Leylijnen & centra

Alles puur natuur nier ;-)
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 09 sep 2010, 04:46

Leylijnen & centra
door BlackBox


Afbeelding

Ley lijnen en ley centra’s
Ergens vorig jaar was ik bezig met het verzamelen van informatie over zogenaamde Ley-lijnen. Na enige websites bezocht te hebben, kwam ik heel de tijd via een omweg in een bepaalde topic van Niburu. Dat was het wel bekende Werderbruder-topic. De hunebedden die in Drenthe liggen gaan hand in hand met ley-lijnen en centra’s.

Ergens in een ver verleden ontwikkelde de beschaving zich rond deze lijnen en centra’s. De huidige maatschappij heeft weinig tot geen kennis over deze ‘mystrieuze’ energie banen. Hoog tijd dus om hier wat dieper op in te gaan…

Leylijnen
Krachtplaatsen en leylijnen werden in de tijd voordat het christendom in Europa zijn intrede deed als iets heiligs beschouwd. De natuurmens van vroeger zag een leylijn als een van levenskracht pulserende energiebaan van Moeder Aarde en krachtplaatsen als plekken waar de planeet ademhaalt. Hier ontstonden cultusplekken om contacten met de Andere Werelden, waaronder Elfenland, te onderhouden. Men trachtte de daar aanwezige etherische vortexenergie stoffelijk weer te geven, te versterken en te beteugelen door er spiraal- of ringvormige megalithische bouwsels bovenop te plaatsen.

De Geschiedenis
Reeds in het Engeland van het midden van de vorige eeuw werd de aandacht van onderzoekers getrokken door de constatering dat vele prehistorische bouwwerken door rechte lijnen met elkaar verbonden konden worden.
Ds Edward Duke bracht in 1846 zijn boek "The Druidical Temples of Wilts" uit, waarin hij een mysterieuze noord-zuid lijn beschreef, met daarop gebouwd: de steenkring Winterbourne Bassett - Avebury - Silbury Hill - Walker's Hill - Casterley Camp - Stonehenge. Duke dacht toen nog aan een astronomische betekenis van dergelijke lijnen.

In 1870 gaf William Henry Black een lezing te Hereford over zijn onderzoekingen. Hij had daar 20 jaar aan gewerkt, en overal in Europa, maar ook in India en China geheimzinnige lijnen gevonden, waarop prehistorische monumenten, maar ook kerken en kastelen stonden. Hij was er zeker van het grote geheim van de 'ouden' te hebben herontdekt. Helaas waren zijn toehoorders, waaronder vele wetenschapslieden niet overtuigd van zijn beweringen, en verloor Black het respect dat hij tot dan toe genoot.

Ook rijksastronoom Sir Norman Lockeyer verspeelde zijn achtenswaardigheid door in het begin van de negentiende eeuw zich met het fenomeen bezig te houden. Hij liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, en zette zijn werk voort, dat pas in 1983 posthuum werd uitgegeven.

Op een zomerse dag in 1921 reed Alfred Watkins op zijn paard over de heuvels van zijn geboortestreek in Zuid-Engeland. Onverwachts zag hij in een flits een totaal ander landschap van gloeiende draden die vlak boven het aardoppervlak liepen. Dit stelsel van lichtlijnen ontmoeten elkaar op plaatsen waar eeuwenoude grafheuvels, steencirkels, kerken, kastelen, etc. elkaar ontmoeten. Alfred Watkens noemde de rechte lijnen die tientallen oude megalithische monumenten elkaar verbonden de 'leylijnen' omdat veel van deze locaties op ley, ly of leigh eindigen (leys is een Anglo-Sasksisch woord en betekent 'gereinigde grond').

