de Ark des Verbonds

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23839
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Wed 04 May 2011, 01:45

Waar is toch die dekselse ark? Ik zoek hem al zo lang! Zojuist vertelde ik het nog een GKS in de shoutbox... De Ark des verbonds... Ik ben al zo lang net als vele anderen op zoek naar deze Ark, maar tot op de dag van vandaag onsuccesvol. Maar omdat GKS me vroeg wat die Ark des Verbonds dan wel niet was, dacht ik bij mezelf: "Laat ik daar dan eens een mooi artikel over schrijven voor op QFF..." Zo gedacht zo gedaan want ik ben nu druk doende met het typen van het artikel...


Eens even kijken wat de voor algemeen waar aangenomen tekst op Wikipedia er over te vertellen heeft... Leest U even mee?

De Ark van het Verbond, ook wel Ark des Verbonds, was het centrale, allerheiligste voorwerp in het jodendom. Het was een draagbare kist, waarin de twee stenen tafelen met daarop de Tien geboden bewaard werden. De Ark werd gemaakt tijdens de exodus, bij de Sinaïberg. Hij stond in het Heilige der Heiligen, de binnenste ruimte van de tabernakel, en later in dezelfde ruimte in de tempel te Jeruzalem.

Het Bijbelboek Exodus (hoofdstuk 25:10), waarin precies beschreven staat hoe de Ark moest worden gemaakt, geeft ook het doel van de Ark: God zou vanaf het verzoendeksel van de Ark met Mozes spreken over alles wat het volk moest worden medegedeeld en tevens moest de Ark, als bewaarplaats van de Goddelijke Wet, gebruikt worden om tijdens het jaarlijkse zoenoffer symbolisch de zonden te bedekken van het hele volk Israël. Naast de Wet bevonden zich ook nog een kruik met manna en de bloeiende staf van Aäron in de Ark.

De kist zelf was gemaakt van acaciahout en van binnen en van buiten overtrokken met een laag bladgoud. Het verzoendeksel van de Ark was van massief goud vervaardigd. Aan weerszijden van het deksel waren twee uit massief goud opgetrokken cherubs, die één geheel vormden met het deksel. Deze cherubs hadden hun vleugels naar boven uitgespreid, als een beschutting boven het deksel, en stonden met de gezichten naar elkaar toe, de ogen gericht op het deksel. Overigens is uit de beschrijving in de Bijbel niet op te maken hoe dit er precies uitzag: een bas-reliëf of twee cherubs in de vorm van beelden die uit het deksel staken. Het is eveneens mogelijk dat de beelden aan de zijkant van het deksel stonden of er in het midden van stonden. Op afbeeldingen zijn dan ook veel variëteiten te zien.

Aan beide zijden van de Ark waren gouden ringen geplaatst waardoor twee draagstokken gestoken waren. Deze draagstokken mochten nooit verwijderd worden, ook niet toen de Ark later zijn vaste plaats in de Tempel kreeg.

Boven het verzoendeksel van de Ark was de Sjechina, de tegenwoordigheid van God, zichtbaar tussen de cherubs. Gewoonlijk wordt de sjechina beschreven als een vuurgloed of lichtverschijnsel.

Eenmaal per jaar bracht de hogepriester het zoenoffer voor het gehele volk door bloed van een onschuldig lam op het deksel te sprenkelen, dat daarom het verzoendeksel heette. Hiermee was symbolisch aangegeven dat de Goddelijke Wet, in de Ark vertegenwoordigd als de Tien geboden, niet meer door God, in de sjechina, 'gezien' werd omdat het bloed het deksel bedekte. Hierom draaide de hele eredienst van Israël.

In de boeken Jozua, Richteren en I Samuel wordt beschreven dat de tabernakel in verschillende plaatsen een tijd werd opgesteld. De bekendste plaatsen waren Silo en Sichem. Koning David was degene die de Ark ten slotte naar Jeruzalem bracht toen hij dit de hoofdstad van zijn rijk maakte.

