Dag van de Privacy

Hier tref je alle overige topics aan met betrekking tot nieuws en discussie over onderwerpen die niet thuis pasten in een van de andere sub-fora.
User avatar
ThaViking
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 536
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:10

Fri 19 Dec 2014, 18:05

Gepubliceerd op 17 dec. 2014

Burger wordt (straks) doorgelicht zoals profiel van crimineel wordt opgesteld

De Nederlandse overheid gaat grote hoeveelheden persoonsgegevens van burgers koppelen om daaruit te destilleren of zij frauderen met belasting of uitkeringen. Met technieken van inlichtingendiensten wordt vooraf voorspeld wie in de gaten moeten worden gehouden.

Het nieuwe Systeem Risico Indicatie (SyRI) is bedoeld om gemeenten en overheidsinstanties effectiever te laten zoeken naar mensen die uitkeringen of toeslagen misbruiken. Datamining en patroonherkenning moeten helpen om verdachten eerder te signaleren.

Dat blijkt uit een besluit dat eerder deze maand door het kabinet is genomen, maar waaraan weinig ruchtbaarheid is gegeven. Het is de uitwerking van de vernieuwde Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) die vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen CDA en SP stelden nog wel enkele schriftelijke vragen bij het wetsvoorstel, maar uiteindelijk kreeg de wet Kamerbrede steun. Ook in de Eerste Kamer was het een hamerstuk.

'De mogelijkheden van gegevensuitwisseling moeten optimaal worden benut', schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 'Dit draagt bij aan het draagvlak in de sociale zekerheid en een adequate fraudebestrijding.' Een overheidsdienst kan aan de hand van deze data een 'risicomodel' opstellen dat als een soort filter fungeert, waarna er vanzelf 'risicomeldingen' uit het systeem rollen: personen die misschien frauderen.

Risicomodel
Voor verwerking in SyRI komen de volgende gegevens in aanmerking, zo meldt de wet: arbeidsgegevens, boetes en sancties, fiscale gegevens, gegevens roerende en onroerende goederen, handelsgegevens, huisvestingsgegevens, identificerende gegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, onderwijsgegevens, pensioengegevens, reïntegratiegegevens, schuldenlastgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens.

Een overheidsdienst kan aan de hand van deze data een 'risicomodel' opstellen dat als een soort filter fungeert, waarna er vanzelf 'risicomeldingen' uit het systeem rollen: personen die misschien frauderen. Het systeem is vergelijkbaar met het profileren van criminelen. De verdachten komen in een database terecht.

Bezwaren CBP en Raad van State
Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens als de Raad van State had grote bezwaren tegen het voorstel. Dit is een 'vergaande beperking van de persoonlijke levenssfeer', aldus de RvS. 'De opsomming lijkt niet bedoeld om in te perken, maar om zo veel mogelijk armslag te hebben.' Doordat de filtercriteria vrijelijk kunnen worden aangepast, zou het profileren kunnen uitmonden in een 'fishing expedition': het hengelen naar specifieke prooien.

Minister Asscher legde de adviezen op belangrijke punten naast zich neer. Ook het verzoek om de burger meer inzicht te geven in wat er met zijn data gebeurt, werd niet ingewilligd. De minister laat in een reactie weten dat 'niet zomaar grote hoeveelheden gegevens aan elkaar worden gekoppeld'. In de wet zijn waarborgen ingebouwd om misbruik van gegevens te voorkomen, stelt het ministerie.

De Belastingdienst heeft nu al toegang tot veel gegevens van burgers, zoals de camerabeelden die de Landelijke Politie in Nederland maakt van kentekenplaten. In tegenstelling tot de politie mag de Belastingdienst die jaren bewaren. Online-medium De Correspondent beschreef gisteren dat opsporings- en inlichtingendiensten, die bestanden bij de Belastingdienst mogen opvragen, op die manier weer toegang hebben tot informatie die ze zelf niet mogen bewaren.

Michael Persson 1 oktober 2014http://www.volkskrant.nl/dossier-kabine ... ~a3759563/

https://www.bof.nl/home/english-bits-of-freedom/
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Fri 16 Jan 2015, 23:33

#podcast61
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Wed 21 Jan 2015, 23:19

Onderstaande paste hier het beste mijns inziens...
21 JANUARI 2015-19:32

BOETE VOOR FILMEN DOM MET DRONE

#DOMTOREN

De dronefilmer hoeft de boete niet zelf te betalen.

Image

De 32-jarige Jelte Keur die met zijn drone een filmpje maakte van de Domtoren in Utrecht, heeft een boete van 350 euro gekregen voor deze misdaad. Men mag namelijk niet zomaar "vliegen binnen de bebouwde kom, in de mist, zonder duidelijk zicht op het toestel".

Toch valt het bedrag best mee, want deskundigen vreesden eerder een boete van in de duizenden euro's. "De media kwamen met een mogelijke boete van 8.000 euro", zegt Keur. Hij filmde de Dom met een drone-set van 1.750 euro, meldt de NOS. Het filmpje werd een groot succes op YouTube.

De droneliefhebber verwacht een versoepeling van de regels. "Wat ze moeten doen is meedenken. Er tegenin denken heeft geen zin. Dat is vechten tegen de bierkaai. Die drones komen eraan, of je wilt of niet. Ze gaan alleen maar beter worden, kleiner worden en meer kunnen."

Hij vindt dat er vanuit angst gedacht wordt, terwijl er ook voordelen zijn. "Een zwemvest aan een drone is sneller dan een Baywatch-kerel in een zwembroek. Logisch nadenken blijft de key." Keur, die een prijs won voor beste dronefilm van 2014, hoeft de boete overigens niet zelf te betalen. Het bedrijf waar hij de drone kocht, heeft direct gezegd het geldbedrag te willen betalen.

via:->> http://www.powned.tv/nieuws/tech/2015/0 ... _dron.html
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 26 Jan 2015, 18:08

"Ja maar om geweld buiten de deur te houden moeten wij jullie je vrijheid privacy opgeven" eentje uit "Oorlog is vrede" politieke retoriek.
Europese landen schenden inderdaad mensenrechten met spionage
26 januari 2015 15:54
http://www.nu.nl/politiek/3979996/europ ... onage.html


Met de massale spionage die de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onthulde, schenden Europese landen onder meer het recht op persvrijheid en privacy van hun burgers. Ook Nederland gaat in de fout en moet openheid geven.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Raad van Europa naar aanleiding van de onthullingen van Snowden, dat NU.nl al heeft ingezien. Ook de mensenrechten godsdienstvrijheid en het recht op een eerlijk proces staan onder druk.

Het rapport is opgesteld door een internationale commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die gedurende zijn onderzoek de klokkenluider diverse malen hoorde.