Op het moment dat Watkins zich voorbereidde op het openbaar maken van zijn kennis, waren in Duitsland dr. Herbert Röhrig en ds. Wilhelm Teudt, onafhankelijk van elkaar, actief in het lijnenonderzoek. In 1930 publiceerde laatstgenoemde zijn boek "Germanische Heiligtümer". Het boek werd een soort "Germanenbibel" van de Nazi's, waardoor er tot vele jaren na de oorlog geen onderzoek inzake leylijnen meer heeft plaatsgevonden.

Behalve dat men in de oude tijden heiligdommen positioneerde op een leycentrum, situeerde men ook burchten en kastelen op een kruispunt van leylijnen. Ook zijn de leylijnen zelf op andere manieren gebruikt. In de Romeinse tijd was het een gebruik om kaarsrechte wegen aan te leggen op leylijnen. Zo kregen de manschappen veel kracht om enorme (voet)tochten te houden. Ook werden er in de vroeg-christelijke tijd doodwegen of lijkenwegen aangelegd op leylijnen waarover de dode naar de begraafplaats en/of kerk werd vervoerd. Omdat leylijnen heilige plaatsen met elkaar verbinden worden het ook wel heilige lijnen genoemd.

Rond deze planeet bevinden zich zeer veel leylijnen. De meeste van deze lijnen zijn zwak in energie en vrij smal (10/20 cm). Door de grote hoeveelheid leylijnen zijn er iedere tien meter wel twee of drie leylijnen te vinden. Om alle leylijnen van een regio, provincie of land in kaart te brengen is bijna niet te doen. Wel zijn er een aantal sterke of zeer sterke leylijnen in kaart gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld de leylijn Stonehenge - Externsteine of de Lamburtslijn in Noord-Brabant. Sterke leylijnen zijn meestal ongeveer een meter breed en hoger dan een meter, maar er zijn afwijkingen mogelijk.

Leylijnen hebben verschillende benamingen. Zo worden ley-lijnen ook meridianen en gaialijnen genoemd. En omdat leylijnen tussen heilige plaatsen liggen worden ze ook heilige lijnen genoemd. Weer andere namen zijn gebaseerd op de plekken of heilige plaatsen waar ze door heen lopen. Voorbeelden hiervan zijn:

-Bomenlijnen: verschillende bomen die in een het verlengde van elkaar liggen op een leylijn.
-Kerkelijnen/kerkenlijnen: verschillende kerken die in het verlengde van elkaar liggen op een leylijn.
-Lijnen met namen van heiligen: in Oost-Vlaanderen liggen vier Sint-Martinuskerken op één leylijn. Dit komt ook voor in het oosten van Noord-Brabant, hier liggen vijf Sint-Lambertuskerken op één leylijn. Deze leylijnen zijn dus Martinuslijn en Lambertuslijn te noemen.

Het begin en einde van energielijnen
Leylijnen kunnen zeer lang zijn. Er zijn leylijnen die duizenden kilometers lang zijn, maar er zijn veel meer lijnen die slechts een aantal kilometer lang zijn. De meeste leylijnen hebben een begin en een einde. Hoe ver de rasterlijnen doorlopen is niet bekend. Aan het begin of het einde van een leylijn houdt de lijn plots op. Op die plek bevindt zich een magisch vierkant, dat zorgt voor een aanvoerende of afvoerende energiestroom. Ook zijn er magische vierkanten die ergens anders op een energielijn voor verversing van energie zorgen. Ieder soort energielijnen heeft via de magische vierkanten verbinding met een andere planeet, waarmee energie uitgewisseld wordt.

Afbeelding

Onderbroken energielijnen
Soms komt het voor dat er bij een onderzoek leylijnen of andere energielijnen gevonden worden die "eventjes niet aanwezig zijn". Een lijn is dan niet onderbroken (want de energie moet ergens blijven), maar zal een boog door de lucht maken over een bepaald gebied heen. Zo is er bekend dat de kerk niet wilde dat er vreemde en mysterieuze verschijnselen voorkwamen in bijvoorbeeld boerderijen. Wanneer er dan een leylijn door de boerderij liep, liet de priester de leylijn over het huis lopen in plaats van er door heen (of hij liet het doen). Dit is vooral bekend uit de Achterhoek, maar het is zeker mogelijk dat het vroeger elders ook gebeurde.

