Oorspronkelijke betekenis Godsdienst en mythen

Alles over spirituele zaken tref je hier aan.
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 10 dec 2012, 20:55

Afgelopen week een nieuw boek gekregen welke al erg lang op mn verlanglijstje stond. In dit topic ga ik, net als bij het Gilgamesj epos, gaande weg het topic vullen. Wanneer ik in één keer iets 'oplever', is vaak het overzicht weg / wordt het niet gelezen (omdat het dan een grote lap tekst wordt).

Joseph Campbell
De held met duizend gezichten


Afbeelding


Het boek is dus geschreven door Joseph Campbell. Werd ook al eens op QFF naar verwezen.

Eigenlijk zou dit boek in het grote Mysterie topic horen. Maar dan zou ik de gehele tekst in 1 keer daar moeten plaatsen, ik doe het liever zo even, in een speciaal topic. Ik heb zelf altijd een enorme fascinatie voor dromen gehad en ben enorm gefascineerd door C.G. Jung. In dit boek komen beide ook ter sprake, wellicht dat het mij daarom ook zo aanspreekt. Ik heb tot nu toe een klein deel gelezen maar dit boek komt denk ik de top 5 van mijn beste boeken ooit.

Zoals ik bij het Gilgamesj epos ook deed, doe ik de quotes uit het boek tussen de aanhalingstekens, mijn eigen opmerkingen plaats ik schuin.

'Over de hele bewoonde wereld, in alle tijden en onder alle omstandigheden hebben de mythen van de mens gebloeid. En zijn zij de levende inspiratiebron geweest van al het andere dat uit de activiteiten van het menselijk lichaam en de menselijke geest is ontstaan. Het is niet overdreven te stellen dat de mythe de geheime opening is waardoor de onuitputtelijke energieën van de kosmos uitstromen in de culturele uitingen van de mens. Godsdiensten, folosofieën, kunsten, de maatschappelijke uitingen van de primitieve en historische mens, cruciale wetenschappen en technologische ontdekkingen, ja zelfs de dromen die de slaap verstoren borrelen op uit de oerbron van de mythe.

(...)

Wordt voorbeeld genoemd van tegenwoordige ontdekkingen van archeologen, etnologen, etc. en dan;

Maar het opmerkelijkst van alles zijn de ontdekkingen die afkomstig zijn uit de psychiatrische inrichtingen. De gedurfde en waarlijk baanbrekende geschriften van de psychoanalytici zijn onmisbaar voor een ieder de mythologie bestudeert, want hoe moen ook denkt over de gedetailleerde en soms tegenstrijdige interpretaties van specifieke gevallen en problemen, Freud, Jung en hun volgelingen hebben onweerlegbaar aangetoond dat de logica, de helden en de heldendaden uit de myththen tot in de moderne tijd leven zijn gebleven. In de afwezigheid van een feitelijke algemene mythologie heeft ieder van ons zijn eigen, niet als zodanig herkde, rudimentaire maar in het verbogene werkzame droompantheon.

(...)

Blijkbaar zijn de meest permanente toestanden van de menselijke psyche diegene die gebasseerd zijn op het feit dat wij van alle dieren het langst aan de moederborst blijven. Menselijke wezens worden te vroeg geboren; ze zijn onvoltooid en nog niet opgewassen tegen de wereld. Derhalve is hun hele verdediging tegen een universum vol gevaren de moeder, onder wier bescherming het verblijf in de baarmoeder als het ware wordt verlengd. Daarom vorgen het afhankelijke kind en zijn moeder maandenlang na de catastrofe van de geboorte een twee-eenheid, niet alleen fysiek maar ook psychologisch. Ieder langdurige afwezigheid van de moeder veroorzaakt spanning bij het kind en als gevolg daarvan agressieve driften; ook als de moeder het kind de borst weiger worden er agresseieve responsen opgewekt.

(...)

