Dossier Zionsburg

Hier tref je de dossiers aan die de afgelopen jaren hier op QFF door de QFFers zijn aangemaakt over diverse zaken die gespeeld hebben of nog steeds spelen.
User avatar
dodeca
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1297
Joined: Sun 28 Aug 2011, 19:54

Wed 14 Nov 2012, 23:33

zionsburg ligt bij de crossroads van wegen en water....wat wil je nog meer?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
meNsies
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 477
Joined: Tue 01 Nov 2011, 18:18

Wed 14 Nov 2012, 23:47

Ook een Klooster Sion bij Wesepe Overijsel.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
dodeca
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1297
Joined: Sun 28 Aug 2011, 19:54

Thu 15 Nov 2012, 00:00

ook daar veel crossroads mensies?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23751
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 15 Nov 2012, 00:05

[quote=""dodeca" post=63180"]zionsburg ligt bij de crossroads van wegen en water....wat wil je nog meer?[/quote]

Geluiden dus...

:whistle:
1119 AD
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23751
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 15 Nov 2012, 00:05

[quote=""meNsies" post=63184"]Ook een Klooster Sion bij Wesepe Overijsel.[/quote]

Vlak bij Deventer inderdaad!
1119 AD
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23751
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 15 Nov 2012, 00:07

[quote=""dodeca" post=63187"]ook daar veel crossroads mensies?[/quote]

Lots of traffic dus veel geluid...

[video][/video]
1119 AD
User avatar
dodeca
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1297
Joined: Sun 28 Aug 2011, 19:54

Thu 15 Nov 2012, 00:11

De naam ‘Vught’ komt van het woord ‘fuchte’ of ‘vocht’, de betekenis van "vochtige plaats", waaruit Vught is ontstaan.

nattigheid is een geleider dus ook maritime admiltary law....
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23751
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Thu 15 Nov 2012, 00:19

[quote=""dodeca" post=63191"]De naam ‘Vught’ komt van het woord ‘fuchte’ of ‘vocht’, de betekenis van "vochtige plaats", waaruit Vught is ontstaan.

nattigheid is een geleider dus ook maritime admiltary law....[/quote]

Net ls in Assen met het Drentse Aa en in Asgard met de AsenSee
1119 AD
User avatar
meNsies
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 477
Joined: Tue 01 Nov 2011, 18:18

Thu 15 Nov 2012, 13:07

Pardon, het moest zijn Abdij Sion, te Diepenveen.

De streek heet Salland (zout land?). Niet veel water, wel bos.

Tjek hun logo, plasma ontlading-achtig.

http://www.abdijsion.nl/
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Thu 15 Nov 2012, 13:16

[quote=""dodeca" post=63180"]zionsburg ligt bij de crossroads van wegen en water....wat wil je nog meer?[/quote]

Precies. Wordt ook in het boek beschreven. Vught is bijv. ook veel ouder dan Den Bosch.

Ook Kasteel Maurick moet je niet vergeten qua omgeving. Hangen ook leuke verhalen omheen.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 15 Nov 2012, 13:54

:offtopic:

Ook abdij Sion heeft natuurlijk zijn geschiedenis anders zou de Qerk de Qerk niet zijn ff lekker generaliseren :woohoo:
Geschiedenis
Landgoed Frieswijk, anno 1883. De eerste monniken arriveren hier vanuit de Sint Benedictusabdij, het moederklooster dat in de volksmond beter bekend is als de Achelse Kluis. Later verhuist de groep monniken naar de iets verderop gelegen boerderijen De Vulik en Het Leeuwen, met de bijbehorende 58 hectare grond. De neogotische kerk wordt gebouwd. We schrijven 1890.

meer: http://www.abdijsion.nl/abdij/geschiedenis.php
Goed weten we ook weer Landgoed Frieswijk (Vriesewijck) dus, en waar ook de Oranjes weer hun neus laten zien:
Geschiedenis
De bewoningsgeschiedenis van Frieswijk begon al in het mesolithicum. Gedurende archeologische opgravingen werd een nederzetting uit die tijd blootgelegd. In de 14e eeuw werd het goed Vriesewijck genoemd als een leen van het Sticht Utrecht aan ene Gelmer Coenraets, in die tijd was het waarschijnlijk al een bekend bedevaartsoord. Vanaf circa 1580 tot 1950 was als havezate het in bezit van het adellijk geslacht Middachten. In 1950 werd het "ter blijvende instandhouding ondergebracht in ene stichting". Rond het landgoed zijn nog op verschillende plaatsen delen van landweren aanwezig. Het laatste landhuis, gebouwd in 1775, werd in 1936 afgebroken. Een houten jachthuis gebouwd in 1912 werd regelmatig gebruikt door Prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina en een groot jachtliefhebber.
...