Wanneer er schadelijke lijnen ontdekt zijn in een huis en deze geblokkeerd (= tegengehouden) worden door een instrument dat wordt gebruikt om huizen te ontstoren, dan moet de energie van zo'n schadelijke energielijn ook ergens blijven.

Afbeelding

Energielijnen en zeeën en andere wateren
Op het moment dat een leylijn een zee of een ander water kruist, zal de leylijn of andere energielijn de bodem van een zee of een ander water volgen. De energie volgt dus normaliter niet de zeespiegel. Maar er zijn uitzonderingen. Op speciale plekken en op plekken met menselijke activiteit gedragen de energielijnen zich anders. De plekken met menselijke activiteit (in zee) zijn bijvoorbeeld een booreiland.

Afbeelding

Kosmische of aardse energielijnen?
Van leylijnen wordt veel gedacht dat ze bestaan uit kosmische energieën. Van aardstralen wordt veel gedacht dat ze bestaan uit aardse energieën. Zowel de leylijnen als andere energielijnen (aardstralen), bevatten zowel kosmische energie als aarde energie. Wanneer ze een magisch vierkant kruisen wordt de energie afgevoerd en kosmische energie aangevoerd. Terwijl de energielijnen door het landschap stromen, stralen ze energie uit en nemen ze energie op. Door de uitwisseling van de aardse en kosmische energie krijgen de flora en fauna extra energie. Zo ontstaat er een mengsel van aardse en kosmische energie.

Afbeelding

Stromingsrichting rasternetwerken
Om de aarde liggen verschillende netwerken, die ook wel netten of grids worden genoemd. Het overgrote deel van de netwerken zijn rasternetwerken. Een rasternetwerk houdt in dat om de zoveel meter een soortgelijke energielijn ligt die evenwijdig ligt aan de vorige en volgende energielijnen. Maar het zijn rasternetwerken en een raster houdt in dat er op deze energielijnen, met een rechte hoek energielijnen staan van dezelfde soort. Ook hier om de zoveel meter een bepaald soort energielijn.

Een voorbeeld van zo'n raster netwerk is het hartmannnetwerk. De energielijnen van dit netwerk liggen ongeveer noord - zuid en oost - west gepositioneerd. Een voorbeeld van een ander rasternetwerk is het netwerk dat bestaat uit currylijnen. Dit netwerk is een diagonaal net, want deze energielijnen liggen noordoost - zuidwest en noordwest - zuidoost geörienteerd.

Afbeelding

De richting waarheen de energielijnen stromen verschilt per rasternetwerk en eventueel ook per energielijn. Normaal gesproken lopen de energielijnen recht over het aardoppervlak. Door de handel en wandel van mensen komen er ook vervormigen in de netten voor, maar normaliter lopen de netten in een rechthoekig patroon over de aarde.

Oorsprong energielijnen
De leylijnen en andere energielijnen liggen al duizenden jaren rond onze planeet, ze zijn de Oeroude Energieën van de Aarde. Maar de oorsprong van de energielijnen is onduidelijk. Over hoe ze zijn ontstaan bestaan verschillende ideeën.

- Een gedachte is dat de energielijnen van de aarde zijn ontstaan bij de schepping/vorming van de huidige planeet. Maar wat er precies gebeurd is bij de schepping/vorming is niet bekend. Een raadsel wordt met een ander raadsel opgelost, met deze theorie blijft het ontstaan in de nevelen gehuld.

- Een andere verklaring voor het ontstaan van de lijnen is dat deze gecreëerd zijn door bewuste wezens, zoals bijvoorbeeld de mens, maar dan wel in een ver grijs verleden. Het systeem van de verschillende netwerken is een dynamisch geheel. Door bepaalde beïnvloedingen kunnen er afwijkingen gaan ontstaan in energielijnen. Met bepaalde handelingen kunnen leylijnen versterkt worden, maar ook gecreëerd.

