Vogels

Alles puur natuur nier ;-)
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 15 jan 2013, 12:51

Vogels... Wie kent ze niet? Elk jaar opnieuw ontdek ik daar waar ik woon nieuwe vogels. Niet zo zeer dat ik nieuwe vogelsoorten ontdek, maar ik beschouw de vogels gewoon als personen, in de zin van persoonlijkheden en echt niet elke vogel is het zelfde. Waar ik momenteel woon barst het van de vogels. Ze komen oprecht in alle soorten en maten... Pimpelmeesjes, Musjes, Mereltjes, Vlaamse Gaaien, Eksters, Kraaien, Meeuwen, Roodborstjes, Winterkoninkjes, Koolmeesjes, Bosuilen, Houtduiven, Tortelduiven, Spreeuwen, Zeemeeuwen, Lijsters en ga zo maar door... Af en toe als ik geluk heb zie ik zelfs wel eens een torenvalk vliegen en dat terwijl ik toch echt tegen het centrum van de binnenstad aan woon...Enfin, een van deze persoonlijkheden, een vrouwtjes Merel, komt nu al een paar dagen elke ochtend rond dezelfde tijd op een dakje naast het raam hier zitten en begint vervolgens druk geluid te maken als er nog geen brood voor haar ligt. Dit vond ik zo prachtig dat ik besloten heb dat dit Mereltje zo maar eens een beste nieuwe vriend zou kunnen worden. Prachtig toch dat deze gevleugelde vrienden zo slim zijn?! 

Anyways, naast het te gekke vrouwtjes Mereltje dat hier nu dagelijks om brood komt schooien hadden we hier nog niet zo lang geleden op een ochtend ook al eens een Pimpelmees binnen in huis die op een ochtend besloot dat het wel en goed plan zou zijn om eens bij ons hier naar binnen te vliegen. Wonder boven wonder heeft het beestje zich niet bezeerd en wist het ongeschonden vanzelf weer door het raam naar buiten te vliegen nadat we het beestje voorzichtig een klein beetje had proberen te begeleiden... 