In het boek I Samuël wordt beschreven dat de Filistijnen eens de Ark hebben buitgemaakt. Ze stelden hem op in de tempel van hun god Dagon ten teken van de overwinning van deze god over Jahweh. Toen het afgodsbeeld van Dagon steeds weer omviel, en zo als het ware boog voor de Ark, en ook allerlei rampen het Filistijnse land troffen, stuurden de Filistijnen de Ark in arren moede maar weer terug naar de Israëlieten.

In het boek II Samuel hoofdstuk 6 is beschreven dat David danste voor de Ark, toen die naar Jeruzalem werd overgebracht. De christelijke traditie ziet in de tekst van het evangelie waar Johannes de Doper bij nadering van Maria (net enkele maanden zwanger van Jezus) 'opspringt' in de schoot van Elisabeth terwijl zij nog zwanger van hem was, een parallel met David die voor de Ark, met de aanwezigheid van Jahweh, danst.

Davids zoon Salomo liet met behulp van onder meer Fenicische vaklieden een vast tempelgebouw oprichten waar de Ark zijn definitieve plaats kreeg. Toen dit ten slotte gereed was was het volgens de Bijbelse beschrijving een van de schitterendste gebouwen van het Midden-Oosten. Van heinde en verre kwamen mensen Jeruzalem en de Tempel van Salomo bewonderen, zoals de Koningin van Sheba. Na de dood van Salomo werd het rijk gesplitst en in een noordelijk tienstammenrijk (Israël) en een zuidelijk tweestammenrijk (Juda). In Israël werd een 'alternatieve' tempel opgezet ter vervanging van de dienst in Jeruzalem. Nog maar sporadisch wordt er melding gemaakt van de Ark. Nadat in 586 v.Chr. de eerste tempel verwoest was door de Babyloniërs verdween de Ark helemaal uit de historie. In de latere tweede tempel, die van 515 v.Chr. tot 70 n.Chr. dienst deed, heeft nooit meer een Ark gestaan.

Ook voor het christendom is de Ark belangrijk, omdat volgens de orthodoxe theologie, de hele offerdienst een voorafschaduwing is van het zoenoffer van Jezus als volmaakt offerlam, die de zonden van de gehele mensheid moest afdekken, onzichtbaar maken, voor de ogen van God. Tevens is Jezus de volmaakte Hogepriester die dit offer voor het aangezicht van God en de ogen van de gehele wereld heeft gebracht. Iedereen die dit gelooft is volgens deze overtuiging gered van de eis van de (goddelijke) wet, namelijk de straf voor de zonde die hij/zij begaan heeft in dit leven.

Volgens de meest gangbare theorie is de Ark vernietigd bij de verwoesting van de eerste tempel. Anderen menen dat kort van tevoren de Ark in een geheime ruimte onder de tempelberg of ergens in de buurt verborgen werd door de priesters. Een bijbeltekst (2 Makkabeeën 2:4-6) suggereert dat de Ark in een grot in de berg Nebo is gelegd, samen met het reukofferaltaar en de tabernakel, door een groep mannen aangevoerd door Jeremia. Deze bergplaats zou echter zelfs door deze groep niet meer teruggevonden kunnen worden. Volgens 2 Makkabeeën 2:8 zal die plek ook niet gevonden worden tot God zijn volk weer samenbrengt en zich er weer over ontfermt. Weer anderen beweren dat de Ark terechtgekomen is in Ethiopië. Maar blijkbaar was de Ark al verdwenen voordat de Babyloniërs de tempel plunderden. De Ark, hoewel verreweg het belangrijkste voorwerp, wordt namelijk niet genoemd in de lijst van buitgemaakte tempelstukken. Bovendien stelde de profeet Jeremia dat er een tijd zou komen, dat men niet meer aan de Ark zou denken, en hij niet weer gemaakt zou worden (Jer 3:16), hetgeen ook duidt op een waarschijnlijke vernietiging ten tijde van Jeremia.

Echter, verschillende joodse en ook enkele christelijke groeperingen willen de tempel weer opbouwen, de Ark opsporen en in deze nieuwe tempel plaatsen om de offerdienst weer in te stellen.