Ik breid waarschijnlijk deze intro blog nog verder uit met informatie.....veel plezier!!!

BlackBox
Laatst gewijzigd op: woensdag, 08 september 2010 23:59
Gelezen 5914 keren


Old Sarum
door Combi


De sleutel tot de betekenis en ligging van leylijnen zijn de knooppunten van waaruit ze uitstralen. Vaak is er echter één primaire leylijn tussen een aantal andere lijnen, dat vanuit een bepaalde plaats loopt. Een goed voorbeeld zijn de leylijnen die beginnen in Old Sarum in het Engelse graafschap Wiltshire.

Afbeelding

Old Sarumis een aardwerk met een vlakke bovenkant dat uitkijkt over Salisbury Plain en de rivier de Avon die de vlakte doorsnijdt en in de richting van deze heilige plaatsen stroomt. De belangrijkste aardwerken en leylijnen werden aangelegd in de pre-Romeinse tijd. Old Sarum is al lang het brandpunt van nederzettingen: eerst een heuvelfort in de ijzertijd, vervolgens een Romeins kamp en daarna een middeleeuwse ommuurde stad. In 1070 werd de plek verlaten nadat het was ingenomen door Willem de Veroveraar en werd bisschop van St. Osmund verzocht om een nieuwe kathedraal te bouwen in Old Sarum, die in 1092 werd gewijd. Maar heidense energie van de plaats deed zich gelden en vijf dagen later werd het gebouw tijdens hevig onweer grotendeels verwoest door de bliksem. De kathedraal werd opnieuw gebouwd en werd uiteindelijk in 1220 verplaatst tot vlak bij Salisbury, waar hij nog wel op dezelfde leylijn lag.

De leylijn Old Sarum - Stonehenge
Alle leylijnen vanuit Old Sarum waaieren uit naar het noordoosten en noordwesten. Eén leylijn, mischien wel de beroemdste, loopt door Stonehenge en verder naar het zuiden door de kathedraal van Salisbury, Clearbury Ring en Frankenbury Camp (beide heuvelforten uit de ijzertijd). Deze leylijn strekt zich uit over ten minste 27,8 kilometer, van noord noordwest naar zuid zuidoost. Sommige onderzoekers stelden dat hij doorloopt naar de Engelse zuidkust. Het is beslist de primaire leyijn door Old Sarum en sir Norman Lockyer was de eerste die deze lijn opmerkte.

Sir Norman Lockyer (1836 - 1920) was 's werelds eerste professor in de astrofysica en doceerde aan het Royal College of Science in London, dat nu deel uitmaakt van het Imperial College. Hij richtte ook het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift 'Nature' op. Lockyer was geïnteresseerd in de afmetingen en liggingen van tempels van veel culturen, niet alleen van de Britse cultuur. In 1870 merkte Lockyer op dat veel Oud Griekse tempels doorgaans langs een oost- west- as lagen. Hij werkte samen met F.C. Penrose, die de meest precieze metingen van het Parthenon deed, en onderzocht mogelijke lijnen die samenhingen met de positie van zonsopkomst op bepaalde dagen. In Egypte vond hij lijnen die i verband stonden met de ster Sirius waarvan het heliakale http://www.encyclo.nl/begrip/heliakisch opkomst het begin van het Egyptische jaar inluidde. Hij publiceerde deze theorieën in de The Dawn of Astronomy in 1894. Lockyer nam aan dat de zon in Stonehenge op midzomer oorspronkelijk opkwam boven de Heel stone en hij berekende deze datum - en dus datum waarop Stonehenge werd gebouwd - met zijn behulp van astronomische gegevens. Hij paste zijn methode toe op andere megalithische plaatsen en publiceerde zijn conclusies in 'Stonehenge and Other Britsch Monuments Astronomical Considered' in 1906. vanwege de impact van zijn publicaties wordt hij wel de 'vader van de archeo-astronomie' genoemd.