De onderzoekers concluderen dat de onthullingen overtuigend bewijs hebben geleverd "van het bestaan van verregaande, technologisch geavanceerde systemen" om niet alleen communicatie in de gaten te houden, maar ook de inhoud te bestuderen. Dit gebeurt op massale schaal bij "talloze mensen bij wie geen grond is dat ze ook maar iets verkeerd doen".

Omtzigt benadrukt in het rapport dat de spionage fundamentele rechten ondermijnt, waaronder ook de vrijheid van meningsuiting en expressie, het recht op een eerlijk proces, het recht op godsdienst en het recht op privacy. "Deze rechten zijn de grondvesten van democratie. De inbreuk zondere adequate controle ondermijnt de rechtsstaat."

Nederland
Veel landen in Europa blijken ondersteuning te bieden bij het vergaren van grote hoeveelheden gegevens van burgers. Ook Nederland tapt volgens de onderzoekers internetverkeer af in het kader van het zogenaamde RAMPART-A-programma.

"De bilaterale overeenkomsten tussen de VS en derde landen om elkaar niet te spioneren zijn waardeloos en eenvoudig te omzeilen, wat resulteert in wat Snowden noemt een 'Europese Bazaar'", stellen de onderzoekers.

Volgens de Raad van Europa is het probleem niet dat er wordt samengewerkt, maar wel dat dit intensief gebeurt op basis van "geheime wetten met geheime rechtbanken en geheime interpretatie van de wetten waar nagenoeg geen toezicht op is".

Internetveiligheid
De opstellers van het rapport zijn ook bezorgd over de gevolgen van de spionage voor internetveiligheid. De achterdeurtjes, bewuste zwakheden in beveiligingsstandaarden en het bewust slecht implementeren van beveiligingsmaatregelen zijn ook door terroristen "eenvoudig te gebruiken".

Daarnaast waarschuwen de onderzoekers voor "catastrofale gevolgen" als de ontwikkelde hulpmiddelen voor massale observatie in handen zouden komen van totalitaire regimes of extremistische politici.

Overigens keert de Raad van Europa zich niet tegen het gericht onderzoek doen naar verdachte criminelen en terroristen, omdat dat wel degelijk nodig kan zijn.

Volgens het rapport blijkt uit onafhankelijk onderzoek in de Verenigde Staten dat massasurveillance "vermoedelijk niet heeft bijgedragen aan het voorkomen van terroristische aanslagen, in tegenstelling tot hetgeen werd beweerd door hoge inlichtingenofficieren", schrijft Omtzigt in zijn rapport.

Hof
Omdat de mensenrechten worden geschonden door de spionage vragen de onderzoekers om een zogenaamde artikel 52-procedure bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa. Deze zeldzame procedure moet duidelijk maken hoe de betrokken mensenrechten in ieder aangesloten land - dus ook Nederland - vorm krijgen.

Daarnaast onderstrepen de onderzoekers de oproep van het Europees Parlement om breed gebruik te maken van versleuteling, om niet alleen de privacy te beschermen, maar ook terroristen, foute landen en criminelen geen kans te geven misbruik van gegevens te maken.

Om de situatie te verbeteren adviseren de onderzoekers om bij het onderhandelen over verdragen met de Verenigde Staten de Europese Mensenrechten mee te nemen.
Raad van Europa: ‘Nederland schendt privacy-rechten burgers’
Door Maroesja Perizonius

maandag 26 januari 2015, 15:57
http://www.welingelichtekringen.nl/same ... rgers.html


Nu.nl kreeg inzage in resultaten van het onderzoek van de Raad van Europa dat werd gedaan naar aanleiding van de onthullingen van Snowden. Uit het rapport blijkt dat het recht van burgers op persvrijheid, het recht op een eerlijk proces, godsdienstvrijheid en privacy door Nederland en andere Europese landen is geschonden.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt leidde de internationale commissie. De commissie heeft klokkenluider Snowden meerdere keren gehoord. De onthullingen hebben naar de mening van de commissie overtuigend bewijs geleverd van het bestaan van verregaande, technologisch geavanceerde systemen om communicatie in de gaten te houden en de inhoud ervan te bestuderen. Ook bij mensen die daartoe geen aanleiding gaven.

Omtzigt: “Deze rechten zijn de grondvesten van democratie. De inbreuk zonder adequate controle ondermijnt de rechtsstaat.” De onderzoekers stellen dat het probleem niet de samenwerking is tussen de Europese landen en de VS, maar dat het ‘intensief gebeurt op basis van “geheime wetten met geheime rechtbanken en geheime interpretatie van de wetten waar nagenoeg geen toezicht op is”.

De onderzoekers vragen in het rapport om een artikel 52-procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze procedure moet tonen hoe de mensenrechten in ieder betrokken land vorm krijgen. Ook zijn de onderzoekers bezorgd over dat ontwikkelde spionage-hulpmiddelen in handen kunnen vallen van totalitaire regimes of extremistische politici omdat dat ‘catastrofale gevolgen’ zou kunnen hebben.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sat 31 Jan 2015, 02:04

Uber belooft privacybeleid te verbeteren

Gepubliceerd: 31 januari 2015 00:48
Laatste update: 31 januari 2015 00:48

Taxi-app Uber zegt zijn privacybeleid aan te passen na een rapport dat liet maken nadat privacyschending door het bedrijf naar buiten kwam.
Volgens advocatenkantoor Hogan Lovells waren de Uber-richtlijnen en procedures over toegangscontrole, databeveiliging en het bewaren van gegevens al in orde. Dat meldt Reuters.

Het rapport werd aangevraagd en betaald door Uber. Het omstreden taxibedrijf kan volgens het advocatenkantoor wel voor verbetering zorgen door werknemers beter te trainen en de toegangscontrole aan te scherpen. Ook zouden consumenten beter ingelicht kunnen worden over de richtlijnen.

​Privacyzorgen

Uber stelde Hogan Lovells in november aan om een rapport op te stellen. Het taxibedrijf kwam toen negatief in het nieuws toen een topman van het bedrijf zei journalisten te willen bespioneren. Zo zouden die in geval van negatieve verhalen Uber in diskrediet gebracht kunnen worden.

Uber zou daarvoor onder meer vrijelijk in de ritgeschiedenis van gebruikers kunnen kijken. Het bedrijf bleek met een zogenoemde 'God View' gebruikers zelfs live op een kaart te kunnen volgen.

Uber ligt daarnaast onder vuur door zijn behandeling van chauffeurs. Die zijn officieel niet in dienst bij Uber, maar werken als oproepkracht.