Uit het onbewuste stijgen allerlei schimmen, vreemde wezens, schriken drogbeelden op naar de geest, in droomtoestand, bij klaarlichte dag of bij krankzinnigheid, want de menselijke wereld strekt zich, onder de vloer van het relatief nette woninkje dat we ons bewustzijn noemen uit tot onvermoede grotten van Aladin. Daar bevinden zich niet alleen schatten maar ook gevaarlijke djinns: de psychische krachten die ons niet gelegen komen of waartegen we ons verzetten en die we niet in ons leven willen of durven integreren. En zij kunnen onbekend blijven, maar anderzijds kan een toevallig woord, de geur van een landschap, de smaak van een kopje thee of een blik een magische snaar raken en dan maken de gevaarlijke boodschappers hun opwachting in de geest. Zij zijn gevaarlijker omdat zij het veilige bouwsel dat wij om onszelf en ons gezin hebben opgetrokken bedreigen. Maar zij zijn ook, op een duivels manier, fascinerend omdat zij de sleutels die het hele terrein van het begeerde en gevreesde avontuur van de ontdekking van het ego openleggen in handen hebben. Vernieting van de wereld die we hebben opgebouwd en waarin we leven en van onszelf in die wereld dreigt, maar daarna volgt een heerlijke wederopbouw van een sterker, zuiverder, ruimer en vollediger menselijk bestaan; dat is de verleiding, de belofte en de verschrikking van deze verontrustende nachtelijke bezoekers uit het mythologische rijk dat in ons huist.'

Hé, herkennen we daar niet het stukje van de wederopstanding wat we overal in terug zien komen?!
Ik ga hier boven wellicht wat van de hak op de tak, en de lezer zal bovenstaande wellicht iets ver gezocht vinden, wanneer je het boek leest worden de verbanden zeer duidelijk.

Hierboven kreeg ook echt weer het gevoel dat de wereld hier op aarde, wat wij ' bij bewustzijn' (lol...) noemen, dat dat zo'n verschrikkelijk klein stukje is van alles wat wij in ons bezitten. Het onbewuste, de oerkracht in ons, die o.a. in dromen naar boven komen, zijn zó verschrikkelijk groot. Ik zeg wel vaker dat dromen vele malen intenser kunnen zijn dan het 'leven hier op aarde', wanneer we wakker zijn. Jung beschrijft dit enorm goed in zijn boeken, tot aan het 'enge' toe. Het gaat zo verschrikkelijk diep dat zelfs ik soms weer even om me heen moet kijken om me 'hier vast te houden'.

Niet voor niets wordt er gewaarschuwd(!) voor het onbewuste, niet voor niets zijn er mythen gemaakt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: abrakadaver, Vortex
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

do 13 dec 2012, 16:20

'(...)

Het is altijd de voornaamste functie van mythen en rituelen geweest de symbolen te leveren die de menselijke geest vooruit helpen, als tegenwicht tegen die andere voortdurende menselijke fantasieën die de neiging hebben hem in zijn ontwikkeling te remmen. In feite is het heel goed mogelijk dat het frequent voorkomen van van neurosen in onze maatschappij een gevolg is van het verdwijnen van een dergelijk effectief geestelijk hulpmiddel.

(...)

De figuur van de het tiranmonster is bekend uit mythologieën, volksoverleveringen, legenden en zelfs nachtmerries over de hele wereld; en zijn kenmerken zijn overal in wezen dezelfde. Hij is de oppotter van wat van iedereen is. Hij is het monster dat slechts oog heeft voor de hebzuchtige rechten van 'ik en mijn'. (...) Het opgeblazen ego van de tiran is een vloek voor hemzelf en zijn wereld, hoezeer het hem ook voor de wind lijkt te gaan. Deze gigant van de eigenhandig veroverde onafhankelijkheid wordt door zichzelf geterroriseerd, door angst gekweld, is voortdurend op zijn hoede om het hoofd te bieden aan en zich te verweren tegen de door hem verwachte aanvallen van zijn omgeving, die voornamelijk reflecties van onbedwingbare verwervingsdriften in hemzelf zijn.

(...)