Allemaal mooie verhalen die vast hangen aan vogels, en ik kan me haast niet voorstellen dat ik de enige ben... En daar er niet echt een geschikte plek op QFF bestond voor al het moois over vogels, leek het mij een goed plan om dit artikel te gaan tikken... Maar wat zijn vogels nu precies als we op de Wikipedia pagina over vogels af moeten gaan??? Leest U even mee...???
Vogels (Latijn: Aves komt van avis wat vogel betekent) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met 10.474 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2197 geslachten, 228 families en 40 orden, die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger.
Ontstaan
De eerste vorm waarvan de meeste wetenschappers aannemen dat zij tot de vogels behoorde, verscheen laat in het Jura-tijdperk: de "oervogel" Archaeopteryx. Er is echter een fossiel (Protoavis) dat mogelijk laat zien dat zij al in het Trias ontstaan zijn, hoewel dat uiterst omstreden is. De modernere vogels, de Ornithurae, splitsten zich in verscheidene groepen. In het Krijt waren de Enantiornithes lange tijd toonaangevend. Een andere ontwikkelingslijn bestond uit de moderne vogels, de Neornithes. Alle vormen behalve (een aantal van) deze Neornithes, stierven samen met de dinosauriërs (Dinosauria) uit tijdens de periode die als de Krijt-Paleogeengrens bekendstaat.
De moderne vogels (Neornithes) vormen een grote en gevarieerde groep dieren. Er is één kenmerk dat tegenwoordig bij uitstek uniek is voor de vogels: veren. Alle vogels hebben veren, in tegenstelling tot elk ander huidig dier. Recente fossielen uit China tonen aan dat er onder sommige dinosauriërs zowel veren in moderne zin bestaan hebben als eenvoudige voorlopers ervan.
Aangezien het niet waarschijnlijk is dat zo'n uniek kenmerk meer dan eens is ontstaan, werpt dit een geheel nieuw licht op de relatie tussen vogels en dinosauriërs. In ieder geval zijn de vogels en dinosauriërs ten nauwste aan elkaar verwant. Hiervoor is een aantal mogelijkheden:
Vogels zijn dinosauriërs die zijn gaan vliegen nadat veren zijn ontstaan;
Dinosauriërs zijn vogels die het vliegen hebben verleerd en (grotendeels) de veren hebben verloren;
Beide stammen af van een, tot nu toe onbekende, gemeenschappelijke voorouder die veren had.
Tegenwoordig beschouwen de meeste geleerden de eerste mogelijkheid als de meest waarschijnlijke.
Kenmerken
Veren en Vleugels
Vogels hebben een speciale bedekking op hun huid, deze bedekking krijgen ze in een later stadium van hun leven. Ze worden geboren met dons, dat zich al ontwikkelt in de eierschaal.
Veren of pluimen hebben een aantal functies. Allereerst bieden ze isolatie. Tussen de veren wordt een laagje lucht vastgehouden dat wordt opgewarmd door het lichaam. Dankzij de veren gaat er weinig lichaamswarmte verloren. Bovendien zorgen de veren samen met natuurlijk vet voor een ideale isolatie tegen water, alle in het water levende vogels maken hier gebruik van.
De lichaamsbedekking bestaat uit donsveren en dekveren. De donsveren dienen als een soort "onderkleding" en de dekveren als "bovenkleding". De veren van de vleugels en staart zijn het grootst en worden pennen genoemd. In de botten van de vleugels is het patroon van een arm met een hand te herkennen. Sommige vogels hebben veren die niet erg 'verig' meer aandoen: pinguïns, kiwi's, struisvogels.
Bij vogels zijn het bijna altijd de vrouwtjes die de broedzorg hebben en goede schutkleuren hebben; het zijn de mannetjes die de meest kleurige en opvallende veren hebben (bij onder andere franjepoten zijn de vrouwtjes het mooist), in tegenstelling tot andere dieren moet het vrouwtje verleid worden; vaak gaat dit gepaard met een soms complexe baltsdans, zang of een "romantisch" dineetje (vb.:een hoopje wormen).
Veren gaan niet een volledig vogelleven mee. Daarom moeten vogels ruien. Vaak gebeurt dat in de herfst, maar sommige vogels ruien ook nog een keer in het voorjaar. Sommige vogels worden speciaal gekweekt voor de veren zoals eidereenden, ganzen en struisvogels.
Botten en tanden
Vogels zijn sterk aangepast aan het vliegen. Zo hebben moderne vogels geen tanden in de kaak maar een hoornsnavel, die lichter is, en een gespierde maag om te kunnen "kauwen". Beide eigenschappen kunnen we ook bij dinosauriërs vinden. Vele uitgestorven vormen hadden echter nog wel tanden. Bij de meeste vogels kan de bovenkaak naar boven buigen.
Botten van vogels bevatten veel holtes, waardoor ze licht maar toch sterk zijn.
De meeste vogels hebben geen klauwen aan hun voorpoten (vleugels), maar er zijn vele uitzonderingen, bijvoorbeeld de struisvogel en de hoatzin.
Longen
Vliegen is een zeer arbeidsintensieve bezigheid die een goed hart- en longensysteem vereist om de vliegspieren van brandstof en zuurstof te voorzien en om geen zuurstofgebrek te hebben op grote hoogte (mensen hebben bijvoorbeeld wel last van een zuurstofgebrek als zij hoog klimmen). De stijve vogellongen werken beduidend efficiënter dan zoogdierlongen omdat de lucht er, door gebruik van flexibele buffers in de vorm van luchtzakken, en een aparte van kleppen voorziene in- en uitgang, altijd in één richting door stroomt, en er niet in- en weer uitgepompt wordt. Er is geen vermenging van zuurstofarme (oud) en (nieuwe) zuurstofrijke lucht. Hun longen bestaan inwendig uit een groot aantal buisvormige parabronchi, waar de gasuitwisseling plaatsvindt. De bloedstroom loopt daarbij tegengesteld aan de luchtstroom wat de uitwisseling bevordert. Vogels zijn in het bezit van voorste en achterste luchtzakken, waar de lucht via een tweedelige cyclus doorheen stroomt. De ademhaling gebeurt in twee cycli. Tijdens de eerste cyclus wordt de ingeademde lucht in de achterste luchtzakken gezogen en bij de uitademing verder geperst over de parabronchi in de longen. Tijdens de tweede cyclus wordt de lucht uit de parabronchi in de voorste luchtzakken gezogen en uitgeademd via de trachea. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze eigenschap zich al bij de dinosauriërs (in het bijzonder de Avetheropoda) ontwikkeld heeft.