Makkelijk ontslaan

In de VS heeft die situatie tot een rechtszaak tussen ontevreden chauffeurs en Uber geleid. Tijdens die zaak zijn interne e-mailberichten tussen Uber-medewerkers openbaar gemaakt. Die jubelen daarin over het gemak waarmee zij opstandige chauffeurs met de druk op een knop kunnen ontslaan.

Daarnaast wordt Uber in veel steden en landen verboden, vaak omdat het bedrijf op oneerlijke manier met taxichauffeurs zou concurreren. Ondanks dergelijke regelgeving en negatieve publiciteit groeit Uber erg snel.

Het bedrijf werd eind 2014 op een waarde van 40 miljard dollar geschat, zo'n vier jaar na de oprichting. Ook sleept het bedrijf op regelmatige basis miljardeninvesteringen binnen.
via:->> http://www.nu.nl/internet/3983314/uber- ... teren.html
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sun 01 Feb 2015, 14:37

Bill C-51 aims to 'remove terrorist propaganda' from internet

The anti-terrorism bill unveiled Friday by Prime Minister Stephen Harper includes a section that gives his government the power "to order the removal of terrorist propaganda" from the internet.

That would still require a judicial order, as well as the attorney general's support to push for the removal of such web content.

If the proposed legislation becomes law, a judge could order an internet service provider, or the "custodian" of "the computer system," to remove web content the judge considers terrorist propaganda.

Government backgrounders on Bill C-51 point out that the Criminal Code already permits the removal or seizure of hate propaganda or child pornography.

The Department of Justice says the draft legislation is similar to laws that already exist in the United Kingdom and Australia.

Reporting terrorist propaganda in the U.K.

In 2010, the U.K. government set up a "Counter Terrorism Internet Referral Unit," which removes "terrorist material" from the internet. In November, the British government said it had taken down more than 65,000 "pieces of unlawful terrorist-related content," 80 per cent of them about jihadist groups in Iraq and Syria.

Police forces or the public can submit a report via the government website if they see terrorist material online.

The internet counterterrorism unit prioritizes websites for review, with English-language web content at the top of the list. If the unit decides a website has breached British law, it takes action.

Last year, the U.K. government reached an agreement with internet service providers (ISPs) to voluntarily block outside material at the request of the counterterrorism unit, with no court order required. If the web content is on servers in the U.K., action can be taken against the host to remove the terrorist material.

In Australia, for locally hosted content, ISPs can be ordered to remove content, and action taken against them if they refuse. If the content is outside the country, Australia's domestic spy agency, ASIO, or the federal police, can order websites to block the content. As in the U.K., no court order is required.

Free speech advocates in both the U.K. and Australia have been critical of both governments' approaches to fighting terrorism on the internet. One concern in Britain is that there's no requirement for public disclosure about how often and what content gets blocked or taken down.

While the Canadian bill uses the phrase "computer system," Australia's new law uses "computer network," which, critics say, gives the government the authority to monitor the entire internet.

The Australian Lawyers Alliance says legislation which became law last fall would have "not just a chilling effect but a freezing effect."

More safeguards in Canada

Kim Carlson, international co-ordinator of the U.S.-based online rights group Electronic Frontier Foundation, views the Australian and U.K. governments as "racing to see which country can introduce the worst restriction as quickly as possible."

While also critical of Canada's draft legislation, on the issue of removing internet content, she says Canada's proposal would have more safeguards than in those two countries. But she argues it would still "have a chilling effect on speech, as people fear that their words are going to be misconstrued in some way."

Bill C-51 also would give a judge who has reasonable grounds to believe that a website contains terrorist propaganda the power to order an ISP to "provide the information that is necessary to identify and locate the person who posted the material."

In June, the Supreme Court ruled that Canadians have the right to remain anonymous on the internet and that ISPs cannot disclose their identifying information to law enforcement unless they first obtain a warrant.

Disclosing identities

Christopher Parsons, the managing director of the Citizen Lab's Telecom Transparency Project at the Munk Centre for Global Affairs, says that given the top court's ruling, he's concerned about ISPs handing over subscriber information.

Before that happens, he says, some sort of judicial process is needed to ensure that Canadians' personal information doesn't get disclosed to government unless they get warrants.

Parsons also expressed worry about how expansive the government's definition of terrorist propaganda will be, especially at what he calls the margins of political and artistic speech.

"Advocacy and promotion is the test," Justice Minister Peter MacKay explained on CBC's Power and Politics.

Given the extent online of what the government calls terrorist propaganda, there's also a question about the staffing required to find and remove that content from the internet. Parsons noted the challenge the RCMP has getting the resources to take down the vast quantity of child pornography.

Rozita Dara, a computer science professor at the University of Guelph, doubts that technology alone can identify terrorist propaganda. She says that doing subjective searches in data mining is still very tough, and even with algorithms as good as Google's, humans will still need to look at every suspect web page.

Dara raises the question about distinguishing between someone expressing an opinion and someone who's recruiting or publishing propaganda. She worries that before the distinction is clear, people expressing opinions will be put under online surveillance and their social media information checked out. For her, linking different sources of information or databases with personal content raises privacy concerns.

via:->> http://www.cbc.ca/news/technology/bill- ... -1.2938935
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 05 Feb 2015, 10:34

Ten Boer praat over privacy, wie weet wat?

Geplaatst: 05:44 uur, donderdag 5 februari 2015

Zelfs de wethouder moet even aan wennen aan de privacyregelingen. Hij mag zijn papieren niet zomaar op zijn bureau laten liggen want alles wat met hun nieuwe zorgtaken te maken heeft moet achter slot en grendel.

'In grote lijnen is alles goed georganiseerd', aldus Peter Heidema, wethouder in de gemeente Ten Boer.

Hoe gaan de gemeenten om met gevoelige gegevens van ouderen en jeugd?
Daarover is onduidelijkheid dus kregen belangstellende woensdagavond informatie over de gemeente en hun privacyregelingen.

Op initiatief van de gemeenteraad is de avond georganiseerd. Die kreeg het signaal dat hier zorgen over zijn.

Vraagtekens?
Zo heeft inwoner Harry Morselt zijn vraagtekens bij een aantal dingen. 'Ik heb laatst een gesprek gehad met iemand van de gemeente over mijn zorgbehoeften. Maar wat gebeurt er met deze gegevens', vraagt Harry Morselt zich af. Hij heeft veel vragen over het zogeheten keukentafelgesprek.

Wethouder Peter Heidema is blij met de avond en de discussies die er plaats vinden. 'Nu weet ik wat er leeft bij de inwoners. Sommige zaken zijn voor mij heel gewoon omdat ik ze vanuit een ander perspectief bekijk'.

Goed geregeld
Volgens Heidema is de privacy goed geregeld in Ten Boer en hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Iemand die de aanwezigen van advies voorzien is Alice Broersma. Zij is jurist bij zorgverlener Accare en wijst de aanwezigen erop welke rechten ze hebben en welke veranderingen invloed hebben op de privacy.