Alleen geboorte kan de dood overwinnen: niet de wedergeboorte van het oude maar de geboorte van iets nieuws.

(...)

De 'goede afloop' wordt terecht afgewezen (er wordt gesproken over de 'Held' (als archetype) Anna Karenina) als een valse voorstelling van zaken want de wereld zoals wij die kennen, zoals wij die hebben gezien, loopt maar op één einde uit: dood, desintegratie, verscheuring en de kruisiging van ons hart door het voorbijgaan van de vormen waarvan we hebben gehouden.

(...)

Zoals Gilbert Murray heeft opgemerkt in zijn voorwoord voor Ingram Baywater's vertaling van de Poetica van Aristoteles komt de catharsis in de tragedie (dit wil zeggen de reiniging of loutering, of zuivering van de emoties van de toeschouwer van de tragedie door het ervaren van medelijden en angst) overeen met een oudere rituele catharsis (een 'zuivering van de gemeendschap van de smetten en giffen van het afgelopen jaar, de oude smet van de zonde en dood'), die de functie was van het feest en mysteriespel van de aan stukken gescheurde stier-god Dionysus.

(...)

De goede afloop van het sprookje, de mythe en de goddelijke komedie van de ziel moet niet opgevat worden als een contradictie maar een verheffing tot een hoger niveau van de universele tragedie van de mens. De objectieve wereld blijft zoals hij was, maar wordt door een verschuiving van het accent binnen het onderwerp gezien alsof hij van gedaante is veranderd. Waar eerst leven en dood met elkaar streden wordt nu het continue zijn zichtbaar gemaakt, even onbeïnvloedbaar door de toevalligheden van de tijd als kokend water in een pot door het lot van een belletje of de kosmos door het verschijnen en weer verdwijnen van een melkwegstelsel. Tragedie gaat over de vernietiging van de zichtbare vormen en van onze gehechtheid daaraan; komedie gaat over de bruisende zorgeloze onuitputtelijke vreudge over het onoverwinnelijke leven. Daarom zijn de twee de tegenpolen van een enkel mythologisch thema en een mythologische ervaring waarvan beide deel uitmaken en waarvan zij de begrenzing vormen: het neergaande en het opgaande (kathodos en anodos), die samen de totaliteit van de openbaring die het leven is vormen en die het individiu moet kennen en liefhebben als hij gelouterd (catharsis: purgatorio) wil worden van de smet van de zonde (ongehoorzaamheid aan de goddelijke wil) en de dood (identificatie met de sterfelijke vorm).

"Alle dingen veranderen; niets sterft. De geest zwerft komt nu eens hier, dan weer daar en neemt zijn intrek in een lichaam dat hem zint... want wat eens bestond bestaat niet meer en wat er niet was bestaat nu wel; en zo heeft de cyclus zich weer voltrokken."

"Alleen de lichamen waarvan dit eeuwige, onvergankelijke onbegrijpelijke Zelf de bewoner is hebben een einde."

Het is de taak van de mythologie en van het sprookje de specifieke gevaren en technieken van de duistere weg van tragedie naar komedie te onthullen. Daarom zijn de gebeurtenissen fantastisch en onrealistisch: zij staan voor psychologische, niet voor fysieke, triomfen.

(...)

De standaardroute van het mythologisch avontuur van de held is een vergroting van de formule van de overgangsriten: scheiding - inwijding - terugkeer:dit zou men de kerneenheid van de monomythe kunnen noemen.

(...)

Typerend is dat de held uit het sprookje een huiselijke, microkosmische overwinning behaalt en de held uit de mythe een wereldhistorische, macrokosmische overwinning.

(...)

De Wereldnavel is dus overal aanwezig. En aangezien hij de bron van alle leven is komt uit hem ook de veelheid van zowel goed als kwaad voort. Lelijkheiden schoonheid, zonde en deugd, genot en pijn zijn eveneens uit hem afkomstig. "Voor God zijn alle dingen schoon en goed en juist," verklaart Heraclitus. "Maar de mensen houden sommige dingen voor slecht en andere voor goed." Daarom zijn de figuren die in tempels vereerd worden lang niet altijd mooi, welwillend of zelfs per definitie deugdzaam.'