Snavel
De snavel van een vogel vertelt veel over de leefwijze. Zo hebben zaadeters een kegelvormige snavel, roof- en stortvogels een haakvormige snavel, insecteneters een korte, spitse snavel en vogels die hun eten in de grond of in het water zoeken een lange snavel. Eenden hebben een zeefsnavel om het voedsel uit het water te kunnen filteren. Bij vogels noemt men de streek tussen het oog en de wortel van de bovensnavel, de teugel.
Vogelpoten
Net als de snavel vertellen ook de poten veel over een vogel. Vogelpoten hebben bij de meeste groepen vier tenen. Vogels die in moerassen leven hebben lange poten met gespreide tenen en kleine vliezen. Eenden hebben echte zwemvoeten met brede zwemvliezen. Roof- en stortvogels hebben klauwen met lange nagels om mee te grijpen. Vogels die veel op takken zitten (zoals de meeste zangvogels) hebben pootjes die geschikt zijn om de tenen om een tak heen te krullen.
Andere kenmerken
Naast veren zijn er vele andere kenmerken, maar deze zijn niet geheel uniek, of niet elke vogel heeft ze:
Vogels zijn warmbloedig (samen met de zoogdieren)
Vogels kunnen vliegen (behalve bijvoorbeeld de struisvogels, emoes en pinguïns), alhoewel sommige zoogdieren deze eigenschap ook hebben, bijvoorbeeld vleermuizen.
Vogels lopen op twee poten (maar sommige reptielen en zoogdieren ook).
Vogels leggen eieren met een harde schaal.
Al deze eigenschappen, behalve misschien de tweede, afhankelijk van het omstreden vliegvermogen van Microraptor, komen ook bij (andere) dinosauriërs voor.
Spieren
De twee belangrijkste spieren die instaan voor de vleugelbewegingen zijn de grote borstspieren en de coracoacromiale band, ook wel kleine borstspier genoemd. Beide soorten bevinden zich grotendeels centraal aan de buikzijde, wat belangrijk is voor de balans van de vogel in vlucht. De grote en de kleine borstspier zijn antagonisten (=een spier die de tegenovergestelde beweging van een andere spier uitvoert), ze stellen de vogel in staat de vleugels te bewegen en zo dus ook te vliegen.
• De grote borstspieren zorgen voor de neerwaartse vleugelslag. Hierbij moet enorm veel kracht ontwikkeld worden (de vogel moet zich als het ware afzetten tegen de lucht). Vandaar dat deze spieren in verhouding enorm groot zijn en zeer sterk ontwikkeld zijn.
• De kleine borstspier heeft een tegengestelde werking, ze zorgt namelijk voor de opwaartse beweging van de vleugels. Voor de meeste vogels is de opwaartse slag louter een 'herstelslag': deze slag brengt de vleugel terug in positie om aan een krachtige neerwaartse stoot te beginnen. Deze spier is dan ook niet zo goed ontwikkeld als de grote borstspier.
Lichaamsdelen
In de volgende afbeelding zijn de verschillende lichaamsdelen van een vogel aangegeven. De kleur van de veren op de stuit (de veren tussen de rug en de dekveren aan de bovenkant van de staart) is vaak een typisch kenmerk. Er zijn diverse vogelsoorten met een witte stuit zoals de blauwe kiekendief, huiszwaluw en gaai. Bij de roodstuitzwaluw is de bruinrode stuit zelfs in de naam verwerkt.
De streek tussen het oog en de wortel van de snavel heet teugel (zie bijvoorbeeld de brandgans). Als de kleuring doorloopt door het oog tot het achterhoofd, spreekt men van de oogstreep (zie bijvoorbeeld het vrouwtje van de wilde eend). Ook dit is vaak een karakteristiek kenmerk. De smalle streek boven het oog heet wenkbrauwstreep.
Onderverdeling
De moderne vogels (de Neornithes) zijn in twee hoofdgroepen onder te verdelen, de Paleognathae (Struisvogelachtigen) en de Neognathae (alle overigen). De namen verwijzen naar de structuur van de kaak (gnathos) die ofwel 'ouderwets' (palaeos) ofwel 'nieuw' is (neos). De paleognathe vogels zijn grotendeels loopvogels die het vliegen verleerd hebben, hoewel de tinamoes daar een uitzondering op zijn.
De Neognathae worden onderverdeeld in een vrij groot aantal orden. De taxonomie van de vogels was anno 2005 echter een vrij omstreden zaak, omdat de DNA-resultaten een aantal traditionele denkbeelden tegenspreken (zie DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels). Een gedegen studie van DNA-basevolgorden is in tegenstelling tot die van de zoogdieren pas in 2008 verschenen. De gegeven indeling van de vogels is daarom onder voorbehoud en zal ongetwijfeld nog bijstelling behoeven.
Wel is sinds de vondst van Vegavis iaai (beschreven 2005) duidelijk geworden dat een deel van de diversiteit van de Neornithes en zelfs de Neognathae al stamt uit het Mesozoïcum. De stamboom moest daarom in 2005 qua tijd vrij drastisch herzien worden (vgl. de twee stambomen). Ook werd het duidelijk dat de Neognathae bestonden uit een 'oude' group de Galloanserae die de eendachtigen en de hoenders omvat en een 'nieuwere' die met Neoaves wordt aangeduid.
Hier op Wikipedia wordt de taxonomie gebruikt zoals in de Geïllustreerde Encyclopedie van de vogels (Perrins, C.M., ed., 1990) (ISBN 90-6113-883-3). Hierin wordt de zogenaamde "traditionele" (d.i. morfologische) classificatie van de vogels tot uitdrukking gebracht. Deze classificatie heeft altijd problemen gekend. Veel van de morfologie van een vogel wordt gedicteerd door de specifieke levenswijze van het dier (kunnen vliegen met name) en veel fossielen zijn er niet omdat vogelbotten erg vergankelijk zijn.
Hoewel algemeen erkend wordt dat de traditionele classificatie op de helling moet, is het dd juli 2008 nog veel te vroeg om te kunnen spreken van een nieuwe consensus en houden we voorlopig om praktische redenen aan de oude vast, hoewel er grote beweging zit in de studie van de vogelsystematiek.