In de gaten houden
Volgens Broersma moeten niet alleen de mensen hun eigen privacy goed in de gaten houden. Ook gemeenten moeten duidelijk en begrijpbaar omschrijven hoe ze met de privacy van hun burgers omgaan.
via:-> http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=144775
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 05 Feb 2015, 10:54

Kamer wil meteen boetes bij privacyschending

Gepubliceerd: 05 februari 2015 08:50
Laatste update: 05 februari 2015 08:50

Bij grove schendingen van de privacy moet het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meteen boetes kunnen opleggen van maximaal 800.000 euro.
VVD en PvdA gaan daarover donderdag een voorstel indienen in de Tweede Kamer in een debat met staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Een VVD-woordvoerder heeft dat gezegd na een bericht van de NOS.

Het gaat om privacyschendingen waarbij bijvoorbeeld een arbodienst privégegevens van een werknemer naar diens werkgever stuurt, of om patiënten die zonder toestemming gefilmd worden in een ziekenhuis. In zo'n geval kan het privacywaakhond CBP nu niet onmiddellijk optreden.

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden zegt: "Je privacy is een grondrecht. Als privégegevens op straat komen te liggen, zijn ze niet meer privé. Dan hebben we een waakhond nodig die niet alleen kan blaffen, maar ook kan bijten."

Door: ANP
via:->> http://www.nu.nl/politiek/3986536/kamer ... nding.html
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23750
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Wed 11 Feb 2015, 03:06

'Senaat wil Opstelten horen over privacy'

Gepubliceerd: 10 februari 2015 18:50
Laatste update: 10 februari 2015 18:50

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) moet in de Senaat uit komen leggen hoe hij omgaat met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de privacy.
Dat heeft senator Tineke Strik van GroenLinks dinsdagavond gezegd.

Het gaat om de zogenoemde 'dataretentierichtlijn', die bepaalde dat EU-lidstaten telecombedrijven moesten verplichten om alle gegevens over telefoongesprekken, sms-berichten en e-mails te bewaren en voor een periode beschikbaar te houden voor politie en Justitie. Het Hof oordeelde dat die een te grote inbreuk pleegde op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het kabinet is nu bezig de plannen aan te passen, maar volgens Strik wordt in die aanpassing onvoldoende tegemoet gekomen de bezwaren van het Europese Hof. Daarbij gaat het allemaal te lang duren voordat er duidelijkheid komt.

Door: ANP
via:->> http://www.nu.nl/politiek/3990105/senaa ... ivacy.html
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 12 Feb 2015, 14:16

Slaan politieke privacyschenders hun slag?
11/02/2015
http://www.ravage-webzine.nl/2015/02/11 ... -hun-slag/


DEN HAAG – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voornemen van het kabinet om al het communicatieverkeer ongericht af te laten tappen. Waanzin, melden privacybehartigers.

Handig gebruikmakend van de emoties die loskwamen na de aanslagen in Parijs van vorige maand heeft het PvdA/VVD kabinet, gesteund door de PVV en SGP, een Kamermeerderheid behaald om in de nabije toekomst voor de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD de mogelijkheid te creëren bulkdata te onderscheppen van alle burgers die via de kabel verloopt. Bij aanvaarding van het wetsvoorstel krijgen onze geheime diensten nog verdergaande bevoegdheden dan de Amerikaanse NSA, de organisatie die wel eens aan de basis zou kunnen staan van dit waanzinnige plan.

Momenteel mogen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD en de militaire MIVD alleen ‘niet-kabelgebonden’ communicatie via onder andere de satelliet in bulk onderscheppen. Bij kabelgebonden communicatie mogen alleen specifieke taps op het internet- of belverkeer van verdachte personen worden gezet. De nieuwe regels maken het mogelijk gedurende een beperkte periode alle data van het telefoonverkeer tussen Nederland en een buitenlands spanningsgebied af te vangen.

Bits of Freedom (BoF) spreekt van “een gevaarlijk plan”. De privacyorganisatie vindt dat de verantwoordelijke ministers Ronald P. (Binnenlandse Zaken) en Hennis (Defensie) eerst maar eens inzichtelijk moeten maken wat de noodzaak is voor het voorstel. “En in het verlengde daarvan: is de bevoegdheid wel effectief? De wijziging houdt in dat […] iedereen in het sleepnet terecht komt, ook als je nergens van verdacht wordt. Dat is een bizar grote inbreuk op onze privacy”, meldde BoF voorafgaande het Kamerdebat van dinsdag.

Bij hun collega’s van Privacy First gaan ze nog een stap verder. De stichting kondigde vandaag aan een rechtszaak tegen de overheid aan te zullen spannen bij aanvaarding van het wetsvoorstel. Voorzitter Filippini spreekt van een “draconisch wetsvoorstel”. Volgens hem is in het plan van Ronald P. “sprake van een omkering in de manier hoe wetgeving tot stand gebracht moet worden. Privacyschendende technologie is leidend.”

Ook de Raad van State kan roet in het eten gooien van P., de enigszins verwarde man die in 2013 nog na de door De Telegraaf openbaar gemaakte Prism-praktijken verkondigde dat privacy een grondrecht is. “Massaal ongericht aftappen in Nederland? Zoiets is onmogelijk.” De minister heeft dinsdag de Tweede Kamer toegezegd “te hopen” het krankzinnige wetsvoorstel om massaal en ongericht af te kunnen tappen in april voor advies aan de raad voor te kunnen leggen.

Blijken ze ook bij de Raad van State te zijn doorgedraaid, dan staan de waakhonden van de Eerste Kamer klaar om pap te maken van het privacyschendende plan. Oktober vorig jaar ondertekende een meerderheid van de senatoren een motie waarin het kabinet verzocht wordt “af te zien van een zodanige uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten dat een ongeclausuleerde, ongerichte en grootschalige surveillance van kabelgebonden communicatie van onschuldige burgers mogelijk wordt.”