Bedevaartsoord
Op het landgoed bevond zich waarschijnlijk al in de vroege middeleeuwen een bedevaartsoord.[1] In een heilige boom
...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Frieswijk


[strike]heiligdom[/strike] heilige boom, oude Germaanse cultusplaats :yeah:


en natuurlijk weer verQerkt tot een wonder verhaal:
Het wonder van Frieswijk

De heilige boom
In de Middeleeuwen was Frieswijk een bekend bedevaartsoord met 'De Helige Boom met een Maria beeld'. Paus Gregorius legde hiervoor rond 600 na Chr. de grondslag. In 1663 klaagden de predikanten over de Heilige Boom in Frieswijck, de bedevaarten waren hen een doorn in het oog.
Het wonder van Frieswijk
In 1991 inspireerde het oude bedevaartsoord Thea Beckman tot het schrijven van het kinderboekenweek geschenk 'Het wonder van Frieswijck'. Zij vertelt over een bont gezelschap van vijf mensen en een hond die ter bedevaart gaan in het gehucht Frieswijck vlak bij Schalkhaar. Het waren de schependochter Alijt, haar zuster Agnes, de meid Aagje en hun hond en de Portugese koopman Joao Carvalho en zijn negerslaafje Danga die met een ketting om zijn hals aan zijn baas vastzat. Toen zij overnachtten op de zolder van de herberg in Schalkhaar pakte Alijt het sleuteltje uit de geldbuidel van de slapende koopman. De volgende dag gaan zij naar de helige boom en terwijl iedereen voor het Mariabeeldje bij de heilige boom zit te bidden maakt Alijt de ketting van de halsband los. Zij legt het sleuteltje aan de voeten van het Mariabeeld en Danga springt op en roept 'dank Maria dank'. Alijt roept 'een wonder, een wonder Onze Lieve Vrouwe heeft de negerslaaf de vrijheid gegeven'.
Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk
In 1922 is het eikenhouten Mariabeeldje in de boerderij de Tempelman teruggevonden. Op 12 september 1954 werd het Mariabeeldje gekroond met een gouden kroontje en kreeg het een plaats in een speciale nis in de Sint Nicolaaskerk in Schalkhaar. Vanaf die tijd verzamelen bedevaartsgangers zich op de 2e zondag van september rond Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk.
http://www.landgoedfrieswijk.nl/mariafrieswijk.htm
:ontopic:
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 15 Nov 2012, 16:07

[quote=""baphomet" post=63068"]
D'r zou 'n onderaardse gang hebbe gelope van Sionsburg in Vught naar de kerk toe. Daar vertelle ze van datter 'n onderaardse gang is gewist, mar ik geleuf 't zellef nie. Da zal dan 'n verbinding gewist zijn met de destijds fungerende hoe hit 't ok wir, Duitse Orde, die in Gimmert ok zitte.
Bron: http://www.verhalenbank.nl/extra.php?in ... &atu_type=[/quote]


ZIONSBURG, buit. in de Meijerij van *s Hertog enbosxh , kw. Ott-
tcrwijk, prov. Noord- Braband , arr., kant. en j u. Z. van % s Hertogen-
boickj gem. Fught , alleraangenaamst gelegen in de kom van bet
dorp, alwaar de straatwegen van Breda en Eindhoven op 's Hertogen-
bosch zich vereenigen. Op dit buit. staat een hecht sterk heerenhuis
afkomstig van Kommandeuren der Duitsche orde. In het jaar 1665
tehynt dat huis gebonwd te zijn , althans dat jaartal staat in den voor-
gevel.

Het heeft het laatst in eigendom toebehoord aan Vrouwe Roliso
Wilbblimb Baronnesse vau Rahdwuck , echtgenoot van den Heer Amni
Paul Fbascois Rioot db Begiuiis, Luitenant-Kolonel bfy den Generalen
Staf. Later behoorde dat buiten aan Z.M. Willem II t die het in het
jaar 1848 van genoemde eigenaresse in koop heeft verkregen.