Het beginpunt van deze leylijn ligt wellicht bij de grafheuvels in Durrington Down, vandaar loopt de lijn verder door Stonehenge en Old Sarum naar de herbouwde toren van de kathedraal van Salisbury ten zuiden van de oorspronkelijke locatie in Old Sarum. Volgens Guy Underwood, een Britse auteur van boeken over leylijnen, markeert deze toren een verborgen brandpunt of bron die onnatuurlijke grote zwermen insecten en vogels lijkt aan te trekken.

Afbeelding

De lijn loopt dan over de oude Harnhambrug over de Avon en precies door een belangrijke kruising (A 338 en A 354). Daarna loopt hij langs de oude rechte Odstockweg naar Clearbury Ring, een bebost kamp uit de ijzertijd dat u van mijlenver kunt zien liggen. Dan loopt de leylijn door de ruïne van de 12e eeuwse priorij van Breamore en eindigt in Frankenbury Camp uit de ijzertijd (vlak bij Fordingbridge), een plaats waar in het recente verleden veel ufo activiteit is waargenomen.

Andere Leylijnen van Old Sarum
Er zijn negen andere belangrijke leylijnen die vanuit Old Sarum naar het noorden lopen, maar geen daarvan loopt naar het zuiden. het is alsof Old Sarum naar het noorden toe aan het hoofd stond van de hele Salisbury Plain, in religieuze of militaire zin. Ten minste twee van de leylijnen vanuit Old Sarum volgen oude Romeinse wegen (leylijnen 1 en 3), terwijl alle negen eindigen in ringen, kampen, kathedralen of forten uit de ijzertijd. Als we weten waar het eindpunt van de leylijnen ligt, weet we ook waarvoor ze oorspronkelijk werden gebruikt. Als alle eindpunten forten waren, zouden leylijnen een militaire communicatiefunctie hebben. Maar als deze forten ook drukken handelsnederzettingen waren, is het ook mogelijk dat het waarnemingslijnen voor reizigers waren. Tot slot, als het religieuze plaatsen waren, moeten we denken aan een door mensen gecreëerde geometrisch knooppunt van spirituele energie.
We kijken naar een paar van die eindpunten:

Bij Figsbury Ring (leylijn 2) kan bij een ingang worden uitgekeken op Old Sarum.
Portway Roman road (leylijn 3) verbond Silchester rechtstreeks met Old Sarum.
Sidbury Camp (leylijn 4) ligt ook op de belangrijke leylijn Grovely Castle - Stonehenge - Sidbury Camp.
Ogbury Camp, Woodhenge en Durrington Walls (leylijn 5) zijn belangrijke plaatsen, waarvan de laatste 2,55 hectare beslaat met wallen van 10 meter hoog. Woodhenge is ouder dan Stonehenge en Durrington Walls is de grootste Britse henge plaats.
Leylijn 6 is de hoofdlijn die door Old Sarum en Stonehenge loopt. De zuidoost verlenging ervan ligt duidelijk op 171 graden (351 graden - 180 graden = 171 graden). Avebury Ring ligt ook dichtbij deze lijn op 354 graden.

Afbeelding

Afbeelding
rechtermuisklik afbeeldingen bekijken voor groter


bron: Geheime Geometrie, mysterieuze wetten van de heilige geometrie in kunst, natuur en wetenschap, Stephen Skinner
Laatst gewijzigd op: zondag, 06 mei 2012 16:18
Gelezen 1868 keren
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
fr3bzy
Administrator
Administrator
Berichten: 2588
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:12
Contacteer:

do 09 sep 2010, 05:04

mmmmmmm i like...thx ^^ :eten:
[YES]Equality of Opportunity - [NO]Equality of Outcome
ddww

do 09 sep 2010, 05:11

Interessante topic..binnenkort lezen :-)
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 09 sep 2010, 05:12