En mocht ook de Eerste Kamer falen, bijvoorbeeld omdat de poppetjes na de Statenverkiezingen in april van positie zijn verplaatst, dan weet het bedrijfsleven wel raad. Het is namelijk zo dat Amsterdam het grootste dataknooppunt ter wereld is. Machtige bedrijven als Microsoft en Twitter maken er op lucratieve wijze gebruik van. De kans is reëel dat, indien de AIVD/MIVD alles mogen aftappen, deze bedrijven dit land vaarwel zullen zeggen, zoals gebeurde nadat Snowden de NSA-praktijken blootlegde.
Privacy First wint rechtszaak tegen kentekenparkeren
vrijdag 30 januari 2015 17:28
https://www.privacyfirst.nl/acties/rech ... keren.html


Rechtbank oordeelt: geen boete bij weigering om kenteken in te voeren

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam een baanbrekende uitspraak gedaan in de rechtszaak van Privacy First voorzitter Bas Filippini tegen kentekenparkeren. Filippini weigerde zijn kenteken in te voeren omdat kentekenparkeren in strijd is met het recht op privacy. De rechtbank geeft hem hierin gelijk: parkeerders hoeven geen kenteken in te voeren, zolang zij maar kunnen aantonen dat zij voor hun parkeerplek betaald hebben, bijvoorbeeld middels een kwitantie van de parkeerautomaat. Daarmee komt het lokale parkeerbeleid op losse schroeven te staan, niet alleen in Amsterdam maar in alle Nederlandse gemeenten waar kentekenparkeren is (of dreigt te worden) ingevoerd. Privacy First beschouwt dit als een grote overwinning in de strijd om meer privacy in de openbare ruimte.

Privacy First roept hierbij iedereen op om bij het parkeren niet langer een kenteken in te voeren en tegen een eventuele boete in bezwaar en beroep te gaan. Privacy First zal daartoe volgende week model-bezwaarbrieven op deze website plaatsen.

Klik HIER voor het hele vonnis en HIER voor berichtgeving in de media vandaag. Mocht de gemeente Amsterdam besluiten om in hoger beroep te gaan, dan ziet Privacy First die procedure met vertrouwen tegemoet.

Privacy First wordt in deze zaak vertegenwoordigd door mr. Benito Boer van Alt Kam Boer Advocaten in Den Haag. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt Privacy First tevens in de cassatiefase van ons civielrechtelijke Paspoortproces bij de Hoge Raad.

Update 5 februari 2015: vandaag is Privacy First een nationale bezwaaractie tegen kentekenparkeren gestart. Klik https://www.privacyfirst.nl/acties/bezw ... keren.html HIER als u een bezwaarschrift wilt indienen tegen een onterechte parkeerboete bij kentekenparkeren!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 16 Feb 2015, 14:38

CBP ziet onvoldoende noodzaak voor massaal bewaren telecomgegevens
16 februari 2015 11:57
http://www.nu.nl/internet/3993791/cbp-z ... evens.html


Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt de noodzaak van het opslaan van gegevens over al het internet- en telefoonverkeer "onvoldoende onderbouwd".

Dat laat het CBP maandag weten https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-advisee ... omgegevens in een advies over de nieuwe bewaarplicht.

De organisatie heeft op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar een wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht gekeken.

Onder de huidige bewaarplicht worden telefoongegevens twaalf maanden opgeslagen en gegevens over internetverkeer zes maanden. Opsporingsdiensten kunnen deze gegevens, bijvoorbeeld wanneer iemand gebeld heeft, met wie en vanaf welke plek, gebruiken in onderzoek naar misdrijven.

Het Europees Hof van Justitie stelde in april dat de Europese richtlijn die lidstaten verplicht om een bewaarplicht te hanteren in strijd was met het fundamentele recht op de bescherming van persoonsgegevens. De richtlijn werd daarom geschrapt, maar de individuele wetten in de lidstaten bleven in stand.

Nieuwe bewaarplicht
Het ministerie van Veiligheid en Justitie kwam daarna met een voorstel voor een nieuwe bewaarplicht. Daarin worden nog steeds alle gegevens over telefoon- en internetverkeer opgeslagen en zijn ook de opslagtermijnen niet aangepast.

Wel mogen de gegevens in het voorstel alleen worden bekeken na toetsing door een rechter. Bovendien mogen telefoongegevens voor lichte misdrijven maar tot zes maanden terug worden opgevraagd.

Ingrijpend
Volgens het CBP is de noodzaak van het opslaan van gegevens onvoldoende onderbouwd. Het college liet zich in de afgelopen tien jaar al regelmatig negatief uit over de bewaarplicht. "Het bewaren van historische telefoon- en internetgegevens van bijna alle Nederlanders is een zeer ingrijpende maatregel", aldus het CBP in het nieuwe oordeel.

"De opsporingsautoriteiten hebben ruim 4,5 jaar ervaring opgedaan, maar het is kennelijk niet mogelijk gebleken een systematische onderbouwing te leveren van de noodzaak van deze bewaarplicht."

Eisen
Ook stelt het CBP dat er voorbij is gegaan aan de vraag of er andere, minder ingrijpende middelen mogelijk zijn om hetzelfde doel te bereiken. Bovendien is in het nieuwe voorstel niet voldaan aan drie eisen.

Zo worden mensen niet geïnformeerd als hun gegevens zijn opgevraagd, is er geen transparantie over hoe vaak gegevens worden geraadpleegd en is er onduidelijkheid over de positie van mensen met een beroepsgeheim.

Advies
Het CBP adviseert het ministerie om het wetsvoorstel niet in te dienen, maar heeft niet de positie om dat te verbieden. Als het wetsvoorstel wordt ingediend, moet het vervolgens nog door de Tweede en Eerste Kamer worden gekeurd.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Wed 11 Mar 2015, 12:49

Nederlandse bewaarplicht telecomgegevens geschrapt door rechter
11 maart 2015 11:37
http://www.nu.nl/internet/4007876/neder ... chter.html


Nederlandse providers hoeven gegevens over internet- en telefoonverkeer niet meer op te slaan. De bewaarplicht, die in een kort geding tegen de staat werd aangevochten door verschillende privacygroepen en kleine internetproviders, is ongeldig.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld (pdf). De bewaarplicht is in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, specifiek met het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens.

Eerder besloot het Europees Hof al dat een Europese versie van de bewaarplicht onwettig was. Voormalig minister Opstelten (Justitie) vond echter dat de Nederlandse interpretatie van de Europese richtlijn in stand kon blijven.

Hij presenteerde wel een wetswijziging die er onder meer voor zou zorgen dat telecomgegevens alleen mogen worden opgevraagd met toestemming van een rechter. Toch bepleitte de Staat in februari tijdens de behandeling van het kort geding dat ook de huidige versie van de bewaarplicht al voldoende waarborgen biedt. De gewijzigde versie moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer.

Ernstige criminaliteit
De aanklagers, waaronder Privacy First https://www.privacyfirst.nl/acties/rech ... catie.html , provider BIT en de Nederlandse Verenigingen van Strafrechtadvocaten en Journalisten, vinden dat de bewaarplicht een te grote inbreuk maakt op de privacy van Nederlanders die niet worden verdacht van een misdaad.