Mocht er iemand spellingfouten zien, mogen er deze wel door die persoon worden uitgehaald.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: combi, 8Lou1, nova, abrakadaver
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 16 dec 2012, 17:58

Er wordt een voorbeeld gegeven, De Kikkerkoning. Korte samenvatting van de tekst uit het boek:

Een prinsesje gaat als het warm is vaak spelen bij de koele bron onder de oude lindeboom in het donkere bos bij het kasteel. Ze heeft een gouden bal die ze bij het spelen omhoog gooit en weer opvangt.

Op een dag valt de gouden bal in de diepe bron. Een kikker hoort haar huilen om het verlies van de bal en is bereid hem eruit te halen. Hij wil geen goud of sieraden als beloning, maar de vriendschap van de prinses.

Als ze belooft de kikker naast haar aan tafel en in bed te laten, pakt hij de bal. De prinses rent echter met haar bal naar huis zonder de kikker mee te nemen.


Vervolgens gaat het boek verder:

'(...)

Dit is een voorbeeld van de wijze waarop een avontuur kan beginnen. Door een ongelukje - klaarblijkelijk louter toeval - wordt een onverhoede wereld onthuld en wordt het individu betrokken in een relatie met krachten die het niet goed begrijpt. Zoals Freud heeft aangetoond zijn ongelukjes geen louter toeval. Zij zijn het gevolg van de onderdrukte verlangens en conflicten. Het zijn rimpelingen aan de oppervlakte van het leven veroorzaakt door onvermoede bronnen. En die bronnen kunnen zeer diep zijn, zo diep als de ziel zelf. De fout kan zelfs gelijkstaan aan het begin van een lotsbestemming. Zo is in dit sprookje de verdwijning van de bal het eerste teken dat de prinses iets te wachten staat, de kikker is het tweede en de niet nagekomen belofte het derde.'
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 13 jan 2013, 21:10

Met betrekking tot het 'psychisch fenomeen' 'De Held' zie ook:
http://www.avontuurvandeheld.nl/downloa ... 20held.pdf

En wat dieper:
http://www.avontuurvandeheld.nl/downloa ... 20Held.pdf


Wat mij persoonlijk ook aanspreekt is de enorme angst voor de dood, met name voor het onbekende. Dit is ook grotendeels de oorzaak van vele psychische problemen; we zijn zó verschrikkelijk bang voor de Dood, maar eigenlijk bang voor alle verandering zo'n beetje... Een mooie quote uit het boek 'Wat voor huis hij ook bouwt, het zal het huis van de dood zijn (...) Hij kan niet anders dan nieuwe problemen voor zichzelf scheppen en zijn geleidelijk naderende desintegratie afwachten'

'De God zelf werd zijn monster, want als men zelf zijn eigen god is wordt god zelf, de wil van god, de macht die iemands egocentrisch systeem vernietigd natuurlijk een monster.'

'Men wordt dag en nacht gekweld door het goddelijk wezen dat de afspiegeling is van het levende ego in het afgesloten labyrint van de eigen gedesoriënteerde psyche. Men kent de routes naar de uitgangen niet meer: er is geen uitweg. Men kan zich als Satan nog slechts wanhopig vastklampen aan zichzelf - en daarmee in de hel leven - of anders opgaan en uiteindelijk vernietigd worden in god.'
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 18 mar 2013, 18:24