Het is vrtf van jagt en grootendeels vrij van tienden. By overlevering
«egt men dat in de huizingen een onderaardschen gang beeft bestaan
naar de in de naby beid s taanden toren en kerk van St. Labbbbt.
Die
gang is zeker door vergravin gen van eene gracht , welke ter zyde van
het huis in de rigting van den toren en kerk gevonden wordt
, verval-
len. In het jaar 1825 is door den tegen woord igen Burgemeester en
Notaris Uolhvtzbn, thans Administrateur van gesegde plaats, den in-
gang van den gang in eene der kamers opgenomen, en dien vol
water bevonden. De toenmalige bewoonster en eigenaresse Mevrouw
de weduwe Jabrbttbs , geb. Kedcbemds , beeft gezegden Heer Molbdtzbh
verhaald, dat die ingang werkelijk bestaat en dat zij vroeger onder-
zoek naar den doorgang beeft laten doen
, doch dat men , door het
water en het uitgaan van het licht , telkens is terug gehouden , die
opneming door te zetten.

http://www.archive.org/stream/aardrijks ... g_djvu.txt

=======================

Vroeger nog een landgoed daarro http://reeburg-vught.expertpagina.nl/ wat ook door Z.M Willem II is aangekocht
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 15 Nov 2012, 16:32

Mr. Ewald Marggraff bij zijn landhuis Zionsburg in Vught.=================11-02-2011 ZIONSBURG

==================================Gemeente Vught wijst volbouwen Zionsburg af
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 15 Nov 2012, 18:35

PREEKSTOEL (ST.) LAMBERTUSKERK
http://www.lambertuskerkvught.nl/preekstoel


De huidige preekstoel is de originele die in 1618 is gemaakt voor deze, toen nog katholieke, kerk. Alle protestantse voorgangers hebben vanaf dit 'platform' de Vughtse gemeente-door-de-eeuwen toegesproken.
De preekstoel in de Hervormde kerk te Vught

van: H. Das-Horsmeier, dec. 1981

In de archieven van de Duitse Orde te Vught werd een interessant contract over deze preekstoel aangetroffen. In 1618 ontving Mr. Cornelis Jacopsz, poorter van den Bosch, van Jan Eelkens, pastoor van de St. Lambertusparochie, de opdracht een preekstoel te maken "met zijn toebehoorten, gelijck hemelsel, des Stoels rugge, Trappe, Doore etc". De stoel moest gemaakt worden van "wageschot", "zescantigh" en met allerlei "ciraeten" (versieringen). Het verlangde houtsnijwerk werd met name genoemd: lampetkens, knorren en fermetten! De voet van de preekstoel moest worden "bij maniere van een perelgevrocht" (dus: peervormig). Men kwam overeen dat de preekstoel binnen drie maanden geleverd en geplaatst zou worden voor f 130,-.

Hij werd geplaatst tegen de zuidelijke pijler van de triomfboog, zodanig dat de priester de kansel vanuit het hoogkoor kon beklimmen. De in 1618 gemaakte houten trap moet een aanvulling op of vervanging van het stenen trapje geweest zijn dat bij de restauratie van 19556 werd ontdekt.

Om de een of andere reden was men in 1700 aan een nieuwe preekstoelhemel toe. Had dat mogelijk te maken met de verplaatsing van de kansel naar wat we nu het liturgisch centrum noemen? Gegevens over het tijdstip van de verplaatsing zijn tot nu toe niet gevonden. In ieder geval ontving Antony Wolffsbergh Mr Schrijnwerker in augustus 1700 voor het maken van de hemel en restauratie van de preekstoel f 50,- en een ander werd in 1701 betaald voor het "halen van den predickstoels Hemel", waarschijnlijk vanuit Den Bosch. In 1966 werd het klankbord vervangen door de tegenwoordige gehoorschelp; klankbord en stoelrug gingen daarbij verloren.

De volgende betaling moet betrekking hebben op de koperen lessenaar en/of het vroegere koperen doopvont:
"den 25 do (dito, nl. augustus 1700) betaalt aan Joseph Stelij Mr geelgieter voor 't Coperwerck aan de predick Stoel volgens Reekeningh en quitantie de Somme van Achtentwintigh gulden ende Vier Stuijv, dico 28-4-0."

Op 2 september 1700 werd hem "voor eenigh Coperwerck aen doopbecken Volgens quitantie de Somme van Vijff gulden ende Veertien Stijvers" betaald. Dit doopvont zat tot de laatste restauratie (1956-'58) links tegen de preekstoel en werd toen vervangen door het tegenwoordige doopvont. (De reparatie aan het houtwerk is nog te zien). Het restant van het koperen doopbekken - een soort koperen mand waarin een tinnen schaal werd geplaatst - wordt in de kerkkluis bewaard en was op de herdenkingstentoonstelling in 1979 te zien.

Uit: Hervormd Vught, 3e jaargag nr 2, 5 febr. 1982

==========================
:4horse: Nederland met zijn alles moet opgeslagen worden
273 Commanderij Duitse Orde in Vught, 1300 - 1795
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivie ... &milang=nl
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Sun 17 Feb 2013, 22:06

Post Reply

Return to “QFF Dossiers”