Er zijn verschillende personen die beweren dat ze de Ark weer gevonden hebben. De bekendste is de inmiddels overleden Amerikaan Ron Wyatt. Op vragen van critici waarom hij dan geen bewijzen gaf van zijn ontdekking antwoordde Wyatt dat "God mij daarvoor geen toestemming geeft omdat de tijd daarvoor nog niet aangebroken is".

De Heilige Graal, volgens de gangbare mening de door Christus gebruikte beker bij het Laatste Avondmaal, is echter volgens enkele schrijvers een andere benaming voor de Ark, zie hiervoor de verhalen van Parsival.

Een bekende, maar niet op waarheidsgetrouwe feiten gebaseerde, film over de Ark is de Indiana Jones-film Raiders of the Lost Ark van Steven Spielberg.

In zijn boek " The Sign and The Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant ", tracht de Engelse schrijver-journalist Graham Hancock feiten en fictie van elkaar te scheiden.

Tja maar even serieus, waar is die Ark nu echt gebleven? Ik bedoel een boel informatie over de Ark op Wikipedia, maar ik mis toch enige aanknopingspunten die me meer vertellen over de verblijfplaats van de Ark. Dat word verder speuren dus... Er bestaan aanwijzingen dat wij :-)  (U weet wel die echte Tempeliers) er mee vandoor gegaan zouden zijn... Maar of we dat nu héél serieus moeten gaan nemen...

Wat is er nu ECHT met die Ark gebeurt? Wellicht vinden we hier een bevredigend antwoord? Ik persoonlijk niet en zoek daarom stug door naar sporen en aanwijzingen die me wat meer duidelijkheid over de Ark des Verbonds kunnen bieden...

Hieronder een aantal zéér interessante video's over de Ark... Kijkt U even mee?Al met al een boel interessante informatie en geschiedenis, maar wat is feit en wat is fabel? Hieronder in de comments gaat het verder en is er plek voor discussie en het bespreken van de bovenstaande materie, Verder wil ik iedereen vragen van de comments een vergaarbak aan informatie te maken over de Ark des Verbonds...1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23839
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sat 07 May 2011, 04:02

To answer this question we must attempt to peer back through the historical mists to try and determine whether anyone – let alone the Templars – could have found the Ark. The first issue, however, is whether the Ark could have been sufficiently well hidden so as to avoid being destroyed or plundered during the final sack of the temple by Titus in AD 70. The Bible provides us with a clue to the answer. The last time that the Bible mentions the Ark is in 2 Chronicles 35:3 when King Josiah ordered that it should be returned to the temple.

“Put the Holy Ark in the house which Solomon the son of David king of Israel did build; it shall not be a burden upon your shoulders.”

We can date this event to around 623 BC and a number of conclusions can reasonably be drawn from this record.

1. The temple priests had moved the Ark to safe keeping during the preceding turbulent times and the Holy Ark was returned to the temple because there is no reference to the fact that it was not, and that would have been an important event.

2. Those in authority, including King Josiah, were well aware that the Ark had been safely hidden until the time that he ordered it to be returned to the temple. The fairly off-hand manner in which this event is dealt with indicates that it was not unusual to hide the Holy Ark during periods of crisis.

3. Whatever and wherever the hiding place was, it had successfully protected the Ark between 950 BC when Solomon built the first temple and 623 BC when King Josiah gave his direction to the temple priests. The effectiveness of the hiding place is demonstrated by the knowledge that it remained a secret on at least four occasions when Jerusalem was over-run during those 327 years.

Having shown that the Ark could have remained hidden during the periods of Roman and later Muslim occupation leads to the next question of why would the Templars search for the Ark? The Knights Templar were conceived in the French city of Troyes – pronounced trois meaning three – which was the capital city of Champagne. At the same time that the Templars were being considered, the man who would become Saint Bernard during his own lifetime was beginning his monastic career with the Cistercians. The Cistercian monks were – at that time – heavily involved in deciphering Hebrew texts. The link between the two strands was Hughes, Count of Champagne. Hughes began his adulthood as a monk before taking on the mantle of Count. He first visited Jerusalem as a pilgrim in 1104 and only a few years later nine of his vassals returned to found the Knights Templar quartered in the Al Aqsa mosque on Temple Mount. Stories abound that the Templars spent the first 10 years or so of their existence digging under Temple Mount. Captain Wilson, Lieutenant Warren and a team of Royal Engineer found strong support for these rumours. In 1867, they re-excavated the area and uncovered tunnels extending vertically, from the Al Aqsa mosque, for some 25 metres before fanning out under the Dome of the Rock which is generally thought to be the site of King Solomon’s temple. Crusader artefacts found in these tunnels attest to Templar involvement.