'(...)
Dit populaire motief benadrukt de les dat het overschrijden van de dremlpel een vorm van zelfvernietiging is.
(...)
Het binnenste van een tempel, de buik van de walvis en het hemelse land voorbij, boven en onder de grenzen van de wereld, zijn een en hetzelfde. Daarom worden de toegangswegen en ingangen van tempeles geflankeerd en bewaakt door kolossale monsterbeelden: draken, leeuwen, geestendoders met getrokken zwaarden, boosaardige dwergen en gevleugelde stieren. Dit zijn de drempelwachters die al degenen buiten houden die niet in staat zijn de hogere stilten daarbinnen te trotseren. Zij zijn de inleidende personificaties van het gevaarlijke aspect van de algeest, en zij correspondern met de mythologische monsters die de grenzen van de gewone wereld bewaken, of met de twee rijen tanden van de walvis. Zij illustreren het feit dat de gelovige op het moment waarop hij een tempel binnentreedt een metamorfose ondergaat. Zijn wereldse aspect blijft buiten; hij werpt het af zoals een slang zijn huid, zodra hij binnen is, is hij als het ware voor de tijd gestorven en teruggekeerd in de Wereldschoot, de Wereldnavel, het Aardse Paradijs. Het feit dat iedereen fysiek langs de tempelwachters kan lopen doet niets aan hun betekenis af, want als de indringer niet in staat is het heiligdom te begrijpen dan is hij er in werkelijkheid buiten gebleven.'
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
Vortex
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 730
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

ma 18 mar 2013, 21:59

[quote=""Dromen" post=70084"]
...
Het feit dat iedereen fysiek langs de tempelwachters kan lopen doet niets aan hun betekenis af, want als de indringer niet in staat is het heiligdom te begrijpen dan is hij er in werkelijkheid buiten gebleven.[/quote]

nice B)
nosce te ipsum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

ma 18 mar 2013, 23:54

Goed werk, interessant.

Alleen wel jammer dat vooral is voortgeboorduurd op het werk van 'oude' figuren. Waar zijn zij die vanachter, een wellicht oud kozijn, door een nieuw raam kijken en daarop voortborduren want de psychoanalyse is zo 20e eeuw. Een ras echte individualist.

Openbaar u kind uit den nieuwe tijd.
Diegene, die ene.. hij die het gevecht met de leeuw aandurft en de pilaren van de tempel omver duwt. Hij die bereid is te sneuvelen.. 1 voor allen allen voor 1!


nova

T-H Traal
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 19 mar 2013, 00:07

psychoanalyse is zo 20e eeuw
Freud (en velen na en voor hem hem natuurlijk.) Freud had een sterke interesse voor de archeologie. Freud was een verwoed verzamelaar van archeologische voorwerpen en las heel veel archeologische studies.

Hij vergeleek het historische lot van de stad Pompeï(begraven om weer opgegraven worden) met de mentale processen die hem zo bekend waren: verdringing en bewustwording. Zelf was Freud heel trots op zijn archeologischeverzameling en het feit dat hij veel meer archeologische dan psychologische werken had in zijn bibliotheek. Zo schrijft hij in 1931 aan Stefan Zweig : “ Ik heb mij vele offers getroost voor mijnverzameling Griekse, Romeinse en Egyptische antiquiteiten (…) en ik heb waarachtig meer archeologische dan psychologische studies gelezen”

"via de regia naar de kennis van het onbewuste"
Zij illustreren het feit dat de gelovige op het moment waarop hij een tempel binnentreedt een metamorfose ondergaat. Zijn wereldse aspect blijft buiten; hij werpt het af zoals een slang zijn huid, zodra hij binnen is, is hij als het ware voor de tijd gestorven en teruggekeerd in de Wereldschoot, de Wereldnavel, het Aardse Paradijs.
De mysteriën der oudheid en dit topic en de vele andere hier op QFF genoemd, verwerkt in een (voor toen) modern jasje ?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: nova, ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

di 19 mar 2013, 00:32

^ :)

oh god.. :lol:

onderdrukte verlangens en conflicten

Heb ik deze dalijk aan mn broek hangen:

De theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) is een persoonlijkheidsstoornis..


Just kidding.

nova
1 zijdig
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ikbeni
Omhoog
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

di 19 mar 2013, 00:45

No offence naar freud et al.