Nieuw DNA Onderzoek


Tot juli 2008 zijn er allerlei moleculaire classificaties van de vogels gesuggereerd, maar die waren allemaal onstabiel. Een consensus onder ornithologen ontbrak. Op 27 juni 2008 verscheen er echter een bijzonder uitgebreid onderzoek van de hand van Hackett et al. dat waarschijnlijk verandering in die situatie gaat brengen. De resultaten zijn vrij schokkend. Zo blijft er van de orde Gruidae (Kraanvogels en verwanten) niet veel over. De valken blijken eerder aan de zangvogels en parkieten verwant dan aan de eigenlijke roofvogels, hoewel beide wel mede tot de kroon van de stamboom behoren die gemakshalve maar met 'landvogels' aangeduid wordt (zie afbeelding). De muisvogels en de uilen blijken verwant en hetzelfde geldt voor de futen en de flamingo's en zo zijn er nog tal van verrassingen. De dato juli 2008 is het duidelijk nog te vroeg om te zeggen hoe lang het gaat duren voor het vele stof wat bezonken is.
Zang
Veel vogels maken diermuziek, hetgeen vaak "zingen" genoemd wordt. Vogels maken geen geluid met het strottenhoofd zoals mensen, maar met behulp van trillende lippen en membranen in de syrinx, het vocale orgaan dat uniek is voor vogels.
Vooral de zangvogels, bijvoorbeeld de nachtegaal, hebben de zang tot een ware kunstvorm en een belangrijk communicatiemiddel ontwikkeld. Bij andere ordes is de 'zang' vaak een eentonige roep zoals bij de koekoek. De orde Passeriformes (zangvogels) is de jongste orde van de vogels die in het midden van het Tertiair ontstaan is. Het is vandaag verreweg de grootste orde met de meeste soorten, variërend van kleine actieve vogeltjes die in boomkruinen leven, zoals de zangers, tot de krassende raaf.