[quote name="Fr3bzY"]mmmmmmm i like...thx ^^ :eten:[/quote]

Ben benieuwd hoe dat hier op QFF aanslaat, volgens mij gaat dit heeeel leuk worden... :egypte:
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15998
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 09 sep 2010, 05:25

Plaatsen
Hieronder treft u een lijst met de plaatsen en beschrijvingen van leycentra in Nederland, ingedeeld naar provincie.
De plaatsnaam wordt gevolgt door de doorsnede van de uitstraling van het centrum in meters (DC) en de locatie van de centrumkern. Verder vindt u nog informatie (indien van toepassing) over de geschiedenis van het centrum, de aard en werking van de energie aldaar en over paranormale waarneming van voorchristelijke activiteiten op de betreffende locatie.

link naar:
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla050/leylijnen.html
Gebruikersavatar
lostaname
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 291
Lid geworden op: ma 06 sep 2010, 18:23

do 09 sep 2010, 05:48

@Combi: Lees net op die site dat boekhandel Pel per ongeluk toevallig op zo'n Thor heiligdom is geplaatst. Er sprong bij mij meteen 'Het Witte Wief' in het hoofd van Suske&Wiske. De man die SusWis&Co naar hun hut brengt, heet als ik het goed heb Piet, waarop Wiske Pietje Pel zegt. Veelal meer mystieke zaken in dat album. Ik ben echter niet al te veel op de hoogte van mijn lokale folklore. Ik kan echter wel bevestigen dat er negatieve energie is op huize Kernhem. Heb al een paar rare verhalen gehoord maar nooit echt aandacht aan gegeven.
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 09 sep 2010, 05:56

[quote name="Combi"]Plaatsen
Hieronder treft u een lijst met de plaatsen en beschrijvingen van leycentra in Nederland, ingedeeld naar provincie.
De plaatsnaam wordt gevolgt door de doorsnede van de uitstraling van het centrum in meters (DC) en de locatie van de centrumkern. Verder vindt u nog informatie (indien van toepassing) over de geschiedenis van het centrum, de aard en werking van de energie aldaar en over paranormale waarneming van voorchristelijke activiteiten op de betreffende locatie.

link naar:
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla050/leylijnen.html[/quote]

hier nog meer plekjes.....

KRACHTPLAATSEN
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 09 sep 2010, 06:05

Wat mij ook interesseert is water-aders....


Afbeelding

Wateraders

Wateraders ontstaan door afdalend, stromend water in ondergrondse aders. Deze wateraders kronkelen als een rivier naar het laagste punt in kanalen, rivieren en zeeën.

De stroomsnelheden van het water zijn afhankelijk van de toevoer en de doorsnede van de ader. De stroming komt nooit tot stilstand, het is wel mogelijk dat de ader zich verplaatst door het wegspoelen van slappe grondsoorten waar in de ader zijn baan heeft gezocht.

Veel waterstromingen vinden plaats door grind en zand lagen. Water is een energie drager, door de stroming ontstaan allerlei energie velden die een baan door de aarde zoeken naar de kosmos (ruimte).

Door allerlei obstakels in de aardbodem zoals grind, ijzer en scheuren willen deze energie banen nog wel eens af kaatsen en strooivelden veroorzaken. Een parabool verloop van een ader heeft aan de bovenzijde van de aarde een versterkt stralingsveld, hierboven wonen kan leiden tot verstoringen!.