Kun je zeker wat van leren.
Vandaar oud kozijn nieuw raam.. (de 'rotte' kozijnen daar gelaten)
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15960
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 19 mar 2013, 12:46

[quote=""nova" post=70106"]^ :)

oh god.. :lol:

onderdrukte verlangens en conflicten

Heb ik deze dalijk aan mn broek hangen:

De theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) is een persoonlijkheidsstoornis..


Just kidding.


nova
1 zijdig[/quote]


Dat niet alleen je (we wij jij iedereen) heeft ook nog is last van een oerdrift naar keuze ;)

Maar goed voor alle duidelijkheid ging mij er alleen maar om de dat de mysteriën (der oudheid) volgens mij nooit weg zijn gegaan uit ons leven. Ze zijn er nog steeds in de een of andere vorm, is het niet door Freud die toch een beetje de papa van de psychologie is.

Dan is het bijv. wel de priester op de berg die nog steeds het ritueel van Delphi herhaald, brandend bilzekruid 't zou zo maar die brandende struik uit de bijbel kunnen zijn waar door de 10 geboden .... :woohoo:

Het orakel ademt dus hallucinogene stoffen in, bralt wat en de priester vertaald dat gebrabbel naar de mensen toe. Zal straks wat youtube filmpjes opzoeken zodat het weer wat over godsdienst en mythen gaat en minder freud, die was slechts een voorbeeld.

===================================
===================================

Er is helemaal niks oud aan de mysteriën, misschien maar dan heel misschien slechts een deel van de vorm :pope:"Mongolian höömii"

==================================
Zwanebroeders, Jeroen Bosch ;)

Afbeelding
Het feit dat iedereen fysiek langs de tempelwachters kan lopen doet niets aan hun betekenis af, want als de indringer niet in staat is het heiligdom te begrijpen dan is hij er in werkelijkheid buiten gebleven.
De tempelwachters zijn er nog steeds al is het maar dat zij in de hoofden van de mensheid zijn 'geplaatst' :borg:

=================


index.php?option=com_kunena&func=view&c ... Itemid=120
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, nova
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 19 mar 2013, 14:16

BB plaatste gister ook nog een prachtige docu / film (zie quote hieronder). Wat hierin besproken wordt, het Zelf, is eigenlijk ook exact wat er bedoeld wordt in dit topic (en dus ook het grote Mysterie Topic).

[quote=""blackbox" post=70078"]

[/quote]


index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#70078
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 513
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

di 19 mar 2013, 23:35

Zo boven zo beneden geldt nogsteeds

Zo binnen 'in de mens' zo buiten, expressie, de 9 muzen..

De negen muzen zijn:
Erato (De muze van de hymne, het lied en de lyriek)
Euterpe (De muze van het fluitspel)
Kalliope (De muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica)
Clio (De muze van de geschiedschrijving)
Melpomene (De muze van de tragedie)
Polyhymnia (De muze van de retoriek en de gewijde liederen)
Terpsichore (De muze van de dans en de lyrische poëzie)
Thaleia (De muze van de komedie)
Urania (De muze van de sterrenkunde)

De mens is als een soort antenne die ontvangt van 'boven' en vervolgens uitzend
Mensen die deze mechanismen 'snappen' door (in de oudheid) te aanschouwen, verbanden ging leggen, kunnen langs deze mechanismen BEWUSTER gebruik maken van deze krachten en binnen deze mechanismen bewuster ''scheppen'' En ik denk .. dat zij die daadwerkelijk langs de tempelwachters komen de scheppende kracht als het ware aan kunnen sturen.


Centre of the universe waar ''de rest'' omheen draait.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, Nexion
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6265
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

di 19 mar 2013, 23:55

Your Brain is an advanced fractal antenna...http://www.energeticforum.com/psychic-p ... tenna.html
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Vortex
Omhoog
Gebruikersavatar
Vortex
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 730
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

di 19 mar 2013, 23:57

[quote=""blackbox" post=70199"]Your Brain is an advanced fractal antenna...http://www.energeticforum.com/psychic-p ... tenna.html[/quote]

SYNC B)
nosce te ipsum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Spiritualiteit”