Waarom zingen vogels?
Voor middeleeuwse geleerden was dit duidelijk: vogels zingen om God te loven met hun lied. Bovenal gold dit voor de veldleeuweriken, die immers ook nog eens opstijgen naar de hemel. Zo schreef een anonieme dichter uit de veertiende eeuw over de leeuwerik:
Aloëtte, voghel clein
Dyn nature es zoete ende rein
So es dyn edel sanc
Daer dienstu met den Here allein
Te love om sinen danc.
Later werd de opvatting populair dat vogels zingen om mènsen te behagen. Vogelzang zou geen ander doel dienen dan voor mensen prettige achtergrondmuziek te produceren. Modernere vogelonderzoekers echter hebben in tal van experimenten aangetoond dat vogels voornamelijk zingen om twee redenen. De eerste is om hun territorium te verdedigen tegenover soortgenoten. Het territorium is het voedselgebied van de vogel - wat niet automatisch samenvalt met het gebied waar het paartje broedt. Het mannetje zingt ook niet exact vanuit het midden van het territorium. Meestal kiest de vogel vier of vijf zangposten aan de buitenkanten, om het gebied goed af te bakenen. Zo'n buitenpost kan dus ook door een naburig mannetje als zangpost gebruikt worden. Het zingen is dus bedoeld om niet voortdurend grensgevechten te hoeven leveren. In veel opzichten is vogelzang dus weinig meer dan vocaal vechten, met ander woorden: ‘schelden naar de buren’.
De tweede reden om te zingen is het lokken (en binden) van een partner; vocaal flirten dus. Zo moet de prachtige en zeer luide nachtegaalzang zijn ontstaan: nachtegaalmannen komen een week eerder dan de vrouwen aan op de broedplaatsen en beginnen luidkeels een territorium te claimen. Dag en nacht proberen ze vervolgens een vrouwtje te lokken. De zanger met het meeste volume en uithoudingsvermogen heeft de grootste kans dat hij door een vrouwtje wordt uitverkoren om voor nageslacht te zorgen. Bij de meeste vogels dient hetzelfde zangtype beide doelen, maar er zijn ook vogels met een afzonderlijke territoriumzang en een aparte liefdeszang, bedoeld voor het vrouwtje. Dit laatste type is vaak een fluisterzang: een zeer zachte zang, die vaak alleen in de paartijd en vlak in de buurt van het wijfje wordt voortgebracht.
Vogelen
Vogelen is het kijken naar vogels als hobby. Vogelaars kunnen verschillende drijfveren hebben. Sommigen voeren inventarisaties van populaties uit, om zo de kennis over soorten te vergroten en natuurbescherming effectiever te maken. Anderen vinden het interessant om zo veel mogelijk verschillende soorten te zien. Ook reizen mensen die vogelen vaak naar natuurgebieden in binnen- en buitenland om daar vogels te bestuderen.
Vogelonderzoek
Om tot inzicht te komen over het gedrag van de diverse vogelsoorten, wordt er onderzoek gedaan, dit bestaat uit het ringen van vogels, analyse van het voedsel, het telemetrisch volgen tijdens de vogeltrek.
Een beste lap tekst, maar een goede aftrap voor dit artikel over Vogels leek me zo...
Uiteraard kunnen we er hieronder in de comments dus gewoon een grote vergaarbak met informatie en weet ik het wat allemaal over vogels van maken... Het gaat hieronder dus inderdaad verder... ;-) 
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2557
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