Wateraders zijn door geheel Nederland te vinden, in het gebied rond de heuvelrug is een wat sterkere concentratie van aders. Weersomstandigheden zoals volle maan en getij (eb en vloed) bepalen mede de sterkte van de velden.
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15998
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 09 sep 2010, 13:43

[quote name="lostaname"]@Combi: Lees net op die site dat boekhandel Pel per ongeluk toevallig op zo'n Thor heiligdom is geplaatst. Er sprong bij mij meteen 'Het Witte Wief' in het hoofd van Suske&Wiske. De man die SusWis&Co naar hun hut brengt, heet als ik het goed heb Piet, waarop Wiske Pietje Pel zegt. Veelal meer mystieke zaken in dat album. Ik ben echter niet al te veel op de hoogte van mijn lokale folklore. Ik kan echter wel bevestigen dat er negatieve energie is op huize Kernhem. Heb al een paar rare verhalen gehoord maar nooit echt aandacht aan gegeven.[/quote]


ja het blijft apart dat je dit soort verhalen/hints over de geschiedenis, in het midden gelaten wat er dan precies van waar is, terug vindt in stripboeken.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23629
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 09 sep 2010, 15:15

WHOW! Vet artikel BB!! Misschien ook nog even een linkje naar die google earth plugin??

http://www.vortexmaps.com/docs/UVG-grid ... Hagens.kmz


World Ley Lines PDF 342KB An evolving study, this file illustrates the approximate course of major leys that link the aboriginal peoples, western nations, and middle eastern folks with the rest of the planet.

Hier de PDF: http://www.geometryofplace.com/images/s ... ey_web.pdf


Ook interessant: http://www.crystalinks.com/grids.html

Energie-netwerk :lol:
1119 AD
Gebruikersavatar
FilanysZ
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 206
Lid geworden op: wo 25 aug 2010, 09:36

do 09 sep 2010, 16:04

Ik heb nog een KML Database met alle megalithische bouwwerken voor GoogleEarth zal em effe opspeuren!

Voila!
http://www.google.com/gadgets/directory ... megalithic alle 2 zijn goed!
Laden duurt wel even ZEER GROOTE DATABASE

Handig voor onze Hunnebedden speurders ;-)
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23629
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 09 sep 2010, 16:26

[quote name="Filanys Z"]Ik heb nog een KML Database met alle megalithische bouwwerken voor GoogleEarth zal em effe opspeuren!

Voila!
http://www.google.com/gadgets/directory ... megalithic alle 2 zijn goed!
Laden duurt wel even ZEER GROOTE DATABASE

Handig voor onze Hunnebedden speurders ;-)[/quote]


LOL daar open ik net een apart artikel over, ik vond namelijk dat deze wijze steentjes wel een aparte plek hadden verdiend!
1119 AD
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 09 sep 2010, 22:14

De natuur laat het wel zien, vanmiddag wat kiekjes genomen...


hier heeft de boom zich gevormd naar de aardstralen...

Afbeelding

Afbeelding

Deze boom laat zien dat er een kruising is met een waterader (de begroeiing aan de onderkant)...
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6304
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

vr 10 sep 2010, 04:19

WHOW! Vet artikel BB!! Misschien ook nog even een linkje naar die google earth plugin??

http://www.vortexmaps.com/docs/UVG-grid ... Hagens.kmz


World Ley Lines PDF 342KB An evolving study, this file illustrates the approximate course of major leys that link the aboriginal peoples, western nations, and middle eastern folks with the rest of the planet.

Hier de PDF: http://www.geometryofplace.com/images/s ... ey_web.pdf


Ook interessant: http://www.crystalinks.com/grids.html

Energie-netwerk :lol:
das een goeie, zal morgen de intro beetje bijwerken...
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 10 sep 2010, 13:32

Als er een aanvulling gedaan word, graag ff in het artikel zelf zetten. Bijv. met rood:
Aanvulling 10-9-2010 8:20:
blablabla

En bronvermelding is misschien ook wel zo netjes ;-)

:ontopic:

Met de verklaring van Leyleinen ben ik het trouwens geheel oneens. Ik geloof zelf enigzins in de theorie dat de aarde 'groeit'. Ik heb hier ook een donders mooi plaatje van, wellicht dat ik hier eens een topic voor ga maken.

Check trouwens ook eens dit artikel op Skepsis (wel sterk verouderd, komt uit 1992 geloof ik)
http://www.skepsis.nl/stralen.html
Plaats reactie

Terug naar “Natuur”