Bron: http://blog.templarhistory.com/2010/03/ ... -covenant/
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Sat 07 May 2011, 17:23

Wellicht is de Ark des Verbonds een metafoor; iets wat psychisch bedoeld is...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
User avatar
Geel kristal ster
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Posts: 142
Joined: Mon 25 Oct 2010, 02:04

Mon 09 May 2011, 19:32

Was wel een hele opgave dat helemaal aandachtig te lezen !

Ark des verbonds, het voorwerp op zich kan wel bestaan en even denkend aan mister archeoloog indiana jones ?

Het lichten van deze deksel van deze ark is schadelijk en wellicht verboden voor de onvoorbereide mensen want als dromen verwijst naar een metafoor is het theoretische, praktische gezamenlijk al een metafoor op zich, denk ik ?

Anyway, dikke artikel, goed gedaan, bapho !
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23839
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Wed 01 Jun 2011, 04:09

Are The Holy Grail And Ark Of The Covenant Hidden On Baltic Sea Island?

COPENHAGEN (Reuters) - The Holy Grail and the Ark of the Covenant may have been hidden by a secretive religious order of crusaders, the Knights Templar, on the Baltic Sea island of Bornholm some 830 years ago, according to a new book.

The whereabouts of the grail and the ark -- legendary religious relics of immeasurable value to Christian and Jewish believers -- have intrigued historians and archaeologists for centuries and films about quests to locate them, notably the ''Indiana Jones'' series, have thrilled movie audiences worldwide.

No one knows exactly what the relics actually are but the ark is believed a box-type container that held the stone tablets inscribed with the 10 commandments which Moses received from God on Mount Sinai.

Legends differ about the Holy Grail but it is most widely thought to be the chalice which Jesus and his apostles drank from at last supper before he was crucified.

Some scholars speculate that treasures amassed by the Knights Templar ended up in Rosslyn chapel in Scotland. Others have hinted at locations in Ethiopia, Spain and Canada.

In a 194-page book ``The Templars' Secret Island,'' Denmark's Erling Haagensen and Henry Lincoln of Britain say medieval round churches were built at sites on Bornholm based on the sacred geometry used by the Knights Templar elsewhere in Europe, most famously at Rennes-le-Chateau in southern France.

The book, studded with graphs, plots the churches' geometric layout with mathematical precision and the authors suggest the design may be a map to hidden treasures.

The Danish archbishop Eskil visited Knights Templar Grand Master Bertrand de Blanchefort in France in 1162, nine years after the death of his predecessor Bernard of Clairvaux.

The historically recorded purpose of Eskil's visit -- coming at a time when the Knights Templar may have feared becoming vulnerable because of the influential Bernard's demise -- was to prepare a crusade against pagans inhabiting the Baltic Sea's northeastern coast in what is today Estonia and Latvia.

The book suggests that Knights Templar who joined the Baltic crusade built Bornholm's churches and may have taken the opportunity to stash some treasures there.

``The need for a secure hiding place would have been paramount...It would make sense to conceal whatever may have been the Order's treasures in more than one place.

``Better still to provide a hiding place which was remote and had no apparent connection with the Order. Bertrand's involvement in the planning for the Baltic Mission would have offered him the perfect opportunity. Bornholm...now becomes a trump card,'' says the book.

``It was small and easily controlled and protected. Above all, it was remote, unknown, unlikely to be disturbed, not big enough or rich enough to attract an errant warrior intent on carving out a kingdom,'' it continues.

Unique Churches Lasting Heritage

The European Templar Heritage Research Network (ETHRN), a non-profit making association of scholars not affiliated to any religious or political group, says it has been historically documented that the order of the Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon -- the full name of the Knights Templar -- was founded by aristocrats from the French region of Burgundy early in the 12th century.