di 15 jan 2013, 23:05

Leuk!
Vogels, prachtige beestjes. Eigenlijk nooit écht goed de aandacht voor gegeven. Maar eenmaal hier, midden in het natuurschoon geniet ik met volle teugen. Het is zelfs een deel van mijn inkomsten geworden.

Het is hier een eldorado voor vogelspotters en die enthousiasme is "besmettelijk" :D

En dit is meesterlijk!!!
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 15 jan 2013, 23:55

Lieve Papa Merel
23 oktober 2009

Afbeelding

Lieve Papa Merel

Jarenlang woonde je in mijn tuin.
Jarenlang leefde ik met je mee.
We kletsten samen wat af.
Als ik in de tuin zat of op mijn balkon, dan zocht je me op en zong het mooiste lied voor mij.
Vele nesten bracht je groot, wat werkte je hard.
Als je het dan heel druk had met het grootbrengen van je jonkies dan hielp ik je altijd een beetje, door je wat lekkers te voeren. Dan had je het lekker makkelijk. En je kindjes groeiden als kool.
In het begin was je een beetje schuw. Maar je vertrouwde mij volledig en je kwam zelfs regelmatig de keuken in om te kijken waar ik bleef met het lekkers. ’s Morgens zat je al op de vensterbank te wachten.
Je bracht zelfs je kinderen mee naar binnen om ze heel trots aan mij te laten zien. Moeder Merel onrustig kijkend op de achtergrond .

Maar gisteren ging het niet goed. Je zat stilletjes te kijken, ik kon je zelfs bijna aanraken en dat mocht ik nooit.
Ik voelde dat je taak erop zat hier. Een merel leven duurt helaas niet zo lang.

We hadden lang geleden samen afgesproken dat je in mijn tuin zou sterven. Zodat ik het zou weten als je naar de vogelhemel bent gegaan. En dat heb je ook gedaan.
Vanmorgen lag je naast de voederplek onder mijn stoel. Heel vredig ben je gegaan, heel rustig lag je daar.
Voor het eerst in al die jaren kon ik je aanraken, kon ik je aaien.

Lieve Papa Merel zoals ik je noemde. Ik heb onwijs veel van je genoten.
Wat zal ik je missen. Maar je krijgt een mooi plekje in mijn tuin.

Ik zal je nooit vergeten.

Liefs Wilma
Bron: http://www.vogelbescherming.nl/ik__voge ... ericht/471

:love:

Ik moet er niet aan denken dat ik mijn nieuwe vriendjes (er zijn inmiddels 3 Merels, 2 mannetjes en 1 vrouwtje) kwijt zou raken...

:love:
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Het Dolle Eland
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4231
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 16 jan 2013, 00:19

Afbeelding

Bonairiaanse vogels. Ras weet ik niet maar ze zijn wel leuk.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Het Dolle Eland, ninti, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 816
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

wo 16 jan 2013, 15:55

QFF meet my balkonvriend;
De bijlage IMG_2331.jpg is niet meer beschikbaar

Wat is de biologie toch geavanceerd en prachtig!

Krijgen vogels geen koude voeten in de winter?