Gegevens over telefoongebruik, zoals welke nummers met elkaar hebben gebeld en wanneer, worden twaalf maanden lang opgeslagen. Gegevens over internetgebruik, zoals wie is ingelogd met welk ip-adres, worden zes maanden lang opgeslagen. Omdat wordt geregistreerd met welke zendmasten mobiele telefoons contact hebben, wordt ook een ruwe locatie van Nederlanders vastgelegd en bewaard.

De rechter vindt onder meer dat de verzamelde gegevens te gemakkelijk toegankelijk zijn bij misdrijven die niet zeer ernstig zijn. De aanklagers voerden tijdens het kort geding aan dat ook bij een fietsendiefstal technisch gezien bewaarde gegevens kunnen worden geraadpleegd, al zegt de overheid dat dat niet gebeurt.

"Feit is echter dat de mogelijkheid daartoe wel bestaat en dat geen waarborgen bestaan om de toegang tot de gegevens daadwerkelijk te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van (enkel) ernstige criminaliteit", aldus de rechter in zijn oordeel.

Toetsing
Ook vindt de rechter het onjuist dat er geen rechterlijke toetsing is voordat gegevens worden ingezien. Wel heeft de rechter begrip voor de effectiviteit van de bewaarplicht, en ziet hij geen probleem met het feit dat gegevens van alle Nederlanders wordt opgeslagen, ongeacht of zij ergens van worden verdacht.

"De voorzieningenrechter is zich ervan bewust dat buitenwerkingstelling van de Wbt ingrijpende gevolgen kan hebben voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten", staat in de uitspraak. "Dat rechtvaardigt evenwel niet dat voornoemde inbreuk blijft voortbestaan."

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt helemaal buiten werking gesteld. Ook providers die niet bij het kort geding waren aangesloten, hoeven gegevens dus niet meer te bewaren.

Debat
Vincent Böhre, directeur van belangengroep Privacy First, zegt in een eerste reactie "ontzettend blij" te zijn met een "baanbrekend vonnis". "Het gebeurt zelden dat een rechter in een kort geding een wet buiten werking stelt. Dit is een belangrijk precedent en zet de toon voor het debat in de Tweede Kamer over de bewaarplicht."

Eerste Kamerlid Tineke Strik van Groenlinks hoopt dat het bewaren van gegevens snel daadwerkelijk stopt. "[Plaatsvervangend minister Blok] zal onmiddellijk alle providers moeten melden dat de bewaarplicht van de baan is en dat er dus geen gebruiksgegevens meer bewaard mogen worden."

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat het vonnis nog wordt bestudeerd. Later op woensdag komt het ministerie met een uitgebreidere reactie en wordt bekendgemaakt of de overheid in beroep gaat.
FEEST! Rechter geeft Ivo Opstelten dikke trap na
Van Rossem

11-03-15 11:44
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... er_ui.html


Nou moe wat een vrolijke feestweek is dit aan het worden. Opstelten & Teeven lazeren van hun voetstuk en het is meteen Liberale Lente in Nederlandje. Het aanstekelijke aroma van vrijheid hangt in de lucht, Turkije wil ineens weer meewerken aan het door Opstelten geblokkeerde onderzoek naar #Demmink en hedenmorgen heeft een wijze, eerbare rechter besloten dat de Stasipraktijken uit de erfenis van Opstelten weggejorist moeten worden voordat nieuwe generaties metadataverslaafden na hem hun smerige tengels op kunnen leggen: RECHTER SLOOPT BEWAARPLICHT, vrij-vertalen we een saai-zakelijke Tweakersheadline. In het vonnis (pdf) stelt de rechter dat het grondrecht op privacy zwaarder weegt dan luie opsporingsmethoden met luie sleepnetten door luie diensten.

Volstrekt mee eens. Het oppotten van terahectogigabytes aan metadata in de hoop dat je er met terugwerkende kracht een daderprofiel uit kunt destilleren (en dat kan altijd, als je maar wil), is een aanval op vrijheid en privacy, gepleegd door inlichtingendiensten die zo veel data oogsten dat ze door de bits de bytes niet meer kunnen zien en daarbij ook nog eens hun aloude ambachtelijke vaardigheden verliezen (zoals daar zijn: met een gleufhoed op achter een krant met gaten er in op een parkbankje zitten gluren naar mensen).

Het zal u, argeloze ik-heb-niks-te-verbergen-burger, wel geen ene floppy fuck kunnen schelen, maar het stoppen van de bewaarplicht is een giant leap for webkind. Bovendien, en hier bent u met uw gierige aarsch natuurlijk wél gevoelig voor: het scheelt nog 30 miljoen euro taxpoet aan smeergeld voor medeplichtige ISP's ook. Kleine domper op de vreugde: de bewaarplicht moet 'in zijn huidige vorm' stoppen. Reken dus maar dat 's lands stasi-apparaat al een nieuwe wet aan het draften is...
>:D
D66 en VVD zeiden woensdag een nieuwe versie van de bewaarplicht in te willen voeren, die nieuwe waarborgen introduceert. De PvdA roept op tot een "oplossing waarbij zowel de privacy van onze burgers als het belang van de opsporing wordt gewaarborgd", zonder uit te leggen of daar een nieuwe bewaarplicht mee wordt bedoeld.

http://www.nu.nl/internet/4008803/kpn-e ... licht.html
User avatar
ThaViking
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 536
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:10

Wed 18 Mar 2015, 14:03

Europese ministers verkwanselen databescherming en Nederland speelt dubieuze rol

Europa werkt al tijden aan nieuwe privacyregels. Recent gelekte teksten laten echter zien dat de lidstaten onder aanvoering van – met name – Duitsland de hardbevochten privacy ondermijnen. Het is opvallend dat juist Duitsland zo’n negatieve rol speelt, omdat het land altijd als privacyvoorbeeld wordt gezien. Maar ook Nederland holt onze bescherming uit.

Technologie dringt steeds verder door in ons dagelijks leven. Door Big Data en de Internet of Things verzamelt straks als het even kan zelfs je tandenborstel informatie over jou. Die kan dat dan weer delen met andere huishoudelijke apparatuur. De gegevens worden verzameld, geanalyseerd, opgeslagen en gebruikt door diverse instanties en bedrijven. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze vrijheid en autonomie, dus het is heel belangrijk dat er goede waarborgen zijn om burgers te beschermen.

Nieuwe Europese privacywetgeving

Al sinds 2012 werkt Europa daarom aan nieuwe databeschermingswetgeving. Dit moet alle direct privacyregels in Europa gaan vervangen en komt dus in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het regelt meteen de belangrijkste principes van databescherming, inclusief de rechten die je als burger hebt en de plichten die op bedrijven (en overheden) rusten. Enorm belangrijk dus!

