welke terecht kwamen in de schoenen van zijn dochters zodat deze met een 'rijkelijke' bruidsschat in het huwelijk konden treden. Ook is er nog de legende over een herbergier die zo arm was dat hij zijn gasten geen vlees meer voor kon schotelen en zijn drie zonen niet meer te eten kon geven. Om te voorkomen dat de kinderen de hongerdood zouden sterven heeft de vader zijn zoontjes vermoord, toen Nicolaas hiervan hoorde heeft hij de kinderen weer tot leven gewekt en de vader financieele ondersteuning gegeven.

Toch was Nicolaas verre van een halfzachte knaap hoor. Hij kastijde soms heidenen net zolang tot ze bereidt waren het christelijke geloof te aanvaarden.

Afbeelding

Pater Nicolaas werd tot bisschop gewijd, met als zetel Myra, gelegen in het huidige Turkije. Als bisschop maakte hij de concilie van Nicea mee, een belangrijke kerkvergadering. De daar aanwezige zeer eerwaarde concilliegangers werden geconfronteerd met ene Arius die daar opvattingen ventileerde die niet strookten met de ideologie van Nicolaas. Waar de eerbiedwaardige heren geduldig luisterden naar Arius, en hem netjes uit lieten praten, maakte zich van Nicolaas zo'n opwinding meester dat hij Arius ter plekke K.O. sloeg. Zoveel door heilige woede gevoed temperament werd door zijn college niet gewaardeerd en Nicolaas werd op staande voet afgezet als bisschop en belandde in de gevangenis, waar de de bewakers hem iedere dag op hun ronden zagen zitten, in vol bisschopsornaat (beetje rebelletje ofzo!).

U begrijpt het misschien al: op het concilie werd de leer van Arius afgewezen, werd vervolgens Nicolaas in ere hersteld en herkreeg hij zijn functie als bisschop. Hij overleed op 6 december 342 en werd door de kerk heilig verklaard. Nicolaas werd Sint (Saint) Nicolaas en zijn sterfdag werd voor de kerk een feestdag. De echte Sint Nicolaas komt dus niet uit Spanje, maar uit Turkije, Sint Nicolaas is wellicht nooit in Spanje geweest. Maar kruisvaarders brachten in de Middeleeuwen zijn gebeente in veiligheid in Bari (Italie), en bouwden daar een Sint Nicolaaskathedraal bovenop, die er trouwens nog altijd staat. Bari was in die tijd in Spaanse handen, vandaar het uit Spanje komen verhaal...

Afbeelding

Zwarte Piet: knecht, moor of slaaf?

Waar, waarom en wanneer Zwarte Piet precies in beeld gekomen is, hangt een behoorlijke mistlaag. De zwarte raven die rond Wodans hoofd pleegden te fladderen, zouden een verklaring zijn. In Duitse volksoverleveringen zou Wodan er zelfs een knecht op na gehouden hebben, dat zou een tweede verklaring kunnen zijn. Maar de meest plausibele theorie is die van Pieter, een Ethiopisch weeskind dat door Sint Nicolaas werd gekocht op een slavenmarkt, Nicolaas liet het kind vrij, maar Pieter was de man zo dankbaar dat hij in dienst bleef bij de bisschop. Ook is het mogelijk dat de verschijning van Piet stamt uit de 16e eeuw, want zijn kleding is de kleding van een page uit die tijd. Het was toendertijd bij de Europese elite de mode om een zwarte page in dienst te hebben. Dus ook dat kan maar zeker weten doen we het niet.

Ik wens jullie allen een fijn Sint Nicolaasfeest, want wat ook het ware verhaal is, voor mij is en blijft het een 'heerlijk' feest wat het kind in de mens wakker maakt en christen of heiden... voor mij kan het allemaal door een deur.

http://home.kpn.nl/m.vervest/december%2 ... klaas.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23221
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 06 dec 2011, 05:45

Mooi stukje Dromen!! Ik kom hier ook nog zeker even op terug! Maar nu eerst zelf even een stukje tikken...
1119 AD
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15971
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 06 dec 2011, 07:04

Waar, waarom en wanneer Zwarte Piet precies in beeld gekomen is, hangt een behoorlijke mistlaag. De zwarte raven die rond Wodans hoofd pleegden te fladderen, zouden een verklaring zijn. In Duitse volksoverleveringen zou Wodan er zelfs een knecht op na gehouden hebben, dat zou een tweede verklaring kunnen zijn. Maar de meest plausibele theorie is die van Pieter, een Ethiopisch weeskind dat door Sint Nicolaas werd gekocht op een slavenmarkt, Nicolaas liet het kind vrij, maar Pieter was de man zo dankbaar dat hij in dienst bleef bij de bisschop. Ook is het mogelijk dat de verschijning van Piet stamt uit de 16e eeuw, want zijn kleding is de kleding van een page uit die tijd. Het was toendertijd bij de Europese elite de mode om een zwarte page in dienst te hebben. Dus ook dat kan maar zeker weten doen we het niet.
Ook in de shout werd er al aandacht aan besteed "hoe leg je je kind uit als je een donker kleurtje hebt wie zwarte piet is" hoe je het ook bekijkt hij is toch de knecht en minder dan sinterklaas die dan weer blank is.