Vogels hebben een mechanisme om de temperatuur in hun poten zo te regelen, dat deze een paar graden boven de omgevingstemperatuur blijft. Daarmee houden ze net voldoende warmte vast om de poten voor vastvriezen te behoeden.
Vogels hebben geen zweetklieren maar reguleren hun lichaamswarmte vooral via de mondholte en de onbevederde lichaamsdelen, zoals de pootjes. In de winter wordt een te groot warmteverlies door de pootjes voorkomen door een tegenstroomprincipe, dat zo vernuftig is dat het vanouds rete mirabilis (wondernet) wordt genoemd. Het warme slagaderlijke bloed dat vanuit het lichaam komt, stroomt in de poten zeer dicht langs het koude aderlijke bloed dat op de terugweg is naar het hart.
De warme bloedstroom kan zo zijn warmte efficiënt afstaan aan de terugkerende ader. Het slagaderlijke bloed raakt daarmee al een deel van zijn warmte kwijt voordat het bloed verder de poten instroomt en in contact komt met de koude buitenlucht. Op die manier blijft veel warmte voor het lichaam behouden.

In de winter ligt de terugkerende ader in de kern van de poot, zodat weinig warmte verloren gaat. In de zomer verplaatst deze ader zich naar de huid van de poot, zodat het bloed gemakkelijk de overtollige warmte kwijtraakt.
Het warmte verlies wordt in de winter nog verder beperkt doordat de bloedvaatjes dicht bij de naakte huid zich vernauwen. Op die manier blijft veel warmte voor het lichaam behouden.

Toch lopen vogels, zoals eenden en meeuwen, wel degelijk kans vast te vriezen wanneer ze langdurig stilstaan op het ijs. Meestal gaan de vogels op hun buik liggen en trekken vervolgens de poten op, tussen de buikveren.
Het bevederde lichaam is namelijk beter geïsoleerd dan de poten. Op de plaats waar de spieren beginnen, vlak boven het loopbeen, beginnen ook de veren. De naakte vogelpoten bevatten geen spieren, alleen pezen. Daarom is er weinig energie nodig in de poot. Als het koud is, kan de bloedtoevoer daarom beperkt blijven tot wat nodig is voor vervanging en aangroei van huid en nagels. Onder extreem koude omstandigheden trekken de bloedvatwanden zich samen zodat een minimum aan bloed door de poot stroomt, juist genoeg om niet af te sterven en niet te snel vast te vriezen aan de ijsvloer.


http://www.vogelbescherming.nl/service_ ... q/fq_id/44##
Bijlagen
IMG_2331.jpg
IMG_2331.jpg (26.83 KiB) 2549 keer bekeken
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, combi, Het Dolle Eland, Mec, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2557
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

do 17 jan 2013, 11:18

Vogels zijn fascinerend! Met name ook de grote roofvogels.

Ik ben op ons plekkie bezig met de voorbereidingen voor een observatie-, fotografie-hut. Nu ben ik alleen nog maar aan het "bijvoeren" met restvlees van de elandenjacht.

Dit is het resultaat, en er gaat nog veel meer komen...:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Mec, ninti, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
mozes
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 266
Lid geworden op: wo 15 dec 2010, 21:01

do 17 jan 2013, 14:00

[quote=""Het Dolle Eland" post=65830"]Vogels zijn fascinerend! Met name ook de grote roofvogels.

Ik ben op ons plekkie bezig met de voorbereidingen voor een observatie-, fotografie-hut. Nu ben ik alleen nog maar aan het "bijvoeren" met restvlees van de elandenjacht.

Dit is het resultaat, en er gaat nog veel meer komen...:
[/quote]
Netjes Eland...

Ik heb inmiddels in de polder de vaste plekken gespot.
Maar ze zijn zo schuw, misschien toch ook maar eens met wat slacht afval gaan werken.

Afbeelding

Ook hier komt een Gaai dagelijks zijn doppindas ophalen.
Zo ook de koolmees, pimpelmees en een zwartkop mees.
De familie mus eveneens, elke soort, de huis, heg en ringmus.
Dan komt ook nog de lijster en de man en vrouw merel dagelijks.
Met af en toe een kraai of tjam, en wat meeuwen.
En natuurlijk dat kleine drukke drigtige en dappere roodborstje, wat een held, hij is heer en meester over de voederplek.
Voor de spechten en roofvogels gaan we de polders in...

Klinkt best vreemd maar toch bouw je in verloop van tijd een vertrouwens- relatie op met het wild in de tuin.