De Europese Commissie deed in 2012 haar voorstel en daarna heeft in 2014 het Europees Parlement met onze hulp een reeks amendementen ingediend die erop waren gericht een hoog beschermingsniveau in Europa waar te maken. Nu is de Raad van Ministers al een tijd aan zet. En net als bij netneutraliteit laten juist de vertegenwoordigers van de lidstaten zien dat zij niet het beste voor hebben met hun inwoners. De Raad is bezig het beschermingsniveau af te zwakken en dreigt nu zelfs onder het niveau van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te komen. Al met al een slechte zaak dus!

Lees verder: https://www.bof.nl/2015/03/17/europese- ... scherming/
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Tue 24 Mar 2015, 12:56

Providers moeten gegevens bewaarplicht vernietigen
24 maart 2015 11:40
http://www.nu.nl/internet/4017505/provi ... tigen.html


Providers moeten alle gegevens die zij hebben verzameld onder de bewaarplicht, en die zij niet meer nodig hebben voor bedrijfsdoeleinden, direct vernietigen.

Als de gegevens niet nodig zijn voor zaken als het opstellen van facturen of marktonderzoek is het een inbreuk op de privacy om de data alsnog te bewaren, schrijft Ard van der Steur, de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer debatteert woensdag over de bewaarplicht, die eerder deze maand werd afgeschaft. Een rechter bepaalde dat de wet onvoldoende waarborgen bevatte en dat de verzameling van internet- en telefoongegevens van alle burgers daarom onacceptabele inbreuk op de privacy maakte.

Na de uitspraak stopten alle Nederlandse providers al met het opslaan van nieuwe gegevens, maar bleef het onduidelijk wat er moest gebeuren met oude data.

Afweging
Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wilde vorige week nog niet tegen NU.nl bevestigen dat data mocht worden verwijderd door providers. Hij zei dat providers zelf een afweging hierover moesten maken, in samenwerking met het Agentschap Telecom. Die waakhond was eerder verantwoordelijk voor handhaving van de bewaarplicht.

Gegevens die voor de bedrijfsvoering van providers worden bewaard, kunnen nog steeds worden opgevraagd door opsporingsdiensten zonder dat hiervoor toestemming nodig is van een rechter. Er is echter geen vaste termijn meer waarbinnen providers deze gegevens moeten bewaren.

Gevolgen
"De buitenwerkingstelling van de [Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens] zal ernstige gevolgen hebben voor de beschikbaarheid voor de opsporing en vervolging van de noodzakelijke telefonie- en internetgegevens", schrijft Van der Steur dinsdag. "Bepaalde vormen van criminaliteit zijn nagenoeg uitsluitend op te sporen door het gebruik van historische telecommunicatiegegevens."

Met een wetsvoorstel wil het kabinet daarom een nieuwe bewaarplicht invoeren die nieuwe waarborgen invoert, zoals goedkeuring van een rechter voordat gegevens kunnen worden ingezien. Ook mogen gegevens alleen twaalf maanden lang worden ingezien bij verdenking van een ernstig misdrijf.

Het is nog onduidelijk of er in de Tweede Kamer steun is voor de nieuwe bewaarplicht. Vooralsnog hebben alleen VVD en D66 gezegd de maatregel te steunen.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16000
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Wed 25 Mar 2015, 12:35

De verkiezingen zijn weer voorbij en ja hoor het is weer tijd om burgers wat af te nemen voor het 'grote geheel'
Ook PvdA en CDA willen nieuwe bewaarplicht telecomgegevens
25 maart 2015 10:24
http://www.nu.nl/internet/4017900/pvda- ... evens.html


Naast de VVD willen ook PvdA en CDA een nieuwe versie van de bewaarplicht telecomgegevens introduceren. Het kabinet werkt al aan een wetsvoorstel dat de bewaarplicht opnieuw zou invoeren.

De partijen willen wel strengere waarborgen die ervoor moeten zorgen dat de privacy van de gemiddelde burger niet wordt geschonden. Een rechter schrapte onlangs de Wet bewaarplicht telecomgegevens omdat er onvoldoende waarborgen in de wet waren opgenomen die de privacy beschermden.

"De balans moet duidelijk zijn: we willen veiligheid, en we willen privacy", zegt PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug tegen NU.nl. Zij zegt geen probleem te hebben met de opslag van internet- en telefoongegevens door providers, als de toegang tot die gegevens maar voldoende wordt beperkt.

Vernietigd
"Het gaat om gegevens die providers toch al opslaan", zegt zij. Onder de bewaarplicht vielen onder meer metadata over welke telefoonnummers met elkaar hebben gebeld en met welke zendmasten mobiele telefoons contact hebben gehad. Op basis van die gegevens kan de locatie van telefooneigenaren worden ingeschat.

De gegevens die onder de bewaarplicht vielen, worden door providers sowieso al opgeslagen voor bedrijfsdoeleinden, zegt Oosenbrug. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) bevestigde dinsdag dat alle gegevens die niet meer nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden, door providers moeten worden vernietigd.

De nieuwe bewaarplicht zou providers opnieuw verplichtstellen om gegevens over telefoonverkeer minstens twaalf maanden en gegevens over internetverkeer minstens zes maanden op te slaan. Volgens Oosenbrug hebben providers de metadata vaak toch al langere tijd nodig voor facturering en klantenservice, en zorgt de bewaarplicht dan ook niet voor veel langere opslag van data.

Haast
Ook het CDA wil dat er een nieuwe bewaarplicht komt, al zegt de partij nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het voorstel van het kabinet omdat het gehele wetsvoorstel nog niet naar de Tweede Kamer is gezonden. De partij wil in ieder geval op zoek naar een manier om providers opnieuw gegevens te laten opslaan.

Een internetconsultatie over de nieuwe bewaarplicht werd eind 2014 afgerond. "Dat is inmiddels bijna 3 maanden geleden, hier moet haast mee worden gemaakt", zegt CDA-Kamerlid Peter Oskam.

Ook de Tweede Kamerfractie van de VVD wil "tempo maken" met het nieuwe wetsvoorstel, zei Kamerlid Jeroen van Wijngaarden eerder. "Dankzij de bewaarplicht telecomgegevens zijn misdaden opgelost die een grove inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van Nederlanders."

Bewijs
Groenlinks zei onlangs juist blij te zijn met het afschaffen van de bewaarplicht. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren had voor de uitspraak van de rechter al een wetsvoorstel in voorbereiding dat een einde zou maken aan het bewaren van telecomgegevens.

Ook D66 is sceptisch over het nut van een nieuwe bewaarplicht. Kamerlid Kees Verhoeven zegt dat hij woensdagochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer bewijs voor de effectiviteit van de bewaarplicht wil horen. "Als het kabinet of de politie en justitie niet goed kunnen onderbouwen waarom een wet bewaarplicht nodig is, dan steunen we het niet", zei hij dinsdag.