The order's classic round churches founded on octagonal geometry, supposedly based on the design of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, are a lasting heritage of the Knights Templar era, the ETHRN says.

Historical records and 20th century archaeological digs indicate that a group of Knights Templar were searching for something under Jerusalem's Temple Mount between 1118 and 1127.

Haagensen and Lincoln say that on returning to France in 1127 the crusaders reported to Bernard of Clairvaux that their ''mission'' had been accomplished.

A carving on a pillar at the cathedral in Chartres, France, suggests the mission had been to find the Ark of the Covenant.

Legends say Mary Magdalen, to this day the village saint of Rennes-le-Chateau, and Joseph of Arimathea, who according to the Bible buried Jesus, took the Holy Grail to France.

Evidence of the belief in this tale is found in historical records about the Nazis searching for the Holy Grail at Rennes-le-Chateau during World War Two.

Backing up the theory that Knights Templar treasures may have been hidden on Bornholm, the book says ancestors of the noblemen who founded the order lived on this rocky 587 square km (226.7 square miles) island, now part of Denmark and home to some 45,000 people.

Burgundians Came From Bornholm

The authors point to a find of nearly 3,000 tiny, intricately carved golden figures unearthed in a 1985-86 excavation of a Bornholm field as lending credibility to their claim of a Bornholm connection.

The golden figures have been dated to AD 400-600 when the Merovingians -- a clan of Frankish kings who claimed to be, like Jesus, of the house and lineage of the Bible's King David -- were at the height of their power. Descendants of the Merovingians later settled in Burgundy.

The book also quotes a AD 417 work by Spanish historian Orosius, which says the Burgundians came from Bornholm.

The Knights Templar viewed the Holy Grail and the Ark of the Covenant as their rightful possessions because of their bloodline to the House of David, scholars say.

The equilateral six-sided shape which forms the star of David is part of the geometric design formed by Bornholm's medieval churches, the book by Haagensen and Lincoln shows.

``It is undeniable that those who planned and built the churches of Bornholm knew exactly what they were doing and why they did it,'' the authors say, adding the design ``indicated a sure hiding place.''

An excavation in 1995 to install heating ducts under the floor of Oesterlars church, the biggest of Bornholm's round churches, found ``unusual and unexpected stone features...which might be explained by the presence of an undiscovered crypt,'' the book says, quoting the official renovation report.

Olsker, another church in the geometric pattern, also features a ``curious indication of a possible underground structure beneath a staircase,'' the authors say.

``Neither of these subterranean anomalies has, thus far, been investigated.''

Bron: http://www.rense.com/general6/baltic.htm
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23839
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sun 24 Jul 2011, 23:26

Hier schijnt nogal wat om te doen te zijn op ATS...

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread731913/pg1

Zucht... :pinch:
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
blackbox
Administrator
Administrator
Posts: 6327
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:09

Sun 24 Jul 2011, 23:33

[quote=""baphomet" post=37910"]Hier schijnt nogal wat om te doen te zijn op ATS...

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread731913/pg1

Zucht... :pinch:[/quote]

Ze schijnen behoorlijk actief mee te kijk hier. Op de laatste pages worden eral een paar waQQer...:P
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Sun 24 Jul 2011, 23:37

[quote=""baphomet" post=37910"]Hier schijnt nogal wat om te doen te zijn op ATS...

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread731913/pg1

Zucht... :pinch:[/quote]
Geez, you would think the REAL Illuminati Order would be able to buy the .com and not have to use a .info website.

Might just as well have posted that itanimulli.com is secretly owned by the NSA.
Just my 2 cents.

Nice find OP... Quo Fata Ferunt .. Whither the Fates Carry [Us]

well.. onward through the fog.. it seems that this cell of the illuminati is Carribean based, well armed, and has a cool initiation room... Carpe Diem..
Onder de winnaars verloten we toch een driewieler ? oohhh nee geen drie = piramide driehoek, een fietsje met zij wieltjes dus

:wodan:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
User avatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 970
Joined: Tue 24 Aug 2010, 21:53

Sun 24 Jul 2011, 23:39

[quote=""blackbox" post=37914"][quote=""baphomet" post=37910"]Hier schijnt nogal wat om te doen te zijn op ATS...