Deze liet me kort bij komen, echt heel kortbij.
Jammer genoeg kon ik zijn prooivangst niet mooi op de foto krijgen.
Afbeelding
Afbeelding

De gaai
Afbeelding

lijster
Afbeelding

zwartkop mees
Afbeelding

Pimpelmees (zorro)
Afbeelding

Roodborstje
Afbeelding

Huismus
Afbeelding

Hegmus
Afbeelding

Ringmus
Afbeelding

Spreeuw, is geen vaste bezoeker helaas.
Afbeelding

Merel, een gehavende, ik denk dat die aan een kat is ontsnapt, op zijn rug mist hij nogal wat veren.
Afbeelding

Nog een gaai, en de meest trouwe bezoeker.
Helaas een gebroken snavel, en ik heb hem nu al een paar dagen niet meer gezien, ik vrees het ergste.
Afbeelding
Hij krijgt dan ook aparte pindas, zodat die niet eerst de best wel harde schaal van de doppindas hoeft te halen.
Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, combi, Het Dolle Eland, Merkabah, Mec, ninti, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2557
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

do 17 jan 2013, 14:17

Prachtig Mozes!!!!

Dolle jubelt hier, van je mooie foto's!!!

Zit je achter spiegelglas? Wat voor objectief gebruik je?

Mooi, mooi, mooi!!!
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
mozes
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 266
Lid geworden op: wo 15 dec 2010, 21:01

do 17 jan 2013, 14:52

[quote=""Het Dolle Eland" post=65839"]Prachtig Mozes!!!!

Dolle jubelt hier, van je mooie foto's!!!

Zit je achter spiegelglas? Wat voor objectief gebruik je?

Mooi, mooi, mooi!!![/quote]
Achter dubbelglas ;)

Canon 1DmarkII is al een oudje, en een goedkope sigma 135-400mm apo
Alhoewel enkele fotos gemaakt zijn met een hele oude canon 200mm 2.8L
Exif data zit in de fotos als het goed is (voor meer info).

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, Het Dolle Eland, ninti, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

do 17 jan 2013, 17:58

Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2557
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

do 17 jan 2013, 20:18

[quote=""Dromen" post=65868"]Afbeelding[/quote]

ARREST THIS MAN!!! :rambo:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Mec
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

do 17 jan 2013, 20:33

Appelvink
Afbeelding
Goudvink
Afbeelding

effe wachte, komt er nog 1

Groene specht
Afbeelding

...foto's zijn gemaakt van uit de huiskamer door het raam
My Jekyll doesn't Hide
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Het Dolle Eland, ninti, koewacht, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2557
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

vr 18 jan 2013, 00:45

Dit is dan het héle filmpje geworden....:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, abrakadaver, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
mozes
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 266
Lid geworden op: wo 15 dec 2010, 21:01

vr 18 jan 2013, 10:08

[quote=""Mec" post=65874"]Appelvink

Goudvink


effe wachte, komt er nog 1

Groene specht


...foto's zijn gemaakt van uit de huiskamer door het raam[/quote]

Nette fotos maar wat is er met de kleuren gebeurt?

De kleur wat versterkt en wat ver verscherpt.
Afbeelding
Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Mec
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

vr 18 jan 2013, 15:31

@ Mozes

...Heu? een Groenespecht ziet er toch echt zo uit hoor qua kleur, ik zie die beesten elke dag in m'n tuin. Dat rood op z'n kop is in het echgie echt niet zo rood als op je bewerkte foto...hier nog een foto van een Groene specht...What you see is whwat you get ;)
Afbeelding

edit, de foto's zijn hooguit een beetje wazig maar dat komt omdat ik de foto's door dubbelglas heb gemaakt vanuit mijn woonhuis...ramen waren misschien een beetje vies toen

Afbeelding
Kleur van de pimpelmezen is goed hoor...zijn jonge

...en hier nog een foto van de Vlaamse Graai
Afbeelding
:P
My Jekyll doesn't Hide
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Natuur”