Maar goed waar komt zwarte piet vandaan.

Zoals te lezen is zijn sinterklaas en! St maarten en nog een heilige die op zijn paard rijd waarvan ik de naam kwijt ben, van Wodan afgeleid.
Die door de lucht rijd en (ook) een god van de donder is.
In vroegere tijden werd dit natuurverschijnsel De Wilde Jacht (ook wel Wilde Heir of Heer genoemd) en is door de bevolking in de Noord-Europese landen uitgebeeld in de ommegang.
En waarom is zwarte piet nu zwart en niet rood, paars, blank, geel of groen? nu heel simpel "Het Wilde Heir is een schaar overledenen en de rondtrekkenden hebben zwart gemaakte gezichten, een der middelen om voor doden gehouden te worden".

Er staat gewoon zoveel over gewoon heel simpel opgeschreven in de oude geschiedenisboeken en dat hele gezeik in de kranten word mijns inziens alleen maar weer gebruikt om de mensen nog meer tegen elkaar op te zetten, het favoriete spelletje in deze tijd.
Wat overigens niet wil zeggen dat er geen echte racisme is.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1867
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

di 06 dec 2011, 08:21

Even in het kort, ik dacht dat st. nicolaas gewoon een kerel was die anoniem zooi gaf aan arme lui.
En dat vieren is allemaal leuk en aardig, maar ga niet je kinderen allemaal zooi wijsmaken.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 06 dec 2011, 19:20

[quote=""Vrillon" post=47959"]Even in het kort, ik dacht dat st. nicolaas gewoon een kerel was die anoniem zooi gaf aan arme lui.
En dat vieren is allemaal leuk en aardig, maar ga niet je kinderen allemaal zooi wijsmaken.[/quote]

Hangt er vanaf op welke manier je het ze 'wijs' maakt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1867
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

di 06 dec 2011, 21:06

@dromen, uiteraard bedoel ik daarmee dat je ze niet wijs moet maken dat er een kerel is die over de daken rent en je cadeautjes geeft terwijl je zelf die cadeautjes in die schoen legt.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

wo 07 dec 2011, 00:55

Ik vind dat iedereen lekker zelf moet weten wat ie zijn kinderen leert...
Die kinderen worden later vanzelf bewust dat het allemaal net ff wat anders zit:whistle:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Vortex
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 12 dec 2011, 00:24

Hoe brengen Sinterklaas en de Zwarte Pieten de pakjes binnen? Door de schoorsteen te beklimmen.

Uit 'Tussen Hamer en Staf' van Koenraad Logghe;
Gelijkaardig zijn de drie ruiten op een huisgevel, of drie zonnen op een schoorsteen. De schoorsteen is in feite een synoniem voor de levensboom (Zie hoofdstuk boomsymboliek) waarlangs de drie Zonnen opstijgen en afdwalen. Daarlangs komt Sinterklaas trouwens met zijn zwate pieten. Het is de band met de hemel, met de Goden. Het is het middel waarlangs de drie Zonnen opstijgen en afdalen.
Op oude schoorstenen komen nog wel eens drie cirkels voor, wat dus staat voor de drie Zonnen. De betekenis van drie zonnen staat voor de drie standen van de zon, uitgebreid besproken;
index.php?option=com_k2&view=item&Itemid=0&id=1301
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15971
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 23 dec 2011, 19:11

ddww: Surinaams parlement wil Sinterklaas afschaffen «linQ» :D


Surinaams parlement wil Sinterklaas afschaffen
Laatste update: 23 december 2011 09:49
http://www.nu.nl/buitenland/2700678/sur ... affen.html


AMSTERDAM – Het Surinaamse parlement vindt het sinterklaasfeest racistisch en wil het daarom afschaffen.

Oud-president Ronald Venetiaan heeft de kwestie aangekaart in De Nationale Assemblee, het parlement. Hij begrijpt niet dat Sinterklaas in Suriname wordt gevierd ''omdat dit een provocatie naar het zwarte deel van de Surinaamse bevolking'' is.

De regerende Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse steunt het voorstel van Venetiaan. Jenny Simons, NDP-kopstuk en voorzitter van De Nationale Assemblee, zei dat Sinterklaas in elk geval niet meer op scholen moet worden gevierd. ''Wat mensen in hun huizen doen, daar hebben wij geen invloed op'', aldus Simons.

Sinterklaas was in Suriname al in de jaren tachtig afgeschaft, maar de afgelopen jaren won het feest weer aan populariteit.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

wo 05 dec 2012, 14:45

*bump*
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

wo 05 dec 2012, 15:09

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15971
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 05 dec 2012, 15:11

Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

wo 05 dec 2012, 15:14

Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”