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread731913/pg1

Zucht... :pinch:[/quote]

Ze schijnen behoorlijk actief mee te kijk hier. Op de laatste pages worden eral een paar waQQer...:P[/quote]

www.quofataferunt.com it's not what you think it is...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Sun 24 Jul 2011, 23:43

Voor de sukkels die nog steeds menen dat wij iets te maken hebben met die achterlijke stumper uit Oslo:
index.php?option=com_k2&view=item&id=11 ... s-pcctscom

PCCTS / QFF HEEFT HIER NIKS MEE TE MAKEN!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Sun 24 Jul 2011, 23:45

Y
OUR SPECIAL CARD CODE:

id="form1" name="form1" method="post" action="">

nput type="text" name="card_code" id="card_code" />
id="form2" name="form2" method="post" action="">

nput type="submit" name="sign_in" id="sign_in" value="Submit" />


trong>This will only work with a special member card!!!There is no Target Code for the Log in , its a fake.
Eentje die waqqer is :silly:
"PCCTS.png" alt="Pauperes Commilitones Christi Templique Solomonici - Est. MCXIX " width="666" height="666" border="0" usemap="#Map" longdesc="http://www.pccts.com" />

I am sorry the dimension of the height and width of the logo are just funny!!

someone is messing with us!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 4292
Joined: Fri 12 Nov 2010, 22:26

Sun 24 Jul 2011, 23:46

This is utterly useless Dromen.

If you lack the 3 brain cells to understand immediately that this site NOR the pccts site has anything to do with what happened in Norway, you NEVER will.

Don't ruin this thread any further please.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23839
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sun 24 Jul 2011, 23:58

Ze snappen het gewoon niet... die domme Yanks!

Ze denken oeh illuminati.... tempeliers...

Beseffen zich vervolgens dat het toch niets met die debiele Noor te maken heeft en vragen zich vervolgens niet af waarom we op dezelfde website een plattegrond hebben van de USA waarop we dreigen met een nucleair aanvalsplan...

Ik zou me dan hier melden en registreren en de vraag gewoon stellen... Ze lezen immers mee...

Ze zijn namelijk et dom om te beseffen dat die plattegrond gewoon ooit is gemaakt om juist conspiracy denkers aan te tonen niet zo maar alles te geloven...

Anyways...

ROFL!

Wat een gedoe man!

Zonde van mijn tijd en energie... Daarnaast geeft het wat stress, kost ook weer nog meer energie en ja dan heb ik geen tijd meer en met name energie om nog nieuwe artikelen te tikken...
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 970
Joined: Tue 24 Aug 2010, 21:53

Mon 25 Jul 2011, 00:21

[quote=""baphomet" post=37925"]Ze snappen het gewoon niet... die domme Yanks!

Ze denken oeh illuminati.... tempeliers...

Beseffen zich vervolgens dat het toch niets met die debiele Noor te maken heeft en vragen zich vervolgens niet af waarom we op dezelfde website een plattegrond hebben van de USA waarop we dreigen met een nucleair aanvalsplan...

Ik zou me dan hier melden en registreren en de vraag gewoon stellen... Ze lezen immers mee...

Ze zijn namelijk et dom om te beseffen dat die plattegrond gewoon ooit is gemaakt om juist conspiracy denkers aan te tonen niet zo maar alles te geloven...

Anyways...

ROFL!

Wat een gedoe man!

Zonde van mijn tijd en energie... Daarnaast geeft het wat stress, kost ook weer nog meer energie en ja dan heb ik geen tijd meer en met name energie om nog nieuwe artikelen te tikken...[/quote]


I think we played enough, time for us to focus again.
These are interesting times, but the game of smoke and fire can now be illuminated
my two cents ...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Top
User avatar
Neut
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1499
Joined: Tue 10 May 2011, 15:32

Mon 25 Jul 2011, 04:35

Coven ant! :silly:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
Post Reply

Return to “Geschiedenis”