Oosenbrug (PvdA) wil tijdens het debat meer te weten komen over het gebruik van de bewaarplicht in de opsporing. Zij wil bijvoorbeeld horen in hoeveel gevallen historische telecomgegevens hebben geleid tot het oppakken en veroordelen van criminelen.

Oskam (CDA) zegt te willen weten wat voor gevolgen het schrappen van de bewaarplicht op lopende rechtszaken heeft. Minister Van der Steur waarschuwde dinsdag in een kamerbrief voor "ernstige gevolgen" op de opsporing van criminelen. "Bepaalde vormen van criminaliteit zijn nagenoeg uitsluitend op te sporen door het gebruik van historische telecommunicatiegegevens", schreef hij.
Ondertussen:

Misdaadmeter: slechts 1 op de 10 inbraken opgelost
Johnny Quid

24-03-15 15:29
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... _de_1.html

Het aantal inbraken daalt, maar de politie lost steeds minder inbraken op. Slechts tien procent. En dan moet de inbreker nog gepakt en veroordeeld worden. Al jarenlang is Nederland een echt inbrekersparadijs. De Nationale Politie is namelijk zwaar onbemand. En in 2015 besloot de top van de organisatie om misdaadbestrijding maar gewoon helemaal af te schaffen. Dat proberen ze zelf nog weg te wuiven. Dat ze veel meer hebben aan de 'ogen en oren' van burgers dan aan honderd extra agenten.

Toegegeven, 'let zelf op' klinkt als een stuk rationeler dan 'leg je waardevolle spullen alvast klaar voor inbrekers'. Maar wij zijn persoonlijk toch meer van de getrainde ogen en oren van honderd extra agenten, dan er op vertrouwen dat de buren toevallig wat gezien hebben. We betalen in dit land onder andere belasting aan de overheid, omdat we er op vertrouwen dat de overheid daarvan een effectieve, goed getrainde en dienstbare politiemacht van op poten zet. Zodat we onszelf niet hoeven te vermoeien met het bestrijden van inbraken. Sterker nog, als we dat doen, met het proportioneel geweld van hockeystick of honkbalknuppel, blijkt de inbreker meer rechten te hebben dan degene waar wordt ingebroken.

Daarom: bezuinig en reorganiseer de politie niet kapot. Want in agenten hebben wij het volste vertrouwen. Als je namelijk niks kan als agent, wordt je op de flitsafdeling gezet. Het is het politiek beleid en de Nationale Politietop waar wij totale incompetentie vermoeden, alsmede een complete desinteresse iets te betekenen voor burgers. Zelf koekeloeren hoe inbrekers het doen in jouw gemeente? Check die misdaadmeter.
Om het nog even af te maken de politieke keffertjes kunnen het niet eens onderbouwen waarom al die data weer bewaard moet worden
Geen cijfers over nut bewaarplicht beschikbaar'
25 maart 2015 13:07
http://www.nu.nl/internet/4018381/geen- ... kbaar.html


Het nut van de bewaarplicht telecomgegevens, die het kabinet middels een wetsvoorstel nieuw leven in wil blazen, kan niet in cijfers worden uitgedrukt.

De nieuwe minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) noemde tijdens een debat in de Tweede Kamer wel enkele voorbeelden van politiezaken waarbij gegevens die werden opgeslagen onder de bewaarplicht van pas zijn gekomen. Hij beloofde meer informatie hierover naar de Kamer te zullen sturen.

De bewaarplicht werd onlangs buiten werking gesteld door een rechter, die oordeelde dat er onvoldoende waarborgen waren om de privacy van gewone burgers te beschermen. Het kabinet wil het opslaan van gegevens over internet- en telefoongebruik weer mogelijk maken, maar de toegang tot deze gegevens verder beperken.

Tijdens het debat vroegen verschillende Kamerleden om bewijs dat de bewaarplicht überhaupt belangrijk is voor de opsporing. "In hoeveel procent van de misdaden heeft het een bijdrage geleverd?", vroeg D66-Kamerlid Kees Verhoeven aan de minister.

Van der Steur zei dat zo'n "kwantitatieve onderbouwing" niet beschikbaar is. "Soms blijkt uit de gegevens dat een verdachte het niet heeft gedaan. Dat zie je niet terug in de statistiek." Ook in zaken waar bewaarplichtdata wel een verdachte in beeld brengt spelen de gegevens vaak een "sturingsrol", waarover geen cijfers beschikbaar zijn, zei Van der Steur.

Robert M
Hij zei dat historische telecomgegevens in de zaak rond kindermisbruiker Robert M. hebben geleid tot het in beeld brengen van zijn netwerk. Daarnaast noemde hij verschillende andere voorbeelden, waaronder een drievoudige moord en een DDoS-aanval op een Nederlandse bank, waarbij zulke gegevens nuttig waren bij de veroordeling van een verdachte.

Kamerleden van de VVD, PVV en CDA zeiden begrip te hebben voor het gebrek aan cijfers rond de bewaarplicht. Zij zeiden dat ook op basis van "kwalitatieve" informatie een oordeel over het nut hiervan kan worden geveld en VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden noemde het verzoek van D66 "cijferfetisjisme".

De drie partijen toonden hun steun voor het kabinetsvoorstel dat de bewaarplicht terug zou brengen. "Het is meerdere malen aangetoond dat bij het opsporen van bepaalde vormen van criminaliteit de opslag van telecomgegevens onmisbaar is", zei CDA-Kamerlid Peter Oskam.

Sceptisch
In gesprek met NU.nl zei PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug eerder dat ook zij een nieuwe bewaarplicht steunt, maar tijdens het debat pleitte zij voor een "informatieplicht", die gebruik zou maken van gegevens die providers nu al bewaren voor hun eigen bedrijfsvoering. Het Openbaar Ministerie kan die gegevens nu echter al opvragen en het is onduidelijk hoe de informatieplicht zou verschillen van de huidige situatie.

Naast PvdA en D66 uitten ook SP, ChristenUnie en GroenLinks zich sceptisch over de nieuwe bewaarplicht. "Het vrije internet kent veel bedreigingen. De bedreiging die van de overheid uitgaat is misschien niet de grootste maar wel de zorgelijkste", zei Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

De gegevens die onder de inmiddels afgeschafte bewaarplicht werden opgeslagen kunnen door justitie niet meer worden gebruikt en moeten worden vernietigd, bevestigde minister Henk Kamp (Economische Zaken). Hij zei dat het Agentschap Telecom binnen een maand langsgaat bij de grootste Nederlandse providers om toe te zien op de vernietiging van de gegevens.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Top
Post Reply

Return to “Overig Nieuws”